Doktor Öğretim Üyesi Yaşar BARUTİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ybarut@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1602-2477
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anahtar Kelimeler Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Okul Psikolojik Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 1993 -
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1988 - 1993
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Yam Faruk Caner, Alkın Sedar, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 İş Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 İbn Haldun’Xxun Eğitimle İlgili Fikirlerinin Medeniyetler Çatışması Bağlamında İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Duran Volkan

Dergi Adı :

 İbn Haldun Çalışmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Gender Jıhad Or Re-Readıng? Upon Islamıc Femınısm

Yazar Adı :

 Gürkan Senem, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Turkish Studies Comparative Religious Studies

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Gender Jıhad Or Re-Readıng? Upon Islamıc Femınısm

Yazar Adı :

 Gürkan Senem, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Factors Affecting Stadium Attendance Of Professionalfootball Club Supporters

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, Shneider Robert C, Barut Yaşar, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Baltıc Journal Of Sport Health Scıences

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Examining The Relationship Between University Students’Xx Success Levels And Attitudes Towards Violence

Yazar Adı :

 Çankaya Soner, Barut Yaşar, Çakıcı Hacı Ali, Saki Ünal, Sabirli Lamia

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Factors Affecting Stadium Attendance Of Professionalfootball Club Supporters

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, Schneider Robert, Barut Yaşar, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Baltıc Journal Of Sport Health Scıences

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinde Stres Faktörleri

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 İbn Haldun’Un Eğitimle İlgili Fikirlerinin Medeniyetlerçatışması Bağlamında İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Duran Volkan

Dergi Adı :

 İbn Haldun Çalışmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 9-11 Year Old Students’Xx Perceptıon Of Vıolence Reflected İn Theır Drawıngs

Yazar Adı :

 Özdemir Melih Burak, Gürkan Senem, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 9-11 Year Old Students’ Perception Of Violence Reflected İn Their Drawings

Yazar Adı :

 Özdemir Melih Burak, Gürkan Senem, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Parçalanmış Ailelerden Gelen 15-18 Yaş Grubu Yetiştirme Yurduçocuklarıyla Normal Aile Çocuklarında Görülen Anksiyete Vedepresyon Sıklığının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Journal Of Socıaland Humanıtıes Scıences Research

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 657 Sayılı Kanunun 68/b Bendi Kapsamında Üst Derecelere Atanmalarda İdarenin ”Takdir Yetkisinin” Analizi

Yazar Adı :

 Binici Mehmet Emrah, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Vergi Raporu

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (Smbö)’Nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Fırat Nuray, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Ölçme Vedeğerlendirme Ölçeklerinin Görsel Sanatlar Dersindeuygulanabilirliği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Uncu Eda Demir, Türker İbrahim Halil, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Ölçme Ve Değerlendirme Ölçeklerinin Görsel Sanatlar Dersinde Uygulanabilirliği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Demirci Eda, Türker İbrahim Halil, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Sciences

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Genç Ahmet, Başol Gülşah

Dergi Adı :

 Anadolu Psikiyatri Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Examination Of The Effects Of Different Presentation Types On The Attention And Meditation Levels Of Individuals Through Brain Waves

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar, Budak Yusuf

Dergi Adı :

 Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research (Jshsr)

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Negative Effects Of Barriers To Seeking Psychological Help And Their Association Withdepression, Anxiety, Stress, And Self-Efficacy Among College Students

Yazar Adı :

 Topkaya Nursel, Şahin Ertuğrul, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 The Turkish Online Journal Of Educational Technology

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Negative Effects Of Barriers To Seeking Psychological Help And Their Association With Depression, Anxiety, Stress, And Self- Efficacy Among College Students.

Yazar Adı :

 Topkaya Nursel, Şahin Ertuğrul, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 The Turkish Online Journal Of Educational Technology

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Examınatıon Of The Effects Of Dıfferent Presentatıon Types On Theattentıon And Medıtatıon Levels Of Indıvıduals Through Braın Waves

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar, Budak Yusuf

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Socıal Humanıtıes Scıences Research (Jshsr)

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Internet Addiction Test (Iat)

Yazar Adı :

 Boysan Murat, Kuss Darıa, Barut Yaşar, Ayköse Nafi, Güleç Mustafa, Özdemir Osman

Dergi Adı :

 Addictive Behaviors

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Internet Addiction Test (Iat).

Yazar Adı :

 Boysan Murat, Kuss Daria, Barut Yaşar, Ayköse Nafi, Güleç Mustafa, Özdemir Osman

Dergi Adı :

 Addictive Behaviors

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Examınatıon Of The Effects Of Dıfferent Presentatıon Types On Theattentıon And Medıtatıon Levels Of Indıvıduals Through Braın Waves

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar, Budak Yusuf

Dergi Adı :

 Journal Of Socıaland Humanıtıesscıences Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Düzeyleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Yazar Adı :

 Bayrakdar Uygar, Vural Batık Meryem, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 The Determination Of The Needs Of The Families With Amentally Handicapped Child According To Their Mood

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Şanlı Esat

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2016, 7

Makale Adı :

 The Whole İs Greater Than The Sum Of The Parts: The Effects Of An Antenatal Orientation Interviews Training For Prospectiveparents Postnatal Depression Levels

Yazar Adı :

 Bulut Pınar, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Rüya Reflektif Farkındalık Ölçeği Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Genç Ahmet, Barut Yaşar, Aydın Cüneyd, Başol Gülşah

Dergi Adı :

 Nöropsikiyatri Arşivi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Validity And Reliability Of The Turkish Adaptation Of The Dream Reflectiveawareness Questionnaire (Draq)

Yazar Adı :

 Genç Ahmet, Barut Yaşar, Aydın Cüneyd, Başol Gülşah

Dergi Adı :

 Arch Neuropsychiatry

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Rational Emotive Behavior Based On Academic Procrastination Prevention Training Programme Of Effectiveness

Yazar Adı :

 Düşmez İhsan, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Participatory Educational Research

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Ki Sivil Toplum Örgütlerinin Rekreatif Amaçlı Spor Programlarına Bakış Açısının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, Kaya Sabri, Barut Yaşar, Cerit Emrah

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Sciences

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Diagnostic Performance Of The Turkish Version Of The Vancouver Obsessional Compulsive Inventory Vocı Versus Padua Inventory Revised Pı R A Validation Study

Yazar Adı :

 Boysan Murat, Güleç Mustafa, Deveci Erdem, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni/ Bulletin Of Clinical Psychopharmacology

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Ünversite Öğrencileri Arasında Kadına Yönelik Şiddet Tutumları: Cinsişyet, Bölüm Farklılıkları Ve Akılcı Olmayan İnançlarının Etkileri

Yazar Adı :

 Düşmez İhsan, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 2

Makale Adı :

 Confirmatory Factor Analysis Of The Hewitt Multi Dimensional Perfectionism Scale

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Educational Research And Reviews

Özgün Makale

 


2015, 11

Makale Adı :

 Sociodemographic Differences İn Empathic Tendency A Sample Of Religious High School Students

Yazar Adı :

 Şahin Ertuğrul, Ersanlı Ercümend, Kumcağız Hatice, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Journal Of Studies İn Education

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Self Esteem And Social Appearance Anxiety An Investigation Of Secondary School Students

Yazar Adı :

 Şahin Ertuğrul, Barut Yaşar, Ersanlı Ercümend, Kumcağız Hatice

Dergi Adı :

 Journal Of Basic And Applied Scientific Research

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Parental Education Level Positively Affects Self Esteem Of Turkish Adolescents

Yazar Adı :

 Şahin Ertuğrul, Barut Yaşar, Ersanlı Ercümend

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2013, 9

Makale Adı :

 Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Posttraumatic Cognitions Inventory (Ptcı) İn A Non-Clinical Sample

Yazar Adı :

 Güleç Mustafa, Kalafat Temel, Boysan Murat, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Noropsikiyatri Arsivi-Archives Of Neuropsychiatry

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Travma Sonrası Bilişler Envanteri Nin Tsbe Türkçe Formu Nun Klinik Olmayan Örneklemde Psikometrik Özellikleri

Yazar Adı :

 Güleç Mustafa, Kalafat Temel, Boysan Murat, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Nöropsikiyatri Arşivi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 A Nationwide Study Of Social Emotional Problems İn Young Children İn Turkey

Yazar Adı :

 Karabekiroğlu Koray Mehmet Zeynel, Uslu Runa, Kapçı Seyitoğlu Emine Gül, Özbaran Nazlı Burcu, Öztop Didem Behice, Özcan Özlem, Doğangün Burak, Şişmanlar Şahika Gülen, Görker Işık, Fidan Saniye Tülin, Bahali Kayhan M, Barut Yaşar, Gürkan Cihat Kağan, Kılıç Birim Günay, Ay Nadiye Pınar, Taşkın Beril, Bilgin Nusin, Çengel Kültür Sadriye Ebru

Dergi Adı :

 Infant Behavior And Development

Özgün Makale

 


2013, 2

Makale Adı :

 Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Balcı Çelik Seher, Barut Yaşar, Koçyiğit Özyiğit Melike

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad)

Özgün Makale

 

2013, 12

Makale Adı :

 Sociodemographic Variables İn Relation To Social Appearance Anxiety İn Adolescents

Yazar Adı :

 Şahin Ertuğrul, Barut Yaşar, Ersanlı Ercümend

Dergi Adı :

 The International Journal Of Social Sciences

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Ptsd Symptom Scale-Self-Report (Pss-Sr)

Yazar Adı :

 Aydın Adem, Barut Yaşar, Kalafat Temel, Boysan Murat, Beşiroğlu Lütfullah

Dergi Adı :

 Anadolu Psikiyatri Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Çalışan Kadınlarla Çalışmayan Kadınların Stresle Başa Çıkma Yolları

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Özkamalı Eyyüp, Tıngır Seyfullah

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 2

Makale Adı :

 Pre School Education And The Effects Of The Relations Between Parents And Teachers On Pre School Age Children Ordu Centrum

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar, Menteşe Sabit

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 The Associations Between University Student S Transformational Leadership Characteristics And Dysfunctional Limitedness Perceptions

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Gökalp Murat, Kalafat Temel, Menteşe Sabit

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Grupla Psikolojik Danışmanın Son Çocukluk Çağı 7 11 Yaş Depresyonuyla Baş Etmeye Etkisi

Yazar Adı :

 Şar Ali Haydar, Barut Yaşar, Koç Mustafa

Dergi Adı :

 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 2

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Kumcağız Hatice

Dergi Adı :

 Çağdaş Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 3

Makale Adı :

 Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 Yaşadıkça Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 7

Makale Adı :

 Fen Lisesi İle Genel Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Odacı Hatice

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 3

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Öğrenci Tutum Envanterinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 2

Makale Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması Ve Staj Süreci

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Milli Eğitim

Özgün Makale

 

1996, 7

Makale Adı :

 Anaokulu Giden Gitmeyen Çocukların Dil Gelişimlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Sağlık Dergisi

Özgün Makale

 

1991, 4

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMAR VE ÖZGÜVEN İLİŞKİS

Yazar Adı :

 Ertuğ Halil İbrahim, Barut Yaşar, Şahin Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSELYAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Cep Telefonu Uygulamalarının Dikkat ve Rahatlık Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Şentürk Şener, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Eğitimde Program Geliştirmenin Ekonomik Temelleri: Eğitim Ekonomisi Bağlamında İhtiyaç Analizi

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Şentürk Şener, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 I. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 The Concept of Creation in National Press

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Bayram Abdulnasır

Etkinlik Adı :

 Temel Eğitim ders kitaplarının dini kavramlar ve semboller açısından incelenmesi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Oyun Teorisi ve Kur’an’daki Kıssalar

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar, Bayram Abdulnasır

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Lukas Kritiği Bağlamında Eğitim Programları

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Atatürk’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Ekici Gülay, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Pavlov’un Köpeğinden Yapay Zekaya: Robotlarla Öğrenme

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Özcan Kemal, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Ulusal Yazılı Basınımızda Engelli Kadın ve Çocuk Olgusu: Tarama Çalışması

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Yılmaz Müge, Ersanlı Ercümend

Etkinlik Adı :

 Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 04

Bildiri Adı :

 Engelli Çocuğa Sahip Annelerini Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Yılmaz Müge, Ersanlı Ercümend

Etkinlik Adı :

 Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 04

Bildiri Adı :

 ATATÜRK’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Ekici Gülay, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 PAVLOV’UN KÖPEĞİNDEN YAPAY ZEKÂYA: ROBOTLARLA ÖĞRENME

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Özcan Kemal, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Tam Metin Bildiri Kitabı YayınlandıUluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 PAVLOV’UN KÖPEĞİNDEN YAPAY ZEKÂYA: ROBOTLARLA ÖĞRENME

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Özcan Kemal, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 BiR.EYSEL VEYA TAKIM SPORUNA YONELENBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPi VE OTONOMIDÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Demir Melek

Etkinlik Adı :

 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2000, 05

Bildiri Adı :

 Economic Fundamentals Of Curriculum Development: NeedsAnalysis in the Context of Educational Economy

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Şentürk Şener, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARYEDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ISCESS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 THE EFFECTS OF MOBILE GAMES ON ATTENTION ANDMEDIATION LEVELS OF THE STUDENTS

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Şentürk Şener, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Evli ve Bekar Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu

Yazar Adı :

 Tiryaki Duygunur, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kadın Kongresi: SosyoHukuki Perspektifte Kadının Yeri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Geleneksel Aile Yapısında Kadın Rolleri ve Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Güler Tuğçe Zehra, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kadın Kongresi: SosyoHukuki Perspektifte KAdının Yeri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kariyer Hedef Tutarsızlığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Yam Faruk Caner, Alkın Sedar, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 II. Uluslar Arası Öğrenme, Öğretim ve Eğittim Araştırmaları Kongresi-Amasya Üniversitesi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of Metaphorical Thinking Skills of Teacher Candidates through ChineseCharacters

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar, Bayram Abdulnasır

Etkinlik Adı :

 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Deli Dumrul Destanı ve Varoluşçu Eğitim Adına Düşündürdükleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Müge, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2000, 01

Bildiri Adı :

 Investigation Of The Relationship Between Different Presentation Types With TheAttention and Meditation Levels Through Brain Waves

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Aslan Damla, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Investigation Of The Relationship Between Different Presentation Types With The Attention and Meditation Levels Through Brain Waves

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Aslan Damla, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 26th International Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 ”Deli Dumrul” Destanı ve Varoluşçu Eğitim Adına Düşündürkleri

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Yılmaz Müge

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2000, 01

Bildiri Adı :

 An Investigation of Ibn Khaldun’s Ideas on Education in the Context of Clash of Civilizations

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 4th International Ibn Khaldun Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Cep Telefonu Uygulamalarının Dikkat ve Rahatlık Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Şentürk Şener, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Erteleyici Bilişler Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Genç Ahmet, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin ve Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çakır Büşra, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Göç Psikolojisiyle İlgili Yüksek Lisans Ders İçeriği İçin İhtiyaç Analizi Belirleme

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 02

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Özel Eğitim Derslerine ve Engellilere Yönelik Tutumları

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar, İlhan Ayfer

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yapılan Tezlerin Çeşitli Yönleriyle İncelenmesi

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Barut Yaşar, Dicle Abdullah Nuri

Etkinlik Adı :

 SAMSUN SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Dünya’nın Heryerine Dağıtılmış Bir Millet : Ahıska Türkleri Ulusal Basında Ahıska Türklerinin Ele Alınışı

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının İdeal Öğrenci Algılarının Dikkat ve Meditasyon Seviyeleri Açısından Beyin Dalgalarıyla İncelenmesi

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar, Bayram Abdulnasır

Etkinlik Adı :

 9 th International Congress of Educational Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Negative effects of barriers to seeking psychological help: Depression, anxiety, stress, and self- efficacy among college students.

Yazar Adı :

 Topkaya Nursel, Şahin Ertuğrul, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 VIII. International Conference on New Horizons in Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Nasreddin Hoca Fıkralarının Çağdaş Eğitim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 I. Uluslar arası Nasreddin Hoca Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 07

Bildiri Adı :

 Yetişkin Kadınlarda Beden İmajı ile Depresyon Kaygı ve Stres Mutluluğun Aracı Rolü

Yazar Adı :

 Şahin Ertuğrul, Topkaya Nursel, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Hedefe Doğru İnsan

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Anne babası boşanmış ve anne babası boşanmamış ergenlerin benlik saygıları ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma: Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Mertol Hüseyin, Alaman Ramize

Etkinlik Adı :

 Hedefe Doğru İnsan

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeyleri İle Çatışma Eğilimi Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Eğitim BilimleriKurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 07

Bildiri Adı :

 İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Hoşgörü Değerinin Öğretimi ve Programın İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yer Fatih, Barut Yaşar, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Hoşgörü Değerinin Öğretimi ve Programınİncelenmesi

Yazar Adı :

 Yer Fatih, Barut Yaşar, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Samsun Yerel Basınında Kadın Olgusunun Ele alınışı

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Özcan Kemal, Duran Volkan, Duran Seçil, Barut Mert

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Bedensel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Problem Çözme ve İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Genez Dudu

Etkinlik Adı :

 1. İstanbul Çocuk Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2000, 01

Bildiri Adı :

 Karadeniz’de Bir Psikoloji Bölümü Macerası

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Psikoloji Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2001, 12

Bildiri Adı :

 Tokat İlinde Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, İlhan Abdurrahman, Tanrıverdi Adnan, Dicle Abdullah Nuri

Etkinlik Adı :

 TOKAT SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 11

Bildiri Adı :

 Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Yılmaz Müge, Şahin Şerife

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 Bedensel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Problem Çözme ve iyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Genez Dudu

Etkinlik Adı :

 1. İstanbul Ulusal Çocuk Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2000, 06

Bildiri Adı :

 Ulusal Basında İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazaları konusunun ele alınışı

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Çebi Mehmet, Duran Volkan, Bayram Abdulnasır

Etkinlik Adı :

 Uluslarası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Genç Cumhuriyetin Kültürel Açıdan Şekillenmesinde Atatürk’ün Eğitim Görüşlerinin Çağdaş Eğitim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türkiye Cumhruiyeti Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Türk Pop-Müziklerinde Şiddet Olgusunun Ele Alınışı

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Şiddet Ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Liserde Kaynaştırma Eğitiminin Desteklenmesi

05.03.2014

 

04.03.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Demokratik Yurttaş Eğitimi

Proje Konusu :

 Demokrasi Eğitimi

01.08.2013

 

30.05.2015

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 05

Proje Adı :

 0 3 Yaş Türkiye Çocuk Ruh Sağlığı Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Çocuk Ruh Sağlığı

01.01.2009

 

01.06.2009

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2009, 06

Proje Adı :

 Meslek Eğitim ve Rehabilitasyon Projesi

01.04.2017

 

31.10.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Kardeşim ile umutlu geleceğe (No: 15058)

01.01.2016

 

29.11.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Bağımsız Yaşam Becerileri Okul Öncesi Tam Vakti

20.06.2011

 

24.06.2011

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 06

Proje Adı :

 Bilinçli Nesiller İçin Kızlar Okula Projesi

Proje Konusu :

 Samsun’un Çarşamba ilçesi Gülören Osman Yeniay YİBO’da özellikle kız çocuklarının okullaşmasının artırılması AB Hibe Programı kapsamında yürütülmüştür

16.12.2010

 

18.02.2011

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 02

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü

2010

 

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


Yüksek Öğretimde Rehberliği Geliştirme Vakfı YORET

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Öğrenme Güçlüğü

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


Ondokuz Mayıs Vakfı Koleji

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Eğitim Hizmet

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


Samsun Engelliler Federasyonu

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Eğitim Hizmet

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


Orta Karadeniz Engelliler Derneği

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 EĞİTİM HİZMETİ

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


KARADENİZ ENGELLİLER FEDERASYONU

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Kongre Başarı Ödülü

2019

 

Diğer

 

Diğer


International Women Congress

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Psycology And Psychiatry

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Kumar Amit

Yayınevi :

 Psycology And Psychiatry

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Özel Eğitim

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Vural Murat

Yayınevi :

 Lisans

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2012

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Şentürk Şener

Yayınevi :

 Nobel Yayınevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.03.2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Barut Yaşar

Yayınevi :

 Nobel Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek

Yazar Adı :

 Şentürk Şener, Barut Yaşar

Yayınevi :

 Nobel Yayın Dağıtım

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

03.03.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Milli Eğitim Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Milli Eğitim Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 The Journal Of Socail Psychlogist

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of Socail Psychlogist

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Researcher: Social Science Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Researcher: Social Science Studies

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Life Skills Journal Of Psychology

Uluslararası

 

Dergi

 

Life Skills Journal Of Psychology

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ines Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Ines Journal

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 British Journal Of Mathematics Computer Science

Uluslararası

 

Dergi

 

British Journal Of Mathematics Computer Science

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Dergipark

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Kendini kabul düzeyi düşük ve yüksek olan üniversite öğrencilerinin denetim odağı algılamaları ile kendini ayarlama becerileri arasındaki ilişki

Yazar :

 Osman Zati YAZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Çıraklık eğitim merkezine devam eden çırakların benlik algısını etkileyen faktörler

Yazar :

 Mehmet Bünyami ÖZMEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Algılanan anne-baba tutumlarının durumluk mizah tepkisine etkisi

Yazar :

 Semiha ÖZENÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Yükleme biçimlerinin depresyon ve kendini ayarlamadaki rolü

Yazar :

 Recep KOÇAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Florida İnsan İlişkileri Becerileri Eğitimi modelinin grup üyelerinin kaygı, yalnızlık, atılganlık, kendini açma ve empatik beceri düzeylerine etkisi

Yazar :

 Mehmet Emin SARDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Yetiştirme yurdu ile ailesi yanında kalan öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin okul başarılarına etkisi

Yazar :

 Tekin BALCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre üniversiteyi kazanan öğrencilerle öğrenci yerleştirme sınavı sonuçlarına göre üniversiteyi kazanan öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Murat BAYHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin empatik eğilim çatışma eğilimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar :

 Murat GÜNAYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Lise öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyi ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

Yazar :

 Bülent BUDAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Lise öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar :

 İsmail KILIÇARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Birliktelikleri devam eden ailelerin yapı ve işlevleri ile boşanmış ailelerin yapı ve işlevlerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Seniha AY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Üniversite öğretim elemanlarının duygusal zeka düzeyleri

Yazar :

 Ercümend ERSANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Psikolojik yardımın dıştan denetimli insanların içten denetim düzeyini yükseltmeye etkisi

Yazar :

 Gülhan YILAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Obez lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri

Yazar :

 Serpil AKSAKAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Çocuk sahibi olan ve olmayan ailelerin problem çözme becerilerinin ve yaşam doyumlarının karşılaştırılması

Yazar :

 Zehra BİLİCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Engelli öğrencilerin ihmal ve istismar düzeyleri

Yazar :

 Rumeysa HOŞOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden zihin engelli çocuğu olan ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Esat ŞANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Bazı değişkenlere göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygıları ve sosyal görünüş kaygıları

Yazar :

 Ertuğrul ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Akılcı duygusal davranışçı yaklaşıma dayalı akademik erteleme davranışını önleme eğitim programının üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları üzerine etkisi

Yazar :

 İhsan DÜŞMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Depresyonla başetme becerisini geliştirme programının son çocukluk dönemi depresyonuyla başetmeye etkisi

Yazar :

 Ali Haydar ŞAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Profesyonel futbol takımı taraftarlarının stadyuma katılımını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yazar :

 Aydoğan SOYGÜDEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 İslami feminist bir grup olarak SİS(Sisters in Islam)'in kadın konusundaki çalışmaları ve düşünceleri

Yazar :

 Senem GÜRKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Öğretim programlarının spor lisesi beden eğitimi öğretmenleri tarafından anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğinin incelenmesi

Yazar :

 Hakkı Gökhan KAYIHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Bazı değişkenlere göre üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımı ve kendini sabotaj düzeyi

Yazar :

 Sevda ALTINTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Doğumdan önce anne - baba adaylarıyla yapılan yeni duruma alıştırma görüşmelerinin anne - baba adaylarının doğum sonrası depresyon düzeylerine etkisi

Yazar :

 Pınar BULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Bilgisayar öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar :

 Fatma ÇİL

Okan Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İşletme Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma programının ergenlerin ruminasyon düzeylerine etkisi

Yazar :

 Ahmet GENÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Samsun ilindeki matematik öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyi

Yazar :

 Tülin BİBER

Okan Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İşletme Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinde algılanan duygusal istismar ve ruminasyon ilişkisi

Yazar :

 Halil İbrahim ERTUĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kaynaştırma öğrenci velilerinin kaliteli eğitim beklentileri

Yazar :

 Ali YÜCEBAŞ

İstanbul Okan Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İşletme Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve sosyal kaçınma davranışları

Yazar :

 Murat GÜNDÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Velilerin anaokulu rehberlik hizmetlerinden beklentileri

Yazar :

 Arife DURSUN

İstanbul Okan Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İşletme Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Türkiye'de elit erkek ve bayan güreşçiler ile spor yapmayan bireylerin zihinsel yetenek, liderlik ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi

Yazar :

 Saeed SHOKOUFEH

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAMI VE İSTİHDAM SORUNLARI

Yazar :

 Erdal UZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Lise öğrencilerinde bilişsel çarpıtmaların kariyer geleceği algısına etkisi

Yazar :

 Büşra ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Beden eğitimi öğretmen adaylarının yaşam doyumları ve beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Yazar :

 Emrah AYDİLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinin utanç ve suçluluk duygularına yatkınlıkları ile sosyal anksiyete arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Muhammed Salih KILINÇER

Maltepe Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Psikoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri, problem çözme becerileri ve bağlanma stilleri ilişkisi

Yazar :

 İlknur Ezgi KOSER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ömer Seyfettin'in hikâyelerinde aile ve toplumsal cinsiyet

Yazar :

 Mahmut BEKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Atılganlık eğitiminin ortaokul öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi

Yazar :

 Mehmet Akif DEMİRELLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Azerbaycan üniversite öğrencilerinin tolerans düzeyleri

Yazar :

 Vafa NABIYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Halk oyunları faaliyetlerinin bireylerin iletişim ve problem çözme becerileri üzerine etkisinin incelenmesi

Yazar :

 Meltem EVLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları öğrencilerinin istihdamı ve istihdam sorunları

Yazar :

 Erdal UZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yetişkin bireylerin özgüvenleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar :

 Dilek ELSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Evli bireylerde problemli internet kullanımı ve evlilik uyumu

Yazar :

 Fatma Kübra KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile depresyon ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar :

 Irmak BEKSAÇI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 ENGELLİ KADINLARIN KARİYER GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE KARİYER HEDEFLERİNİN İNCELENMESİ

Yazar :

 Ahmet Tayfur ARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 AZERBAYCAN'DA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazar :

 Ganıra HASANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Lise Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar :

 Didem SOYDAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 EVLİ BİREYLERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİ

Yazar :

 Hayrettin TUTUŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINA YÖNELİK TUTUMDA KENDİNİ DAMGALAMANIN ARACI ROLÜ

Yazar :

 Aida KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı psikoeğitim programının ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerine etkisi

Yazar :

 Nuray AŞANTUĞRUL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Geligim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:52:59

 

2018-04-25 16:52:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rehberlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:51:59

 

2018-04-25 16:51:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikolojigirig

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:51:12

 

2018-04-25 16:51:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikolojik Testler

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:36:01

 

2018-04-25 16:50:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Psikolojik Testler

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:50:28

 

2018-04-25 16:50:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-24 18:35:55

 

2018-04-25 16:49:11

 

2017-2018

Ders Adı :

 Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:49:11

 

2018-04-25 16:49:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Güncel Danışma Yaklaş.

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:25:37

 

2018-04-25 16:48:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sosyal Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:35:49

 

2018-04-25 16:47:42

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sosyal Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:47:42

 

2018-04-25 16:47:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gelişim Psikolojisi 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:36:30

 

2018-04-25 16:46:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kurum Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:46:02

 

2018-04-25 16:46:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kurum Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:45:35

 

2018-04-25 16:45:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Duyuşsal Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:35:22

 

2018-04-25 16:44:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg.

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:35:12

 

2018-04-25 16:44:18

 

2017-2018

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:25:30

 

2018-04-25 16:42:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Özel Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:36:06

 

2018-04-25 16:41:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Oyun Terapisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:35:17

 

2018-04-25 16:39:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Özel Eğitim Rehabilitasyon Hiz Psi. Danış.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:37:24

 

2018-04-25 16:37:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Özel Eğitim Rehabilitasyon Hiz Psi. Danış.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:36:22

 

2018-04-25 16:37:24

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çocuklarda Uyum Sorunları Ve Psikolojik Danışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:36:21

 

2018-04-25 16:36:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 İleri Bireysel Ve Grupla Psikolojik Danışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:36:15

 

2018-04-25 16:34:18

 

2017-2018

Ders Adı :

 İleri Bireysel Ve Grupla Psikolojik Danışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:34:09

 

2018-04-25 16:34:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evlilik Ve Aile Danışmanlığı Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-25 16:25:58

 

2018-04-25 16:25:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evlilik Ve Aile Danışmanlığı Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-25 16:25:21

 

2018-04-25 16:25:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yönetim Psikolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-25 16:23:44

 

2018-04-25 16:23:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireyle Psikjolojik Danışma Uyg.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-25 16:43:32

 

2018-04-11 15:37:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-25 16:35:31

 

2017-09-27 12:54:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Özel Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-25 16:41:10

 

2017-09-27 12:54:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-25 16:42:01

 

2017-09-27 12:53:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireyle Psikjolojik Danışma Uyg.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-25 16:43:45

 

2017-09-27 12:53:26

 

2016-2017

Ders Adı :

 Davranış Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-27 12:52:48

 

2017-09-27 12:52:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Oyun Terapisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-25 16:39:30

 

2017-09-27 12:52:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rehberlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 13:22:30

 

2014-02-06 13:22:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 13:22:06

 

2014-02-06 13:22:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleki Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 13:21:38

 

2014-02-06 13:21:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sosyal Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 13:20:59

 

2014-02-06 13:20:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 13:20:18

 

2014-02-06 13:20:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kadın, Çocuk Ve Suç

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:39:50

 

2019-10-24 18:39:50

 

2018-2019

Ders Adı :

 Evlilik Ve Aile Danışmanlığı Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:39:27

 

2019-10-24 18:39:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yönetim Psikolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:38:26

 

2019-10-24 18:38:08

 

2018-2019

Ders Adı :

 İleri Bireysel Ve Grupla Psikolojik Danışma

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:24:45

 

2019-10-24 18:22:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:24:19

 

2019-10-24 18:22:11

 

2018-2019

Ders Adı :

 Özel Eğitim Rehabilitasyon Hiz Psi. Danış.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:24:08

 

2019-10-24 18:21:41

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çocuklarda Uyum Sorunları Ve Psikolojik Danışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:24:56

 

2019-10-24 18:20:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-24 18:12:11

 

2019-10-24 18:12:11

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rehberlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:11:46

 

2019-10-24 18:11:46

 

2019-2020

Ders Adı :

 Sosyal Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-24 18:11:27

 

2019-10-24 18:11:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Psikolojik Testler

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:11:08

 

2019-10-24 18:11:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:10:39

 

2019-10-24 18:10:39

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mesleki Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:10:11

 

2019-10-24 18:10:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:09:13

 

2019-10-24 18:09:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Rehberlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:08:50

 

2019-10-24 18:08:50

 

2018-2019

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:08:16

 

2019-10-24 18:08:16

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sosyal Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:08:29

 

2019-10-24 18:07:48

 

2018-2019

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:07:25

 

2019-10-24 18:07:25

 

2018-2019

Ders Adı :

 Psikolojik Testler

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-24 18:07:01

 

2019-10-24 18:07:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Özel Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-24 18:06:28

 

2019-10-24 18:06:28

 

2018-2019

2019
 • 2010
  - 2017

  Engelli Birim Sorumlusu

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2009
  - 2011

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Özel Eğitim Bölümü

 • 2007
  - 2017

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2006
  - 2009

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Özel Eğitim Bölümü

 • 1995
  - 2004

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Temel Eğitim Bölümü

  Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1993

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 • 1988
  - 1993

  Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1986
  - 1988

  Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi

  Psikolog

 • 1985
  - 1986

  Sağlık Bakanlığı

  Memur

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PDR204 Sosyal Psikoloji 1 Sosyal Psikoloji.pptx
PDR204 Sosyal Psikoloji 2 sosyal psikoloji.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PDR406 Duyuşsal Eğitim 1 Duyuşsal davranış eğitimi.docx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 2 duyuşsal davranış eğitimi unit1 (1).pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 3 Duyuşsal davranış eğitimi.docx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 4 duyuşsal davranış eğitimi unit3.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 4 duyuşsal davranış eğitimi unit2.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 5 5. hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 6 6.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 7 7.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 8 8.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 9 9.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 10 10.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 11 11.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 12 12.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 13 13.hafta.pptx
PDR406 Duyuşsal Eğitim 14 14.hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PDR401 Psikolojik Testler 1 Psikolojik Testlerin Tarihçesi 1.ppt
PDR401 Psikolojik Testler 8 Wechler Zeka Ölçekleri 5.pptx
PDR401 Psikolojik Testler 13 İlgi Envanterleri 4.ppt
PDR401 Psikolojik Testler 13 tutum ölçekleri 10.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma 1 grupla psikolojik danışma.pdf
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma 2 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 2.pdf
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma 4 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 3.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 1 1.BÖLÜM.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 2 2.BÖLÜM.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 3 3.BÖLÜM.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 4 BÖLÜM4.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 5 BÖLÜM5.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 6 BÖLÜM6.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 7 BÖLÜM7.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 8 BÖLÜM8.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 9 BÖLÜM9.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 10 BÖLÜM10.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 11 BÖLÜM11.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 12 BÖLÜM12.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 13 BÖLÜM8.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 14 BÖLÜM10.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 15 BÖLÜM4.pptx
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 16 BÖLÜM10.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 1 Bölüm 1.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 2 Bölüm 2.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 3 Bölüm 3.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 4 Bölüm 4.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 5 Bölüm 5.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 6 Bölüm 6.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 7 Bölüm 7.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 8 Bölüm 8.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 9 Bölüm 9.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 10 Bölüm 10.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 11 Bölüm 11.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 12 Bölüm 12.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 13 Bölüm 13.pptx
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 14 Bölüm14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SHB110 Sosyal Psikoloji 1 BÖLÜM1.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 2 BÖLÜM2.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 3 BÖLÜM3.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 4 BÖLÜM4.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 5 BÖLÜM5.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 6 BÖLÜM6.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 7 BÖLÜM7.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 8 BÖLÜM8.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 9 BÖLÜM10.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 10 BÖLÜM11.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 11 BÖLÜM12.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 12 BÖLÜM13.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 13 BÖLÜM14.pptx
SHB110 Sosyal Psikoloji 14 BÖLÜM15.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BSY704 Yönetim Psikolojisi 1 BÖLÜM1.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 2 BÖLÜM2.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 3 BÖLÜM3.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 4 BÖLÜM4.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 5 BÖLÜM5.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 6 BÖLÜM6.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 7 BÖLÜM7.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 8 BÖLÜM8.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 9 BÖLÜM10.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 10 BÖLÜM11.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 11 BÖLÜM12.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 12 BÖLÜM13.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 13 BÖLÜM14.pptx
BSY704 Yönetim Psikolojisi 14 BÖLÜM15.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 1 BÖLÜM1.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 2 BÖLÜM2.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 3 BÖLÜM3.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 4 BÖLÜM4.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 5 BÖLÜM5.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 6 BÖLÜM6.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 7 BÖLÜM7.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 8 BÖLÜM8.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 9 BÖLÜM9.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 10 BÖLÜM10.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 11 BÖLÜM11.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 12 BÖLÜM12.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 13 BÖLÜM13.pptx
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 14 BÖLÜM14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 2 Bölüm 1.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 3 Bölüm 2.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 4 Bölüm 4.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 5 Bölüm 6.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 6 Bölüm 8.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 7 Bölüm 10.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 8 Bölüm 12.pptx
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 9 Bölüm 14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 1. BÖLÜM PSİKOLOJİ.pptx
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 AHLAK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 1. BÖLÜM PSİKOLOJİ.pptx
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 1. BÖLÜM PSİKOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 2. BÖLÜM GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 1 2. BÖLÜM GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.pptx
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 2 6. BÖLÜM BEDENSEL GELİŞİM güncel.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 2 BEDENSEL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 2 BEDENSEL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 2 6. BÖLÜM BEDENSEL GELİŞİM güncel.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 3 7. BÖLÜM BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt.gslides
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 3 BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 3 BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 3 7. BÖLÜM BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt.gslides
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 4 8. BÖLÜM DİL GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 4 DİL GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 4 DİL GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 4 8. BÖLÜM DİL GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 5 KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 5 11. BÖLÜM KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 5 KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 5 11. BÖLÜM KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 6 12. BÖLÜM AHLAK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 6 AHLAK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 6 DOĞUMDAN ÖNCEKİ GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 6 AHLAK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 6 AHLAK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 7 3. BÖLÜM GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 7 3. BÖLÜM GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER.pptx
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 7 GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 7 PSİKOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 7 GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 8 SOSYAL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 8 BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 8 SOSYAL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 9 PSİKOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 9 BEDENSEL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 9 PSİKOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 10 KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 10 SOSYAL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 10 DOĞUMDAN ÖNCEKİ GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 11 GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 11 KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 11 DOĞUMDAN SONRAKİ GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 12 DOĞUMDAN SONRAKİ GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 12 DOĞUMDAN ÖNCEKİ GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 12 DUYGUSAL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 13 DUYGUSAL GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 13 DOĞUMDAN SONRAKİ GELİŞİM.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 13 GELİŞİM İLKELERİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 14 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 14 GELİŞİM İLKELERİ.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 14 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 15 GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 15 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1.ppt
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 15 PSİKOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr