İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ymeral@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9099-5061
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik İç Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Doktora İstanbul Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Veteriner Fakültesi, 2010 - 2011
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2004 - 2010
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Rebhun'un Sığır Hastalıkları

Bölüm Adı :

 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Editör Adı :

 Murat Güzel

2020

Kitap Adı :

 Köpek Ve Kedilerde Geriatri Ve Gerontoloji

Bölüm Adı :

 Solunum Sistemi

Yazar Adı :

 Meral Yücel

Editör Adı :

 Alev Akdoğan Kaymaz

2011

Kitap Adı :

 Samsun İli Süt Hayvancılığını Geliştirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitim Projesi Eğitim Kitabı

Bölüm Adı :

 Sürü Sağlığının Korunması

Yazar Adı :

 Meral Yücel

2007

Kitap Adı :

 Klinik Pratikte At Hekimliği Manual Of Equine Practice

Bölüm Adı :

 Pratik Diagnostik Görüntüleme

Yazar Adı :

 Alkan Z, Bumın A, Meral Y

2007

Kitap Adı :

 Etholoji Hayvan Davranışları

2006

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Comparison Of Platelet Counts İn Platelet-Rich Plasma (Prp) Obtained By Two Methods From Dogs

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin, Esin Çagtay, Sayılkan Başar Ulaş, Özcan Ümit, Çolak Zeynep Nurselin

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science And Practice

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 A New Approach To Blood Parameters İn Dogs With Hemorrhagic Enteritis

Yazar Adı :

 Yavuz Handan Hilal, Güzel Murat, Meral Yücel, Dalğın Duygu, Gökalp Güvenç, Özcan Ümit

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Veterinariae

Araştırma Notu

 

2017, 7

Makale Adı :

 A New Approach To Blood Parameters İn Dogs With Hemorrhagic Enteritis

Yazar Adı :

 Yavuz Handan Hilal, Güzel Murat, Meral Yücel, Dalğın Duygu, Gökalp Güvenç, Özcan Ümit

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Veterinariae

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Platelet Rich Plasma (Prp) Treatment İn A Dog With Heavily Injured Tail Due To Tail Chasing Behavior

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Vaka Takdimi

 

2017, 4

Makale Adı :

 Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (Prp) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Vaka Takdimi

 

2017, 3

Makale Adı :

 Tissue Enginnering Products And Biomaterials İn Wound Healing İn Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Stem Cell Therapy As A Regenerative Approach In Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Van Vet J

Derleme Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 The Relationship Of Ultrasound Measurements Taken From Two Different Anatomical Regions To Carcass Traits And Chemical Composition Of The Carcass İn Karayaka Lambs

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Teke Bülent, Uğurlu Mustafa, Salman Mustafa, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Risperidone As A Promising Treatment Of Choice İn Dog Owner Directed Aggression

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 First Clinical Strongyloides Stercoralis Case İn A Dog İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Meral Yücel, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Uçak Semirgin Sibel

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalgın Duygu, Ünlü Söğüt Mehtap

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Mitral Valve Regurgitation İn Two Thoroughbred Stallions

Yazar Adı :

 Pınar Orhan, Sancak Aziz Arda, Meral Yücel, Dalgın Duygu

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria

Vaka Takdimi

 


2016, 1

Makale Adı :

 Prediction Of Carcass Composition By Ultrasonic Measurement And The Effect Of Region And Age On Ultrasonic Measurements

Yazar Adı :

 Akdag Filiz, Teke Bülent, Meral Yücel, Arslan Serhat, Mustafa Ugurlu

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Üre Nefes Testi C14 Unt Ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Pzr İle Belirlenmesi Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Güvenç Gökalp, Uçak Semirgin Sibel, Ünlü Sögüt Mehtap

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Polyuria And Polydipsia İn Endocrine Diseases

Yazar Adı :

 Meral Yücel

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 12

Makale Adı :

 A Feline Tuberculosis Case

Yazar Adı :

 Gokalp Guvenc , Gulbahar Mustafa Yavuz , Pekmezci Didem , Gacar Ayhan , Soylu Sadettin Mehmet , Cakiroglu Duygu , Meral Yucel

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2011, 11

Makale Adı :

 Importance Of Routine Screening For Fıv Infection İn Aged Cats

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem , Gulbahar M. Yavuz , Meral Yucel , Soylu Sadettin Mehmet , Cakiroglu Duygu

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Erythrocyte Glutathione Concentrations And Fleece Traits İn Karayaka Andcrossbred Bafra Sheep

Yazar Adı :

 Akdag E. , Serter M. , Meral Y. , Cakiroglu D.

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Effects Of Live Yeast Culture Saccharomyces Cerevisiae On Milkproduction And Blood Lipid Levels Of Jersey Cows İn Early Lactation

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Akdag Filiz, Ciftci Gülay

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Yeni Doğan Buzağılarda Çeşitli Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler İle Kolostral İmmun Globulinler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Onuk Ertan Emek, Gökalp Güvenç

Dergi Adı :

 F.ü.sağ.bil.vet.derg.

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Effects Of Yeast Culture Saccharomyces Cerevisiae On Humoral Andcellular Immunity Of Jersey Cows İn Early Lactation

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Onuk Ertan Emek, Kabak Yonca Betil

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Cardiac Troponin Levels İn Dogs With Dilate Cardiomyopathy

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Bakırel Utku, Pekmezci Didem

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Psychogenic Alopecia İn Five Cats

Yazar Adı :

 Kazancı D, Sancak Aa, Çakıroğlu D, Meral Y

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Determination Of Cardiac Functions İn Horses With Mitral Valveinsufficiency

Yazar Adı :

 Meral Yuecel , Cakiroglu Duygu , Pekmezci Didem , Gokalp Guvenc

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2008, 6

Makale Adı :

 Trombiculidae Larvae Neotrombicula Autumnalis İnfestation İn A Little Bittern Ixobrychus Minutus İn Turkey

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Pekmezci Didem, Meral Yücel, Gökalp Güvenç, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Parasitology Research

Özgün Makale

 

2008, 4

Makale Adı :

 Subacute Echocardiographic Effects Of Ace İnhibitors İn The Dogs Withsevere Mitral Regurgitation

Yazar Adı :

 Bakirel Utku , Gunes Sinem , Meral Yucel , Bakirel Tulay

Dergi Adı :

 Bulletın Of The Veterınary Instıtute In Pulawy

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Relationship Between The Serum Concentrations Of Serotonin And Lipidsand Aggression İn Dogs

Yazar Adı :

 Dalgın Duygu, Meral Yücel, Sancak Aziz Arda, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Veterınary Record

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Relationships Between Serum Serotonin And Serum Lipid Levels Andaggression İn Horses

Yazar Adı :

 Meral Y. , Cakiroglu D. , Sancak A. A. , Cyftcy G. , Karabacak A.

Dergi Adı :

 Deutsche Tıerarztlıche Wochenschrıft

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Feline İnfectious Peritonitis İn A Leon Panthera Leo

Yazar Adı :

 Cakiroglu Duygu , Meral Yuecel , Kazanci Didem , Isler Nurhan

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bir Kopekte Kalp Kurdu Hastalığının Dirofilaria Immitis Elektrokardiyografik Ve Ekokardiyografik Teshisi

Yazar Adı :

 Meral Y, Bakırel U, Cakıroglu D

Dergi Adı :

 Jıvs

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Place Of Protirelin Stimulation Test İn Canine Hypothyroidism Diagnosis

Yazar Adı :

 Cakiroglu Duygu , Sancak A. Arda , Meral Yuecel , Kazanci Didem

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria İmmitis Enfestasyonu İnsidansı İncelenmesi

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y

Dergi Adı :

 Jıvs

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 M Mode Echocardiographic Examinations İn English And Arabian Horses İn Racing Season

Yazar Adı :

 Meral Y, Bilal T

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Atlarda Klişe Davranışlar Ve Agresyon

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y

Dergi Adı :

 İnfovet

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 M Mode Echocardiographic Examinations İn Show Jumping And Arabian Race Horses

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D, Sancak Aa Karabacak A

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Süt İneklerinde Probiyotik Kullanımı

Yazar Adı :

 Meral Yücel

Dergi Adı :

 İnfovet

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Rotavirus And Coronavirus Prevalence İn Healthy Calves And Calves With Diarrhoea

Yazar Adı :

 Gümüsova Semra, Yazıcı Zafer, Albayrak Harun, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Occurrence Of Ovine Herpesvirus Type 2 İnfection İn Sheep And Cattle İnsamsun Province Turkey

Yazar Adı :

 Yazici Z. , Arslan H. H. , Gumusova S. O. , Meral Y. , Albayrak H.

Dergi Adı :

 Deutsche Tıerarztlıche Wochenschrıft

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Süt İneklerinde Stres Ve Verim Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D

Dergi Adı :

 Veteriner Dünyası

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Changes İn Serum Copper And Zinc Levels İn Dogs With Bile Ductobstruction

Yazar Adı :

 Gonul R , Or Me , Meral Y , Ozkan B , Kiziler Ar , Barutcu B

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Yarış Sezonundaki İngiliz Arap Kısrak Ve Aygırlarında M Mod Ekokardiyokardiyografik Parametreler

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroğlu D

Dergi Adı :

 Bornova Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Tay Pnömonisi

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y

Dergi Adı :

 Bornova Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Hepatorenal Syndrome And Efficiency Of Aldosterone Receptor Blockade Onhepatorenal System And Systemic Hemodynamics İn Dogs With Experimentallyinduced Hepatic Cirrhosis

Yazar Adı :

 Gonul R , Bakirel U , Kayar A , Meral Y , Or Me , Sennazli G , Gurel A , Akdenizli E

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Ultrasonographic Evaluation Of Liver Damage And Obstruction Of Thebiliary Tract İn Experimentally Bile Duct Ligated Dogs

Yazar Adı :

 Gonul R , Meral Y , Kayar A , Bakirel U , Or Me , Sennazli G , Gurel A , Aslan Z

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2002, 4

Makale Adı :

 İngiliz Ve Arap Atlarında Hematolojik Değerler

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Araba Ve Yarış Atlarında Bazı Kan Ve Serum Biyokimyasal Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar

Yazar Adı :

 Uysal A, Bılal T, Yılmaz H, Arslan M, Kayar A, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Determination Of Ejection Phase İndices Of English Racing Horses By M Mode Echocardiography

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Yüksek Verimli Süt İneklerinde Yağlı Karaciğer Sendromu Riskini Araştırmak Amacıyla Ultrasonografik Ve Biyokimyasal Muayeneler

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Effects Of Isofluran On Cardiac Performance İn Dogs With Experimental Acute Hemorrhagic

Yazar Adı :

 Bakıel U, Bılal T, Meral Y Kayar A, Duzgun O

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Determination Of The Association Between Heart Diameter And Myocardialthickness With Body Weights İn English Racing Horses By M Modeechocardiography

Yazar Adı :

 Bilal T , Meral Y

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Arap Kısrak Ve Aygırlarında M Mod Ekokardiografi Tekniği Kullanılarak Kalp Çapları Ve Miyokardial Kalınlıkların Saptanması

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Determination Of The Association Between Heart Diameter And Myocardial Thickness Withbody Weights İn English Racing Horses By M Mode Echocardiography

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 M Mode And Two Dimensional 2 D Echocardiographic Studies On Racing Untrained And Show Jumping Horses

Yazar Adı :

 Bilal T , Uysal A , Meral Y , Kayar A

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Atlarda M Mod Ekokardiografik Ölçümler

Yazar Adı :

 Bılal T, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Atlarda Bazı Abdominal Organların Transkutan Ultrasonografik Muayenesi

Yazar Adı :

 Bılal T, Uysal A, Meral Y, Kayar A

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 İneklerde Karaciğerin Ultrasonografik Muayenesi

Yazar Adı :

 Bılal T, Uysal A, Meral Y, Kayar A

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Sağlıklı Kedi Ve Köpekler İle Nefritislilerin Kan Ve Serum Parametreleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar

Yazar Adı :

 Uysal A, Bılal T, Kayar A, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü.vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Köpeklerde Parvoviral Enteritiste Hematolojik Değişiklikler

Yazar Adı :

 Bılal T, Uysal A, Meral Y

Dergi Adı :

 İ.ü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1998, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Successful Management of Bartonella henselae Infection in Two Scottish Fold Cats

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Meral Yücel, Esin Çağatay, Kot Zeynep Nurselin, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Ünlü Söğüt Mehtap

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Uçak Semirgin Sibel

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Yetmiş Günlük Bir Köpekte Kardiyak Tamponad Olgusunun Başarılı Sağaltımı

Yazar Adı :

 Küllük Emre, Özcan Ümit, Meral Yücel, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kök Hücre Uygulama Yolu Olarak Renal Subkapsüler Adipoz Doku Enjeksiyonu

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 FIRST CLINICAL STRONGYLOIDESSTERCORALIS CASE INDIARRHEA DOG AND ITS TREATMENT IN TURKEY

Yazar Adı :

 Umur Sınası, Meral Yücel, Bolukbası Cenk Soner, Gürler Ali Tümay

Etkinlik Adı :

 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Effects of Yeast Culture Saccharomyces cerevisiae1026 on Milk Production and Blood Lipid Levels of Jersey Cows

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y, Sancak Aa, Gokalp G, Kazancı D

Etkinlik Adı :

 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Deneysel akut hemorajik anemi oluşturulan köpeklerde isofluran ın kalp performansı üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Bakırel U, Kayar A, Meral Y, Düzgün O, Bilal T

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Comparısıon of therapeutıc potansıals of two dıfferent platelet rıch plasma (PRP) kıt systems

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Çenesiz Metin, Esin Çağatay

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress , Hatay

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Relationships between ultrasound measurements and carcass compositions in Karayaka sheep

Yazar Adı :

 Akdag F, Teke B, Meral Y, Arslan S

Etkinlik Adı :

 The 12th International Symposium, Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Book of Abstracts of the 12th International Symposium

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Deneysel Olarak Safra Kanalı Ligasyonu Oluşturulan Köpeklerde Karaciğer Hasarı ve Safra Yolu Tıkanıklıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gonul R, Meral Y, Kayar A, Bakırel U, Or Me, Sennazlı G, Gürel A, Aslan Z

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Investıgatıon of the correlatıon between serum urea, kreatınıne and symmetric dımethyl argınıne (SDMA) levels ın dogs.

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Pekmezci Didem, Çenesiz Sena, Küllük Emre

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Relationship between erythrocyte glutathione level and both fleece yields and characteristics in Turkish sheep

Yazar Adı :

 Akdag F, Serter M, Meral Y, Cakıroglu D

Etkinlik Adı :

 The 2nd Scientific Conference of Animal Wealth Research in The Middle East & North Africa (MENA), Procceding of The 2nd Scientific Conference of Animal Wealth Research in The Middle East & North Africa

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bir Maymunda Rhesus macaque Amiloidozise Bağlı Diabetes Mellitus Olgusu

Yazar Adı :

 Arslan Hh, Meral Y, Nisbet C, Guvenç T

Etkinlik Adı :

 VI. Veteriner İç Hastalıklar Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hematologıcal and bıochemıcal parameters ın equıne atypıc myopathy

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Çenesiz Metin, Pınar Orhan, Meral Yücel, Sayılkan Başar Ulaş

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarında 14C Üre Nefes Testinin Yeni Bir Tanı Yöntemi Olarak Kullanılması

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Güvenç Gökalp, Mehtap Ünlü Sögüt

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Biyokimya Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Konkur Atlarında Egzersize Bağlı Sol Ventrikül Hipertrofisi

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D

Etkinlik Adı :

 VI. Veteriner İç Hastalıklar Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effect of gılaburu (vıburnum opulus) ın felıne calcıum oxalate urolıthıasıs

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Özcan Ümit, Küllük Emre, Çenesiz Sena

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bir Kedide Tüberkuloz Olgusu

Yazar Adı :

 Güvenç Gökalp, Gülbahar Mustafa Yavuz, Pekmezci Didem, Ayhan Gacar, Soylu Mehmet, Çakiroglu Duygu, Meral Yücel

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir köpekte Dirofilaria İmmitis Olgusunun Elektrokardiyografik ve Ekokardiyografik Olarak Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Meral Y, Bakırel U

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Ure Nefes Testi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Gökalp Güvenç, Çiftci Alper, Uçak Semirgin Sibel, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Daha önce Yarışmamış Taylar ile Yarışan İngiliz Atlarında M Mod 2 D Spektral Dopler ve Renkli Dopler Ekokardiyografik Muayeneler

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y, Bakırel U, Kazancı D, Gokalp G

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Persistent Anemia in Helicobacter Infected Dogs

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Gökalp Güvenç, Ünlü Sögüt Mehtap

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klinik olarak Sağlıklı Atlarda Renkli ve Spektral Dopler Ekokardiyografi

Yazar Adı :

 Cakıroglu D, Meral Y, Bakırel U, Kazancı D, Gokalp G

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yetişkin Bir Terierde Kauçuk Çene Sendromu

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Dalgin Duygu, Meral Yücel, Özak Ahmet, Gökalp Güvenç

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Sol Ventrikül Tümörünün Ekokardiyografik Teşhisi

Yazar Adı :

 Meral Y, Cakıroglu D, Kazancı D, Gokalp G

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Son beş yıl içinde İ Ü Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine gelen hastaların değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Oymak S, Akdogan Aa, Meral Y, Dodurka Ht

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Türkiye Coğrafyasına Özgü Spesifik İmmunglobulinleri İçeren Buzağı Kolostrum İkamesi

Başvuru Sahipleri :

 Yücel Meral, Duygu Galğın

Buluş Sahipleri :

 Yücel Meral, Duygu Dalğın

2016

 

2016/08048

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2016

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 KÖPEKLERDE SERUM ÜRE, KREATİNİN VE SİMETRİK DİMETİL ARGİNİN (SDMA) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Alt Üriner Sistem Ürelitiyazisi Olan Kedilerde Sülfürlenmiş Glukozaminoglukan ve Dermatan Sülfat Seviyelerinin Araştırılması

05.05.2017

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 KÖPEKLERDE İKİ FARKLI TROMBOSİTÇE ZENGİN PLAZMA (PRP) KİT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ İLE TERAPÖTİK BAŞARI POTANSİYELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

03.07.2017

 

12.12.2017

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının c14 Kuru Kartus Yöntemi ile Belirlenmesi

01.01.2008

 

01.01.2010

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2010, 01

Proje Adı :

 Köpeklerde Helikobakter pilori Enfeksiyonlarının c14 üre Nefes Testi ve PolimerazZincir Reaksiyonu PCR ile Belirlenmesi ve Tedavisi

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Köpeklerde Sistoskopi Yöntemi ile drar Yolları ve Sidik Kesesi BozukluklarınınBelirlenmesi

Proje Konusu :

 Köpeklerde Sistoskopi Yöntemi ile drar Yolları ve Sidik Kesesi BozukluklarınınBelirlenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yeni Doğan Buzağılarda Serum GGT ve Kolostral mmunoglobulinler ArasındakiKorelasyonun Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yeni Doğan Buzağılarda Serum GGT ve Kolostral mmunoglobulinler ArasındakiKorelasyonun Belirlenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Neonatal Dönemde Farklı Barınak Kosullarının Buzağıların Akciğer GelisimineEtkilerinin Arastırılması

Proje Konusu :

 Neonatal Dönemde Farklı Barınak Kosullarının Buzağıların Akciğer GelisimineEtkilerinin Arastırılması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun li Süt Hayvancılığını Gelistirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitim Projesi Samsun Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı

Proje Konusu :

 Samsun li Süt Hayvancılığını Gelistirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitim Projesi Samsun Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Yarısan Atlarda M Mod 2 D ve Doppler Ekokardiyografik Muayeneler

Proje Konusu :

 Yarısan Atlarda M Mod 2 D ve Doppler Ekokardiyografik Muayeneler

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sütçü ineklerde Saccharomyces cerevisiae kullanımının bazı kan parametreleri veimmun sistem üzerindeki etkileri

Proje Konusu :

 Sütçü ineklerde Saccharomyces cerevisiae kullanımının bazı kan parametreleri veimmun sistem üzerindeki etkileri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ve çevresindeki sığırlar ve yeni doğan buzağılarda rota ve coronaviruslarınprevalansının virolojik serolojik ve patolojik yöntemlerle belirlenmesi

Proje Konusu :

 Samsun ve çevresindeki sığırlar ve yeni doğan buzağılarda rota ve coronaviruslarınprevalansının virolojik serolojik ve patolojik yöntemlerle belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karayaka Sakız ve Karayaka x Sakız Melezi Koyunların Yapağı Verimi ile KanGlutatyon Düzeyleri Arasındaki liski

Proje Konusu :

 Karayaka Sakız ve Karayaka x Sakız Melezi Koyunların Yapağı Verimi ile KanGlutatyon Düzeyleri Arasındaki liski

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria mmitis Enfestasyonu nsidansı ncelenmesi

Proje Konusu :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria mmitis Enfestasyonu nsidansı ncelenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Buzağıların sistemik enfeksiyonlarında premedikasyon amacıyla Allicin kullanımınınbazı kan parametreleri ile immun sistem hücreleri üzerindeki etkisi

Proje Konusu :

 Buzağıların sistemik enfeksiyonlarında premedikasyon amacıyla Allicin kullanımınınbazı kan parametreleri ile immun sistem hücreleri üzerindeki etkisi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yarıs Sezonundaki ngiliz Arap Kısrak ve Aygırlarında M Mod EkokardiyografikMuayeneler

Proje Konusu :

 Yarıs Sezonundaki ngiliz Arap Kısrak ve Aygırlarında M Mod EkokardiyografikMuayeneler

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Deneysel Olarak Safra Kanalı Ligasyonu Olusturulan Köpeklerde Karaciğer Hasarı veSafra Yolu Tıkanıklıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Deneysel Olarak Safra Kanalı Ligasyonu Olusturulan Köpeklerde Karaciğer Hasarı veSafra Yolu Tıkanıklıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yarıs Yarıstan Çıkmıs ve Konkur Atlarında M Mod ve ki Dimensiyonlu 2 D Ekokardiografik Muayeneler

Proje Konusu :

 Yarıs Yarıstan Çıkmıs ve Konkur Atlarında M Mod ve ki Dimensiyonlu 2 D Ekokardiografik Muayeneler

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 TESEKKUR BELGESI

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


VETERiNER iÇ HASTALIKLARI DERNEGi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turk J Vet Anim Sci

Uluslararası

 

Dergi

 

Turk J Vet Anim Sci

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Elazığ

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Köpeklerde helikobakter enfeksiyonlarının c14 üre nefes testi ve polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlenmesi ve tedavisi

Yazar :

 Güvenç GÖKALP

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İç Hastalıkları (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 14:00:44

 

2017-12-29 14:00:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Atların Üriner Ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:59:47

 

2017-12-29 13:59:47

 

2017-2018

Ders Adı :

 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-29 13:59:27

 

2017-12-29 13:59:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kedi Ve Köp. Kardiyovasküler Sist. Hast.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-29 13:58:48

 

2017-12-29 13:58:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama - Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-29 13:58:17

 

2017-12-29 13:58:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 13:57:57

 

2017-12-29 13:57:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Domuz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:57:29

 

2017-12-29 13:57:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Büyük Hayvan Hastalıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:57:07

 

2017-12-29 13:57:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 13:56:00

 

2017-12-29 13:56:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Evcil Hayv. Deri Hast.

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-29 13:55:33

 

2017-12-29 13:55:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kedi Köpeklerde Kardiyovasküler Sist Hast.

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:54:25

 

2017-12-29 13:54:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Büyük Hayv. İç Hast. Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-29 13:53:10

 

2017-12-29 13:53:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 İntörn

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-29 13:52:28

 

2017-12-29 13:52:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-29 13:51:57

 

2017-12-29 13:51:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Köpek Ve Kedilerde İmmun Sist. Hast.

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 12:08:28

 

2017-01-13 12:08:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evcil Hayv. Gastrointestinal Sist. Hast.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 12:08:05

 

2017-01-13 12:08:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kedi Köpeklerde Deri Hast.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 12:07:33

 

2017-01-13 12:07:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-01-13 10:57:47

 

2017-01-13 10:57:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Klinik Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-01-13 10:57:08

 

2017-01-13 10:57:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Domuz İç Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 10:56:31

 

2017-01-13 10:56:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Büyük Hayvan İç Hastalıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 10:55:56

 

2017-01-13 10:55:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Atların İç Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:46:12

 

2014-02-25 11:46:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Atlarda Performan Değerlendirmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 11:44:58

 

2014-02-25 11:44:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:44:12

 

2014-02-25 11:44:12

 

2013-2014

2019
 • 2010
  - 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)

  Diğer Fakülte

  Diğer Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 1 ENDOKRİN SİSTEM.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 2 Hipersensitivite reaksiyonları.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 3 Interpretation of Liver Enzymes2007.pdf
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 3 ENDOKRİN SİSTEM.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 3 KARACİĞER VE EKZOKRİN PANKREAS HASTALIKLARI.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 4 ÜRİNER SİSTEM.ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 5 urolith602.ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 6 KEDİLERDE ALT İDRAR YOLU YANGISI.doc
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 7 ZEHİRLENMELER (2).ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 9 İMMUN DERS (2).pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 10 infectiousdiseases.ppt
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 10 Enfeksiyöz Hastalıklar.pptx
VET412 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 12 DERİNİN YAĞLANMASI (Seboroik Sendrom).ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET456 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Atların İç Hastalıkları 3 ATLARDA-BESLENME-HASTALIKLARI.pptx
VET456 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Atların İç Hastalıkları 4 atların viral hastalıkları.ppt
VET456 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Atların İç Hastalıkları 5 atların üst solunum yolu endeskopisi.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr