İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ybayram@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı Klasik Türk Edebiyatı
Anahtar Kelimeler Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 -
Profesör Eğitim Fakültesi, 2017 - 2017
Profesör Eğitim Fakültesi, 2014 - 2017
Doçent Eğitim Fakültesi, 2010 - 2014
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2010
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2009
Araştırma Görevlisi Amasya Eğitim Fakültesi, 1997 - 2005
Araştırma Görevlisi Amasya Eğitim Fakültesi, 1996 - 1997
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Eski Türk Edebiyatına Giriş

Bölüm Adı :

 ”Eski Türk Edebiyatında Anlam Figürleri: Edebi Sanatlar”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Ahmet Mermer

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 “Kâmûsü’L-A’Lâm’A Göre 19.yüzyılın Sonunda Terme”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Prof.dr.cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Adlî

2008

Kitap Adı :

 2007 Amasya İl Yıllığı

Bölüm Adı :

 ” Amasya Ya Vâli Osmanlı Ya Pâdişâh Olan Şâirler”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2007

Kitap Adı :

 Eser İ Aşk Şeyh Gâlib Hakkında Makaleler Ve Bibliyografya

Bölüm Adı :

 “Tahkiye Esaslı Metinlerin Çözümünde Biçimbilimsel Yöntem Ve Hüsn Ü Aşk Örneği”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Koncu, Hanife; Çakır, Müjgân; Sarıoğlu Alptekin, Leyla

2016

Kitap Adı :

 Eser İ Aşk Şeyh Gâlib Hakkında Makaleler Ve Bibliyografya

Bölüm Adı :

 “Bildungsroman Örneği Olarak Hüsn Ü Aşk”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Koncu, Hanife; Çakır, Müjgân; Sarıoğlu Alptekin, Leyla

2016

Kitap Adı :

 Gazelden Gazele Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar

Bölüm Adı :

 “Şerhten Çözümlemeye Tahlilden İncelemeye Gazel”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Aynur, Hatice Çakır, Müjgân Koncu, Hanife Kurum, Selim S. Özyıldırım, Ali Emre

2016

Kitap Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Bölüm Adı :

 “Tütün, İletişim Ve Edebiyat”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Güler Muhammet İkbal

Editör Adı :

 Bayram, Yavuz

2016

Kitap Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Bölüm Adı :

 “Çocuk Ve Eğitim”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Mutlu Kerim Pervin, Behçet Fatih, Sezer Yunus Emre

Editör Adı :

 Bayram, Yavuz

2016

Kitap Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Bölüm Adı :

 “Tütün Ve Eğitim”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Bayram, Yavuz

2016

Kitap Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Bölüm Adı :

 “Ön Testler (Veriler-Yorumlar)”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Üstünel Ahmet

Editör Adı :

 Bayram, Yavuz

2016

Kitap Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Bölüm Adı :

 “Tütüne Dair”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Bayram, Yavuz

2016

Kitap Adı :

 Amasya İl Yıllığı

Bölüm Adı :

 “Amasya’Ya Vali Osmanlı’Ya Padişah Olan Şairler”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Yavuz Bayram

2008

Kitap Adı :

 Eski Türk Edebiyatına Giriş

Bölüm Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Anlam Figürleri (Edebî Sanatlar)

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Prof.dr.ahmet Mermer

2010

Kitap Adı :

 Gazel Şerhleri

Bölüm Adı :

 ” Xıv.-Xv. Yüzyıl Gazel Şerhleri ”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2011

Kitap Adı :

 Divan Şiiriyle Değerler Eğitimi

2014

Kitap Adı :

 Prof Dr Mustafa Özbalcı Armağanı

Bölüm Adı :

 “Manzum Metinlerin Tahlilinde Ontolojik Yöntem”

Yazar Adı :

 Erdemir Avni, Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Cüneyt Issı Ve Dinçer Eşitgin

2008

Kitap Adı :

 Amasya Ya Vâlî Osmanlı Ya Pâdişâh Bir Şair Adlî

2009

Kitap Adı :

 Ebednâme

2015

Kitap Adı :

 Aşknâme

2015

Kitap Adı :

 Edebnâme

2015

Kitap Adı :

 Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü

Bölüm Adı :

 ”Yâsemîn”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2006

Kitap Adı :

 Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü

Bölüm Adı :

 ”Varak”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Üstüner Kaplan

2006

Kitap Adı :

 Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü

Bölüm Adı :

 ”Şebnem”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2006

Kitap Adı :

 Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü

Bölüm Adı :

 ”Parşömen”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2006

Kitap Adı :

 Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü

Bölüm Adı :

 ”Sanavber”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2006

Kitap Adı :

 Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü

Bölüm Adı :

 ”Servi”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2006

Kitap Adı :

 2007 Amasya İl Yıllığı

Bölüm Adı :

 ”Amasya Bibliyografyası”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2008

Kitap Adı :

 Yazılı Ve Sözlü Anlatım

Bölüm Adı :

 ”Bilimsel Araştırmalar Ve Yazılar”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2005

Kitap Adı :

 Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri

2009

Kitap Adı :

 Prof Dr Celâl Tarakçı Armağanı

Bölüm Adı :

 ”Hazan Gazeline Farklı Bir Bakış”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Erdemir Avni

2008

Kitap Adı :

 Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî

Bölüm Adı :

 ”Mesnevi Den Hikâyeler”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Bayram Yavuz

2010

Kitap Adı :

 Prof.dr.kenan Akyüz Armağanı

Bölüm Adı :

 ”Kompozisyon Eğitimi Üzerine”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2011

Kitap Adı :

 Nâmık Kemal

Bölüm Adı :

 ”Namık Kemal İn Divan Şiiriyle İlgili Görüş Ve Eleştirileri”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

2012

Kitap Adı :

 ”Tütün Ve Çocuk”

Bölüm Adı :

 Son Testler

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Aytaç Selim, Güler Muhammet İkbal, Üstünel Ahmet

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan Selim Aytaç Hasan Alp Şahin

2017

Kitap Adı :

 Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş

Bölüm Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Anlam Figürleri: Edebî Sanatlar

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Ahmet Mermer

2018

Kitap Adı :

 Abdulkadir Ozulu’Ya Armağan

Bölüm Adı :

 Çorum’Un Kültürel Birikimi Bağlamında Bir Vefâ Örneği Olarak Abdulkadir Ozulu

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Turhan Candan, Meral Demiryürek, Halit Yıldırım

2018

Kitap Adı :

 ”Beş Şehir”İn Peşinde Yazma Dersleri

Bölüm Adı :

 Yazma Yöntemleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Bekir Şakir Konyalı Ve Muhammet Esat Şengül

2018

Kitap Adı :

 Divanlar Arasında Bir Ömür: Prof.dr.ahmet Mermer Armağanı

Bölüm Adı :

 Divan Şiirinde Bitkilere Ve Anlam Çerçevelerine Dair

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Neslihan Koç Keskin Ve Muvaffak Eflatun

2018

Kitap Adı :

 Eski Türk Edebiyatı I

Bölüm Adı :

 ”Ahmedî Ve Bir Gazelinin Şerhi”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Mermer Ahmet Ve Bayram Yavuz

2019

Kitap Adı :

 Eski Türk Edebiyatı I

Bölüm Adı :

 ”Seyyid Nesimi Ve Bir Gazelinin Şerhi”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Prof.dr.ahmet Mermer Ve Prof.dr.yavuz Bayram

2019

Kitap Adı :

 Edebiyat Bilgi Ve Kuramları

Bölüm Adı :

 ”Edebî Sanatlar”

Yazar Adı :

 Mermer Ahmet, Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Mermer Ahmet Ve Bayram Yavuz

2019

Kitap Adı :

 Edebiyat Bilgi Ve Kuramları I

Bölüm Adı :

 ”Edebiyat, Edebiyat Bilimi, Alt Alanlar Ve İlgili Kavramlar”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Editör Adı :

 Mermer Ahmet Ve Bayram Yavuz

2019

Kitap Adı :

 Adlî Dîvânı (Dîvân-I Sultân Bâyezîd-İ Sânî)


2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Kâmûsü’L-A’Lâm’A Göre 19.yüzyılın Sonunda Trabzon

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Erdemir Avni, Yeşilbağ Semih

Dergi Adı :

 Researcher: Social Science Studies

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Gümüşhânevî Dergâhı’Ndan Muhammed Ziyâeddîn Efendi’Nin Bir Eseri: Sebeb-İ Hilkat-İ Eşyâ

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Güler Muhammed İkbâl

Dergi Adı :

 Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature)

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Gümüşhanevî Dergâhı’Ndan Muhammed Ziyâeddîn Efendi’Nin Bir Eseri: Sebeb-İ Hilkat-İ Eşyâ

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Güler Muhammed İkbâl

Dergi Adı :

 Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Divan Şairlerinin Şiirle İlgili Benzetme Ve İstiâreleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Mavi Atlas (Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi)

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 16 Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerine Göre Şiirde Gâye

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Mavi Atlas

Özgün Makale

 

2014, 9

Makale Adı :

 Kültürel Hafıza Kayıtları Olarak Osmanlı Dönemi Edebiyat Kaynaklarının Önemi Ve Kâmûsü L A Lâm A Göre 19 Yüzyıl Sonunda Canik Samsun

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Türk Kültürü (Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi)

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Divan Edebiyatı Bağlamında Yahya Kemal İn Şiirlerinin Kaynakları

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Hece (Yahya Kemal Beyatlı Özel Sayısı)

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Tahkiye Esaslı Metinlerin Çözümünde Biçimbilimsel Yöntem Ve Hüsn Ü Aşk Örneği

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Cem Dilçin Özel Sayısı

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Sultan İkinci Bâyezîd Adlî Dîvânı Nın British Library Nüshasında İmlâ Husûsiyetleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Postmodernizm Üzerine

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Baykara

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bu Yağmur Üzerine Ontolojik Bir Çözüm

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Baykara

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Klasik Türk Şiirinde Duyguların Dili Olarak Çiçekler

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Klasik Türk Şairlerinin Gözüyle Meyveler

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic,

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Divan Şiirinde Tarımsal Ürünler

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Bildungsroman Örneği Olarak Hüsn Ü Aşk

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 İlmî Araştırmalar

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Amasya Daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İmlâ Kurallarını Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Avni Erdemir

Dergi Adı :

 Millî Eğitim

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Şiire Bakmak Ya Da Fuzûlî Nin Bir Beytini Tahlil Denemesi

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Baykara

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Divan Şiirinde Soğan Sarımsak Üzerine

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Baykara

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Ontolojik Analiz Metodu Ve Necip Fazıl In Bacalar Şiiri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Aklın Ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Türk Halk Edebiyatında Çocuk Kavramı Üzerine

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Hece (Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı)

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Hece (Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı)

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 16 Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Şaire Ve İlhâm A Dair Görüşleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 16 Yüzyılda Bazı Divan Şairlerinin Şiire Ve Okura Dair Görüşleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Millî Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Düzeyleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 Avni Erdemir, Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Ve Bir Uygulama

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 16 Yüzyıl Divan Şiirinde Şiir Söz Ve Şair Le İlgili Anlam Alanları Kelimeler Ve Terkipler

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 16 Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Türkbilig Türkoloji Araştırmaları

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Ontolojik Analiz Metodu Ve Bir Uygulama

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Dergi Adı :

 Yom Sanat

Özgün Makale

 

2003, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ”Sultan İkinci Bâyezîd’in Amasya ve Osmanlı Kültür Hayatındaki Yeri ve Önemi”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Amasya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 ”Ali Fuad Başgil’den Günümüze Rol Model Meselesi”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Divan Şiirinden Günümüze Aşk Algısı ve Kadın

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 ”Amasya’nın Şehzâde Şairleri”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Güler Muhammet İkbal

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Edebiyat Öğretimine Dair İtirazlar

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 İkinci Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 15 Yüzyılda Canikli İki Şair Necmî ile Nücûmî

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 III.Uluslararası Canik-Samsun ve Değerleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Kâmûsü l A lâm a Göre 19 Yüzyılın Sonlarında Canik

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 III.Uluslararası Canik-Samsun ve Değerleri Sempozyumu Bildirileri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 Gümüşhanevî Dergâhı’ndan Muhammed Ziyâeddîn Efendi’nin Bir Eseri: Sebeb-i Hilkat-i Eşyâ

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Güler Muhammet İkbal

Etkinlik Adı :

 I. ULUSLARARASI GÜMÜŞHANE SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Divan Şiiri Metinlerinin Ontolojik Tahlili

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Prof.Dr.Abdülkadir Karahan Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 01

Bildiri Adı :

 Akçaabat Örneğinde Kayıt Altına Alınamamış Eserler

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 09

Bildiri Adı :

 ”Akçaabat Köy Mezarlıklarında Saklı Tarihi ve Kültürel Belgeler”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Gül Seyfullah, Demir Tevfik Yılmaz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 09

Bildiri Adı :

 Edebiyat Öğretimi ve Araştırmalarında Teknolojik İmkânlar ve Materyaller

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (Ideal) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Teacher and Instructor Qualifications Issues

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Ideal 2016 Samsun (III.International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 ”Hangi Eğitim?”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 100.Yıl Uluslararası Eğitim Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 ”Divan Edebiyatı Öğretiminde Örnek Materyaller”

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Divan Şairinin Gözünden Osmanlı da Kadın Güzel Sevgili

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 V.Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Tütün Tarımı Yapan Ailelerin Eğitim ve Sosyo Ekonomik Durumları

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Bayram Yavuz, Aytaç Selim, Şahin Hasan Alp, Güler Muhammet İkbal

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Tütün Çalıştayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Değerler Eğitiminde Unutulmuş Bir Değer Divan Şiiri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 II.Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Geleneksel Yapısal ve Dilbilimsel Unsurlar Eşliğinde Ontolojik Tahlil Yönteminin Klâsik Türk Şiiri Metinlerinde Uygulanması

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 III.Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr.Cem Dilçin adına)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 01

Bildiri Adı :

 Burdur un ve Divanların Gülü

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 I.Burdur Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 01

Bildiri Adı :

 Klâsik Türk Şiirinde Gül Lâle Rekâbeti

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 V.Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr.Harun Tolasa anısına)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Mecmû a Yüz Hikâyet

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 IV.Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr.Abdulkerim Abdulkadiroğlu anısına)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Edebî Metinlerin ve Sosyal Hayatın Temel Anlam Figürleri Olarak Edebî Sanatlar

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amasya daki İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Erdemir Avni, Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 I.Amasya Araştırmaları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amasya daki İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeyleri ve Okuma Eğilimleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Erdemir Avni

Etkinlik Adı :

 I.Amasya Araştırmaları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amasya Bibliyografyası Denemesi

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Erdemir Avni

Etkinlik Adı :

 I.Amasya Araştırmaları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amasya nın Valisi Osmanlı nın Pâdişâhı Bir Şair Adlî

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 I.Amasya Araştırmaları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şeyh Vefâ nın Manzum Eserlerinde Bulunmayan Türkçe Şiirleri

Yazar Adı :

 Erdemir Avni, Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Vefâ Semti Dünü Bugünü Yarını

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Edebî Bir Muhit Olarak Vefa Tekkesi ve Şeyh Vefâ nın Dost ve Müridleri

Yazar Adı :

 Erdemir Avni, Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Vefâ Semti Dünü Bugünü Yarını

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Mihrî Hatun un Gözüyle Samsun un Şirin İlçesi Lâdik

Yazar Adı :

 Erdemir Avni, Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsunlu Divan Şairleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz, Erdemir Avni

Etkinlik Adı :

 I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Milenyum Türkiyesinde Klasik Türk Edebiyatı

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Etkili Bir Kalite Geliştirme Projesi Olarak Metin Yazarlığı

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Samsun Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şuara Tezkirelerinde Samsunlu Divan Şairleri

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Samsun Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsansız Eğitime ve Eğitimsiz İnsana Dair

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 IX.Uluslararası Canik Sempozyumu (Hedefe Doğru İnsan)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Değerler Eğitimi Bağlamında Adlî ve Dîvânı

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni

Ulusal

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Çorum'daki İşyeri Adlarının Türkçeleştirilmesi ve Çorum da Türkçe Bilincinin Yaygınlaştırılması

Proje Konusu :

 Türkçe

01.09.2009

 

01.01.2010

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2010, 01

Proje Adı :

  Amasya daki İşyeri Adlarının Türkçeleştirilmesi ve Amasya da Türkçe Bilincinin Yaygınlaştırılması

Proje Konusu :

 Türkçe

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

  MEB Amasya İli Belediye Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okulllarının 6 7 ve 8 Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Kompozisyonlarının İmlâ Noktalama ve Cümle Yapıları Açısından İncelenmesi

Proje Konusu :

 İmlâ Noktalama Anlatım

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

  Amasya İli Belediye Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okullarının 6 7 ve 8 Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Okuma Alışkanlıkları ve Okuma Eğilimleri

Proje Konusu :

 Okuma Alışkanlıkları ve Okuma Eğilimleri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Proje Konusu :

 Bu proje, tütün tarımında modern tekniklerin kullanılmasının teşvik edilmesi süretiyle kazanılan süreyi çocukların lehine değerlendirilmesini kapsamaktadır.

14.10.2015

 

13.12.2017

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME

1994

 

MILLI EGITIM BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1994

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

1994

 

SAMSUN SALIPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1994

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ (YAYIN KATKI)

2007

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

2009

 

ÇORUM VALİLİĞİ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2009

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

2007

 

IÇISLERI BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 ÖĞRETMENLER ARASI ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİ

1994

 

SAMSUN SALIPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1994

Ödül Adı :

 ÖĞRETMENLER ARASI HİKÂYE YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİ

1994

 

SAMSUN SALIPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1994

Ödül Adı :

 ÖDENMİŞ BEDELLER HATIRA YARIŞMASI AMASYA İL BİRİNCİLİĞİ

2012

 

EĞİTİM BİR-SEN

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 ÖĞRETMENLER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI İL BİRİNCİLİĞİ

2007

 

AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 EĞİTİM VE KÜLTÜRE HİZMET ÖDÜLÜ

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


MAHALLİ İDARELER

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Etüt Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Kolağası Ali Rızâ Efendi

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

ERZURUM

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 2007 Amasya İl Yıllığı

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Amasya Valiliği

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

2008

 

01.01.2008

 

03.01.2008

 

Basılı

2008

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2013

 

10.10.2010

 

Basılı+Elektronik

2013

Yayın Adı :

 Çorum Tarih Ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yayınevi :

 Çorum Belediyesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Çorum

 

TÜRKİYE

 

2010

 

2010

Yayın Adı :

 Amasya Araştırmaları 2 Kitap

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Amasya Valiliği

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

2007

 

Basılı

2007

Yayın Adı :

 Amasya Araştırmaları 1 Kitap

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Amasya Valiliği

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

2007

 

Basılı

2007

Yayın Adı :

 Mevlânâ Celâleddîn İ Rûmî

Yazar Adı :

 Karaismailoğlu Adnan

Yayınevi :

 Amasya Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

2010

 

Basılı

2010

Yayın Adı :

 Coğrafyası Tarihi Kültürü Ve Edebiyatıyla Çorum

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Çorum Valiliği

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

Çorum

 

TÜRKİYE

 

2009

 

Basılı

2009

Yayın Adı :

 Lâdikli Mûsâ Medhî Ve Dîvânı

Yazar Adı :

 Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Etüt Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Samsun Sempozyumu 1. Cilt

Yazar Adı :

 Temür Akın, Akbulut Dursun Ali, Öztürk Bahtiyar, Duyar Hünkar Avni, Bayram Yavuz, Balcı Çelik Seher, Beyazıt Nevzat, Bulut Yetkin

Yayınevi :

 Samsun Valiliği

Ulusal

 

Kitap

 

TÜRKİYE

 

2012

 

01.09.2012

 

01.09.2012

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Eski Türk Edebiyatı I (12.15.yüzyıl)

Yazar Adı :

 Mermer Ahmet, Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Nobel Akademik Yayıncılık

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Edebiyat Bilgi Ve Kuramları I

Yazar Adı :

 Mermer Ahmet, Bayram Yavuz

Yayınevi :

 Nobel Akademik Yayıncılık

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

AMASYA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Dtcf (Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Dtcf (Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Mavi Atlas

Uluslararası

 

Dergi

 

Mavi Atlas

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Languages’ Education And Teaching (Ijlet)

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Languages’ Education And Teaching (Ijlet)

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM, ASOS

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies International Periodical For The Languages-Literature And History Of Turkish Or Turkic

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Câmî-i Rûmî'nin Sa'âdet-nâme adlı eseri (metin-sözlük) [150b-200b]

Yazar :

 Kübra Yıldız AYYILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Erasmus Yoğun Dil Kurslarında Türkçe öğrenen yabancılara yönelik bir ihtiyaç analizi

Yazar :

 Yusuf AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Şem'î Mustafa Efendi'nin Şerh-i Bostân'ı (Transkripsiyonlu metin) [1b-200b]

Yazar :

 Hidayet VERİM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Değerler eğitimi bağlamında Yavuz Bahadıroğlu'nun çocuk romanları

Yazar :

 Tuğba EMİRHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Samsun ilindeki ortaokul öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanma düzeyleri (Çarşamba örneği)

Yazar :

 Ezgi KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Bir Teẕkiretüʼl Evliyā tercümesi (İnceleme-metin-sözlük) [06 mil yz a 7986]

Yazar :

 Namık SARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Sinoplu Safâyî'nin Fetihnâme-i İnebahtı ve Moton adlı eseri (Transkripsiyonlu metin)

Yazar :

 Özlem DERELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Merzifonlu İbrâhîm Cûdî Dîvânı (inceleme-metin-sözlük) [43b-87b]

Yazar :

 Zeynep ADIYAHŞİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Merzifonlu İbrâhîm Cûdî dîvânı (inceleme-metin-sözlük)[1b-43a]

Yazar :

 Havva TOK YILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 KISSA-İ ANTER (1. CİLT / H.1145) [İNCELEME-METİN-SÖZLÜK]

Yazar :

 Muhammet İkbal GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 16. yüzyıl Türkçe divanlarında âyetler

Yazar :

 Zübeyde SAHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Mecmû'a-i Eş'âr: Metin-inceleme (Milli Kütüphane 06 mil yz fb 533/1)

Yazar :

 Semih YEŞİLBAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kıssa-i Anter (1. cilt / h.1145) inceleme-metin-sözlük

Yazar :

 Muhammed İkbâl GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kıssa-i Anter (K. 889 birinci cilt 1a-150b)

Yazar :

 Tuğba KARAGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kıssa-i Anter (3. Cilt / H.1147 / 1b-205a)[İnceleme-metin-sözlük]

Yazar :

 Elif DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Değerler eğitimi bağlamında Zeki Alasya-Metin Akpınar filmleri

Yazar :

 Serkan AYDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 15. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ŞEMSÎ'NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİ (İNCELEME-METİN)

Yazar :

 Ahmet ÇOLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2015

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kıssa-i Anter (3.cilt 409a-614b) [inceleme-metin-sözlük]

Yazar :

 Özlem KIRIMLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Kıssa-i Anter (3. Cilt/H.1147/205b-409a) [İnceleme-metin-sözlük]

Yazar :

 Emine Başak ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Kıssa-i Anter (H.1146/ 148b-350a) [İnceleme-metin]

Yazar :

 Gülizar OKUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Yazılı Anlatım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:53:16

 

2017-09-28 08:53:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türk İslâm Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:52:24

 

2017-09-28 08:52:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 E-Dergi, E-Kitap, E-Kütüphane-E-Katalog

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:51:15

 

2017-09-28 08:51:15

 

2014-2015

Ders Adı :

 Edebî Sanatlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:50:50

 

2017-09-28 08:50:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Edebî Sanatlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:50:50

 

2017-09-28 08:50:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Edebî Sanatlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:50:50

 

2017-09-28 08:50:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Edebî Sanatlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:50:33

 

2017-09-28 08:50:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Okuma Yazma Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:46:46

 

2017-09-28 08:46:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:46:00

 

2017-09-28 08:46:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:46:00

 

2017-09-28 08:46:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:46:00

 

2017-09-28 08:46:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:45

 

2017-09-28 08:45:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:45

 

2017-09-28 08:45:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:45

 

2017-09-28 08:45:45

 

2015-2016

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:45

 

2017-09-28 08:45:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.nda Eğitsel Yapıtlar Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:23

 

2017-09-28 08:45:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.nda Eğitsel Yapıtlar Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:23

 

2017-09-28 08:45:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.nda Eğitsel Yapıtlar Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:45:23

 

2017-09-28 08:45:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.gazel I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-28 08:43:45

 

2017-09-28 08:43:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Edebiyatta Uygulanan Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 08:31:12

 

2014-02-06 08:30:40

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk İslâm Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:30:17

 

2014-02-06 08:30:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Gazel I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:29:51

 

2014-02-06 08:29:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Okuma Yazma Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:29:28

 

2014-02-06 08:29:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatına Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:29:08

 

2014-02-06 08:29:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:28:49

 

2014-02-06 08:28:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:27:37

 

2014-02-06 08:27:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Şair Tezkireleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:26:03

 

2014-02-06 08:26:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yazılı Anlatım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:25:04

 

2014-02-06 08:25:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yazılı Anlatım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:23:40

 

2014-02-06 08:23:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yazma Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 08:23:28

 

2014-02-06 08:23:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:23:09

 

2014-02-06 08:23:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.gazel I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:22:19

 

2014-02-06 08:22:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:21:46

 

2014-02-06 08:21:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yazılı Anlatım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:21:07

 

2014-02-06 08:21:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.ndaşiir Estetiği Ve Poetika

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:20:19

 

2014-02-06 08:20:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:18:37

 

2014-02-06 08:18:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yazılı Anlatım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:17:05

 

2014-02-06 08:17:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı Ve Öğretimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:14:45

 

2014-02-06 08:14:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eski Türk Ed.gazel I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:14:18

 

2014-02-06 08:14:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yazma Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 08:13:17

 

2014-02-06 08:13:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yazılı Anlatım Iı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:16:52

 

2014-02-06 08:12:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Araştırma Projesi 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:11:40

 

2014-02-06 08:11:40

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türkçe Kompozisyon 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:11:28

 

2014-02-06 08:11:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Osmanlı Türkçesi 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:11:03

 

2014-02-06 08:11:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tenkit Tarihi 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:10:53

 

2014-02-06 08:10:53

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hikâye Ve Roman Tahlili 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:10:37

 

2014-02-06 08:09:29

 

2009-2010

Ders Adı :

 Metin Yazarlığı 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:10:34

 

2014-02-06 08:09:19

 

2009-2010

Ders Adı :

 Metin Şerhi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:10:30

 

2014-02-06 08:08:58

 

2009-2010

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 7

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:10:23

 

2014-02-06 08:08:49

 

2009-2010

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 5

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:10:16

 

2014-02-06 08:08:35

 

2009-2010

Ders Adı :

 Araştırma Projesi 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:08:16

 

2014-02-06 08:08:16

 

2008-2009

Ders Adı :

 Araştırma Projesi 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:08:06

 

2014-02-06 08:08:06

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türkçe Kompozisyon 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:07:45

 

2014-02-06 08:07:19

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tenkit Tarihi 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:07:05

 

2014-02-06 08:07:05

 

2008-2009

Ders Adı :

 Metin Yazarlığı 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:06:50

 

2014-02-06 08:06:50

 

2008-2009

Ders Adı :

 Edebiyat Teorileri 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:06:38

 

2014-02-06 08:06:38

 

2008-2009

Ders Adı :

 Osmanlı Türkçesi 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:06:25

 

2014-02-06 08:05:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 8

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:05:28

 

2014-02-06 08:05:28

 

2008-2009

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 6

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:05:18

 

2014-02-06 08:05:18

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türk Dili

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:04:54

 

2014-02-06 08:03:17

 

2008-2009

Ders Adı :

 Araştırma Projesi 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 08:03:05

 

2014-02-06 08:03:05

 

2007-2008

Ders Adı :

 Türkçe Kompozisyon 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:04:42

 

2014-02-06 08:02:52

 

2008-2009

Ders Adı :

 Osmanlı Türkçesi 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:06:01

 

2014-02-06 08:02:28

 

2008-2009

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Türler

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:04:22

 

2014-02-06 08:02:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 7

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:04:18

 

2014-02-06 08:01:58

 

2008-2009

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:04:07

 

2014-02-06 08:01:37

 

2008-2009

Ders Adı :

 Araştırma Projesi 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:01:18

 

2014-02-06 08:01:18

 

2007-2008

Ders Adı :

 Araştırma Projesi 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:01:04

 

2014-02-06 08:01:04

 

2007-2008

Ders Adı :

 Türkçe Kompozisyon 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:00:42

 

2014-02-06 08:00:34

 

2007-2008

Ders Adı :

 Metin Şerhi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 08:00:03

 

2014-02-06 08:00:03

 

2007-2008

Ders Adı :

 Mazmunlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 07:59:51

 

2014-02-06 07:59:51

 

2007-2008

Ders Adı :

 Osmanlı Türkçesi 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:06:06

 

2014-02-06 07:59:32

 

2007-2008

Ders Adı :

 Osmanlı Türkçesi 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 08:06:14

 

2014-02-06 07:59:19

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 8

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 07:59:06

 

2014-02-06 07:59:06

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 6

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 07:58:54

 

2014-02-06 07:58:54

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 07:58:45

 

2014-02-06 07:58:45

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 07:58:18

 

2014-02-06 07:58:18

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 07:55:36

 

2014-02-06 07:55:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eski Türk Edebiyatında Gazel

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 07:55:11

 

2014-02-06 07:55:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 07:53:38

 

2014-02-06 07:53:38

 

2013-2014

2019
 • 2017
  - 2017

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2017
  - 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2012
  - 2014

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2011
  - 2012

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2010
  - 2014

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 2010
  - 2014

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2010

  Bölüm Başkanı

  Hitit Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2009
  - 2010

  Doçent

  Hitit Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2009

  Yardımcı Doçent

  Hitit Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2007

  Amasya Kız Meslek Lisesi

  Müdür Yardımcısı

 • 2006
  - 2007

  Amasya Göynücek Çok Programlı Lisesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni

 • 2006
  - 2006

  Amasya Merkez Atatürk İlköğretim Okulu

  Müdür Yardımcısı

 • 2006
  - 2007

  Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  Basın Ve Halka İlişkiler Sorumlusu

 • 1997
  - 2005

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Amasya Eğitim Fakültesi

  Türkçe Öğretmenliği Pr.

 • 1996
  - 1997

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Amasya Eğitim Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr.

 • 1993
  - 1996

  Samsun Salıpazarı Gökçeli İlköğretim Okulu

  Türkçe Öğretmenliği

 • 1991
  - 1993

  Edirne Meriç Lisesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 1 Alfabe 1.JPG
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 2 Alfabe 2.JPG
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 3 Osmanlı Türkçesi (Temel Bilgiler ve İpuçları 1).pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 4 Osmanlı Türkçesi (Temel Bilgiler ve İpuçları 2).pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 5 Osmanlı Türkçesi (Temel Bilgiler ve İpuçları 3).pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 6 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notlar 1.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 6 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 2.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 7 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 3.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 8 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 4.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 9 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 5.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 9 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 6.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 10 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 7.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 12 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 9.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 12 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 10.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 13 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 11.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 13 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 12.pdf
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 14 Osmanlı Türkçesiyle İlgili Notları 13.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 1 Eski Türk Edebiyatı Kronolojisi 1.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 1 WIN_20201004_20_09_55_Pro.mp4
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 1
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 2 Eski Türk Edebiyatı (ikinci hafta).mp4
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 2
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 2 Eski Türk Edebiyatı Kronolojisi 2.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 2 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları 1.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 3 İlm-i Aruz-poster 1.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 4 İlm-i Aruz-poster 2.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 5 Kültürel Değerlerimiz ve Divan Şiiri 1.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 6 Kültürel Değerlerimiz ve Divan Şiiri 2.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 8 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları 2.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 9 Eski Türk Edebiyatında Türler (1 s.).pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 11 Kültürel Değerlerimiz ve Divan Şiiri 1.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 12 Akımlar, Ekoller.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 13 Dil ile kurulmuş bileşik kelimeler.pdf
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I 14 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları 3.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 1 Kaside 1.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 1 03 Nazım Şekilleri (25 Aralık 2016).pdf
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 2 Kaside 2.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 2 05 Eski Türk Edebiyatı Kronolojisi (8 s.).pdf
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 3 11 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları (7 s.).pdf
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 3 Kaside 3.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 4 Kaside 4.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 5 Kaside 5.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 6 Kaside 6.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 6 Kaside 7.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 8 Kaside 8.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 9 Kaside 9.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 10 Kaside 10.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 11 Kaside 11.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 12 Kaside 12.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 13 Kaside 13.docx
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 14 Kaside 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 2 03 Nazım Şekilleri (25 Aralık 2016).pdf
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 2 11 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları (7 s.).pdf
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 3 01 İlm-i Aruz-poster.pdf
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 4 Gazel Üzerine Beyitler.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 4 02 Edebî Sanatlar-özet liste (2 s.).pdf
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 5 Dehhânî.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 6 Nesîmî 1.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 6 Nesîmî2.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 8 Ahmedî.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 9 Avnî.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 9 Cem Sultan.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 10 Ahmed Paşa.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 11 Mihrî-Mesîhî-Ahmed-i Dâ'î.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 12 Necâtî.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 13 Mihrî-Mesîhî-Ahmed-i Dâ'î.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 14 Zâtî.docx
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 14 Fuzûlî.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 1 11 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları (7 s.).pdf
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 2 Fuzûlî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 3 Fuzûlî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 4 Zâtî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 5 Bâkî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 6 Bâkî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 8 Gazelistân 2017-2018 Bahar (13-19.Yüzyıl).docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 9 Hayâlî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 10 Yahyâ.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 11 Gazelistân 2017-2018 Bahar (13-19.Yüzyıl).docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 12 Nef'î.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 13 Nâbî.docx
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 14 Şeyh Gâlip.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 1 WIN_20201004_20_35_12_Pro.mp4
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I 4 Osmanlı Türkçesi (4).mp4
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I 4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 1 WIN_20201004_20_09_55_Pro.mp4
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 1
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 2 Eski Türk Edebiyatı (ikinci hafta).mp4
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 2
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 3 Eski Türk Edebiyatı (3.hafta).mp4
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 3
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 4 Eski Türk Edebiyatı (4.hafta).mp4
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I 4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr