İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: unalk@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-3909-799
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Zootekni
Anahtar Kelimeler Hayvan Besleme
Yem Teknolojisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2018 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2012 - 2018
Doçent Institute Of Biological, Environmental And Rural Sciences, 2012 - 2012
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2008 - 2012
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 2008 - 2008
Ziraat Fakültesi, 2007 - 2008
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1998 - 2007
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Effects Of Different Additives And Lignin Peroxidase Enzyme On İn Vitro Gas Production Kinetics And Methane Production Of Some Straws

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Mohamoud Abdi Abdiwali, Ekinci Deniz

Dergi Adı :

 Pakıstan Journal Of Zoology

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Determination Of In Vitro Gas Production Kinetics And Chemical Compositions Of Ligustrum And Jasmine Tree Leaves

Yazar Adı :

 Erişek Abdulkadir, Kılıç Ünal, Boğa Mustafa

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Determining Potential Feed Value And Silage Quality Of Guar Bean (Cyamopsis Tetragonoloba) Silages

Yazar Adı :

 Olfaz Mustafa, Kılıç Ünal, Yavrucu Oğuzhan

Dergi Adı :

 Open Life Sciences

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 A Study On The Feed Value, İn Vitro Digestibility And Methaneproduction Of Tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Field Waste

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Kurt Dursun, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 A Study On The Feed Value, İn Vitro Digestibility And Methane Production Of Tobacco (Nicotinita Tabacum L.) Field Waste

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Kurt Dursun, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Effects Of Additive Use On Silage Quality And In Vitro Digestibility Of Somebrassica Silages

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Erişek Abdulkadir

Dergi Adı :

 Journal Of Scientific And Engineering Research

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Comparison Of Forage Quality And İn Vitro Digestibilities Of Fodder Beet(Beta Vulgaris Var. Rapa) Fresh Material And Silage

Yazar Adı :

 Euloge Olomonchı, Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz, Erişek Abdulkadir

Dergi Adı :

 Journal Of Scientific And Engineering Research

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Determination Of The In Vitro Gas Production And Potential Feed Value Of Olive, Mulberry And Sour Orange Tree Leaves

Yazar Adı :

 Olfaz Mustafa, Kılıç Ünal, Boğa Mustafa, Mohamoud Abdi Abdiwali

Dergi Adı :

 Open Life Sciences

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Farklı Katkı Maddeleri İlavesiyle Peletlenen Hasat Atığı Boş Fındıkların Kaba Yem Değerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ozcan Ugur, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Selcuk Journal Of Agricultural And Food Sciences

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Farklı Samanlarda Lignin Peroksidaz Enzimi Kullanımının Yem Değeri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Mohamoud Abdi Abdiwali, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ksü Tarim Ve Doğa Derg

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Effect Of Additives On The Forage Quality Of Pelleted Hazelnut Husks

Yazar Adı :

 Ozcan Ugur, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 The Effects On Forage Quality Of Pelleting By Using Different Additives Of Sugar Beet Head And Leaves

Yazar Adı :

 Karabıyık Abdülkadir, Özcan Mehmet Akif, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 The Effects On Forage Qualıty Of Pelletıng By Usıng Dıfferent Addıtıves Of Sugar Beet Head And Leaves

Yazar Adı :

 Karabıyık Abdulkadir, Özcan Mehmet Akif, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Farklı Katkı Maddeleriyle Peletlenen Buğday Ve Soya Samanlarının İn Vitro Gaz Üretim Parametreleri Ve Metan Üretimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güleçyüz Emre, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 The Effects Of Some Essential Oils On İn-Vitro Gas Production Of Different Feedstuffs

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 International Journal Of Advances İn Agriculture Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Determination Of Effects Of Some Pelletted Straws On Rumen Ph And Temperatures With Wireless Rumen Sensors

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz, Güleçyüz Emre, Önder Hasan

Dergi Adı :

 Revista Mvz Córdoba

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Determination Of In Vitro Gas Production And Forage Qualities Of Alfalfa And Sorghum-Sudangrass Forages

Yazar Adı :

 Erişek Abdulkadir, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Scholars Journal Of Agriculture And Veterinary Sciences

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Effects Of Some Additives On In Vitro True Digestibility Of Wheat And Soybean Straw Pellets

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Güleçyüz Emre

Dergi Adı :

 Open Life Sciences

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Kaba Yem Üretiminde Hidroponik Tarım Sistemleri

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Derleme Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Hayvan Beslemede Somali Modeli

Yazar Adı :

 Mohamoud Abdi Abdiwali, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Çiftlik

Derleme Makale

 

2016, 7

Makale Adı :

 Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak Şarapçılık Endüstrisi Üzüm Atıklarının İn Vitro Gerçek Sindirilebilirlikleri Ve Nispi Yem Değerlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Mohamoud Abdı Abdiwali

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Kablosuz Rumen Sensörlerinin Ruminant Beslemede Ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılması

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Yem Magazin

Derleme Makale

 

2016

Makale Adı :

 Farklı Toprak Tuzluluk Düzeylerinin Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin İn Vitro Gaz Üretimi Ve Yem Değerleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Yurtseven Sabri, Boğa Mustafa, Aydemir Salih

Dergi Adı :

 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Çalışmalarında Metabolize Edilebilir Enerji Değerinin Belirlenmesi İçin Geliştirilen Bazı Eşitliklerin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Gülboy Ömer

Dergi Adı :

 Hayvansal Üretim Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Determination Of Nutrient Contents And İn Vitro Gas Production Values Of Some Legume Forages Grown İn The Harran Plain Saline Soils

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Yurtseven Sabri, Kılıç Ünal, Aydemir Salih, Polat Tahir

Dergi Adı :

 Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 Effect Of Different Additives On The Nutrient Composition İn Vitro Gas Production And Silage Quality Of Alfalfa Silage

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Use Of Wireless Rumen Sensors İn Ruminant Nutrition Research

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 The Effects Of Different Compounds İn Some Essential Oils On İn Vitro Gas Production

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa, Görgülü Murat, Şahan Zeynep

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Feed Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 The Effects Of Different Silage Additives On İn Vitro Gas Production Digestibility And Energy Values Of Sugar Beet Pulp Silage

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Effects Of Polyethylen Glycol Peg 6000 Supplement On In Vitro Gas Production Of Canola Hybrids And Canola Meals

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Nutritive Values Of Whole Crop Wheat Hay And Silage And Effect Of Microbial İnoculants On İn Vitro Gas Production 37 67 71

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Animal Research

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Effects Of Feeding Regime Without Roughage On Performances And Rumen Development Of Calves During Preweaning Period

Yazar Adı :

 Göncü Serap, Boğa Mustafa, Kılıç Ünal, Görgülü Murat, Doran Figen

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Chemical Composition And Nutritive Value Of Oak Quercus Robur Nut And Leaves

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa, Güven İnan

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Anımal Research

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Behavioural Responses Of Dairy Calves To Cafeteria Feeding Vs Single Feeding

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Şahin Ahmet, Kılıç Ünal, Görgülü Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Ruminantların Beslenmesinde Kanola Bitkisinin Kaba Yem Kaynağı Olarak Kullanılması

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 In Situ Rumen Degradability İn Vitro Digestibility And İn Vitro Gas Production Of Full Fat Canola Seeds

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 The Effects Of Different Additives On Silage Gas Production Fermantation Kinetics And Silage Quality

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ozean Journal Of Applied Sciences

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Kılıç Ü Boğa M 2009 Protein İçerikleri Farklı Ayçiçeği Tohumu Küspelerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Ve Enzim Tekniği Sonuçları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa

Dergi Adı :

 Tübav Bilim Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Haylaj

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Yem Magazin Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Potential Nutritive Value Of Some Forages Used İn Ruminant Nutrition İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Dergi Adı :

 Livestock Research For Rural Development

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Ruminantların Beslenmesinde Kullanılan Yem Katkı Maddeleri

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa, Görgülü Murat

Dergi Adı :

 Yem Magazin Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Yeşil Yemlemenin Süt Verimi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Tarım Türk Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 İn Vitro Gaz Üretim Tekniğinde Sonuçları Etkliyen Faktörler

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Dergi Adı :

 Hayvansal Üretim Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Effects Of The Commercial Enyzme Supplementation To The Rations On Broiler Performance

Yazar Adı :

 Garipoğlu Ali Vaiz, Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Effect Of Enyzme Supplementation To The Rations İn Which Soybean Meal Replaced By Canola Meal On Performances Of Broilers

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Replacing Soybean Meal Sbm By Canola Meal Cm The Effects Of Multi Enzyme And Phytase Supplementation On The Performance Of Growing And Laying Quails

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Asian-Austlasian Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 An İnvestigation On Determining The Nutritive Value Of Oak Nuts

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Czech Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Kaba Ve Kesif Yemlerde Kuru Madde Organik Madde Ve Ham Proteinin Rumen Parçalanma Karakteristikleri Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Garipoğlu Ali Vaiz, Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Kılıç Ü Sarıçiçek B Z 2004 Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Etlik Piliçlerde Yemleme Süresini Kısıtlamanın Performansa Etkileri

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal, Erener Güray

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Mısır Ve Fiğ Silajının Rumende Parçalanabilirliğinin Enerji Değerinin Ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Üzüm Cibresinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Üzüm Cibresinin İn Situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Mısır Silajının Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Ruminant Beslemede Uçucu Yağ Asitleri Ve Toplam Gaz Üretimi

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Mısır Silajının Rumende Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Tokat İlinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik Ve Parçalanma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 The Effects of Some Essential Oils on in vitro gas production of different feedstuffs

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Kılıç Ünal, Görgülü Murat

Etkinlik Adı :

 EAAP-63rd Annual Meeting 2012

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2012, 08

Bildiri Adı :

 Azot Ham Protein Analizinde Farklı Uygulamaların Sonuçlar Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Merhap Recep, Abdiwali Mohamoud Abdi, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 The effect of feeding methods on performance feeding behavior and oxidative stress in dairy calves

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Kılıç Ünal, Görgülü Murat, Yurtseven Sabri, Göncü Serap

Etkinlik Adı :

 EAAP-65rd Annual Meeting.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2014, 08

Bildiri Adı :

 Kablosuz Rumen Sensörleri Hayvan Besleme Çalışmalarında Kullanılabilir mi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Hayvan Pancarı Beta vulgaris var rapa Taze Yem ve Silajlarının Kaba Yem Kalitesi ve In Vitro Sindirilebilirliklerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Erişek Abdulkadir, Garipoğlu Ali Vaiz

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 1st International Animal Nutrition Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Farklı Samanlarda Lignin Peroksidaz Enzimi Kullanımının Yem Değeri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Mohamoud Abdi Abdiwali, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Kaba Yem Üretiminde Topraksız Tarım Teknolojisi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 1st International Animal Nutrition Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF IN VITRO GAS PRODUCTION KINETICS AND CHEMICAL COMPOSITIONS OF LIGUSTRUM AND JASMINE TREE LEAVES

Yazar Adı :

 Erişek Abdulkadir, Kılıç Ünal, Boğa Mustafa

Etkinlik Adı :

 International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 FEED ADDITIVES USED FOR REDUCTION OF ENTERIC METHANE PRODUCTION

Yazar Adı :

 Mohamoud Abdi Abdiwali, Kılıç Ünal, Erişek Abdulkadir

Etkinlik Adı :

 International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 The Effect of Monensin on Fermentation Parameters Methane Production and Microbial Numbers in The Rumen Simulator RUSITEC

Yazar Adı :

 Kj Hart, Kılıç Ünal, Cj Newbold, C Faulkener

Etkinlik Adı :

 Greenhouse Gases & Animal Agriculture Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 The Effects of Pasture Based Raising on The Composition of Goat Milk

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Kılıç Ünal, Erişek Abdulkadir

Etkinlik Adı :

 IGA 2016 12th International Conference on Goat

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 The effects of vegetable oils on quality of goat meat

Yazar Adı :

 Erişek Abdulkadir, Boğa Mustafa, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 IGA 2016 12th Internatiol Conference on Goats

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Tütün Hasat Atıklarının Hayvan Beslemede Kullanılabilirliği

Yazar Adı :

 Can Duygu, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 04

Bildiri Adı :

 Silaj Yapımında Kullanılan Örtü Materyalleri

Yazar Adı :

 Hasret Çıtlak, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Bazı Besi İşletmelerinde Kullanılan Rasyonların İdeal Rasyonlarla Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ünal Cengiz, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Effect of Different Storage Methods on in Vitro Gas Production Parameters Energy Contents and Organic Matter Digestibility of Alfalfa and Sorghum X Sudangrass Forages

Yazar Adı :

 Abdulkadir Erişek, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 Dairy Livestock Production In Eastern Europe” SOLID workshop – Eastern Europe

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi Bazı Yerel Koyun Genotiplerinde Kuyruk Yağı Yağ Asitleri Profilinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kırıkçı Koray, Çam Mehmet Akif, Tüfekçi Hacer, Olfaz Mustafa, Kılıç Ünal, Mercan Levent

Etkinlik Adı :

 Kongre

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bildiri Adı :

 Kaba yemlerin peletlenmesi ve ruminant beslemede kullanılabilirliği

Yazar Adı :

 Güleçyüz Emre, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Erişek A Kılıç Ü 2015 Yonca ve Sorgum x Sudan kaba yemlerinde farklı muhafaza yöntemlerinin besin madde içeriği ve yem değeri üzerine etkisi Sayfa 908 3 5 Eylül 2015 Konya

Yazar Adı :

 Erişek Abdulkadir, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Şarapçılık Endüstrisi Üzüm Atıklarının Yem Değerlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Mohamoud Abdi Abdiwali

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Bazı alternatif yem bitkileri silajlarının yem değeri ve in vitro sindirilebilirliklerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Ayan İlknur, Garipoğlu Ali Vaiz, Önder Hasan, Abdulkadir Erişek

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 The effects on Forage Values of Pelleting by Using Different Additives of Sugar Beet Head and Leaves

Yazar Adı :

 Karabıyık Abdülkadir, Özcan Mehmet Akif, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 Proc Dairy Science Park IV

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Possibilities of Using Prickly Cactus (Opuntiaficus-Indica) Pear in Ruminant Animal Feeding

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 Proc Dairy Science Park IV

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Nutrient Contents and Relative Feed Value of Guar Bean (Cyamopsistetra Gonoloba) Silage

Yazar Adı :

 Olfaz Mustafa, Pekpazar Yusuf Kaan, Yavrucu Oğuzhan, Mol Fazlı, Çıtlak Hasret, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 Proc Dairy Science Park IV

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Ruminant Yemlerinin Rumen Simülasyon Tekniği (Rusitec) İle Değerlendir

Yazar Adı :

 Erişek Abdulkadir, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi (2nd International Animal Nutrition Congress)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Meal criterion and feeding behaviour in sheep and goats (2009 Yılında yapılan Kongrenin Basımıdır).

Yazar Adı :

 Görgülü Murat, Boğa Mustafa, Şahinler Suat, Kılıç Ünal, Koluman Nazan

Etkinlik Adı :

 Challenging strategies to promote the sheep and goat sector in the current global context (Options Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerranéens n. 99) ed M J Ranilla, M D Carro, H Ben Salem and P Morand-Fehr (Zaragoza: CIHEAM / CSIC / Universidad de León / FAO)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 01

Bildiri Adı :

 Mısır Silajına Farklı Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi Gaz Üretimi ve Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Süt sığırı rasyonlarının formülasyonunda farklı yem enerji ölçüm sistemi kullanılmasının maliyet üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Ağırgöl Özgür, Conba Ali, Erişek Abdulkadir, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Zootekni Öğrenci kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı buğdaygil yem bitkilerinin besin madde içerikleri ve in vitro gaz üretimi üzerine farklı toprak tuzluluk düzeylerinin etkisi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Yurtseven Sabri, Boğa Mustafa, Aydemir Salih

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Meşe palamutu Quercus robur yaprak ve tohumlarının in vitro gaz üretimi ve kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa, Güven İnan

Etkinlik Adı :

 VI. Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rumen Sıvısına Mikrobiyal İnokülant İlavesinin Buğday Kuru Ot ve Silajlarinda İn Vitro Gaz Üretimi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ruminantların Beslenmesinde Kanolanın Kaba Yem Kaynağı Olarak Kullanılması

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İn Vitro Gaz Üretim Tekniği ve Enzim Tekniği Sonuçları Üzerine Yemlerin Besin Madde İçeriğindeki Değişimin Etkileri

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Süt Sığırlarında Ayak Sağlığının Korunması ve Süt Veriminde Biyotinin Önemi

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Yurtseven Sabri, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı Yem Hammaddelerinin İn Vitro Gaz Üretimi Rumen Parçalanabilirlikleri ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz, Boğa Mustafa, Yurtseven Sabri

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kesif Yem Kaynaklarının İn Vitro Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kaba Yemleri Saklama Tipinin In Vitro Gaz Üretim Miktarı Gaz Üretim Parametreleri ve Enerji İçerikleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Naylon Torba Tekniğinde Sonuçları Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Etkinlik Adı :

 4.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı Kesif Yem Kaynaklarının İn Situ Rumen Parçalanabilirliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Zootekni Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Effects of Some Essential Oils on Rumen Total Bacteria and Protozoa Numbers

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Kılıç Ünal, Görgülü Murat

Etkinlik Adı :

 EAAP-63rd Annual Meeting 2012

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Different Silage Additives on in vitro Gas Production Digestibility and Energy Values of Sugar Beet Pulp Silage

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Sarıçiçek Betül Zehra

Etkinlik Adı :

 EAAP-61th Annual Meeting 2010

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Different Compounds of Some Essential Oils on in vıtro Gas Production and Estimated Parameters

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Boğa Mustafa, Görgülü Murat, Bozkurt Zeynep

Etkinlik Adı :

 EAAP-61th Annual Meeting 2010

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Microbial Inoculants and Forage Species on in vitro Gas Productıon of Some Hays and Their Silages

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Garipoğlu Ali Vaiz, Önder Hasan

Etkinlik Adı :

 EAAP-61th Annual Meeting 2010

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Seasonal Changes of Feeding Behaviour of Fattening Cattle Differing in Size

Yazar Adı :

 Görgülü Murat, Boğa Mustafa, Kılıç Ünal, Filik Gökhan

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Meal criterion and feeding behaviour in sheep and goats

Yazar Adı :

 Görgülü Murat, Boğa Mustafa, Şahinler Suat, Kılıç Ünal, Darcan Nazan

Etkinlik Adı :

 13th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Polyethylen Glycol Supplement on In Vitro Gas Production of Canola Hybrids and Canola Meals

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 EAAP-60th Annual Meeting 2009

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effects of different additives on alfalfa silage quality in vitro gas production organic matter digestibility and energy value

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 17th International Congress of Mediterranean Federation for Healt and Production of Ruminants

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect on Silage Quality Fermentation Kinetics Gas Production In vitro Energy value in vitro dry matter and organic matter digestibility of Silage of Different Additives

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Kılıç Ünal

Etkinlik Adı :

 IV International Scientific Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Obtaining data for meal criterion for dairy cows in a computerized feeding system

Yazar Adı :

 Boğa Mustafa, Şahinler Suat, Görgülü Murat, Kılıç Ünal, Göncü Serap, Cebeci Zeynel, Aksoy Murat

Etkinlik Adı :

 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences HAICTA 2008

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Katkı madeleri ilavesiyle zenginleştirilen farklı samanlarda ligninaz enzimi kullanımının in vitro rumen pH değişimi üzerine etkilerinin kablosuz rumen sensörleriyle belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yemler ve Hayvan Beslemede

06.05.2016

 

31.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Zootekni Bölümü Öğrenci Uygulama ve Araştırma Laboratuarları Altyapısının Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Öğrenci Uygulamaları İçin Laboratuar Altyapısının Geliştirilmesi

30.05.2016

 

26.10.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Ülkemizde Tütün Bitkisi Tarla Atıklarının Biyoenerji Ve Hayvan Yemi Amaçlı Kullanım İmkanlarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Tütün bitkisi atıklarının biyoyakıt ve yem olarak kullanılabilirliği

01.07.2015

 

01.07.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Farklı samanlarda lignin peroksidaz enzimi kullanımının yem değeri üzerine etkisi

Proje Konusu :

 Yemler ve Hayvan Besleme

01.02.2015

 

01.02.2016

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 Bazı Endüstri Bitkileri Hasat Atıklarından Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Yapılan Peletlerin Ruminantların Beslenmesinde Yem Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Endüstri bitkisi atıklarından pelet kaba yem hazırlanması

25.12.2015

 

13.04.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 04

Proje Adı :

 Yonca ve SorgumxSudan Otu Haylajlarının İn Vitro Gaz Üretimi ve Kaba Yem Değerlerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Haylaj yapımı

20.09.2012

 

29.01.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 01

Proje Adı :

 OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Altyapı Projesi

Proje Konusu :

 Laboratuvar alt yapı projesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bazı alternatif yem bitkileri silajlarının yem değeri ve in vitro sindirilebilirliklerinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yemlik hardal şalgam ve kanola silajlarının yem değerleri

30.05.2011

 

13.02.2014

 

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 02

Proje Adı :

 Mısır Silajının Rumen Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Sindirilebilirliğinin ve Enerji Değerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Rumen parçalanabilirliği

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bazı Kaba ve Kesif yemlerin Toplam Gaz Üretimi Uçucu Yağ Asitleri Miktarlarının ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 in vitro gaz üretimi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Etlik Piliçlerde Soya Küspesi Yerine Farklı Oranlarda Kolza Küspesi Katılan Rasyonlarda Enzim Kullanımının Performansa Etkileri

Proje Konusu :

 Etlik piliçlerde kolza küspesi kullanımı

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bıldırcınlarda Soya Küspesi Yerine Farklı Oranlarda Kolza küspesi Katılan Rasyonlarda İki Farklı Enzim Kullanımının Performansa Etkileri

Proje Konusu :

 Bıldırcınlarda Kolza küspesi kullanımı

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun İlinde Yetiştirilen Bazı Yem Bitkilerinin Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Silolanmasının Yem Değeri ve İn Vitro Gaz Üretimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 in vitro gaz üretim tekniği

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Tercihli Yemlenin Farklı Çağda Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarında Sığırlarda Yemlenme Davranışı ve Performans Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Sığırlarda tercihli yemleme

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Rasyona Farklı Düzeylerde Çinko İlavesinin Kuzularda Besi Performansı Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Kuzlularda Çinko İlavesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Sütten Kesimden Önce Buzağılarda Kesif ve Kaba Yem Verilme Şeklinin Rumen Gelişimi ve Buzağı Performansı Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Buzağılarda rumen gelişimi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kastamonu ili süt keçiciliğinin geliştirilmesi TAGEM 10 AR GE 15

Proje Konusu :

 Süt Keçiciliği

01.02.2011

 

01.02.2014

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2014, 02

Proje Adı :

 Trabzon İli Yöresel Artlı, Of ve Çepni Koyun Tiplerinin Moleküler Tanımlanması

Proje Konusu :

 Yerli koyun tiplerine ait moleküler tanımlama ve bazı verim özelliklerinin belirlenmesi

10.10.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Farklı katkı maddeleri ilavesiyle peletlenen buğday ve soya samanlarının in vitro sindirilebilirlikleri metan üretimleri ve in vitro rumen pH değişiminin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Kablosuz rumen sensörlerinin hayvan besleme çalışmalarında kullanılması

15.08.2015

 

03.10.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Bazı Endüstri Bitkileri Hasat Atıklarından Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Yapılan Peletlerin Ruminantların Beslenmesinde Yem Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

25.12.2015

 

25.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Trabzon ili Yöresel Artlı, Çepni ve Of koyun Tiplerinin Moleküler Tanımlanması

Proje Konusu :

 Genetik tanımlama

01.08.2017

 

15.11.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 11

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Proje Teşvik Ödülü

Ödül Açıklama :

 Proje teşvik ödülü

2013

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2013

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Şubat 2016

Yazar Adı :

 Kurt Orhan, Pekşen Erkut, Sökmen Miray, Dengiz Orhan, Boz İsmet, Kılıç Ünal, Öztürk Ahmet, Kara Tekin, Öztekin Yeşim Benal, Kavas Musa

Yayınevi :

 Samsun Omü

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Haziran 2016

Yazar Adı :

 Kurt Orhan, Pekşen Erkut, Sökmen Miray, Boz İsmet, Dengiz Orhan, Kılıç Ünal, Kara Tekin, Öztekin Yeşim Benal, Öztürk Ahmet, Kavas Musa

Yayınevi :

 Samsun Omü

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Ekim 2016

Yazar Adı :

 Kurt Orhan, Pekşen Erkut, Boz İsmet, Sökmen Miray, Dengiz Orhan, Kılıç Ünal, Kara Tekin, Öztekin Yeşim Benal, Öztürk Ahmet, Kavas Musa

Yayınevi :

 Samsun Omü

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Kılıç Ünal, Öztekin Yeşim Benal, Kavas Musa, Boz İsmet, Pekşen Erkut, Kara Tekin, Dengiz Orhan, Sökmen Miray

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.12.2015

 

31.12.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Sökmen Miray, Kılıç Ünal, Öztürk Ahmet, Dengiz Orhan, Pekşen Erkut, Öztekin Yeşim Benal, Kara Tekin, Boz İsmet, Kavas Musa

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.06.2015

 

30.06.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Kılıç Ünal, Kavas Musa, Boz İsmet, Kara Tekin, Öztekin Yeşim Benal, Pekşen Erkut, Sökmen Miray, Dengiz Orhan

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.02.2015

 

20.02.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Mikone Jonas Edit Mikone, Lıopa Tsakalıdı Litsa, Selvi Kemal Çağatay, Golmohammadı Farhood, Khalid Muhammad, Erener Güray, Terınejad Alireza, Garipoğlu Ali Vaiz, Yamak Umut Sami, Voıcu Gheorghe, Boğa Mustafa, Vladut Valentin, Şahin Mustafa, Bırış Sorinştefan, Erdem Hüseyin, Abdelgayed Abdelgayed, Öğün Sinan, Efe Ercan, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Shrestha Jiban, Balkaya Ahmet, Boz İsmet, Özcan Muharrem, Aksoy Hasan Murat, Ayan İlknur, Korkmaz Kürşat, Mercan Levent, Temizel Kadir

Yayınevi :

 Dergipark

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Archivos De Zootecnia

Uluslararası

 

Dergi

 

Archivos De Zootecnia

 

Cordoba

 

İSPANYA

 

İngilizce

 

BIOSIS Previews

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iranian Journal Of Applied Animal Science (Ijas)

Uluslararası

 

Dergi

 

Iranian Journal Of Applied Animal Science (Ijas)

 

Rasht

 

İRAN

 

İngilizce

 

Scopus, Google Scholar

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

 

NİĞDE

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

DOAJ, ULAKBİM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

 

KAHRAMANMARAŞ

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Secuk Journal Of Agriculture And Food Science

Ulusal

 

Dergi

 

Secuk Journal Of Agriculture And Food Science

 

KONYA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Tübitak Ulakbim, Google Scholar

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture (Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi)

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture (Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi)

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Erzurum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Şanlıurfa

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2015

2015

Yayın Yeri :

  Revista Brasileira De Zootecnia

Uluslararası

 

Dergi

 

 Revista Brasileira De Zootecnia

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture ‐ Food Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture ‐ Food Science And Technology

 

NİĞDE

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CrossRef, ProQuest, OJS, CAB Abstract, CABI International, EBSCOhost, ULRICH’S Periodical Directory, FAO AGRIS/CARIS ve ULAKBIM-TUBITAK

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Hayvansal Üretim

Uluslararası

 

Dergi

 

Hayvansal Üretim

 

İZMİR

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

 

Kahramanmaraş

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim, Scopus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Revista Brasileira De Zootecnia

Uluslararası

 

Dergi

 

Revista Brasileira De Zootecnia

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Applied Animal Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Applied Animal Research

 

HİNDİSTAN

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

 

Niğde

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim, Cabi, Fao Agris

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

 

Tekirdağ

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Ulakbim, Cabi, Doaj, Fao Agris

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Tropical Animal Health And Production

Uluslararası

 

Dergi

 

Tropical Animal Health And Production

 

Edinburgh

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Iranian Journal Of Applied Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Iranian Journal Of Applied Animal Science

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Trend İn Animal And Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Trend İn Animal And Veterinary Sciences

 

İngilizce

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Türk Veterinerlik Ve Hayvancılık Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türk Veterinerlik Ve Hayvancılık Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Tropical Animal Health And Production

Uluslararası

 

Dergi

 

Tropical Animal Health And Production

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Yonca ve sorgum x sudan otu haylajlarının in vitro gaz üretimi ve kaba yem değerlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Abdulkadir ERİŞEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Farklı samanlarda lignin peroksidaz enzimi kullanımının yem değeri üzerine etkisi

Yazar :

 Abdiwali MOHAMOUD ABDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Farklı katkı maddeleri ilavesiyle peletlenen buğday ve soya samanlarının in vitro sindirilebilirlikleri ve metan üretimlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Emre GÜLEÇYÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Farklı katkı maddeleri ilavesiyle peletlenen fındık zurufu ve boş fındıkların alternatif kaba yem kaynağı olarak kullanılabilirliği

Yazar :

 Uğur ÖZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 BAKLAGİL KABA YEMLERİNİ ORGANİK ASİTLERLE İŞLEMENİN İN VİTRO GAZ ÜRETİMİ, RUMEN FERMANTASYONU ve METAN ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yazar :

 Valıollah PALANGI

Atatürk Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Tütün samanlarına farklı katkı maddeleri ilavesinin in vitro gaz üretim parametreleri, metan üretimi ve yem değeri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Yazar :

 Yusuf Kaan PEKPAZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Tütün samanlarının farklı katkı maddeleri ilavesiyle silolanmasının yem değeri ve metan üretimi üzerine etkileri

Yazar :

 Duygu CAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Siyez Buğdayı (Triticum monococcum L.) ve Yan Ürünleri (Kepek, Kavuz, Saman) ile Farklı Katkı Maddeleriyle Hazırlanan Silajlarının Yem Değerleri, İn Vitro Gaz ve Metan Üretimlerinin Karşılaştırılması

Yazar :

 Cengiz ÜNAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 11:18:57

 

2017-11-17 11:18:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Fizyolojisi Ve Metabolizması

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:25:47

 

2017-11-17 10:25:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:25:25

 

2017-11-17 10:25:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hayvancılıkta Projelendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:25:04

 

2017-11-17 10:25:04

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği Ve Enerji Formülasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:24:20

 

2017-11-17 10:24:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ruminantlarda Tercihli Yemleme

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:24:00

 

2017-11-17 10:24:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Et Ve Süt Sığırlarının Beslenmesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:23:31

 

2017-11-17 10:23:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yem Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:22:34

 

2017-11-17 10:22:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Metotları

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 10:22:12

 

2017-11-17 10:22:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rumen Metabolizması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:21:11

 

2017-11-17 10:21:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:20:40

 

2017-11-17 10:20:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 10:19:43

 

2017-11-17 10:19:43

 

2016-2017

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:15:24

 

2017-11-17 10:15:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 10:13:17

 

2017-11-17 10:13:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ruminantlarda Beslenme Davranışları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 10:12:30

 

2017-11-17 10:12:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:11:17

 

2017-11-17 10:11:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Rumen Metabolizması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:09:07

 

2017-11-17 10:09:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Fizyolojisi Ve Metabolizması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:08:39

 

2017-11-17 10:08:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 10:08:01

 

2017-11-17 10:08:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Silaj Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:05:12

 

2017-11-17 10:05:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Rumen Metabolizması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:04:37

 

2017-11-17 10:04:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Zootekni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:03:54

 

2017-11-17 10:03:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:03:27

 

2017-11-17 10:03:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Biyokimyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:02:44

 

2017-11-17 10:02:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 10:02:00

 

2017-11-17 10:02:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 10:00:35

 

2017-11-17 10:00:35

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 09:59:31

 

2017-11-17 09:59:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 09:58:28

 

2017-11-17 09:58:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Silaj Yapım Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-11-17 09:58:35

 

2017-11-17 09:57:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği Ve Enerji Formülasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 09:58:46

 

2017-11-17 09:56:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hayvan Besleme İlkeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:21:38

 

2017-11-17 09:56:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 11:21:13

 

2017-11-17 09:55:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Silaj Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-12 23:11:18

 

2016-01-12 23:11:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Haylaj Yapım Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 16:39:03

 

2014-02-21 16:39:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Haylaj Yapım Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-11-17 11:27:03

 

2014-02-21 16:39:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Haylaj Yapım Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 16:39:03

 

2014-02-21 16:39:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rumen Metabolizması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:23:20

 

2014-02-21 16:36:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Silaj Yapım Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 11:23:04

 

2014-02-21 16:36:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Silaj Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:24:21

 

2014-02-21 16:35:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Silaj Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:22:33

 

2014-02-21 16:35:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:24:08

 

2014-02-21 16:35:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:22:20

 

2014-02-21 16:35:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:25:16

 

2014-02-21 16:34:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:23:57

 

2014-02-21 16:34:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ruminantlarda Tercihli Yemleme Uygulamaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:24:40

 

2014-02-21 16:33:20

 

2012-2013

Ders Adı :

 Keçilerin Beslenmesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:25:01

 

2014-02-21 16:32:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği Ve Enerji Formülasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:27:30

 

2014-02-21 16:30:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği Ve Enerji Formülasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:25:46

 

2014-02-21 16:30:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği Ve Enerji Formülasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:23:44

 

2014-02-21 16:30:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tek Midelilerin Beslenmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 16:28:55

 

2014-02-21 16:28:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tek Midelilerin Beslenmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 16:28:55

 

2014-02-21 16:28:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ruminantlarda Beslenme Davranışları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 11:27:21

 

2014-02-21 16:28:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ruminantlarda Beslenme Davranışları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:28:09

 

2014-02-21 16:28:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ruminantlarda Beslenme Davranışları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:28:09

 

2014-02-21 16:28:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ruminantlarda Beslenme Davranışları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:28:09

 

2014-02-21 16:28:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 16:26:48

 

2014-02-21 16:26:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 16:26:48

 

2014-02-21 16:26:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 16:26:48

 

2014-02-21 16:26:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:25:05

 

2014-02-21 16:25:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:25:05

 

2014-02-21 16:25:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:25:05

 

2014-02-21 16:25:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:25:05

 

2014-02-21 16:25:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:24:36

 

2014-02-21 16:24:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:24:36

 

2014-02-21 16:24:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:24:36

 

2014-02-21 16:24:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:24:36

 

2014-02-21 16:24:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karma Yem Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-11-17 11:26:48

 

2014-02-21 16:23:36

 

2009-2010

Ders Adı :

 Karma Yem Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 16:23:27

 

2014-02-21 16:23:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvan Besleme İlkeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:21:54

 

2014-02-21 16:21:54

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvan Besleme İlkeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:21:54

 

2014-02-21 16:21:54

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvan Besleme İlkeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:21:54

 

2014-02-21 16:21:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hayvan Besleme İlkeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:21:54

 

2014-02-21 16:21:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilgisayar 11

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:18:53

 

2014-02-21 16:18:53

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgisayar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-17 11:25:28

 

2014-02-21 16:18:53

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilgisayar 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:17:55

 

2014-02-21 16:17:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgi Ve İletişim Teknolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:17:05

 

2014-02-21 16:17:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgi Ve İletişim Teknolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:17:05

 

2014-02-21 16:17:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Beslenmeden İleri Gelen Metabolik Bozukluklar

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:26:34

 

2014-02-21 16:15:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Beslenmeden İleri Gelen Metabolik Bozukluklar

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:15:50

 

2014-02-21 16:15:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Genel Zootekni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-17 11:27:46

 

2014-02-21 16:14:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Genel Zootekni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:14:13

 

2014-02-21 16:14:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Genel Zootekni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:14:04

 

2014-02-21 16:14:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Genel Zootekni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:14:13

 

2014-02-21 16:14:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mineral Ve Vitamin Beslenmesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 16:56:25

 

2018-11-19 16:55:46

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği Ve Enerji Formülasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 16:55:21

 

2018-11-19 16:55:21

 

2018-2019

Ders Adı :

 Silaj Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 16:54:37

 

2018-11-19 16:54:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 16:54:06

 

2018-11-19 16:54:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-19 12:14:19

 

2018-11-19 12:14:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ruminantlarda Tercihli Yemleme Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:12:29

 

2018-11-19 12:12:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hayvancılıkta Projelendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:11:28

 

2018-11-19 12:11:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Fizyolojisi Ve Metabolizması

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:10:48

 

2018-11-19 12:10:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Keçilerin Beslenmesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:05:46

 

2018-11-19 12:05:46

 

2017-2018

Ders Adı :

 Protein Beslenmesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:05:20

 

2018-11-19 12:05:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ruminantlarda Alternatif Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:04:19

 

2018-11-19 12:04:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Silaj Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:03:33

 

2018-11-19 12:03:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:03:05

 

2018-11-19 12:03:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 Zooteknide Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-19 12:02:19

 

2018-11-19 12:02:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-19 12:01:36

 

2018-11-19 12:01:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-19 12:01:01

 

2018-11-19 12:01:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-19 12:00:34

 

2018-11-19 12:00:15

 

2018-2019

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2015

  Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi

  Mevlana Programı Ders Verme Hareketliliği

  Silaj Teknolojisi Konusunda Ders Verme Hareketliliği

 • 2013
  - 2013

  Agricultural University İn Krakow, Faculty Of Animal Sciences 8 -September 2013

  Erasmus Programme Teaching Mobility

  Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği

 • 2013
  - 2018

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Zootekni Pr.

 • 2012
  - 2012

  Aberystwyth Üniversitesi- İngiltere (01.07.2012-31.08.2012)

  Yök Bursu (2547-39.madde)

  Rumen Metanogenesis Üzerine Çalışmalar

 • 2012
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2013

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

 • 2012
  - 2012

  Doçent

  University Of Wales, Aberystwyth

  Institute Of Biological, Environmental And Rural Sciences

  Animal Science

 • 2011
  - 2011

  Czech University Of Life Sciences. Prague Czech Republic 5-11 June 2011

  Erasmus Programme Teaching Mobility

  Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği

 • 2008
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2008

  Çukurova Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2008

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü (Nisan 2007 - Haziran 2008)

  Tübitak 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Bursiyeri

  Tübitak Doktora Sonrası Bursu

 • 1998
  - 2007

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 1 Genel Bilgiler.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 2 Anatomi ve Fizyoloji 1-2.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 3 Anatomi ve Fizyoloji 1-2.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 4 Enerji Metabolizması.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 5 Proteinler.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 6 Proteinler.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 7 Karbonhidratlar.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 8 Karbonhidratlar.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 9 Ara sınav.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 10 Lipidler.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 11 Lipidler.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 12 Vitaminler.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 13 Mineral Metabolizması.pdf
ZTB302 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 14 Su metabolizması.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB305 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Mesleki Uygulama I 8 Unal KILIC-Rasyon Hazırlama.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 1 Sektörel Hayvan Beslemeye Giriş.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 2 Karma Yem Teknolojisi 1.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 3 Karma Yem Fabrikaları 2019.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 4 Karma Yem Üretimi.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 5 Karma Yem Üretimi.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 6 Peletleme.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 7 Rasyon Ders Notu.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 8 İşletme ziyaretleri, teknik geziler .pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 9 Rasyon Ders Notu.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 10 Ara sınav.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 11 İşletme ziyaretleri, teknik geziler .pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 12 Tarsim.pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 13 İşletme ziyaretleri, teknik geziler .pdf
ZTB312 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 14 Hayvan Beslemede Son Gelişmeler.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 1 1. Giriş, Tarihçe.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 1 Silaj Teknolojisi İlk ders .mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 2 2 Silo tipleri.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 2 TELAFİ DERSİ.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 3 20201015_111020.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 3 3-Silo Yeri Seçimi.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 4 silaj yapım lab çalışması.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 4 4-Silo-Silaj Hesabı.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 5 02.11.2020_022927.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 5 5-Silajlık yem bitkileri.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 6 6-Hasat, Soldurma, Parçalama.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 6 mikrobiyolojik yapı.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 7 7. Hafta sunum.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 7 7-Katkı maddeleri.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 8 8. Hafta sunum.mp4
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 8 8-Taşıma, Doldurma, Sıkıştırma, Kapatma.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 9 9-Açma-Kullanma.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 10 10-Ara sınav.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 11 11-Aerobik Stabilite-Hijyen.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 12 12-Silajların Besleme Değeri.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 13 13-Haylaj.pdf
ZTB413 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Silaj Teknolojisi 14 14-Silajın Hayvan Beslemede Kullanımı.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 1 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 2 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 3 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 4 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 5 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 6 ağaç yaprakları3.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 7 1 esansiyel yağların hay besl. kull.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 8 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 9 silaj yapımı HRK.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 10 Ara sınav.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 11 --Hayvan_Beslemede_Son_Gelimeler--HBDernei.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 12 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 13 --Hayvan_Beslemede_Son_Gelimeler--HBDernei.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 13 TURJAF Hidroponik Tarım.. 859-6941-2-PB.pdf
ZOT638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 14 Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 1 Metabolik Bozukluk.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 1 Ders hakkında genel bilgiler ve GİRİŞ.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 2 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 3 Rumen asidozuna fizyopatolojik.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 3 Metabolik Bozukluk.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 4 Rumen alkalozu2.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 4 Rumen Alkalozu.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 5 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 6 Nitrat toxicity.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 7 idrar yolu taşı.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 7 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 8 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 9 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 10 Ara sınav.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 11 üre zehirlenmesi.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 11 Yağlı inek sendromu.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 12 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 13 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 14 Metabolik Bozukluklar.pdf
ZOT702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 14 Management of metabolic disorders.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 1 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 2 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 3 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 4 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 5 Buzağılarda tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 6 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 6 Dairy Calves.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 7 Dairy Calves.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 7 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 8 Goat diet selection, behavior.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 8 Lambs diet selection for lambs.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 9 Goat diet selection, behavior.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 10 Ara sınav.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 11 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 11 Tannins, small ruminants catereria feeding.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 12 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 13 Buzağılarda tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 13 Goat diet selection, behavior.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 13 Tannins, small ruminants catereria feeding.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 14 tercihli yemleme.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 14 Dairy Calves.pdf
ZOT762 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 14 Goat diet selection, behavior.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr