Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Enterotoxigenic Structures Of Bacillus Cereus Strains İsolatedfrom İce Creams

Yazar Adı :

 Çadırcı Özgür, Gücükoğlu Ali, Terzi Gülel Göknur, Uyanık Tolga

Dergi Adı :

 Journal Of Food Safety

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 The Existence Of Listeria Monocytogenes İn A Cattle Slaughterhouse And İdentification Of Serotypes By Mpcr

Yazar Adı :

 Çadırcı Özgür, Gücükoğlu Ali, Terzi Gülel Göknur, Uyanık Tolga, Alişarlı Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Characterization And Antimicrobial-Resistance Profile Of Escherichia Coli O157 And O157: H7 Isolated From Modified Atmosphere Packaged Meat Samples

Yazar Adı :

 Çadırcı Özgür, Gücükoğlu Ali, Terzi Gülel Göknur, Uyanık Tolga, Abdullahi Abdülaziz, Alişarlı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology,

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Serotyping And Antibiotic Susceptibility Of Listeria Monocytogenes İsolatedfrom Ready To Eat Foods İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Terzi Göknur, Gücükoğlu Ali, Çadırcı Özgür, Uyanık Tolga, Alişarlı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Detection Of C Botulinum Types İn Honey By Mpcr

Yazar Adı :

 Gücükoğlu Ali, Terzi Göknur, Çadırcı Özgür, Alişarlı Mustafa, Tahsin Onur Kevenk, Uyanık Tolga

Dergi Adı :

 Journal Of Food Science

Özgün Makale

 


2014, 4

Makale Adı :

 Detection Of Enterotoxigenic Staphylococcus Aureus İn Raw Milk And Dairy Products By Multiplex Pcr

Yazar Adı :

 Gücükoğlu Ali, Kevenk Tahsin Onur, Uyanık Tolga, Çadırcı Özgür, Terzi Göknur, Alişarlı Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Food Science

Özgün Makale

 


2012, 11

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Farklı Coğrafi Bölgelerden Toplanan Polenlerde Clostridium botilinum Varlığının Real-Time PCR ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Gücükoğlu Ali, Saka Erdem, Uyanık Tolga, Kanat Sibel, Çadırcı Özgür, Akpınar Rahşan

Etkinlik Adı :

 8. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Genomic Characterization and Antimicrobial Resistance Profiles of Escherichia coli O157 and O157 H7 Isolated from Modified Atmosphere Packaged Beef Meat

Yazar Adı :

 Çadırcı Özgür, Gücükoğlu Ali, Terzi Göknur, Uyanık Tolga, Abdullahi Abdulaziz, Alişarlı Mustafa

Etkinlik Adı :

 International Conference on Biochemistry and Molecular Biology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Enterotoxigenic Structures of Bacillus cereus Strains Isolated from Ice Creams

Yazar Adı :

 Çadırcı Özgür, Gücükoğlu Ali, Terzi Gülel Göknur, Uyanık Tolga

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Türk geleneksel sütlü tatlılarında Staphylococcus aureus’un varlığı ile izolatlarda enterotoksijenik yapı ve antibiyotik direnç profilinin belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Gücükoğlu Ali, Çadırcı Özgür, Terzi Gülel Göknur, Uyanık Tolga, Abdulaziz Shafi

Etkinlik Adı :

 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Türk Geleneksel Sütlü Tatlılarında Staphylococcus aureus’un Varlığı ile İzolatlarda Enterotoksijenik Yapı ve Antibiyotik Direnç Profilinin Belirlenmesi. 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Yazar Adı :

 Gücükoğlu Ali, Çadırcı Özgür, Terzi Gülel Göknur, Uyanık Tolga, Abdullahi Abdülaziz

Etkinlik Adı :

 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Tüketime Hazır Gıdalarda L monocytogenes in Varlığı Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Terzi Gülel Göknur, Gücükoğlu Ali, Çadırcı Özgür, Uyanık Tolga, Alişarlı Mustafa

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Detection of Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Raw Milk and Dairy Products by Multiplex PCR

Yazar Adı :

 Uyanık Tolga

Etkinlik Adı :

 23rd International ICFMH Symposium, Food Micro 2012

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.VET.1904.16.013

Proje Konusu :

 Organik ve Konvansiyonel Tavuk Etlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten bazı Enterobacteriaceae’xxların Karakterizasyonu

01.11.2016

 

27.09.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 09

Proje Adı :

 Tavuk Parçalama Hattında Listeria monocytogenes ile Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Genotiplendirilmesi

Proje Konusu :

 Tavuk Parçalama Hattında Listeria monocytogenes ile Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Genotiplendirilmesi

01.01.2015

 

02.02.2017

 

Bursiyer

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 02

2019
 • 2011

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr