İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ymacit@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4313-9830
Yabancı Diller Arapça,Almanca
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri
Anahtar Kelimeler Hadis
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2013 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Cehennem Yakıcı Azap

Bölüm Adı :

 Cehennem- Yakıcı Azap‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Cennet Sonsuz Esenlik Yurdu

Bölüm Adı :

 Cennet- Sonsuz Esenlik Yurdu‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Şehir Ve Ev

Bölüm Adı :

 Şehir Ve Ev‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Çevre Tabiat Bizim Kardeşimiz

Bölüm Adı :

 Çevre- Tabiat Bizim Kardeşimiz‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Hz Peygamber İn Hizmetinde Bulunanlar Hizmetçileriniz Kardeşinizdir

Bölüm Adı :

 Hz. Peygamber’İn Hizmetinde Bulunanlar - Hizmetçileriniz Kardeşinizdir‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Hz Peygamber İn Eşyaları İyi Kimse İçin İyi Mal Ne Güzeldir

Bölüm Adı :

 Hz. Peygamber’İn Eşyaları; İyi Kimse İçin İyi Mal Ne Güzeldir!‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Dokunulmazlık Can Mal Ve Hane Masuniyeti

Bölüm Adı :

 Dokunulmazlık- Can, Mal Ve Hane Masuniyeti‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Feraset Allah In Nuruyla Bakmak

Bölüm Adı :

 Feraset- Allah’In Nuruyla Bakmak

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2013

Kitap Adı :

 Hadislerle İslâm Barış Selâm Ve Esenlik

Bölüm Adı :

 Barış- Selâm Ve Esenlik‎

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2014

Kitap Adı :

 Türkler Osmanlı Türklerinde Çevre Anlayışı

Bölüm Adı :

 Osmanlı Türklerinde Çevre Anlayışı

Yazar Adı :

 Macit Yunus

2002

Kitap Adı :

 Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Döneminde Hadis Çalışmaları 1699 1876

2006

Kitap Adı :

 Türk Kültüründe Hadis

2013

Kitap Adı :

 Ömer B Abdülazîz İn Hadis Kültüründeki Yeri

2006

Kitap Adı :

 Hz Peygamber İn Sünneti Nde Çevre

2000

Kitap Adı :

 Kültürümüzü Şekillendiren Hadisler

2007

Kitap Adı :

 Peygamberlik Makamı Ve Sevgili Peygamberimiz

1992

Kitap Adı :

 Değerler Bilançosu

Bölüm Adı :

 Değerlerin Kaynağı Olarak Hadisler

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Editör Adı :

 Hasan Hüseyin Bircan/bülent Dilmaç

2016

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Seyahatnamelerde Hadîs Kültürü İbn Battûta Örneği

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Tu‎

Özgün Makale

 

2012, 7

Makale Adı :

 Sünnet Ve Değişim Olgusu Tehditler Kuşağında Sünnetin Toplumsal Yapıyı İnşa Keyfiyeti

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Omüifd

Özgün Makale

 

2012, 10

Makale Adı :

 Biat Hadîsleri Eğitim İlke Ve Yöntemleri Açısından Bir Tahlil

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Marife Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 10

Makale Adı :

 Bir Hadis Münekkidinin Bir Ravi Hakkında Farklı Değerlendirmelerde Bulunmasının Nedenleri

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Tabula Rasa

Özgün Makale

 

2006, 4

Makale Adı :

 Kasten Oruç Bozmanın Cezası İle İlgili Rivayetlerin Tahlili

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Din Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 3

Makale Adı :

 Beden Temizliği İçin Yapılmış Mekânlar İle İlgili Hadislerin Tenkid Ve Tahlili

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Din Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 11

Makale Adı :

 Savaş Kuralları Açısından Hz Peygamber İn Sünneti Nde Doğal Ve Fizikî Yapının Masuniyeti

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Din Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 11

Makale Adı :

 Vedâ Hutbesi Nin Günümüz İrşad Hizmetlerinin Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 10

Makale Adı :

 Sünnet Verileri Işığında Çevre Eğitiminin Esasları

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Dergi Adı :

 Hadis Tetkikleri Dergisi ‎

Özgün Makale

 

2005, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 İSLÂMÎ ÇEVRE VE MİMARÎ AÇISINDAN ŞEHİRLERİMİZ

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Etkinlik Adı :

 Atakum’xxa Akademik Bir Bakış YENİ ATAKUM

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Çevre Sorunları Din ve Diyanet

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Etkinlik Adı :

 D.İ.B., IV. Din Şurası ‎

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Osmanlı Gerileme Döneminde Hadis Öğretimi

Yazar Adı :

 Macit Yunus

Etkinlik Adı :

 Anadolu’da Hadis Geleneği ve Dâru’l-Hadisler‎

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fiten hadislerinde Mekke ve Mescid-i haram

Yazar :

 Tuğba ÖZYILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hadislerde Medine ve Mescid-i Nebi

Yazar :

 Şükran IŞIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Muhammed Taki Osmani ve "Tekmiletü fethi'l-mülhim"deki şerh metodu

Yazar :

 Muhammet Cihat BOZKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 İslam Ahlakı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:29:57

 

2016-03-01 12:29:57

 

2015-2016

Ders Adı :

 Temel Dini Bilgiler-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:29:03

 

2016-03-01 12:29:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hadis Tahrici

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:28:26

 

2016-03-01 12:28:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:27:44

 

2016-03-01 12:27:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çevre Ve Din

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:27:24

 

2016-03-01 12:27:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türk Kültüründe Hadis

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:27:07

 

2016-03-01 12:27:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:26:40

 

2016-03-01 12:26:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-03-01 12:26:20

 

2016-03-01 12:26:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kur'an Okuma Bilgi Ve Becerisi-Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:25:58

 

2016-03-01 12:25:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kur'an Okuma Bilgi Ve Becerisi-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:25:10

 

2016-03-01 12:24:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hadisleri Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:24:05

 

2016-03-01 12:24:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hadis İlimleri Ve Literatürü

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:24:25

 

2016-03-01 12:23:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hadis Ve İsrailiyat

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:23:05

 

2016-03-01 12:23:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Güzel Kur'an Okuma

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:24:17

 

2016-03-01 12:22:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kur'an Okuma Bilgi Ve Becerisi-Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:16:47

 

2015-04-06 14:46:59

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kur'an Okuma Bilgi Ve Becerisi-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-04-06 14:46:37

 

2015-04-06 14:46:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kur'an Okuma Bilgi Ve Becerisi-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:16:35

 

2015-04-06 14:45:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:17:52

 

2015-04-06 14:43:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çevre Ve Din

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:16:53

 

2015-04-06 14:43:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:17:33

 

2015-04-06 14:43:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-03-01 12:18:00

 

2015-04-06 14:43:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hayatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:17:13

 

2015-04-06 14:43:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hadisleri Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:16:24

 

2015-04-06 14:42:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Güzel Kur'an Okuma

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:17:05

 

2015-04-06 14:42:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hadis İlimleri Ve Literatürü

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-01 12:17:40

 

2015-04-06 14:42:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hadis Ve İsrailiyat

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-01 12:16:15

 

2015-04-06 14:41:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hadis İlimleri Ve Literatürü

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:19:53

 

2014-03-01 16:19:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Ve Din

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:01

 

2014-03-01 16:17:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türk Kültüründe Hadis

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:07

 

2014-03-01 16:17:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türk Kültüründe Hadis

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:27

 

2014-03-01 16:17:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:40

 

2014-03-01 16:16:59

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:45

 

2014-03-01 16:16:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:52

 

2014-03-01 16:16:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:20:56

 

2014-03-01 16:16:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-01 16:16:33

 

2014-03-01 16:16:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-01 16:16:33

 

2014-03-01 16:16:33

 

2012-2013

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-01 16:16:33

 

2014-03-01 16:16:33

 

2011-2012

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-01 16:16:33

 

2014-03-01 16:16:33

 

2010-2011

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:21:04

 

2014-03-01 16:15:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:21:09

 

2014-03-01 16:15:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:21:18

 

2014-03-01 16:15:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Güzel Kur'an Okuma

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:21:26

 

2014-03-01 16:14:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 Güzel Kur'an Okuma

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:21:32

 

2014-03-01 16:14:41

 

2012-2013

Ders Adı :

 Din Ve Kültür

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:22:24

 

2014-03-01 16:13:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Din Ve Kültür

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:22:31

 

2014-03-01 16:13:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Din Ve Kültür

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:22:36

 

2014-03-01 16:13:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Din Ve Kültür

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 16:22:42

 

2014-03-01 16:13:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Seçme Hadis Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:22:52

 

2014-03-01 16:11:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seçme Hadis Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:22:58

 

2014-03-01 16:11:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seçme Hadis Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:23:05

 

2014-03-01 16:11:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hadisleri Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:10:32

 

2014-03-01 16:10:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hadisleri Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:10:32

 

2014-03-01 16:10:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hadisleri Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:10:32

 

2014-03-01 16:10:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hadisleri Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:10:32

 

2014-03-01 16:10:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hayatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:09:26

 

2014-03-01 16:09:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hayatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:09:26

 

2014-03-01 16:09:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hayatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:09:26

 

2014-03-01 16:09:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hz. Muhammed'in Hayatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 16:09:26

 

2014-03-01 16:09:26

 

2011-2012

2019
 • 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  Hadis Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2016

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 • 1992
  - 1996

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  Vâiz

  Yaygın Eğitim

 • 1991
  - 1992

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen (Yd. Sb.)

  Örgün Eğitim-Öğretmenlik

 • 1990
  - 1991

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  Vaiz

  Yaygın Eğitim

 • 1982
  - 1990

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  İmam-Hatip

  Pratik Din Hizmeti Yaygın Eğitim

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB621 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Modern Dönem Hadis Çalışmaları 1 I. Hafta.pdf
TİB621 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Modern Dönem Hadis Çalışmaları 2 II. Hafta.pdf
TİB621 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Modern Dönem Hadis Çalışmaları 3 III. Hafta.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB622 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 1 01- Genel olarak Hadis İlimleri.pdf
TİB622 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 1 01- Genel olarak Hadis İlimleri.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 1 01- Genel olarak Hadis İlimleri.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 2 02 - Cerh ve Ta’dil İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 3 03 -Cerh ve Ta’dil İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 4 04-İlelu’l-Hadis İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 5 05- İlelu’l-Hadis İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 6 06- Muhtelifu’l-Hadîs İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 7 07- Muhtelifu’l-Hadîs İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 8 08- Nasih ve Mensuh İlmi.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 10 10 Nasih-Mensuh İlmi Literatürü ve İlgili Terimler.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 11 11 Garibu'l-Hadis İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 12 12 Garibu'l-Hadis İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 13 13 Hadislerin Vürûd Sebepleri İlmi, Tanımı, Önemi, Hükmü, Tarihçesi ve Konuları.pdf
TİB622 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis İlimleri ve Literatürü 14 14 Hadislerin Vürûd Sebepleri İlmi Literatürü ve İlgili Terimler.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 1 01 Tahrîcin tanımı, önemi ve faydaları, çağdaş tahric literatürü .pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 2 02 Tahrîc eserleri, çeşitleri, yöntem farklılıkları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 3 03 Tahrîc metotları ve kaideleri.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 4 04 Tahrîc metotları ve kaideleri.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 5 05 Elektronik ortamda Tahrîc.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 6 06 Tahrîcin hadis tenkidindeki yeri.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 7 07 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 8 08- Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 10 10 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 11 11 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 12 12 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 13 13 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
TİB624 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadis Tahrici 14 14 Örnek Hadis Tahrici Çalışmaları.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB719 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 1 I. Hafta.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 1 2020-21_Hadis I-I.hafta-I.bolum_Y.Macit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 1 I.HAFTA_ymacit.pdf
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 2 2020-21_Hadis I-II.hafta-I.bolum_ymacit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 2 II.HAFTA_ymacit.pdf
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 3 III.Hafta-asenkron_Y.Macit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 4 Hadis I dersi asenkron kayıt_Y.Macit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 5 V.Hafta_asenkron_ymacit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 6 VI.Hafta Asenkron dersi_ymacit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 7 VII.Hafta asenkron dersi_Y.Macit.mp4
İLH207 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, Hadis I 8 VIII.HAFTA- Asenkron_Y.Macit.mp4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr