İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ymeral@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9099-5061
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik İç Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Doktora İstanbul Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Veteriner Fakültesi, 2010 - 2011
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2004 - 2010
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Köpek Ve Kedilerde Geriatri Ve Gerontoloji

Bölüm Adı :

 Solunum Sistemi

Yazar Adı :

 Meral Yücel

Editör Adı :

 Alev Akdoğan Kaymaz

2011

Kitap Adı :

 Samsun İli Süt Hayvancılığını Geliştirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitim Projesi Eğitim Kitabı

Bölüm Adı :

 Sürü Sağlığının Korunması

Yazar Adı :

 Meral Yücel

2007

Kitap Adı :

 Klinik Pratikte At Hekimliği Manual Of Equine Practice

Bölüm Adı :

 Pratik Diagnostik Görüntüleme

Yazar Adı :

 Alkan Z, Bumın A, Meral Y

2007

Kitap Adı :

 Etholoji Hayvan Davranışları

2006

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 A New Approach To Blood Parameters İn Dogs With Hemorrhagic Enteritis

Yazar Adı :

 Yavuz Handan Hilal, Güzel Murat, Meral Yücel, Dalğın Duygu, Gökalp Güvenç, Özcan Ümit

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Veterinariae

Araştırma Notu

 

2017, 7

Makale Adı :

 Platelet Rich Plasma (Prp) Treatment İn A Dog With Heavily Injured Tail Due To Tail Chasing Behavior

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Vaka Takdimi

 

2017, 4

Makale Adı :

 Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (Prp) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Vaka Takdimi

 

2017, 3

Makale Adı :

 Tissue Enginnering Products And Biomaterials İn Wound Healing İn Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Stem Cell Therapy As A Regenerative Approach In Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Van Vet J

Derleme Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 The Relationship Of Ultrasound Measurements Taken From Two Different Anatomical Regions To Carcass Traits And Chemical Composition Of The Carcass İn Karayaka Lambs

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Teke Bülent, Uğurlu Mustafa, Salman Mustafa, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 First Clinical Strongyloides Stercoralis Case İn A Dog İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Meral Yücel, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Uçak Semirgin Sibel

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalgın Duygu, Ünlü Söğüt Mehtap

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Mitral Valve Regurgitation İn Two Thoroughbred Stallions

Yazar Adı :

 Pınar Orhan, Sancak Aziz Arda, Meral Yücel, Dalgın Duygu

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria

Vaka Takdimi

 


2016, 1

Makale Adı :

 Prediction Of Carcass Composition By Ultrasonic Measurement And The Effect Of Region And Age On Ultrasonic Measurements

Yazar Adı :

 Akdag Filiz, Teke Bülent, Meral Yücel, Arslan Serhat, Mustafa Ugurlu

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Üre Nefes Testi C14 Unt Ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Pzr İle Belirlenmesi Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Güvenç Gökalp, Uçak Semirgin Sibel, Ünlü Sögüt Mehtap

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Polyuria And Polydipsia İn Endocrine Diseases

Yazar Adı :

 Meral Yücel

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 12

Makale Adı :

 A Feline Tuberculosis Case

Yazar Adı :

 Gokalp Guvenc , Gulbahar Mustafa Yavuz , Pekmezci Didem , Gacar Ayhan , Soylu Sadettin Mehmet , Cakiroglu Duygu , Meral Yucel

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2011, 11

Makale Adı :

 Importance Of Routine Screening For Fıv Infection İn Aged Cats

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem , Gulbahar M. Yavuz , Meral Yucel , Soylu Sadettin Mehmet , Cakiroglu Duygu

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Erythrocyte Glutathione Concentrations And Fleece Traits İn Karayaka Andcrossbred Bafra Sheep

Yazar Adı :

 Akdag E. , Serter M. , Meral Y. , Cakiroglu D.

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Effects Of Live Yeast Culture Saccharomyces Cerevisiae On Milkproduction And Blood Lipid Levels Of Jersey Cows İn Early Lactation

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Akdag Filiz, Ciftci Gülay

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Yeni Doğan Buzağılarda Çeşitli Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler İle Kolostral İmmun Globulinler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Onuk Ertan Emek, Gökalp Güvenç

Dergi Adı :

 F.ü.sağ.bil.vet.derg.

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Effects Of Yeast Culture Saccharomyces Cerevisiae On Humoral Andcellular Immunity Of Jersey Cows İn Early Lactation

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Onuk Ertan Emek, Kabak Yonca Betil

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Cardiac Troponin Levels İn Dogs With Dilate Cardiomyopathy

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Bakırel Utku, Pekmezci Didem

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Psychogenic Alopecia İn Five Cats

Yazar Adı :

 Kazancı D, Sancak Aa, Çakıroğlu D, Meral Y

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Determination Of Cardiac Functions İn Horses With Mitral Valveinsufficiency

Yazar Adı :

 Meral Yuecel , Cakiroglu Duygu , Pekmezci Didem , Gokalp Guvenc

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2008, 6

Makale Adı :

 Trombiculidae Larvae Neotrombicula Autumnalis İnfestation İn A Little Bittern Ixobrychus Minutus İn Turkey

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Pekmezci Didem, Meral Yücel, Gökalp Güvenç, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Parasitology Research

Özgün Makale

 

2008, 4

Makale Adı :

 Subacute Echocardiographic Effects Of Ace İnhibitors İn The Dogs Withsevere Mitral Regurgitation

Yazar Adı :

 Bakirel Utku , Gunes Sinem , Meral Yucel , Bakirel Tulay

Dergi Adı :

 Bulletın Of The Veterınary Instıtute In Pulawy

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Relationship Between The Serum Concentrations Of Serotonin And Lipidsand Aggression İn Dogs

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Sancak Aziz Arda, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Veterınary Record

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 M Mode Echocardiographic Examinations İn English And Arabian Horses İn Racing Season

Yazar Adı :

 Meral Y, Bilal T

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Place Of Protirelin Stimulation Test İn Canine Hypothyroidism Diagnosis

Yazar Adı :

 Cakiroglu Duygu , Sancak A. Arda , Meral Yuecel , Kazanci Didem

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria İmmitis Enfestasyonu İnsidansı İncelenmesi

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y

Dergi Adı :

 Jıvs

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Feline İnfectious Peritonitis İn A Leon Panthera Leo

Yazar Adı :

 Cakiroglu Duygu , Meral Yuecel , Kazanci Didem , Isler Nurhan

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Rotavirus And Coronavirus Prevalence İn Healthy Calves And Calves With Diarrhoea

Yazar Adı :

 Gümüsova Semra, Yazıcı Zafer, Albayrak Harun, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Süt İneklerinde Probiyotik Kullanımı

Yazar Adı :

 Meral Yücel

Dergi Adı :

 İnfovet

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bir Kopekte Kalp Kurdu Hastalığının Dirofilaria Immitis Elektrokardiyografik Ve Ekokardiyografik Teshisi

Yazar Adı :

 Meral Y, Bakırel U, Cakıroglu D

Dergi Adı :

 Jıvs

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 M Mode Echocardiographic Examinations İn Show Jumping And Arabian Race Horses

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D, Sancak Aa Karabacak A

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Relationships Between Serum Serotonin And Serum Lipid Levels Andaggression İn Horses

Yazar Adı :

 Meral Y. , Cakiroglu D. , Sancak A. A. , Cyftcy G. , Karabacak A.

Dergi Adı :

 Deutsche Tıerarztlıche Wochenschrıft

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Atlarda Klişe Davranışlar Ve Agresyon

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y

Dergi Adı :

 İnfovet

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Occurrence Of Ovine Herpesvirus Type 2 İnfection İn Sheep And Cattle İnsamsun Province Turkey

Yazar Adı :

 Yazici Z. , Arslan H. H. , Gumusova S. O. , Meral Y. , Albayrak H.

Dergi Adı :

 Deutsche Tıerarztlıche Wochenschrıft

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Changes İn Serum Copper And Zinc Levels İn Dogs With Bile Ductobstruction

Yazar Adı :

 Gonul R , Or Me , Meral Y , Ozkan B , Kiziler Ar , Barutcu B

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Süt İneklerinde Stres Ve Verim Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D

Dergi Adı :

 Veteriner Dünyası

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Yarış Sezonundaki İngiliz Arap Kısrak Ve Aygırlarında M Mod Ekokardiyokardiyografik Parametreler

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroğlu D

Dergi Adı :

 Bornova Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Hepatorenal Syndrome And Efficiency Of Aldosterone Receptor Blockade Onhepatorenal System And Systemic Hemodynamics İn Dogs With Experimentallyinduced Hepatic Cirrhosis

Yazar Adı :

 Gonul R , Bakirel U , Kayar A , Meral Y , Or Me , Sennazli G , Gurel A , Akdenizli E

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Tay Pnömonisi

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y

Dergi Adı :

 Bornova Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Ultrasonographic Evaluation Of Liver Damage And Obstruction Of Thebiliary Tract İn Experimentally Bile Duct Ligated Dogs

Yazar Adı :

 Gonul R , Meral Y , Kayar A , Bakirel U , Or Me , Sennazli G , Gurel A , Aslan Z

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2002, 4

Makale Adı :

 İngiliz Ve Arap Atlarında Hematolojik Değerler

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Yüksek Verimli Süt İneklerinde Yağlı Karaciğer Sendromu Riskini Araştırmak Amacıyla Ultrasonografik Ve Biyokimyasal Muayeneler

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Determination Of Ejection Phase İndices Of English Racing Horses By M Mode Echocardiography

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Araba Ve Yarış Atlarında Bazı Kan Ve Serum Biyokimyasal Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar

Yazar Adı :

 Uysal A, Bılal T, Yılmaz H, Arslan M, Kayar A, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Arap Kısrak Ve Aygırlarında M Mod Ekokardiografi Tekniği Kullanılarak Kalp Çapları Ve Miyokardial Kalınlıkların Saptanması

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 M Mode And Two Dimensional 2 D Echocardiographic Studies On Racing Untrained And Show Jumping Horses

Yazar Adı :

 Bilal T , Uysal A , Meral Y , Kayar A

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Determination Of The Association Between Heart Diameter And Myocardialthickness With Body Weights İn English Racing Horses By M Modeechocardiography

Yazar Adı :

 Bilal T , Meral Y

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Determination Of The Association Between Heart Diameter And Myocardial Thickness Withbody Weights İn English Racing Horses By M Mode Echocardiography

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Effects Of Isofluran On Cardiac Performance İn Dogs With Experimental Acute Hemorrhagic

Yazar Adı :

 Bakıel U, Bılal T, Meral Y Kayar A, Duzgun O

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 İneklerde Karaciğerin Ultrasonografik Muayenesi

Yazar Adı :

 Bılal T, Uysal A, Meral Y, Kayar A

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Atlarda Bazı Abdominal Organların Transkutan Ultrasonografik Muayenesi

Yazar Adı :

 Bılal T, Uysal A, Meral Y, Kayar A

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Atlarda M Mod Ekokardiografik Ölçümler

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Köpeklerde Parvoviral Enteritiste Hematolojik Değişiklikler

Yazar Adı :

 Bılal T, Uysal A, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Sağlıklı Kedi Ve Köpekler İle Nefritislilerin Kan Ve Serum Parametreleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar

Yazar Adı :

 Uysal A, Bılal T, Kayar A, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

1998, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Successful Management of Bartonella henselae Infection in Two Scottish Fold Cats

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Meral Yücel, Esin Çağatay, Kot Zeynep Nurselin, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Uçak Semirgin Sibel

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kök Hücre Uygulama Yolu Olarak Renal Subkapsüler Adipoz Doku Enjeksiyonu

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Yetmiş Günlük Bir Köpekte Kardiyak Tamponad Olgusunun Başarılı Sağaltımı

Yazar Adı :

 Küllük Emre, Özcan Ümit, Meral Yücel, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Ünlü Söğüt Mehtap

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 FIRST CLINICAL STRONGYLOIDESSTERCORALIS CASE INDIARRHEA DOG AND ITS TREATMENT IN TURKEY

Yazar Adı :

 Umur Sınası, Meral Yücel, Bolukbası Cenk Soner, Gürler Ali Tümay

Etkinlik Adı :

 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Yetişkin Bir Terierde Kauçuk Çene Sendromu

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Dalgin Duygu, Meral Yücel, Özak Ahmet, Gökalp Güvenç

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Persistent Anemia in Helicobacter Infected Dogs

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Gökalp Güvenç, Ünlü Sögüt Mehtap

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Ure Nefes Testi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Gökalp Güvenç, Çiftci Alper, Uçak Semirgin Sibel, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Kedide Tüberkuloz Olgusu

Yazar Adı :

 Güvenç Gökalp, Gülbahar Mustafa Yavuz, Pekmezci Didem, Ayhan Gacar, Soylu Mehmet, Çakiroglu Duygu, Meral Yücel

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarında 14C Üre Nefes Testinin Yeni Bir Tanı Yöntemi Olarak Kullanılması

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Güvenç Gökalp, Mehtap Ünlü Sögüt

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Biyokimya Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Relationship between erythrocyte glutathione level and both fleece yields and characteristics in Turkish sheep

Yazar Adı :

 Akdag F, Serter M, Meral Y, Cakıroglu D

Etkinlik Adı :

 The 2nd Scientific Conference of Animal Wealth Research in The Middle East & North Africa (MENA), Procceding of The 2nd Scientific Conference of Animal Wealth Research in The Middle East & North Africa

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Relationships between ultrasound measurements and carcass compositions in Karayaka sheep

Yazar Adı :

 Akdag F, Teke B, Meral Y, Arslan S

Etkinlik Adı :

 The 12th International Symposium, Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Book of Abstracts of the 12th International Symposium

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Sol Ventrikül Tümörünün Ekokardiyografik Teşhisi

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D, Kazancı D, Gokalp G

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klinik olarak Sağlıklı Atlarda Renkli ve Spektral Dopler Ekokardiyografi

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y, Bakırel U, Kazancı D, Gokalp G

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Daha önce Yarışmamış Taylar ile Yarışan İngiliz Atlarında M Mod 2 D Spektral Dopler ve Renkli Dopler Ekokardiyografik Muayeneler

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y, Bakırel U, Kazancı D, Gokalp G

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir köpekte Dirofilaria İmmitis Olgusunun Elektrokardiyografik ve Ekokardiyografik Olarak Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Meral Y, Bakırel U

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Konkur Atlarında Egzersize Bağlı Sol Ventrikül Hipertrofisi

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D

Etkinlik Adı :

 VI. Veteriner İç Hastalıklar Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Maymunda Rhesus macaque Amiloidozise Bağlı Diabetes Mellitus Olgusu

Yazar Adı :

 Arslan Hh, Meral Y, Nisbet C, Guvenç T

Etkinlik Adı :

 VI. Veteriner İç Hastalıklar Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Deneysel Olarak Safra Kanalı Ligasyonu Oluşturulan Köpeklerde Karaciğer Hasarı ve Safra Yolu Tıkanıklıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gonul R, Meral Y, Kayar A, Bakırel U, Or Me, Sennazlı G, Gürel A, Aslan Z

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Deneysel akut hemorajik anemi oluşturulan köpeklerde isofluran ın kalp performansı üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Bakırel U, Kayar A, Meral Y, Düzgün O, Bilal T

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effects of Yeast Culture Saccharomyces cerevisiae1026 on Milk Production and Blood Lipid Levels of Jersey Cows

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y, Sancak Aa, Gokalp G, Kazancı D

Etkinlik Adı :

 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Son beş yıl içinde İ Ü Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine gelen hastaların değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Oymak S, Akdogan Aa, Meral Y, Dodurka Ht

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effect of gılaburu (vıburnum opulus) ın felıne calcıum oxalate urolıthıasıs

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Özcan Ümit, Küllük Emre, Çenesiz Sena

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hematologıcal and bıochemıcal parameters ın equıne atypıc myopathy

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Çenesiz Metin, Pınar Orhan, Meral Yücel, Sayılkan Başar Ulaş

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Investıgatıon of the correlatıon between serum urea, kreatınıne and symmetric dımethyl argınıne (SDMA) levels ın dogs.

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Pekmezci Didem, Çenesiz Sena, Küllük Emre

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparısıon of therapeutıc potansıals of two dıfferent platelet rıch plasma (PRP) kıt systems

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Çenesiz Metin, Esin Çağatay

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress , Hatay

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Türkiye Coğrafyasına Özgü Spesifik İmmunglobulinleri İçeren Buzağı Kolostrum İkamesi

Başvuru Sahipleri :

 Yücel Meral, Duygu Galğın

Buluş Sahipleri :

 Yücel Meral, Duygu Dalğın

2016

 

2016/08048

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2016

Patent Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Kuru Kartuş Kartuş Yöntemi İle Belirlenmesi

Başvuru Sahipleri :

 Yücel Meral

Buluş Sahipleri :

 Yücel Meral

2011/07439

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının c14 Kuru Kartus Yöntemi ile Belirlenmesi

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Köpeklerde Helikobakter pilori Enfeksiyonlarının c14 üre Nefes Testi ve PolimerazZincir Reaksiyonu PCR ile Belirlenmesi ve Tedavisi

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Köpeklerde Sistoskopi Yöntemi ile drar Yolları ve Sidik Kesesi BozukluklarınınBelirlenmesi

Proje Konusu :

 Köpeklerde Sistoskopi Yöntemi ile drar Yolları ve Sidik Kesesi BozukluklarınınBelirlenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yeni Doğan Buzağılarda Serum GGT ve Kolostral mmunoglobulinler ArasındakiKorelasyonun Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yeni Doğan Buzağılarda Serum GGT ve Kolostral mmunoglobulinler ArasındakiKorelasyonun Belirlenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Neonatal Dönemde Farklı Barınak Kosullarının Buzağıların Akciğer GelisimineEtkilerinin Arastırılması

Proje Konusu :

 Neonatal Dönemde Farklı Barınak Kosullarının Buzağıların Akciğer GelisimineEtkilerinin Arastırılması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun li Süt Hayvancılığını Gelistirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitim Projesi Samsun Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı

Proje Konusu :

 Samsun li Süt Hayvancılığını Gelistirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitim Projesi Samsun Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Yarısan Atlarda M Mod 2 D ve Doppler Ekokardiyografik Muayeneler

Proje Konusu :

 Yarısan Atlarda M Mod 2 D ve Doppler Ekokardiyografik Muayeneler

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sütçü ineklerde Saccharomyces cerevisiae kullanımının bazı kan parametreleri veimmun sistem üzerindeki etkileri

Proje Konusu :

 Sütçü ineklerde Saccharomyces cerevisiae kullanımının bazı kan parametreleri veimmun sistem üzerindeki etkileri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ve çevresindeki sığırlar ve yeni doğan buzağılarda rota ve coronaviruslarınprevalansının virolojik serolojik ve patolojik yöntemlerle belirlenmesi

Proje Konusu :

 Samsun ve çevresindeki sığırlar ve yeni doğan buzağılarda rota ve coronaviruslarınprevalansının virolojik serolojik ve patolojik yöntemlerle belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karayaka Sakız ve Karayaka x Sakız Melezi Koyunların Yapağı Verimi ile KanGlutatyon Düzeyleri Arasındaki liski

Proje Konusu :

 Karayaka Sakız ve Karayaka x Sakız Melezi Koyunların Yapağı Verimi ile KanGlutatyon Düzeyleri Arasındaki liski

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria mmitis Enfestasyonu nsidansı ncelenmesi

Proje Konusu :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria mmitis Enfestasyonu nsidansı ncelenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Buzağıların sistemik enfeksiyonlarında premedikasyon amacıyla Allicin kullanımınınbazı kan parametreleri ile immun sistem hücreleri üzerindeki etkisi

Proje Konusu :

 Buzağıların sistemik enfeksiyonlarında premedikasyon amacıyla Allicin kullanımınınbazı kan parametreleri ile immun sistem hücreleri üzerindeki etkisi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yarıs Sezonundaki ngiliz Arap Kısrak ve Aygırlarında M Mod EkokardiyografikMuayeneler

Proje Konusu :

 Yarıs Sezonundaki ngiliz Arap Kısrak ve Aygırlarında M Mod EkokardiyografikMuayeneler

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Deneysel Olarak Safra Kanalı Ligasyonu Olusturulan Köpeklerde Karaciğer Hasarı veSafra Yolu Tıkanıklıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Deneysel Olarak Safra Kanalı Ligasyonu Olusturulan Köpeklerde Karaciğer Hasarı veSafra Yolu Tıkanıklıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yarıs Yarıstan Çıkmıs ve Konkur Atlarında M Mod ve ki Dimensiyonlu 2 D Ekokardiografik Muayeneler

Proje Konusu :

 Yarıs Yarıstan Çıkmıs ve Konkur Atlarında M Mod ve ki Dimensiyonlu 2 D Ekokardiografik Muayeneler

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KÖPEKLERDE SERUM ÜRE, KREATİNİN VE SİMETRİK DİMETİL ARGİNİN (SDMA) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Alt Üriner Sistem Ürelitiyazisi Olan Kedilerde Sülfürlenmiş Glukozaminoglukan ve Dermatan Sülfat Seviyelerinin Araştırılması

05.05.2017

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 KÖPEKLERDE İKİ FARKLI TROMBOSİTÇE ZENGİN PLAZMA (PRP) KİT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ İLE TERAPÖTİK BAŞARI POTANSİYELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

03.07.2017

 

12.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 TESEKKUR BELGESI

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


VETERiNER iÇ HASTALIKLARI DERNEGi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turk J Vet Anim Sci

Uluslararası

 

Dergi

 

Turk J Vet Anim Sci

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Elazığ

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Köpeklerde helikobakter enfeksiyonlarının c14 üre nefes testi ve polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlenmesi ve tedavisi

Yazar :

 Güvenç GÖKALP

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 14:00:44

 

2017-12-29 14:00:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Atların Üriner Ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:59:47

 

2017-12-29 13:59:47

 

2017-2018

Ders Adı :

 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-29 13:59:27

 

2017-12-29 13:59:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kedi Ve Köp. Kardiyovasküler Sist. Hast.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-29 13:58:48

 

2017-12-29 13:58:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama - Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-29 13:58:17

 

2017-12-29 13:58:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 13:57:57

 

2017-12-29 13:57:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Domuz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:57:29

 

2017-12-29 13:57:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Büyük Hayvan Hastalıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:57:07

 

2017-12-29 13:57:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 13:56:00

 

2017-12-29 13:56:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Evcil Hayv. Deri Hast.

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-29 13:55:33

 

2017-12-29 13:55:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kedi Köpeklerde Kardiyovasküler Sist Hast.

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:54:25

 

2017-12-29 13:54:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Büyük Hayv. İç Hast. Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:53:10

 

2017-12-29 13:53:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 İntörn

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-29 13:52:28

 

2017-12-29 13:52:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 13:51:57

 

2017-12-29 13:51:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Köpek Ve Kedilerde İmmun Sist. Hast.

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 12:08:28

 

2017-01-13 12:08:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evcil Hayv. Gastrointestinal Sist. Hast.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 12:08:05

 

2017-01-13 12:08:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kedi Köpeklerde Deri Hast.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 12:07:33

 

2017-01-13 12:07:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-01-13 10:57:47

 

2017-01-13 10:57:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Klinik Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-01-13 10:57:08

 

2017-01-13 10:57:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Domuz İç Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 10:56:31

 

2017-01-13 10:56:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Büyük Hayvan İç Hastalıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 10:55:56

 

2017-01-13 10:55:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Atların İç Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:46:12

 

2014-02-25 11:46:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Atlarda Performan Değerlendirmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 11:44:58

 

2014-02-25 11:44:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:44:12

 

2014-02-25 11:44:12

 

2013-2014

2019
 • 2010
  - 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)

  Diğer Fakülte

  Diğer Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 1 ENDOKRİN SİSTEM.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 2 Hipersensitivite reaksiyonları.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 3 Interpretation of Liver Enzymes2007.pdf
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 3 ENDOKRİN SİSTEM.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 3 KARACİĞER VE EKZOKRİN PANKREAS HASTALIKLARI.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 4 ÜRİNER SİSTEM.ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 5 urolith602.ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 6 KEDİLERDE ALT İDRAR YOLU YANGISI.doc
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 7 ZEHİRLENMELER (2).ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 9 İMMUN DERS (2).pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 10 infectiousdiseases.ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 10 Enfeksiyöz Hastalıklar.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 12 DERİNİN YAĞLANMASI (Seboroik Sendrom).ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET456 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Atların İç Hastalıkları 3 ATLARDA-BESLENME-HASTALIKLARI.pptx
VET456 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Atların İç Hastalıkları 4 atların viral hastalıkları.ppt
VET456 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Atların İç Hastalıkları 5 atların üst solunum yolu endeskopisi.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr