İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: vceyhan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-2336-0212
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarım Ekonomisi
Anahtar Kelimeler Tarım İşletmeciliği
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2010 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2005 - 2010
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 1999 - 2005
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1993 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu Sorunları Ve Geleceği

Editör Adı :

 Ceyhan Vedat, Emir Murat

2016

Kitap Adı :

 Tarım İşletmelerinde Risk Analizi Çorum İli Kızılırmak Havzası Örneği

2003

Kitap Adı :

 Mikro Ekonomi

2005

Kitap Adı :

 Ekonomik Analizde Matematiğin Uygulanması

2008

Kitap Adı :

 Tonya İlçesinde Süt İşletmelerinin Ekonomik Yapısı Ve Karşılaştıkları Riskler Risk Ölçümü Ve Uygun Risk Yönetimi Stratejileri

2001

Kitap Adı :

 Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi

1997

Kitap Adı :

 Samsun İli Çarşamba Ve Terme İlçelerinin Ova Kesiminde Fındığa Alternatif Üretim Planlaması

2005

Kitap Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları

Editör Adı :

 Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.a, Demiryürek, K., Kılıç, O.

2005

Kitap Adı :

 Türkiye De Balık Unu Ve Yağı Üretimi Ve Ticareti Mevcut Durum Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Editör Adı :

 Vedat Ceyhan

2011

Kitap Adı :

 Su Ürünleri Desteklerinin Etkilerinin Analizi

Editör Adı :

 Mehmet Aydoğan

2019

Kitap Adı :

 Iı.gıda Ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu

2019

Kitap Adı :

 Malatya Kuru Kayısı Üreticiliği Ekonomisi

Editör Adı :

 Orhan Gündüz

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Exploring Opportunity Cost Of Conversion To Eco-Friendly Farming System: The Case Of Samsun And Adana Provinces Of Turkey

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Ceyhan Vedat, Atış Ela, Hasdemir Mehmet, Salalı H. Ece, Akyüz Yarkın

Dergi Adı :

 Environment, Development And Sustainability

Özgün Makale

 


2021, 2

Makale Adı :

 Impact Of Full Time And Part Time Farming On Rural Households’ Labor Productivity İn Central Punjab, Pakistan

Yazar Adı :

 Shahbaz Pomı, Ul Hag Sheansheer, Yıldırım Çağatay, Boz İsmet, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Custos E @gronegócio On Line

Özgün Makale

 


2020, 9

Makale Adı :

 The Link Between Production Efficiency And Opportunity Cost Of Protecting Environment İn Tr83 Region, Turkey.

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Environmental Science And Pollution Research

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Reflection Of Environmental-Based Agricultural Land Protection Program (Çatak) On Farmer's İmplementation

Yazar Adı :

 Salalı H. Ece, Atış Ela, Akyüz Yarkın, Ceyhan Vedat, Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Hasdemir Mehmet, Güngör F.u

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Biology

Özgün Makale

 

2020, 3

Makale Adı :

 A Multivariate Probit Analysis Of Factors Affecting Risk Management Strategy Choices İn Dried Apricot Farming

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Aslan Ahmet, Ceyhan Vedat, Bayramoğlu Zeki

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 


2020, 11

Makale Adı :

 Economic Performance Of Rainbow Trout Farming İn Turkey

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Uysal Osman, Candemir Serhan, Terzi Yunus Emre, Taşçı Rahmi, Beşen Tuba, Öztürk Fatma Pınar, Emre Meltem, Eralp Önder, Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 İhsangazi Tarlalarından Soframıza Kültür Mirası Siyez Buğdayı

Yazar Adı :

 Karabak Sevinç, Taşcı Rahmi, Ceyhan Vedat, Özbek Kürşad, Yüce Arslan Hilal

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Horticultural Characteristics Of Chestnut Growing İn Turkey

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Akyüz Burak, Ceyhan Vedat, Hazneci Kerem, Mert Cevriye, Er Ercan, Ertan Engin, Çoskuncu Savaş Kıymet Senan, Uylaşer Vildan

Dergi Adı :

 Erwerbs-Obstbau

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Samsun İli Çarşamba İlçesinde Kivi Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Üretim Etkinliği

Yazar Adı :

 Canan Selime, Abacı Nur İlkay, Ceyhan Vedat, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Mediterranean Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 The Effects Of Participating Environmentally Friendly Agricultural Land Protection Program On The Farm Level Production Efficiency İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Ceyhan Vedat, Atış Ela, Türkten Hatice, Hasdemir Mehmet, Salalı Havva Ece, Akyüz Yarkın, Güngör Figen

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Kuru Kayısı Üreticilerinin Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Aslan Ahmet, Ceyhan Vedat, Bayramoğlu Zeki

Dergi Adı :

 Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama Ve Arazi Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Dergisi (Adyutayam)

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Türkiye’Xxde Arı Ürünleri Paketleyen İşletmelerin Sosyal Ve Ekonomik Yapısı

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Canan Selime

Dergi Adı :

 Harran Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Production Efficiency Of Farms Producing Kiwi Fruit İn Çarşamba District Of Samsun Province

Yazar Adı :

 Canan Selime, Abacı Nur İlkay, Ceyhan Vedat, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Mediterranean Agricultural Science

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Economic Structure And Services Efficiency Of Turkish Beekeepers’ Association

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Canan Selime, Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice

Dergi Adı :

 European Journal Of Sustainable Development

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Socıal Cost Of Improper Land And Varıety Selectıon In Paddy Productıon In Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 European Journal Of Sustainable Development

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Canan Selime

Dergi Adı :

 Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Tr83 Bölgesinde Buğday Tohumluğu Üretiminde Teknik Etkinlik Ve Etkinliği Belirleyen Faktörler

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Report On Technological İnnovations And Management Scenario’S To Mitigate Fishing İmpacts On The Benthic Ecosystem And Their Socio-Economic Consequences İn Regional Seas, Black Sea Case Study

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Rüzgar Melih, Kaykaç Muharrem Hakan, Tosunoğlu Zafer, Uzmanoğlu Mustafa Selçuk, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Benthic Ecosystem Impact Study

Teknik Not

 

2017, 3

Makale Adı :

 Türkiye’De Biyokütle Fiyatındaki Değişimin Biyoetanol Maliyeti Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Production Efficiency Of Turkish Beekeepers And İts Determinants

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Horticultural Characteristics Of Chestnut Growing İn Turkey

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Akyüz Burak, Ceyhan Vedat, Hazneci Kerem, Mert Cevriye, Er Ercan, Ertan Engin, Çoskuncu Savaş Kıymet Senan, Uylaşer Vildan

Dergi Adı :

 Erwerbs-Obstbau

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Social Cost Of Improper Land And Variety Selection İnpaddy Production İn Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 European Journal Of Sustainable Development

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Applying Biological Control Measures İn Greenhouse Cultivation On The Production Efficiency İn Kas District Of Antalya Province, Turkey

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Ceyhan Vedat, Soytoprak Havva

Dergi Adı :

 European Journal Of Sustainable Development

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 The Effects Of Price Variability İn Wheat Seed On Farm Organization

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Total Factor Productivity Change And İnnovation İn Farms Producing Paddy İn Bafra District Of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Samsun İlinde Sığır Besiciliği Faaliyetlerinden Ortaya Çıkan Atık Ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Yönetimi

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Ceyhan Vedat, Gündüz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Farm Level Technical Efficiency Analysis And Production Costs İn Tomato Growth A Case Study From Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Şili Şahinde, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Structural And Economic Analysis Of Turkish Fishmeal And Fish Oilındustry

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Emir Murat

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Comparation Of Slow Growing Synthetic Broiler Genottypes With Commercial Broilers İn Term Of Growth, Carsas Traits And Some Economic Parameters

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Ceyhan Vedat, Yamak Umut Sami, Uçar Ahmet, Boz Mehmet Akif

Dergi Adı :

 Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Measuring The Productive Efficiency And Identifying The Inefficiency Determinants Of Dairy Farms İn Amasya Province Turkey

Yazar Adı :

 Hazneci Esin, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Journal Of Agriculture And Environmental Sciences

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Sulama Suyu Ücretlendirilmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir Mi Samsun Antalya Çanakkale İli Örnekleri

Yazar Adı :

 Hazneci Esin, Ceyhan Vedat, Kızılaslan Halil

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 2

Makale Adı :

 Efficiency And İts Determinants İn The Agro Food İndustry Of Samsun Province Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Mazgal Bekir, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 The Financial Feasibility Of Hazelnut Husk And Sewage Sludge Based Vermicompost Production

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Anna Veselova, Ksenıa Novıkova

Dergi Adı :

 Eurasıan Journal Of Soıl Scıence (Ejss)

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Productive Efficiency Of Commercial Fishing Evidence From The Samsun Province Of Black Sea Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Gene Hanife

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Dünya Ve Türkiye De Gıda Maddeleri Talep Arz Dengeleri

Yazar Adı :

 Cinemre H, Ceyhan V, Bozoğlu M

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Esengün Kemal

Dergi Adı :

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Risk Attitudes Of Organic And Conventional Hazelnut Producers İn Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet

Dergi Adı :

 Human And Ecological Risk Assessment: An International Journal

Özgün Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu Ve Eğitim İhtiyaçları

Yazar Adı :

 Yurtlu Y, Ekmekçi K, Demiryürek K, Bozoğlu M, Ceyhan V

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları

Yazar Adı :

 Yurtlu Y, Demiryürek K, Bozoğlu M, Ceyhan V

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Amasya İli Merzifon İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinde Risk Analizi

Yazar Adı :

 Hazneci Esin, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 6

Makale Adı :

 Influence Of Climatic Factors On Apricot Prunus Armeniaca L Yield İn The Malatya Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Bayramoğlu Zeki

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Agricultural Sciences,

Özgün Makale

 

2011, 3

Makale Adı :

 Measuring The Technical And Economic Efficiencies Of The Dry Apricot Farms

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Esengün Kemal

Dergi Adı :

 International Journal Of Food, Agriculture And Environment

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 An Evaluation Of Farm Level Sustainability Of Apricot Farms İn Malatya Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz O, Ceyhan V, Erol E, Özkaraman F

Dergi Adı :

 International Journal Of Food, Agriculture And Environment

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Economic Efficiency Of Cattle Fattening Farms İn Amasya Province Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Hazneci Kerem

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Assessing The Agricultural Sustainability Of Conventional Farming Systems İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Journal Of African Journal Of Agricultural Research

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Türkiye De Yemeklik Baklagiller Üretiminde Gecikmeli Fiyatın Etkisi Almon Modeli Uygulaması

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Bayramoğlu Zeki

Dergi Adı :

 Ziraat Mühendisliği Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Estimation Of Normative Supply Function And Price Elasticity Ofhazelnut A Case Study İn Turkey

Yazar Adı :

 Kilic Osman , Ceyhan Vedat , Cinemre H. Avni , Bozoglu Mehmet , Sumelius John

Dergi Adı :

 Hortscıence

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Cost And Profitability Analysis For Trout And Sea Bass Production İn Theblack Sea Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2009, 5

Makale Adı :

 Energy Conversion Efficiency Of Trout And Sea Bass Production İn The Black Sea, Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Energy

Özgün Makale

 


2009, 2

Makale Adı :

 Determinants Of Economic Efficiency A Case Study Of Hazelnut Farms İn Samsun Province Turkey

Yazar Adı :

 Kılıç O, Ceyhan V, Alkan I

Dergi Adı :

 New Zealand Journal Of Crop And Horticultural Science

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Economics Of Organic And Conventional Hazelnut Production İn The Terme District Of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Renewable Agriculture And Food Systems

Özgün Makale

 


2008, 9

Makale Adı :

 Agricultural İnformation Systems And Communication Networks The Case Of Dairy Farmers İn The Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Erdem Hüseyin, Ceyhan Vedat, Atasever Savaş, Uysal Osman

Dergi Adı :

 Informatıon Research-An Internatıonal Electronıc Journal

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 Important Factors Affecting Trout Production İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu M, Ceyhan V, Cinemre H, Demiryürek K, Kılıç O

Dergi Adı :

 Czech Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 The Effects Of Different Greenhouse Covering Materials On Energy Requirement Growth And Yield Of Aubergine

Yazar Adı :

 Cemek Bilal, Demir Yusuf, Uzun Sezgin, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Energy

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 Measuring The Technical Efficiency And Exploring The Inefficiency Determinants Of Vegetable Farms İn Samsun Province Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Agricultural System

Özgün Makale

 

2006, 6

Makale Adı :

 The Cost Efficiency Of Trout Farms İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Cinemre Hüseyin, Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet, Demiryürek Kürşat, Kılıç Osman

Dergi Adı :

 Aquaculture

Özgün Makale

 


2006, 2

Makale Adı :

 Alternative Farm Plan For Controlling Hazelnut Supply İn Turkey

Yazar Adı :

 Kılıç O, Cinemre H, Ceyhan V, Bozoğlu M

Dergi Adı :

 Agricultural Economics And Rural Development

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 An Application Of Utility Efficient Programming To Determine Economic Efficiency Of Turkish Farmers İn The Central Anatolian Region

Yazar Adı :

 Cinemre H, Ceyhan V

Dergi Adı :

 New Zealand Journal Of Crop And Horticultural Science

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Evaluation Of Different Trout Farming Systems And Some Policy Issues İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu M, Ceyhan V, Cinemre H, Demiryürek K, Kılıç O

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Sciences

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Estimation Of Risk Efficient Farm Structures Along The Kızılırmak River İn North Central Anatolia An Application Of Minimization Of The Absolute Deviation

Yazar Adı :

 Ceyhan V, Cinemre H

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Measuring Yield And Price Risks For Dairy Farms And Designing Risk Management Strategies The Case Of Tonya Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet, Cinemre Hüseyin Avni

Dergi Adı :

 Die Bodenkultur

Özgün Makale

 

2003, 6

Makale Adı :

 Bafra Ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Girdi Kullanım Düzeyi Ve Çevreye Etkileri

Yazar Adı :

 Ceyhan V, Bozoğlu M, Cinemre H

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme Tonya Örneği

Yazar Adı :

 Bozoğlu M, Cinemre H, Ceyhan V

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Sebze Tarımında Çalışan Kadınların Sosyo Ekonomik Özellikleri

Yazar Adı :

 Ceyhan V, Goldey P, Ediz D, Özkan B

Dergi Adı :

 Tarım Ekonomisi Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Başlıca Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Faaliyetlerinde İşletme Sermayesi Ve İşgücünün Marjinal Verimliliği

Yazar Adı :

 Ceyhan V, Cinemre H, Kılıç O, Bozoğlu M

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Çiftçilerin Arazi Toplulaştırmasına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi Boyacılı Köyü Örneği

Yazar Adı :

 Kılıç O, Vedat C, Özyazıcı G

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Amasya Ortaköy Sulama Alanında Değişken Kaynaklı Doğrusal Programlama İle En Uygun Ürün Desenlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Cinemre H, Ceyhan V

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Değişken Fiyatlı Programlamanın Fiyat Parametrizesinin Teorik Esasları Ve Uygulaması

Yazar Adı :

 Özçelik A, Ceyhan V

Dergi Adı :

 Kooperatifçilik

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Çarşamba İlçesi Tarım İşletmelerinde Tarımsal Gelirin Fonksiyonel Analizi

Yazar Adı :

 Cinemre H, Ceyhan V

Dergi Adı :

 Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Tarımsal Risk Analizlerinde Olasılık Dağılımlarının Elde Edilme Yöntemleri

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Hayvancılığı Teşvik Politikaları Nasıl Olmalıdır

Yazar Adı :

 Sayın C, Ceyhan V, Bozoğlu M

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Soya Nın Önemi Ve Üretimini Artırabilme İmkânları Karadenizbirliğin Soya Pazarlamadaki Rolü Ve Faaliyetleri

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Karınca

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Tarımda Risk Ve Belirsizlik İle Risk Ve Belirsizlik Altında Karar Alma Ve Kâr Maksimizasyonu

Yazar Adı :

 Özçelik Ahmet, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Kooperatifçilik

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Uzaktan Algılama Ve Tarımda Uygulamaları

Yazar Adı :

 Sayın C, Ceyhan V, Tanrıvermiş H

Dergi Adı :

 Çiftçi Ve Köy Dünyası

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Tarımda Risk İdaresi Stratejileri Ve Risk İdaresinde Kooperatifçiliğin Rolü

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Karınca

Özgün Makale

 

1995

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Social Cost of Improper Land and Variety Selection in Paddy Production in Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN FARMS PRODUCING PADDY IN BAFRA DISTRICT OF SAMSUN TURKEY

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 CURRENT SITUATION IN DAIRY INDUSTRY AND FEED EFFICIENCY OF PROFESSIONAL DAIRY FARMS OF TURKEY

Yazar Adı :

 Tosun Halil İbrahim, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 2nd ICSAE 2015 International Conference on Sustainable Agriculture and Environment

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Enzyme and earthworm activities during vermicomposting in sewage sludge

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Hepşen Şüheda, Bayraklı F, Aşkın Tayfun, Türkmen Cafer, Akça İzzet, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 05

Bildiri Adı :

 Total Factor Productivity Change and Innovation in Farms Producing Paddy in Bafra District of Samsun

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 13th International Congress on Data Envelopment Analysis

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 08

Bildiri Adı :

 Production Efficiency and its Determinants of Beekeepers in Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Emir Murat, Güler Ahmet

Etkinlik Adı :

 13th International Congress on Data Envelopment Analysis

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 08

Bildiri Adı :

 Çiftçilere Göre Gelecekte Uygulanacak Politikalarda Çevrenin Önceliği

Yazar Adı :

 Atış Ela, Salalı Havva Ece, Akyüz Yarkın, Ceyhan Vedat, Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Hasdemir Mehmet, Uyanık Güngör Figen

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 A Research on Risk Assessments of Dried Apricot Farmers: The Hekimhan District Case

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Aslan Ahmet, Ceyhan Vedat, Bayramoğlu Zeki

Etkinlik Adı :

 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Structural Analysis of Wheat Seed Production in Tr 83 Region

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Technical Efficiency and The Factors Affecting Efficiency in Sugar BeetSeed Production in Tr83 Region of Turkey

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Satisfaction Status of Farmers on Agri-Environment Programs:A Case Study of ÇATAK

Yazar Adı :

 Atış Ela, Akyüz Yarkın, Salalı Havva Ece, Ceyhan Vedat, Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Hasdemir Mehmet, Uyanık Güngör Figen

Etkinlik Adı :

 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 THE EFFECTS OF PARTICIPATING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AGRICULTURAL LAND PROTECTION PROGRAM ON THE FARM LEVEL PRODUCTION EFFICIENCY IN SAMSUN PROVINCE OF TURKEY

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Atış Ela, Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Hasdemir Mehmet, Salalı Havva Ece, Akyüz Yarkın, Güngör Figen

Etkinlik Adı :

 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF LABOR HIRING ON ECONOMİC PERFORMANCE AND EFFIENCY OF FARMS IN KAŞ DISTRICT OF ANTALYA PROVİNCE, TURKEY

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Ceyhan Vedat, Soytoprak Havva

Etkinlik Adı :

 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 DETERMINATION of FACTORS AFFECTING the SUCCESS of ENVIRONMENTALLY BASED AGRICULTURAL LAND PROTECTION PROGRAM (ÇATAK)

Yazar Adı :

 Atış Ela, Ceyhan Vedat, Salalı Havva Ece, Hasdemir Mehmet, Akyüz Yarkın, Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Güngör Figen

Etkinlik Adı :

 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Assesing The Technical Efficiency of Farms Producing Wheat Seed And Its Determinants In TR83 Region, Turkey

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Structural Analysis of Sugar Beet Seed Production in Tr 83 Region

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Sustainabilty of Organic Versus Conventional Hazelnut Productions in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 IX. International Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Improving the agricultural decisions using remote sensing and land observation based decision support system

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Köksal Eyüp Selim

Etkinlik Adı :

 Science, Production, Business: Contemporary State and Ways of InnovationalDevelopment of Country” in Kostanay, Kazakhstan

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Macro nutrient contents and some soilproperties allocated to wheat production in Merzifon Turkey

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Ceyhan Vedat, Cemek Bilal, Köksal Eyüp Selim, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 “Science, Production, Business: Contemporary State and Ways of InnovationalDevelopment of Country” in Kostanay, Kazakhstan on April 11-15, 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde İşletme Tipi İtibariyle Tarım Sigortası Yaptırma Tercihini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Canan Selime, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları

Yazar Adı :

 Saner Gamze, Özlem Uysal Karahan, Bekir Engürülü, Ceyhan Vedat, Sayılı Murat, Handan Vuruş Akçaöz, Zahir Naseri

Etkinlik Adı :

 8. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Determinants of Farmers Risk Aversion in Apricot Production in Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Aslan Ahmet, Bayramoğlu Zeki

Etkinlik Adı :

 International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Utilizing and Management of Cattle Fattening Waste in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Ceyhan Vedat, Gündüz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Economic performance of beekeepers under different colony management system in Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Emir Murat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Sığır Besiciliği Faaliyetlerinden Ortaya Çıkan Atık ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Ceyhan Vedat, Gündüz Orhan

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Antalya İli Kaş İlçesinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele Yapan ve Yapmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Başer Uğur, Soytoprak Havva, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Tarımda Risk Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Eğilimleri

Yazar Adı :

 Karahan Uysal Özlem, Saner Gamze, Ceyhan Vedat, Bayramoğlu Zeki, Engürülü Bekir, İkikat Tümer Emine, Tekin Mehmet Kerem, Doğan Öz Belma

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik KongresiBildiriler Kitabı-2

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2020, 01

Bildiri Adı :

 Exploring the Link Between Farmers’ Satisfaction and Opportunity Cost of Conversion to Eco-Friendly Farming System: the Case of Samsun and Adana Provinces of Turkey

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Ceyhan Vedat, Atış Ela, Hasdemir Mehmet, Salalı Havva Ece, Akyüz Yarkın, Güngör Figen

Etkinlik Adı :

 5th International Conference on Sustainable Development

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The Effect of Applying Biological Control Measures in Greenhouse Cultivation on the Production Efficiency in Kas District of Antalya Province, Turkey

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Yıldırım Çağatay, Ceyhan Vedat, Soytoprak Havva

Etkinlik Adı :

 5th International Conference on Sustainable Development

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Economic Structure And Services Efficiency Of Turkish Beekeepers’ Association

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Canan Selime, Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice

Etkinlik Adı :

 5th International Conference on Sustainable Development

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Deternination Of Tradeoff Between the Farm Income and Environmental Protection in TR83 Region, Turkey

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 The International Conference of the University of Agronomic Science and Veterinary Medicine of Bucharest

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Evaluation of the Environmental Efficiency of Farms in TR83 Region, Turkey

Yazar Adı :

 Canan Selime, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 6th International Conference of Sustainable Agriculture and Environment

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 Su Ürünleri Ekonomisi

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 II.Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu ’xx’xxSu Ürünleri ve Sağlık’xx’xx

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Ekmek Fırıncılığının Sosyo Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Orıç Büyükbay Esen, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 A Research in the Awareness of Bee Products in Turkey

Yazar Adı :

 Akdeniz Gökhan, Ceyhan Vedat, Çankaya Soner, Derebaşı Engin, Cınbırtoğlu Şeref, Aksoy Fevzi, Kabakcı Dilek, Kayaboynu Ümit, Kılıçin Tunay, Aktürk Salim, Canverdi Nazlı Pınar, Başaran Hamza

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 45. Apimondia Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye Arıcılığının Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Aydın Eryılmaz Gamze, Ceyhan Vedat, Kılıç Osman

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sulama Suyu Ücretlendirmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi Samsun Antalya Çanakkale İli Örnekleri

Yazar Adı :

 Hazneci Esin, Kızılaslan Halil, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 11. Tarım Ulusal Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi

Yazar Adı :

 Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İli Meyve Üreticilerinin Tarım Sigortalarına Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Topçu Necla, Özyazıcı Gülen, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları

Yazar Adı :

 Hazneci Esin, Kılıç Topuz Bakiye, Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 10. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi

Yazar Adı :

 Kılıç Topuz Bakiye, Sönmez Nur İlkay, Ceyhan Vedat, Kılıç Osman, Gündüz Orhan

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik Darende İlçesi Örneği

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Esengün Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 K Bölgesinde Sebze Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi

Yazar Adı :

 Özcan Muharrem, Balkaya Ahmet, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gümrük Birliği GB nin Türkiye nin Makarnalık Buğday ve Mamulleri Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi

Yazar Adı :

 Emir Murat, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi&20.Apislavia Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Important Factors Influencing Women Participation in Decision Making the case of vegetable farming in Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Patrıcıa Goldey, Deniz Ediz, Özkan Burhan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Problems of Science and Agriculture during the EU Accession, Perm, Russia.

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 An Overview of Chestnut Production in Turkey

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Akyüz Burak, Ceyhan Vedat, Hazneci Kerem, Cengiz Mert, Eren Ertan, Kerem Coşkunsu, Vedat Uylaşer

Etkinlik Adı :

 Proc. Vth Int. Chestnut Symposium Eds.: M.L. Double and W.L. MacDonald Acta Hort. 1019

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tarımda Üreticilerin Eğitimi

Yazar Adı :

 Cinemre H, Demiryürek K, Kılıç O, Bozoğlu M, Ceyhan V

Etkinlik Adı :

 IV Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Economics of Organic and Conventional Hazelnut Production in the Terme District of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek K, Ceyhan V

Etkinlik Adı :

 Proc 7th International Congress on Hazelnut Viterbo

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Exploring and Comparing Risk Attitudes of Organic and Non Organic Hazelnut Producers in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan V, Demiryürek K

Etkinlik Adı :

 Proc 7th International Congress on Hazelnut Viterbo

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Women s Role in the Vegetable Farming Systems in Antalya Turkey A Gender Analysis of Labour Participation and Decision Making in the Agricultural Sector

Yazar Adı :

 Özkan, B, Ediz, D, Ceyhan, V, Goldey, P,

Etkinlik Adı :

 Proc. XIVth Int. Symposium on Horticultural Economics

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Sebze Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi

Yazar Adı :

 Özcan. M, Balkaya. A, Ceyhan. V

Etkinlik Adı :

 Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlam Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinin Kuşburnu Potansiyeli ve Kuşburnu Toplayan Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri

Yazar Adı :

 Bilgener. Ş, Ceyhan. V, Karaduva. L, Demirsoy, H

Etkinlik Adı :

 Kuşburnu Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye Fındık Arz Talep ve İhracatının Analizi

Yazar Adı :

 Ceyhan. V, Cinemre. H, Bozoğlu. M

Etkinlik Adı :

 Fındık ve Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye nin Sert Kabuklu Meyveler Piyasasındaki Gelişmeler

Yazar Adı :

 Bozoğlu. M, Cinemre. H, Vedat. C

Etkinlik Adı :

 Fındık ve Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik ve Geleneksek Fındık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi

Yazar Adı :

 Ceyhan. V, Demiryürek. K, Cinemre. H, Uysal, O

Etkinlik Adı :

 Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik ve Geleneksel Sistemde Fındık Yetiştiren Üreticilerin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Demiryürek. K, Ceyhan. V, Uysal. O

Etkinlik Adı :

 Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik ve Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler

Yazar Adı :

 Özçelik. A, Ceyhan. V, Bozoğlu. M, Cinemre, H

Etkinlik Adı :

 Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tarımsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Ceyhan. V, Bozoğlu. M, Demiryürek. K, Cinemre, Hkılıç, O

Etkinlik Adı :

 Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik

Yazar Adı :

 Ceyhan. V, Cinemre. H, Bozoğlu. M, Demiryürek, Kkılıç, O

Etkinlik Adı :

 Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Yazar Adı :

 Tanrıvermiş. H, Gündoğmuş. E, Birinci. A, Ceyhan, V

Etkinlik Adı :

 Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi nde Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar

Yazar Adı :

 Ceyhan. V, Bozoğlu. M, Şahin. My

Etkinlik Adı :

 Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Influencing Factors On Buying Agricultural Insurance Policy Associated With Farm Type, In Samsun Province

Yazar Adı :

 Yıldırım Çağatay, Türkten Hatice, Canan Selime, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 4. International Agriculture Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Test

Başvuru Sahipleri :

 Test Test

Buluş Sahipleri :

 Test Test

2016

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Uluslararası

2016

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Samsun İlinde Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karşı Tutumları ve Ödeme İstekliliği

15.03.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 Nano Teknolojik Teknikler ile üretilmiş yeni nesil yaprak gübresinin Kazakistan koşullarında yetiştirilen buğday bitkisinin verim ve verim unusurlarına etkisi

Proje Konusu :

 Nano teknolojik gübre ile verimlilik artışı

16.03.2016

 

27.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2016, 12

Proje Adı :

 Yeter Gelirli Arazi Büyüklüklerinin Tespiti TAGEM 14 AR GE 65

Proje Konusu :

 TAGEM Ar GE proje çağrılarında teklif edilen ve kabul edilen bu projede yeni çıkan miras kanunu gereğince uygulamada kullanılacak yeter gelirli arzai büyüklüklerinin tespit edilmesidir

01.10.2014

 

29.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Türkiye de Tarım Çevre Politikalarının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması ÇATAK Uygulamaları Çerçevesinde değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Çevre ekonomisi

11.11.2014

 

08.06.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Doktora öğrencileri için Çalıştay Küresel Girişimcilik İzleme yardımıyla elde edilen verilerle girişimcilik üzerine araştırma

Proje Konusu :

 Girişimcilik

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Öğrencilerin Mesleki Kapasitesinin Geliştirme Günleri

Proje Konusu :

 OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiye de Balık Unu ve Yağı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Proje Konusu :

 Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Şeker Pancarı ve Buğday Tohumluğu Üretiminde Teknik Etkinlik ve Fiyat Değişkenliğinin İşletme Organizasyonuna Etkisi

Proje Konusu :

 Teknik etkinlik ve fiyat değişkenliği

01.04.2013

 

03.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Tarım Alanlarının İzleme ve Değerlendirilmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüksek Çözünürlüklü Evapotranspirasyon Verim ve Su Kullanım Etkinliği Haritalarının Oluşturulması

Proje Konusu :

 verim ve su kullanım etkinliği

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinliğinin Agroekolojik Bölgeler Düzeyinde Değişimi ve bu değişime risk faktörünün etkisi

Proje Konusu :

 Kuru kayısıda Etkinlik analizi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Uzaktan Algılama ve Yer Verilerine Dayalı Yeni Bir Tarımsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Gübre sulama zirai mücadele ve ekonomi tavsiyesi veren tarımsal yönetim sistemi yazılımı oluşturmak

13.07.2015

 

27.07.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Samsun İli Çarşamba İlçesinde Şeftali Üretiminde Risk Kaynakları ve Risk Ölçümü

Proje Konusu :

 Risk Analizi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Amasya İli Merzifon İlçesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Risk Analizi

Proje Konusu :

 Tarımda risk analizi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Geleneksel ve Organik Fındık Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Analizi

Proje Konusu :

 Organik tarım

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun İlinde Tarımsal Faaliyetlerin Sürdürülebilir Tarım açısından Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Sürdürülebilir tarım

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Başlıca Bitkisel ve Hayvansal Üretim Faaliyetlerinde İşletme Sermayesi ve İşgücünün Marjinal Verimliliği

Proje Konusu :

 Üretim ekonomisi

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya Ortaköy Sulama Alanında Değişken Kaynaklı Doğrusal Programlama İle En Uygun Ürün Desenlerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Optimizasyon

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Çarşamba ve Terme İlçelerinin Ova Kesiminde Fındığa Alternatif Üretim Planlaması

Proje Konusu :

 Kültür Balıkçılığı

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Women s Role in Vegetable Farming Systems in Samsun and Antalya Turkey

Proje Konusu :

 Tarımda cinsiyet analizi

Proje Koordinatörü

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları

Proje Konusu :

 Kültür Balıkçılığı

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Türkiye nin AB ne Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi

Proje Konusu :

 Etki analizi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiye de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği

Proje Konusu :

 Tarımsal pazarlama

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiye de Özelleştirme Uygulamalarının Tarım Kesimine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Özelleştirmenin tarıma etkisi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Tarım Alanlarının İzleme veDeğerlendirilmesine Yönelik, Uzaktan Algılama ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüksek Çözünürlüklü Evapotranspirasyon, Verim ve Su Kullanım Etkinliği Haritalarının Oluşturulması

01.10.2014

 

01.10.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi

Proje Konusu :

 Projenin amacı alan eğitiminde veya eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü öğrenim görenkatılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerlegösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temelbileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol vesonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesidir.

03.07.2017

 

10.07.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 The Workshop for Ph D students Research on Entrepreneurship with data from Global Entrepreneurship Monitor BAP 1923 Project

Proje Konusu :

 Uluslararası Girişimcilik Eğitimi Girişimcilik Veritabanı ve İstatistik Uygulamaları

01.10.2014

 

31.10.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 10

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Farklı Gübre Kaynakları Ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

15.03.2014

 

23.10.2017

 

Danışman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi

Proje Konusu :

 Arıcılık

01.10.2014

 

04.04.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları T C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teknolojik Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Kültürbalıkçılığı Ekonomisi

01.12.2000

 

01.01.2004

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2004, 01

Proje Adı :

 Samsun İlinde Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Süsdürülebilirliği

30.09.2002

 

31.08.2004

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2004, 08

Proje Adı :

 Samsun İlinde Organik Fındık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Organik Tarım Bilgi Sistemleri ve Ekonomisi

31.07.2004

 

30.06.2006

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 06

Proje Adı :

 Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine Bağlı İşletmelerde Yeniliklerin Benimsenmesi Üzerine bir Araştırma

Proje Konusu :

 Sığır Yetiştirciliğinde Yeniliklerin Benimsenmesi

01.07.2004

 

30.06.2006

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 06

Proje Adı :

 Su Ürünleri Desteklerinin Etkilerinin Analizi

Proje Konusu :

 Projede su ürünleri yetiştiriciliği desteklerinin işletme düzeyinde ve sektörel etkileri ortaya konulmuştur

01.01.2018

 

30.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Buğday Ve Arpa Ticaretinde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Yapısal Ve Ekonomik Analizi Ve Depolarda Kapasite Optimizasyonu

Proje Konusu :

 Lİsanslı depoculuğun çiftçi gerlileri üzerine etkisi bir model yardımıyla ortaya konulmuş ve depo optimizasyonu sağlamak için çiftilerin yetiştirdiği çeşitler belirlenmiştir.

01.08.2016

 

01.11.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 11

Proje Adı :

 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE TARIMSAL BİLİMLERDE TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ

Proje Konusu :

 TÜBİTAK 2237- PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

18.06.2014

 

20.06.2014

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 06

Proje Adı :

 Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinliklerinin Agro-Ekolojik Bölgeler Düzeyinde Değişimi ve Bu Değişime Risk Faktörünün Etkisi

Proje Konusu :

 Sadece Türkiye‟nin değil dünyanın da en büyük kayısı üretim bölgesi olan Malatya‟da kuru kayısı üreten iĢletmeler birçok risk ve belirsizlikle karĢı karĢıyadır. ĠĢletmeler, risklerle baĢa çıkmak için yoğun girdi kullanmakta ve bu da iĢletmelerde rasyonel kaynak kullanımını bozucu etki yapmaktadır. Sonuçta etkinlik ve verimlilik adına önemli sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Risk, üretim etkinliğini belirleyen temel unsurlardan bir tanesi olmasına rağmen, Malatya ilinde ve hatta Türkiye‟de yürütülen çalıĢmalarda tarımsal riskler ve etkinlik konusunun bir arada değerlendirilmediği görülmektedir. AraĢtırmanın ana amacı, Malatya ilinde kuru kayısı üreten tarım iĢletmelerinin etkinliklerini agroekolojik alt bölgeler itibariyle ve riskli Ģartlarda ölçülmesi ve üretim etkinliğini artırıcı politika ve stratejilerin geliĢtirilmesidir. AraĢtırmada, altı farklı alt agroekolojik bölgeden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiĢ iĢletmelerden iki yıl arka arkaya gerçekleĢtirilmiĢ anket çalıĢmas

10.02.2014

 

23.02.2018

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı Ve Etkinlik Analizi

01.11.2013

 

04.04.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 Samsun İlinde Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karşı Tutumları ve Ödeme İsteklilği

15.03.2017

 

13.08.2018

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 TR83 Bölgesinde Tarım İşletmelerinde Çevresel Etkinliği Sağlamanın Fırsat Maliyeti

Proje Konusu :

 PYO.ZRT.1904.17.010/1904- B- Doktora Tez Projeleri

01.03.2017

 

01.06.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 KURU KAYISI YETİŞTİREN İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİNİN AGRO EKOLOJİK BÖLGELER DÜZEYİNDE DEĞİŞİMİ VE BU DEĞİŞİME RİSK FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ

15.04.2015

 

23.02.2018

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 2237 İşletmecilikte Proje Hazırlama Eğitimi

Proje Konusu :

 Eğitim Projesi

30.05.2015

 

04.06.2015

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 06

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Farklı Gübre Kaynakları ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

15.03.2014

 

15.03.2017

 

Danışman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 Türkiye’de Organik Arıcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısının İncelenmesi

01.01.2017

 

01.02.2019

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 02

Proje Adı :

 Türkiye’de Organik Arıcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısının İncelenmesi.

Proje Konusu :

 Tarım Ekonomisi

01.01.2016

 

31.12.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Türkiye’nin Kentsel Alanlarında Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Davranışlarının Belirlenmesi.

Proje Konusu :

 Tarım Ekonomisi

01.01.2015

 

31.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Geleceği Sorgulayan Girişimciler

Proje Konusu :

 TÜBİTAK 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

20.10.2018

 

26.03.2019

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Proje Konusu :

 Projenin amacı lisansüstü öğrenim gören katılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerle gösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temel bileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesi hedeflenmiştir. Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projelerin tanıtımı, TUBİTAK destekli projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, 2229 Projelerinin temel özellikleri ve kriterlerini tanımaları sağlanacaktır. Projenin özel amaçları ise Bu eğitim etkinliğinden sonra katılımcılar eğitim bilimleri alanlarında yapılan projeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca kendi alanlarında var olan bir problem durumuna çözüm önerisi getirecek bir fikri proje haline getirecektirler. Ayrıca her katılımcı bilimsel bilgi ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır. Bunun yanında eğitim bilimleri alanında yapılan günc

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Proje No: 107O443 - Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesi.

Proje Konusu :

 Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesi.

01.10.2007

 

01.04.2011

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 04

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Yurt dışı yayın desteği

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Atıf desteği

2013

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Yurt dışı yayın desteği

2006

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Yurt dışı yayın desteği

2008

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 yurt dışı yayın desteği

2011

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Proje desteği

Ödül Açıklama :

 TÜBİTAK projesi için verilen destek

2014

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 The Ires International Conference Best Presentation Awards

Ödül Açıklama :

 En iyi sunum

2016

 

Uluslararası BSE

 

Diğer


The IRES

 

Diğer

 

FRANSA

2016

Ödül Adı :

 test

2017

 

TÜBİTAK'tan alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


TÜBİTAK

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Ceyhan Vedat, Yıldırım Arda

Yayınevi :

 Sivas Yüzüncü Yıl Üniv.

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

SİVAS

 

TÜRKİYE

 

2015

 

05.05.2011

 

30.12.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Perm Agrarian Journal

Yazar Adı :

 Zubarev Iu, Elıseev Sl, Ed Akmanaev, Ceyhan Vedat

Yayınevi :

 Federal State Budgetary Educational İnstitution Of Higher Professional Education Perm State Agricultural Academy Named After Academician D.n. Prianisnikov

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Perm

 

RUSYA FEDERASYONU

 

2015

 

02.05.2011

 

31.12.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Karadeniz Nilgül, Yıldırım Ertan, Özer Hakan, Frary Anne, Çetin Mahmut, Ceyhan Vedat, Alan Ali Ramazan, Öğüt Hüseyin

Yayınevi :

 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Antalya

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2016

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Altuntaş Ebubekir, Bayramoğlu Zeki, Çalışkan Sevgi, Dikel Suat, Karaman Sedat, Saltalı Kadir, Serce Ciğdem, Yanar Yusuf, Yıldırım Metin, Mutlu Ekrem, Oğrak Yusuf Ziya, Taşkın Hatıra, Yıldırım Arda, Aksoy Emre, Akyol Ethem, Avcı Mustafa, Bağdatlıoğlu Neriman, Çalışkan Mehmet Emin, Erten Hüseyin, Cabaroğlu Turgut, Ceyhan Ayhan, Tapki İbrahim, Tuncer Celal, Andiç Seval, Ayasan Tugay, Doğan Canoğulları Sibel, Ocak Elvan, Özer Setaç, Uğur Şenay Özgen, Sevindik Mustafa, Khan Himayatullah

Yayınevi :

 Turjaf

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Yazar Adı :

 Kızılaslan Nuray, Kızılaslan Halil, Karaman Sedat, Bayramoğlu Zeki, Ceyhan Vedat

Yayınevi :

 Turkish Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf)

Yazar Adı :

 Çetin Mahmut, Sarıca Musa, Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Akyol Ethem, Avcı Mustafa, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Erten Hüseyin, Cabaroğlu Turgut, Ceyhan Ayhan, Demir Yusuf, Ceyhan Vedat

Yayınevi :

 Http: / / Www.agrifoodscience.com / İndex.php / Turjaf / İndex

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture -Food Science Technology

Yazar Adı :

 Durak Alper, Ceyhan Vedat, Saltalı Kadir

Yayınevi :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Omü Zir. Fak. Dergisi / Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Omü Zir. Fak. Dergisi / Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Aquaculture

Uluslararası

 

Dergi

 

Aquaculture

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Antalya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Antalya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Aü Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Aü Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Gop Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Gop Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Tarım Ekonomisi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Tarım Ekonomisi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Science

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 New Zealand Journal Of Horticultural Science

Uluslararası

 

Dergi

 

New Zealand Journal Of Horticultural Science

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 African Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Agricultural Research

 

İngilizce

 

SCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Amasya İli Suluova İlçesinde sığır besiciliği yapan işletmelerin etkinlik analizi

Yazar :

 Kerem HAZNECİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Amasya ili Merzifon ilçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmelerinde risk analizi

Yazar :

 Esin HAZNECİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Samsun ilinde süs bitkileri yetiştiriciliği yapan işletmelerde üretim etkinliği, karlılık durumu ve pazarlama yapısı

Yazar :

 Tuğba CEBECİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Samsun ili Bafra ilçesinde çeltik üretimine yer veren tarım işletmelerinde toplam faktör verimliliğindeki değişim ve inovasyon

Yazar :

 Selime CANAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Türkiye un sanayisinin rekabet gücünün analizi

Yazar :

 Eren Günhan ULUSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Şeker pancarı ve buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve fiyat değişkenliğinin işletme organizasyonuna etkisi

Yazar :

 Kerem HAZNECİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Türkiye'de IPARD kapsamında desteklenen süt sığırı işletmelerinin ekonomik analizi, hibelerden yararlanma durumu ve kazanımları

Yazar :

 İhsan BİLİCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Eliciting attitude of farmers towards agricultural insurance and willingness to pay in Çarşamba district of Samsun, turkey

Yazar :

 Benardıct Kıprop KIPKEMOI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Türkiye'de arıcıların sosyo-ekonomik yapısı ve üretim etkinliği

Yazar :

 Murat EMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Samsun ilinde kültür balıkçılığı yapan işletmelerin sosyo-ekonomik yapısının ortaya konulması

Yazar :

 Yunus Emre TERZİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 TR83 bölgesinde tarım işletmelerinde çevresel etkinliği sağlamanın fırsat maliyeti

Yazar :

 Selime CANAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Samsun ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin tarım sigortası yaptırmaya karşı tutumları ve ödeme istekliliği

Yazar :

 Elif YALÇIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Samsun İlinde Tarımsal Kredi Kullanımının Analizi

Yazar :

 Hatice KÖKSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Doğrusal Programlama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-11 23:11:06

 

2017-01-11 23:11:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tarımda Etkinlik Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-11 23:10:37

 

2017-01-11 23:10:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Linear Programming

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2015-12-21 20:18:12

 

2015-12-21 20:18:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Multivariate Statisitcal Techniques

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2015-12-21 20:17:54

 

2015-12-21 20:17:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Quantitative Analysis İn Decision Making

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2015-12-21 20:17:17

 

2015-12-21 20:17:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarım İşletmeciliği Ve Planlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:06:37

 

2014-02-18 21:06:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Matematiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:06:19

 

2014-02-18 21:06:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi İstatistiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:05:19

 

2014-02-18 21:05:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ekonometri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:05:03

 

2014-02-18 21:05:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uygulamalı Ekonometri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:04:23

 

2014-02-18 21:04:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Doğrusal Programlama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:04:03

 

2014-02-18 21:04:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Zaman Serisi Analizleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:02:11

 

2014-02-18 21:02:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:01:14

 

2014-02-18 21:01:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 21:01:03

 

2014-02-18 21:01:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarımda Etkinlik Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 20:59:26

 

2014-02-18 20:59:26

 

2013-2014

2019
 • 2019

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Kenevir Araştırma Enstitüsü

 • 2018
  - 2019

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2018
  - 2020

  Kalite Koordinatörlüğü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2018
  - 2020

  Kalite Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2017
  - 2020

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bilgisayar Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2016
  - 2020

  Rektör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2016
  - 2020

  Senato Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2015

  Agrobigen

  Genel Müdür

  Omü Teknoparkında Ar&ge Firması

 • 2012

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

 • 2012
  - 2015

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2012

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2010
  - 2010

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2010

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2012

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2008
  - 2010

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

 • 2005
  - 2010

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 1992
  - 1993

  Devlet İstatistik Enstitüsü

  Veri Girişi

  Nüfus Saymı Veri Girişi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 1 1. GİRİŞ.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 1 https://www.loom.com/share/91ee78c38b4f46139d97dffa21020c1e
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 1 TEM 1. Hafta Video.mp4
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 1 https://drive.google.com/open?id=1W_V2tRLsuJDltCGyHEA86LUiJoZcRg72&authuser=1
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 2 Tarım Ekonomisi Matematiği 2. hafta.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 2 https://www.loom.com/share/00ef00407d2149d9a0a6cbb407238ad0
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 2 2. EKONOMİDE MODEL.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 2 13 October, 2020 - Loom Recording.mp4
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 3 Tarım Ekonomisi Matematiği 3. Hafta.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 3 Eşitlik ve Grafiklerin Ekonomideki Kullanımı, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 3 3. EŞİTLİK VE GRAFİKLERİN EKONOMİDEKİ UYGULAMALARI.docx.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 3 https://drive.google.com/open?id=1sBHVByv8202Ou3bvOSOl_am-9F4dhYO3&authuser=1
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 4 https://drive.google.com/file/d/1nlaeEGXIMeiU3w0Vs78CssH9JLk-Sy8c/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 4 Eşitlik ve Grafiklerin Ekonomideki Kullanımı, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 4 Tarım Ekonomisi Matematiği 3. Hafta.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 4 3. EŞİTLİK VE GRAFİKLERİN EKONOMİDEKİ UYGULAMALARI.docx.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 4 https://drive.google.com/open?id=1DVXkj4RCxDvJM48RrTXTyUFYusO8RWD6&authuser=1
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 5 https://drive.google.com/file/d/1lK4g6Q9UOavwnPXOJh9Bn9IRtlMoyrkp/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 5 Doğrusal Modellerve Matrisler Cebiri, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 5 Lineer Modeller ve Matrisler Cebiri.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 5 4. LİNEER MODELLER VE MATRİSLER CEBİRİ.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 5 https://drive.google.com/open?id=1xhdLrOOz6uC8eExExwX-20DE4IhORIdg&authuser=1
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 6 Matrisler Cebirinin Uygulamaları (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 6 https://drive.google.com/file/d/10LKwWvQU0pCth-R0B_Fg1gplRt0dHPCo/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 6 5. MATRİSLER CEBİRİ UYGULAMALARI.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 6 Matris cebiri uygulamaları, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 6 https://drive.google.com/open?id=1ayNpd7ZIz-IL4ZfscjyqTokI5VjYOZ7K&authuser=1
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 8 https://drive.google.com/file/d/1DdDRfhSAjXh1tkD8wXQG-L7Vg7tQ-apD/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 8 Statik karşılaştırmalı analiz, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 8 6. STATİK K. ANALİZ.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 8 Statik Karşılaştırmalı Analiz (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 8 https://drive.google.com/file/d/1A0CVPVdxD5pgFFfNgGL-HJvlg9OhOacY/view?usp=sharing
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 9 https://drive.google.com/file/d/1H7PJwDM-gopdHdfhpq0kquvdkMHrgujD/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 9 Statik karşılaştırmalı analiz uygulamaları, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 9 7. STATİK A UYG..pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 9 Statik Analiz Uygulamaları (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 10 8. MAKSİMİZASYON VE MİNİMİZASYON.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 10 https://drive.google.com/file/d/1gpYy_CZkcVtzltg-kG-AXRkiSjE9la27/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 10 Maksimizasyon ve minimizasyon, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 10 MAKSİMİZASYON VE MİNİMİZASYON (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 11 8. MAKSİMİZASYON VE MİNİMİZASYON.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 11 MAKSİMİZASYON VE MİNİMİZASYON (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 11 Maksimizasyon ve minimizasyon, asenkron video.webm
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 11 https://drive.google.com/file/d/1gpYy_CZkcVtzltg-kG-AXRkiSjE9la27/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 12 https://drive.google.com/file/d/10Sn-GYlF3c89ew5yxQBw4PP0fu4m8YwS/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 12 UÇ DEĞER UYGULAMALARI (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 12 Uç değer uygulamaları, asenkron video.mp4
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 12 9. UÇ DEĞER UYGULAMALARI.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 13 Dinamik Analiz Aracı Olarak İntegral (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 13 10. Dinamik Analiz Aracı Olarak İntegral.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 13 https://drive.google.com/file/d/1xaHiZ4zIRnOBtyAA7SR7eUdf6U_8p0m1/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 13 Dinamik analiz aracı olarak İntegral, asenkron video.mp4
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 14 Dinamik Ekonomik Analizlerde İntegral Kullanımı (PDF).pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 14 11. Dinamik Analizler.pdf
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 14 https://drive.google.com/file/d/1ykcDCY3g1k_q0Z6I0JrbURpmePF-wGjo/view
TEB401 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Matematiği 14 Dinamik Ekonomik Analizlerde İntegralin Kullanımı, asenkron video.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 1 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 2 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 3 delphi & trend analizi &doğruluk ölçümleri örnekli anlatımları, PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 4 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 5 Measuring yield and price risks for dairy, Bodenkultur.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 6 delphi & trend analizi &doğruluk ölçümleri örnekli anlatımları, PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 8 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 9 SİMÜLASYON.docx
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 10 Risk attitudes of organic and conventional hazelnut producer in Turkey.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 10 economic efficiency in new zeland journal.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 11 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 12 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 13 MOTAD_HESAPLAMALARI_DOSYASI.xls
TEB607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 14 efficiency and mathematicxal programming.PDF
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 1 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 1 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 3 FAKTÖR ANALİZİ.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 3 FAKTÖR ANALİZİ.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 4 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 4 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 5 Diskriminant analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 5 Diskriminant analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 6 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 6 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 9 KANONİK KORELASYON ANALİZİ PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 9 kanonik korelasyon analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 9 KANONİK KORELASYON ANALİZİ PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 9 kanonik korelasyon analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 10 Kümele Analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 10 Kümeleme analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 10 Kümele Analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 10 Kümeleme analizi, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 11 MDS_SUNUM PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 11 Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi.pptx
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 12 Yapısal Eşitlik Modeli, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 12 Yapısal Eşitlik Modeli, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 14 AHP SUNUM.pptx
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 14 UYUM ANALİZİ Sunum, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 14 UYUM ANALİZİ Sunum, PDF.pdf
TEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 14 AHP SUNUM.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 1 4. Tahmin süreci ve tahmin metotlarının genel çerçevesi.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 2 5. Zaman serisi verilerinin unsurları.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 3 DURAĞANLIK TESPİTİ VE TESTLERİ.pdf
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 4 5. Zaman serisi verilerinin unsurları.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 5 DOĞRULUK ÖLÇÜMLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ.pdf
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 6 8. Trend analizi ve tahminde kullanımı.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 8 9. Ayrıştırma metodu ve tahminde kullanımı.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 9 10. Box Jenkins Modelleri Sunumu.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 10 10. Box Jenkins Modelleri Sunumu.pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 11 VAR.pdf
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 12 Zaman Serisi Analizlerine Yeniden Bakış (1).pptx
2102037052011 , , Zaman Serileri Analizleri 13 11. Zaman serisi verilerinin düzeltilmesi.pptx
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 1 3. Zaman Serisi Analizleri için temel istatistik kavramlar.pptx
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 2 5. Zaman serisi verilerinin unsurları, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 3 DURAĞANLIK TESPİTİ VE TESTLERİ.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 4 4. Tahmin süreci ve tahmin metotlarının genel çerçevesi, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 5 DOĞRULUK ÖLÇÜMLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 6 8. Trend analizi ve tahminde kullanımı, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 8 9. Ayrıştırma metodu ve tahminde kullanımı.pptx
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 9 10. Box Jenkins Modelleri Sunumu, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 10 10. Box Jenkins Modelleri Sunumu, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 11 ARCH.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 12 ARCH.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 13 11. Zaman serisi verilerinin düzeltilmesi, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 14 4. Tahmin süreci ve tahmin metotlarının genel çerçevesi, PDF.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Etkinlik Analizi 2.Bölüm.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Etkinlik Analizi 2.Bölüm.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Etkinlik Analizi 2.Bölüm.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 5 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 5 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 Measuring the technical efficiency and exploring inefficiency determinants of vegetable farms in Samsun- Turkey.doc.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 Measuring the technical efficiency and exploring inefficiency determinants of vegetable farms in Samsun- Turkey.doc.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 Measuring productive efficiency and exploring inefficiency determinants of dairy farms in Amasya-JAPS.doc
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 Measuring productive efficiency and exploring inefficiency determinants of dairy farms in Amasya-JAPS.doc.pdf
TEB706 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 Productive Efficiency of Commercial Fishing Evidence from the Samsun.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Etkinlik Analizi 1. hafta.ppt
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Etkinlik Analizi 1. hafta.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 https://drive.google.com/file/d/1xFf_rZQlUQzWCE1ad8zv5nrjcJ1Z_j7t/view
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Verimlilik ve Etkinlik Analizine Giriş, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Etkinlik Analizi 1. hafta.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 1 Tarımda Verimlilik ve Etkinlik Analizine Giriş, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 https://drive.google.com/open?id=1wKf0VvYIiuJv_J9OD97y0MpKwW4TO-1c&authuser=1
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Tarımda Etkinlik Analizi 2. hafta.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Etkinlik Analizi 2.Bölüm.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Üretim Ekonomisine Giriş, Asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Üretim Ekonomisine Giriş, Asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 2 Tarımda Etkinlik Analizi 2. hafta.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 https://drive.google.com/file/d/1hw4c1QuVd2UshUHRqyq0BkJavGTgNZW7/view?usp=sharing
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Tarımda Etkinlik Analizi 2. hafta.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Üretim Ekonomisine Giriş, Asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Tarımda Etkinlik Analizi 2. hafta.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 3 Üretim Ekonomisine Giriş, Asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 Ekonomik teori, indeks sayılar ve verimlilik ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 Ekonomik teori, indeks sayılar ve verimlilik ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 İndeksler.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 Malmquist, Moorsteen.Bjurek,fisher, las payres, törnqvist indeksleri ve ayrıştırma.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 4 Tarımda Etkinlik Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 5 Ekonomik teori, indeks sayılar ve verimlilik ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 5 Ekonomik teori, indeks sayılar ve verimlilik ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 5 Malmquist, Moorsteen.Bjurek,fisher, las payres, törnqvist indeksleri ve ayrıştırma.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 5 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 https://drive.google.com/open?id=1VwUrg2eCEkr301Vp0U-OcjtxBsaiUeL3&authuser=1
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 VZY İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 VZY İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 VZY ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 VZY ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 6 https://drive.google.com/file/d/10DnNN8JKWD7toRz96ZJMonBrf-A2gnew/view?usp=sharing
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 https://drive.google.com/file/d/1VwUrg2eCEkr301Vp0U-OcjtxBsaiUeL3/view?usp=sharing
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 https://drive.google.com/open?id=1LTl3dzRoU_6YvUB5UD-R3hVDtQQrKyRd&authuser=1
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 VZY İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 VZY İLE ETKİNLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 VZY ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 8 VZY ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 https://drive.google.com/file/d/1QK9pODtVGvVvIo7ofxu6ZaVtdhvapJZa/view
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 STOKASTİK SINIR ANALİZİ (SSA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 STOKASTİK SINIR ANALİZİ (SSA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 SSA ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 9 SSA ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 https://drive.google.com/file/d/1QK9pODtVGvVvIo7ofxu6ZaVtdhvapJZa/view
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 STOKASTİK SINIR ANALİZİ (SSA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 STOKASTİK SINIR ANALİZİ (SSA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 SSA ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 10 SSA ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 11 ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİNİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 11 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 11 Etkinlik ölçümlerinin zaman içindeki değişimi, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 11 ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİNİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 11 Etkinlik ölçümlerinin zaman içindeki değişimi, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 VZY ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİNİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ALTERNATİF YAKLAŞIM (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 VZA için veri seti.xlsx
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 12 Etkinlik ölçümlerinin zaman içindeki değişimi, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 VZY İLE ETKİNLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 VZY İLE ETKİNLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 https://drive.google.com/file/d/1nPwj2rUGr8Zg0D8e72KL5oqxxwmou0J6/view
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 VZY ile Etkinlik Belirleyicilerin Modele Dahil Edilmesi, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 13 VZY ile Etkinlik Belirleyicilerin Modele Dahil Edilmesi, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 https://drive.google.com/file/d/1nPwj2rUGr8Zg0D8e72KL5oqxxwmou0J6/view
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 STOKASTİK SINIR ANALİZİ (SSA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 STOKASTİK SINIR ANALİZİ (SSA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ (PDF).pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 veri zarflama yöntemi ve Stokastik Sınır Analizi, PDF.pdf
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 SSA ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
TEB706 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Tarımda Etkinlik Analizi 14 SSA ile Etkinlik Ölçümü, asenkron video.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 2 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ (PDF).pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 2 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ.ppt
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 3 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ (PDF).pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 3 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ.ppt
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 4 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ (PDF).pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 4 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ.ppt
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 5 ZAMAN SERİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 5 4. Tahmin süreci ve tahmin metotlarının genel çerçevesi.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 6 Analitik Hiyerarşik Proses.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 6 Risk programming.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 6 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 6 Doğrusal Programlama PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 8 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 8 Doğrusal Programlama PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 8 Doğrusal Programlama (DP).pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 9 Risk programming.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 9 Tam Sayılı Programlama PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 9 Doğrusal Programlama (DP).pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 10 Analitik Hiyerarşik Proses PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 10 Tam Sayılı Programlama.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 11 Hedef_Programlama.zip
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 11 Hedef programlama.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 11 Hedef programlama.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 11 HEDEF PROGRAMLAMA ÖRNEK PROBLEM.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 12 Doğrusal Olmayan Programlama PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 12 Doğrusal Olmayan Programlama.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 13 SİMÜLASYON.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 13 SİMÜLASYON.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 14 Markov Analizi PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 14 markov.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 1 tag603_unite1.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 2 tag603_unite2.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 3 tag603_unite3.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 4 tag603_unite4.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 5 tag603_unite5.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 6 tag603_unite6.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 7 tag603_unite7.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 9 tag603_unite8.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 10 tag603_unite9.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 11 tag603_unite10.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 12 tag603_unite11.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 13 tag603_unite12.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 14 tag603_unite13.pptx
TAG603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 15 tag603_unite14.pptx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 1 tag603_unite1.pdf
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 2 tag603_unite2.pdf
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 3 tag603_unite3.pdf
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 4 tag603_unite4.pdf
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 5 tag603_unite5-1.pdf
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 5 tag603_unite5-2.pdf
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 8 GAYRİMENKUL FİNANSMAN PİYASALARINDA İPOTEKLİ KONUT KREDİLERİ-8. ders.pptx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 9 İPOTEKLİ KONUT KREDİLERİNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER-9.ders.docx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 10 Menkulkıymetleştirme Ve İpotekli Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymet-10.ders.pptx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 11 Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri-11.ders.pptx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 12 Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Finansmanı-12.ders.pptx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 13 SİSTEMİK KRİZDE KRONOLOJİK GELİŞİM-13.ders.pptx
TAG603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 14 Yüksek Riskli İpoteğe Dayalı Finans Sisteminde Konut Krizi-14.ders.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 1 Ekonometri 1. hafta.ppt
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 1 Ekonometri 1. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 2 Ekonometri 2. hafta.ppt
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 2 Ekonometri 1. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 3 Ekonometri 3.hafta.ppt
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 3 Ekonometri 1. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 4 Ekonometri 4. hafta.pptx
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 4 Ekonometri 2. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 5 Ekonometri 4. hafta.pptx
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 5 Ekonometri 2. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 6 MODEL SPESİKASYONU.ppt
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 6 Ekonometri 3. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 8 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 8 Ekonometri 3. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 9 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 9 Ekonometri 3. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 10 kukla değişken sunum.pptx
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 10 Ekonometri 4. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 11 ALTERNATİF EKONOMETRİK METODOLOJİLER.ppt
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 11 Ekonometri 4. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 12 ZAMAN SERİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 12 Ekonometri 4. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 13 SPSS ve MINITAB KULLANIMI.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 13 Ekonometri 5. hafta.pdf
TEB605 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri 14 Ekonometri 5. hafta.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 2 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 2 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 3 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 3 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 4 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 4 Probability and risk analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 5 ZAMAN SERİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 5 ZAMAN SERİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 6 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 8 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 8 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 9 Risk programming.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 9 Risk programming.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 9 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 9 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 10 Integer Programming PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 10 Integer Programming PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 11 Hedef programlama.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 11 HEDEF PROGRAMLAMA ÖRNEK PROBLEM.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 11 HEDEF PROGRAMLAMA ÖRNEK PROBLEM.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 11 Analytical Hiyerarchical Process.pptx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 12 Non-linear Programming PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 12 Non-linear Programming PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 13 SİMÜLASYON.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 13 SİMÜLASYON.docx
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 14 Markov analysis PDF.pdf
TEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Techniques In Decision Making 14 Markov analysis PDF.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 1 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 2 Çok değişkenli istatistik notları.PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 3 FAKTÖR ANALİZİ.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 4 Ekonometri 4. hafta.pptx
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 5 Diskriminant analizi, PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 5 DURAĞAN OLMAYAN ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 6 Ekonometri TemelKavramlar.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 9 kanonik korelasyon analizi, PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 9 KANONİK KORELASYON ANALİZİ PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 10 Kümele Analizi, PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 10 Kümeleme analizi, PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 11 MDS_SUNUM PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 12 Yapısal Eşitlik Modeli PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 12 Yapısal Eşitlik Modeli, PDF.pdf
ETEB702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Multivariete Statistics Techniques 14 güvenilirlik, PDF.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 2 OLASILIK VE RİSK ANALİZLERİ (PDF).pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 2 Probability and risk analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 2 Probability and risk analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 3 Probability and risk analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 3 Probability and risk analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 4 Probability and risk analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 4 Probability and risk analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 5 ZAMAN SERİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 5 ZAMAN SERİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 6 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 7 Analytical Hiyerarchical Process.pptx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 8 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 9 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 9 Risk programming.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 9 Risk programming.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 9 Linear Porgramming (LP) PDF.pptx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 10 Integer Programming PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 10 Integer Programming PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 11 HEDEF PROGRAMLAMA ÖRNEK PROBLEM.docx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 11 HEDEF PROGRAMLAMA ÖRNEK PROBLEM.docx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 12 Non-linear Programming PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 12 Non-linear Programming PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 13 SİMÜLASYON.docx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 13 SİMÜLASYON.docx
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 14 Markov analysis PDF.pdf
ETEB707 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Quantitative Analysis for Decision Making 14 Markov analysis PDF.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 1 3. Zaman Serisi Analizleri İçin Temel Kavramlar, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 2 5. Zaman serisi verilerinin unsurları, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 3 DURAĞANLIK TESPİTİ VE TESTLERİ.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 4 4. Tahmin süreci ve tahmin metotlarının genel çerçevesi, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 5 DOĞRULUK ÖLÇÜMLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 6 8. Trend analizi ve tahminde kullanımı, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 8 9. Ayrıştırma metodu ve tahminde kullanımı.pptx
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 9 10. Box Jenkins Modelleri Sunumu, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 10 10. Box Jenkins Modelleri Sunumu, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 11 ARCH.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 12 ARCH.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 13 11. Zaman serisi verilerinin düzeltilmesi, PDF.pdf
TEB705 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Zaman Serileri Analizleri 14 4. Tahmin süreci ve tahmin metotlarının genel çerçevesi, PDF.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 1 Ekonometri 1. hafta.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 2 Ekonometri 1. hafta.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 3 Ekonometri 1. hafta.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 4 Ekonometri 2. hafta.potx
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 5 Ekonometri 2. hafta.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 6 SPSS ve MINITAB KULLANIMI.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 6 Ekonometri 3. hafta.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 8 Ekonometri 4. Hafta, PDF.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 9 Ekonometri 5. Hafta, PDF.pptx
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 9 Ekonometri 6. Hafta, PDF.pptx
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 10 Ekonometri 7. Hafta, PDF.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 11 Ekonometri 8. hafta, PDF.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 12 Ekonometri 8. hafta, PDF.pdf
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 13 kukla değişken sunum.pptx
TEB402 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ekonometri 14 ALTERNATİF EKONOMETRİK METODOLOJİLER.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr