İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: yuksel.ardali@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1648-951X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Atık Yönetimi
Su ve atıksu arıtma
Deniz Kirliliği
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Mühendislik Fakültesi, 2006 -
Doçent Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2006
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 1998 - 2006
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Solid Waste Technology And Management

2017

Kitap Adı :

 Research Hıghlıghts In Educatıon And Scıence

Bölüm Adı :

 Specıal Issues

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Turan Nurdan Gamze, Konuk Nükhet

Editör Adı :

 Wenxıa Wu, Selahattın Alan. M.tevfik Hebebci


2016

Kitap Adı :

 Atakuma Akademik Bakış

Bölüm Adı :

 Kentlerin Yeniden Yapılanmasında Alternatif Bir Kent Modeli

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Editör Adı :

 Bekir Şişman


2016

Kitap Adı :

 Tarım Hayvancılık Çevre Ekonomi Sağlık Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konferansları

Bölüm Adı :

 Geleceğimiz Su

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Editör Adı :

 Prof. Dr. Tülay Bakır

2015

Kitap Adı :

 Katı Atık Yönetimi Ve Teknolojileri

Editör Adı :

 Ahmet Demir, Lütfi Akça

2017

Kitap Adı :

 Omü Sıfır Atık Faaliyet Raporu

Editör Adı :

 Yüksel Ardalı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Biyoplastiklerin Biyodegradasyonu

Yazar Adı :

 Köksal Özge, Aydın Er Bilge, Ardalı Yüksel, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Heavy Metal Removal With Pure And Biochar Rice Husks: Modelling And Optimisation Using Box-Behnken Design

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Özgönenel Okan, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Full Scale Subsurface Flow Constructed Wetlandsfor Domestic Wastewater Treatment: 3 Years’ Experience

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Özyazıcı Gülen, Uslu Vedide Rezan, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Environmental Progress Sustainable Energy

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 The Use Of Response Surface Methodology For Modelling Of Lead (Iı) Removal From İndustrial Waste By Pumice And Vermiculite

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Özgönenel Okan, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Full Scale Subsurface Flow Constructed Wetlands For Domestic Wastewater Treatment: 3 Years’ Experience

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Özyazıcı Gülen, Uslu Vedide Rezan, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Environmental Progress Sustainable Energy

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Determination Of Quality Criteria That Allow Differentiation Between Honey Adulterated With Sugar And Pure Honey

Yazar Adı :

 Nisbet Cevat, Kazak Filiz, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Biological Trace Element Research

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 Evaluation Of The Anthropogenic İmpact İn Suat Ugurlu Dam Lakeusing Multivariate Statistical Techniques

Yazar Adı :

 Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Şişman Yasemin, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 The Swot Analysis For Sustainable Mswm And Minimization Practices İn Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Konuk Nükhet, Turan Nurdan Gamze, Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 The Use Of Response Surface Methodology (Rsm) For Modeling Of Lead (Iı) Removal From İndustrial Waste By Pumice And Vermiculite

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Özgönenel Okan, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Full Scale Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetlands To Treat Domestic Wastewater By İjuncus Acutus/i And İcortaderia Selloana/i/title

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Avcı Esin, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 International Journal Of Phytoremediation

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Heavy Metal Removal With Pure And Biochar Rice Husks: Modeling And Optimization Using Box-Behnken Design

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Özgönenel Okan, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Full Scale Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetlands To Treat Domestic Wastewater By Juncus Acutus And Cortaderia Selloana

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Avcı Esin, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 International Journal Of Phytoremediation

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Management Model Of Lakes As A Tool For Planning The Remediation Of Suat Uğurlu Lake

Yazar Adı :

 Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Management Model Of Lakes As A Tool For Planning The Remediation Of Suat Uğurlu Lake

Yazar Adı :

 Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Application Of Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland Systems For Domestic Wastewater Treatment: A Case Study, Kızılcaören

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Avcı Esin, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Atıksu Arıtımında Yatay Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanımı: Örnek Çalışma, Kızılcaören

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Avcı Esin, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Deep Sea Outfall Of Natural Gas Fired Combined Cycle Power Plant Cooling Water Application And Modeling

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Ejens

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Co-Pyrolysis Of Polyethylene And Sawmills Powder: Influence Of Polyethylene On Pyrolysis Product Value

Yazar Adı :

 Uğuz Sinem, Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Management Model Of Lakes As A Tool For Planning The Remediation Of Suat Uğurlu Lake

Yazar Adı :

 Eraydin Bilge, Ayeri Tolga, Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Adsorptıon Of Lead Iı Ions Onto Dıatomıte From Aqueous Solutıons Mechanısm Isotherm And Kınetıc Studıes

Yazar Adı :

 Salman Taylan, Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 A Global Perspective On Urban Env Problems İn Developing Countries The Case Of Turkey

Yazar Adı :

 Konuk Nükhet, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Int. J. Of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business And Ind. Eng.

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Co-Pyrolysis Characteristics Of Waste Polyolefins

Yazar Adı :

 Uguz Sinem, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Int. J. Of Env. And Ecological Eng.

Özgün Makale

 

2016, 2

Makale Adı :

 Factors Affectıng The Students Envıronmentalawareness Attıtudes And Behavıors In Ondokuzmayıs Unıversıty Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Bilgiç Abdulbaki, Kılıç Topuz Bakiye, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Removal Of Lead Iı From Aqueous Solution By Batch Adsorption On Various İnexpensive Adsorbents Using Experimental Design

Yazar Adı :

 Taylan Salman, Aydın Temel Fulya, Turan Gamze, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Desalination And Water Treatment

Özgün Makale

 


2015, 11

Makale Adı :

 Transition From Traditional To Modern Wastewater Management İn Samsun Middle Black Sea

Yazar Adı :

 Ardalı Y, Tüfekçi E, Turan G, Temel F

Dergi Adı :

 Iwa Regıonal Sysmposıum On Water: Wastewater And Envıronment Tradıtıons And Culture

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Treatment Of Domestıc Wastewater By Constructed Wetlands In The Rural Regıons Of Turkey The Case Study Yörükçal

Yazar Adı :

 Temel F, Ardalı Y, Ozyazıcı G, Uslu R

Dergi Adı :

 Iwa Regıonal Sysmposıum On Water: Wastewater And Envıronment Tradıtıons And Culture

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Cu Iı Removal From İndustrial Leachaete By Adsorption Using Expanded Perlite

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Turan Nurdan Gamze, Aydın Temel Fulya

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 11

Makale Adı :

 Application Of Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland To Treat Domestic Wastewater

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Ardalı Yüksel, Gülen Ozyazıcı

Dergi Adı :

 J. Selçuk University Natural And Applied Science

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Relationship Between Environmental And Flora Change With Mineral Content Of Honey Bee Products

Yazar Adı :

 Nisbet Cevat, Güler Ahmet, Yarım G Fatma, Cenesiz Sena, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 E 3 Chloro N 5 Nitrothiophen 2 Yl Methylene Aniline A Combined Crystallographic Theoretical And Antimicrobial Activity İnvestigation

Yazar Adı :

 Yılmaz Işıl, Kazak Canan, Gümüş Sümeyya, Ağar Erbil, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Spectrochımıca Acta Part A-Molecular And Bıomolecular Spectroscopy

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Seawater Desalination Technologies

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 J. Of Eng. And Natural Sciences

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 The İntegrated Subsurface Flow Constructed Wetlands İn Samsun For The Sanitation Of Small Communities The Case Study Yörükçal

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Int. Sustainable Water And Wastewater Management Sysmposium

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Constructed Wetlands Design Efficiency Economy Power Savings And Environmental Consideration

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Int. Sustainable Water And Wastewater Management Sysmposium

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons And Quality Characterization Of Water And Mussels From Yeşilırmak River And Estuary Central Black Sea

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Kömürcü Sibel

Dergi Adı :

 Ozean J. Of Applied Sciences

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Kinetics And Equilibrium Studies Of Heavy Metalsi Ons Removal By Use Of Natural Zeolite

Yazar Adı :

 Kocaoba Sevgi, Ardalı Yüksel, Akyüz Zeki Tanıl

Dergi Adı :

 Desalination

Özgün Makale

 


2007, 8

Makale Adı :

 Influence Of Ammonium Nitrate And Nitrite On The Performance Of The Pure Culture Of Acinetobacter Junii

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Ardalı Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Biologica

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Adsorption Of Toxic Metals By Natural And Modified Clinoptilolite

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Annalı Dıchımıca

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Biosorption Of Heavy Metals From Wastewater By Biosolids

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Hrenovic Jasna, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Studıes Insurfacesscıence Andengıneerınglıfe Scıences

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Immobilisation Of Acinetobacter Caloaceticus Using Natural Carriers

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Darco Tibljas, Ardalı Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Water Sa

Özgün Makale

 

2005, 4

Makale Adı :

 Increasing Of The Biomass Of Phosphate Accumulating Bacteria Due To Addition Of A Clinoptilolite Rich Tuff From Bigadiç Turkey

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Tibljas Darko, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Studıes Insurfacesscıence Andcatalysıs

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Biodegradation Of Plastic Compost Bags Under Controlled Soil Conditions

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Hrenovic Jasna, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Acta Chımıca Slovenıca

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Use Of Natural Zeolite To Upgrade Activated Sludge Process

Yazar Adı :

 Jasna Hrenovic, Büyükgüngör Hanife, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Food Technology And Bıotechnology

Özgün Makale

 

2003, 4

Makale Adı :

 Influence Of Support Materials On Phosphate Removal By The Pure Culture Of Acinetobacter Calcoaceticus

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Tibljas Darco, Büyükgüngör Hanife, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Food Technology And Bıotechnology

Özgün Makale

 

2003, 10

Makale Adı :

 Characterization Of Enhanced Biological Phosphorus Release And Removal By Activated Sludge

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Ardalı Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Acta Chımıca Slovenıca

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Enhancement Of Biodegradability Of Disposable Polyethylene İn Controlled Biological Soil

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Internatıonal Bıodeterıoratıon & Bıodegradatıon

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 The Removal Of Heavy Metals By Usıng Agrıcultural Wastes

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Water Scıence And Technology

Özgün Makale

 

1993, 9

Makale Adı :

 Zero Waste Management: A Case Study

Yazar Adı :

 Köksal Özge, Aydın Er Bilge, Ardalı Yüksel

Dergi Adı :

 Int. J. Global Warming

Özgün Makale

 
Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Cittaslow applicability for Samsun

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 IBCESS2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Microbiological contamination in drinking water and water related diseases in developing regions

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 Int. Congress of Health and Environment

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Sıfır Atık Endeksi: Örnek Çalışma Samsun

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Ertan Esra

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 EVALUATION OF EUTROPHICATION CONTROL STRATEGIES FOR THE SUAT UĞURLU DAM

Yazar Adı :

 Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Evaluation of Samsun Tekkekoy Deep Sea Discharge System in Turkey’s Black Sea Coast Using Artificial Neural Network

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Aydın Er Bilge, Zeybekoğlu Utku, Ertan Esra, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Degradation of The Mulch Plastic in Soil Environment by Phtodegradation and Biodegradation

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 Sixth International Marine Debris Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Atıksu Islahı ve Yeniden Kullanımı: Samsun Örneği

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Fattahi Saba, Qeurahmanlı Guler

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde Göl Tabanındaki Ağır Metal Birikiminin İzlenmesi ve Kirletici EtkilerininDeğerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Aydın Er Bilge, Koksal Ozge, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYONU ”SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE ÇEVRE”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Design of a Constructed Wetland for Domestic Wastewater in Black Sea

Yazar Adı :

 Özyazıcı Gülen, Ardalı Yüksel, Aydın Temel Fulya, Taşçı İsa, Albayrak Nuray, Güner Hazal, Poyraz Büşra, Şahin Sevim

Etkinlik Adı :

 1st International Scientific Conference on “Sustainable Solutions to Wastewater Management

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 05

Bildiri Adı :

 Effects of Juncus acutus and Cortaderia selloana on BOD removal in HSFCW Full Scale Study

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Ardalı Yüksel, Avcı Esin

Etkinlik Adı :

 WASTEnet 2015 Scientific Conference-Sustainable Solutions to Wastewater Management

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Plastic Packaging Wastes and Their Management in Turkey

Yazar Adı :

 Turan Nurdan Gamze, Aydın Temel Fulya, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciencesand Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 Applıcatıon Of Horızontal Subsurface FlowConstructed Wetland To Treat DomestıcWastewater

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Özyazıcı Gülen, Aydın Temel Fulya

Etkinlik Adı :

 ICOEST 2014

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 01

Bildiri Adı :

 Lead II removal onto expandedvermiculite from industrial leachateusing Box Behnken approach

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Turan Nurdan Gamze, Aydın Temel Fulya, Okan Özgenenel

Etkinlik Adı :

 ICOEST 2014

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 01

Bildiri Adı :

 Prestudies for the Wastewater Reuse in Green Areas

Yazar Adı :

 Fattahi Saba, Sağlam Mustafa, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Technological Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 A perspective for sewage sludge management in Turkey

Yazar Adı :

 Köksal Özge, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 1. International Technological Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 The Use of Pesticides in Giresun City, Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ECOLOGY 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Use of Constructed Wetlands in Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ECOLOGY 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determination of Adsorption and Desorption Capacity Pb2 using Peloid

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Yiğit İklim, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 02

Bildiri Adı :

 ULUSAL VE ULUSLARARASI SOĞUTMA SUYU DEŞARJ MEVZUATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 02

Bildiri Adı :

 The importance of environmental education attidues and behaviors for household waste management in Black SeaRegion Turkey

Yazar Adı :

 Turan Nurdan Gamze, Konuk Nükhet, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ICRES2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 A global perspective on urban environmental problems in developing countries The case of Turkey

Yazar Adı :

 Konuk Nükhet, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International science index conference proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Degradation of Endosulfan in Different soils by Indigenus and adapted microorganisms

Yazar Adı :

 Özyer Ayşe, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International science index conference proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Solid Waste Landfilling Practices Related Problems and Sustainable Solutions in Turkey

Yazar Adı :

 Konuk Nüket, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Congress on Engineering technology and Sciences 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 The importance of urbanzation in education

Yazar Adı :

 Konuk Nükhet, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ICRES 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Model for the Forecasting of the Land-Microplastics Carrying from River to Sea in Turkey

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 II nd International Urban, Environment and Health Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 06

Bildiri Adı :

 İçme Suyu Temini Sisteminde Endokrin Bozucu Bileşikler ve İnsan Sağlığı Risk İhtimali

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Zoroğlu Duygu

Etkinlik Adı :

 II. International Urban Environment Health Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Eco-Industrial Park Approach for Organized Industrial Zones in Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Pyrolysis of Sawdust Powder as the Furniture Processing Wastes

Yazar Adı :

 Uğuz Sinem, Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ICOCEE 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Deep Sea Discharge Applications and Modeling in the Black Sea Scale of Power Plants Cooling Waters

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ICOCEE 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Accumulation of Heavy Metals in Above Ground Biomass of Phragmites Australis in the Hybrid (Horizontal and Vertical) Constructed Wetlands for Wastewater Treatment

Yazar Adı :

 Özyer Ayşe, Ayeri Tolga, Eraydin Bilge, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ICOCEE 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Accumulation of Heavy Metals in Above Ground Biomass of Phragmites Australis in the Hybrid (Horizontal and Vertical) Constructed Wetlands for Wastewater Treatment

Yazar Adı :

 Özyer Ayşe, Ayeri Tolga, Aydın Er Bilge, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 ICOCEE 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The use of constructed wetlands for treating domestic wastewater A case study

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Ardalı Yüksel, Avcı Esin

Etkinlik Adı :

 IBCESS 16

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Management Model of Lakes as a tool of planning the remediation of Suat Uğurlu Lake

Yazar Adı :

 Aydın Er Bilge, Ayeri Tolga, Aydın Temel Fulya, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 IBCESS 16 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 The SWOT analysis for sustainable muicipal waste management in Turkey and minimization practices for cleaner emissions

Yazar Adı :

 Aydın Temel Fulya, Konuk Nüket, Ayeri Tolga, Turan Nurdan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 IBCESS 16

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Submarine outfall design and enviromental monitoring

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 IBCESS 16

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Copyrolysis of biomass and waste polymers

Yazar Adı :

 Uğuz Sinem, Ardalı Yüksel, Uğuz Gediz

Etkinlik Adı :

 ICAF 2016 the fırst international conf. on alternative fuels

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Koagülasyon Yöntemi ile Cam İşleme Endüstrisi Atıksularında Askıda Katı madde giderim verimlerinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Çolak Mustafa, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 4. ıNT. WATER CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Deep Sea Outfall of Natural Gas Fired Combined Cycle Power Plant Cooling Water Application and Modeling

Yazar Adı :

 Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 Int. Conf. on environment sci. and technol.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF DOMESTIC WASTEWATERDISCHARGE PERFORMANCE OF SUBMARINE OUTFALLS IN RIZE PROVINCE AND ALTERNATIVE PROPOSALS

Yazar Adı :

 Köksal Özge, Ayeri Tolga, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 Int. Conf. on environment sci. and technol.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Use of sepiolite as an adsorbent for the removal of copper II from industrial waste leachate

Yazar Adı :

 N Gamze Turan, Yüksel Ardalı

Etkinlik Adı :

 Geophysical Research Abstract

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Use of sepiolite as an adsorbent for the removal of copper II from industrial waste leachate

Yazar Adı :

 Turan Gamze, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 EGU General Assembly Vienna

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Participatory Watershed management model Applicability to Watersheds in Turkey

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Env. Science Symp.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Phytoremediation of leachate and domestic wastewater in Wetlands

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International of Env. Sci. Sypm.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Removal of Pb II from industrial waste onto carbonized rice husk using response surface methodolgy

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Environmental Science Symposium of Van

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prediction of equilibrium parameters of adsorption of lead II ions onto diatomite

Yazar Adı :

 Taylan Salman, Yüksel Ardalı, N Gamze Turan

Etkinlik Adı :

 EGU 2013

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 KEY FACTORS AFFECTİNG GREEN PUBLİNG PROVUREMENT

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Aydın Er Bilge, Ertan Esra

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BİLİMLERİ VE TASARIM SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 PYO.MUH.1923.2017.001 [ D6 ]ENDÜSTRİYEL ATIK VE ATIKSU YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

Proje Konusu :

 Akademisyenler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl müdürlüğü, Samsun ve Bafra sanayicileri biraraya gelerek atık ve atıksu yönetiminde problemler, çözüm yolları ve proje alternatiflerinin tartışılması

31.03.2017

 

02.04.2017

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 Boyar madde adsorbsiyonunda hidrojel nanokompozit kullanımı

Proje Konusu :

 Projenin temel hedefleri akrilamid AAM maleik asit MA montmorillonit MMT nonokompozit hidrojellerinin oldukça yüksek boyar madde tutma kapasitesine sahip olduğu yapılan deneysel çalışmalarla desteklenecektir Böylece endüstride çevre kirliliğinin bir kolu olan atıksularda boyar madde kirliliğinin de giderimi sağlanacaktır

06.05.2013

 

07.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 BİYOKÜTLE VE ATIK POLİMERLERİN PİROLİZİ

Proje Konusu :

 Projenin temel hedefleri polimer atıklarının değerlendirilmesine bağlı olarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının elde edilebilirliğinin araştırılmasıdır Araştırmanın Piroliz yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır Çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra gün geçtikçe fosil yakıtların hızla tükeniyor olması araştırmacıları alternatif yeni enerji kaynakları arayışı içine sokmuştur Bu çalışma sonucunda açığa çıkması beklenen piroliz ürünlerinin Karbon ve Hidrojen kaynağı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi enerji alanında çalışma yapan araştırmacılara kaynak niteliğinde olabilir Bunun yanı sıra atıkların değerlendirilmesi ve alternatif enerji kaynağı arayışı doğal kaynakların korunmasını olumlu yönde etkileyecektir

12.05.2013

 

13.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Sıcak noktaların bütünleşik yönetimi ve Karadeniz ekosisteminin Korunması

Proje Konusu :

 Ekosistem Bilinçlendirme programı

28.03.2013

 

28.10.2015

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 10

Proje Adı :

 Derin Deniz Deşarj Kriterlerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Karadeniz de DDDlerin envanter su kalitesinin izlenmesi izleme onay işlemlerinin gözden geçirilmesi modelleme eğitim vb

08.04.2015

 

08.12.2015

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Çevre Kirliliğinin Belirlenmesinde Bal Arılarının Biyoindikatör Olarak Kullanma Etkinliğinin Araştırılması

01.12.2014

 

31.12.2014

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 ORTA KARADENİZ kOŞULLARINDA DOĞAL ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK FARKLI BİTKİ TÜRLERİNİN VE ARITMA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Proje Konusu :

 ORTA kARADENİZ kOŞULLARINDA DOĞAL ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK FARKLI BİTKİ TÜRLERİNİN VE ARITMA VERİMLERİNİN ORTA kARADENİZ kOŞULLARINDA DOĞAL ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK FARKLI BİTKİ TÜRLERİNİN VE ARITMA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Boyar Madde Asorpsiyonunda hidrojel nanokompozit kullanımı

Proje Konusu :

 ileri adsorpsiyon uygulamaları

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çarşamba Şeker Fabrikası Atıksuyunun Arıtım Modeli

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesinde görev alma

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Yeşilırmak Nehrinde ve Yeşilırmak Boyunca Toprakta Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Tayini

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bazı Organik Klorlu Pestisitler ve PAH ların sudan ve topraktan biyolojik olarak gideriminin incelenmesi

Proje Konusu :

 remediasyon

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Yeşilırmak Nehrinde Ve Yeşilırmak Boyunca Toprakta Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Tayini

Proje Konusu :

 su kalitesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesin de İçme Suyu kaynağı olan nehirlerde kirletici parametreleriyle Su kalitesinin izlenerek modellenmesi ve risk değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 su kalitesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Kıyı Şeridinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon PAH Kirliliğinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 monitoring

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Endüstriyel Atıkların Adsorpsiyon Yöntemi ile Bertarafı

Proje Konusu :

 adsropsiyon

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi

Proje Konusu :

 delta yönetimi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Çevre Bakanlığı GEF Ulusal Rutin Kirlilik İzleme Kara Kesimi Programı

Proje Konusu :

 GEF

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Ulusal GEF Koruma ve Yönetimi Sürekli Kirlilik İzleme Karakökenli Kirleticilerin Yüzme Suyu ve İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi

Proje Konusu :

 GEF

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 2221-KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI

Proje Konusu :

 Bu çalısma i?in gerekli olan bilgi, donanim ve tecrübe arastırma ekibinde mevcuttur. Yrd. Doç. Dr. HalisSimsek NDSU da atiksulardaki çözünmüs organik azotun alg ve bakterilerle arıtabilirligi üzerine hali hazırdaprojeler yürütmektedir. Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile yapılacak ortak çalısmalar hali hazırda planlanmıs olanbakteriyel yakıt hücreleri konusunda ortak proje hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Yine ayni sekilde,çözünmüs mikrobuyla ürünler (soluble microbial products) ile ilgili olarak arastırmalar yapılmasıplanlanmaktadır.Ayni sekilde, yapay sinir aglari modelleri kullanılarak Amerika? dan temin edilen su kalitesi dataları üzerinde modellemeler yapılacaktır.

21.07.2015

 

30.06.2018

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 CAM İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ATIK YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI

Proje Konusu :

 RESMAN Cam Sanayi düz cam işleyen bir kuruluş olup cam işleme işini yapan değişik makineler kullanmaktadır Bu makinelerin çalışması esnasında soğutma amaçlı olarak su kullanılmakta ve bu esnada oluşan cam tozu suya karışmaktadır Mevcut sistemde cam tozu karışmış olan su her bir makine için ayrı yerlerde bulunan su toplama haznelerinde toplanarak sisteme geri verilmektedir Geri beslenen sudaki cam tozu oranını azaltmak için hazneye kuyu suyu eklenerek yaklaşık 80 50 ton tank hazneleri toplam hacmi oranında seyreltme yapılmaktadır Ancak tam bir seyreltme söz konusu olmadığı için suyun içindeki cam tozunun bir kısmı cam işlemeye geri beslenmektedir Sisteme geri beslenen suyun içerisinde bulunan bu cam tozu makinelerin çalışma verimini düşürmekte arızalanmalarına neden olmakta ve temizlik bakım aralıklarını kısaltmaktadır Ayrıca sisteme geri beslenmeyen atık su ise herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan deşarj edilmektedir Mevcut haliyle işletme açısından cam atığı oluşumu a

01.03.2016

 

19.03.2019

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1505

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 PYO.MUH.1904.18.002 [ D16 ]Karadeniz’xxde İleri Tuzsuzlaştırma Tekniklerinin Denenmesi ve Performanslarının Karşılaştırılması

Proje Konusu :

 Bu çalışmada deniz suyunun tuzsuzlaştırılması amacıyla modifiye elektrodiyaliz hücresi sistemi kurulacaktır. Kurulacak bu sistemde bulunan elektrodiyaliz hücresi için gereken seçici membranların yüzey modifikasyonu yapılarak daha sonra elde edilen membranlar elektrodiyaliz hücre sistemine entegre edilerek, sistemin performansı değerlendirilecek ve sonuçlar tartışılacaktır. Daha sonra Karadeniz suyunun tuzsuşlaştırılması için Çok İşlemli Damıtma prosesi (Multi – Effect Distillation-MED) denenecektir. Seçilen iki sistem arasında karşılaştırma çalışması yapılacaktır.

20.03.2018

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2018, 03

Proje Adı :

 PYO.MUH.1904.18.014 [ D6 ]Arıtılmış Suyun Yeşil Alanların Sulanmasında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Amaç: Suya olan talebin artmasıyla birlikte su kaynaklarının planlanmasında veya yönetiminde bugüne kadar yaygın olarak yeni tatlı su kaynakları tüketime sunulmuştur. Ancak sürdürülebilir su yönetimi için yeni stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği düşünüldüğünde alternatif su kaynakları bu stratejinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Su kaynakların kirlenmesi ve iklim değişikliği sebebiyle azalması, kalitesinin bozulması, kuraklık vb. gibi nedenlerden dolayı yeniden kullanım oldukça kritik hale gelmektedir. Yeni su kaynağı olarak düşünülen atıksuların yeniden kullanımı hem çevrenin hem de doğal kaynakların korunmasını sağladığı gibi sürekliliği de olan bir kaynaktır. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanılmasının yararları, su kaynaklarının korunması, kıyısal kirliliğin engellenmesi, tarımda su ve gübre kazanımı, temiz su kullanımında ve atıksu arıtma maliyetlerinde tasarruf vb. şeklindedir (Capra Scicolone, 2006). Golf sahaları, toplumumuzda rekreasyon, yaşam alanları ve geri dönü

20.06.2018

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 Endüstriyel Atık ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı

Proje Konusu :

 Atık ve atıksu yönetimi hakkında endüstrilerden katılan çalışanlara yeni uygulamalar hakkında bilgi vermekEndüstrilerdeki atık yönetim planı ile ilgili akademik bir bakış açısı sağlamakAtık yönetimi konusundaki mevcut mevzuatın eksik yönlerine değinmekİşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanları bilinçlendirmek

22.05.2017

 

23.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Türkiye de Atıksu Arıtımında Yapay Sulak Alanların Tasarımı Modellenmesi ve Potansiyelinin Değerlendirilmesi Örnek Çalışma Kızılcaören

14.07.2011

 

05.06.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 06

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıfır atık liderleri yetiştiriyor

Proje Konusu :

 Samsun Teknopark’ın koordinatörlüğünde ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle yürütülecek olan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor Projesi” çevre duyarlılığı, ve sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak, bu konuda toplumsal değişime önderlik etmek üzere “sıfır atık yönetim liderleri” yetiştirmeyi hedeflemektedir. Samsun Teknopark, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile yürüteceği proje kapsamında Eğitim, İletişim, İlahiyat, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat ve Turizm Fakültelerinden toplam 70 öğrenciyi ve Teknopark firmalarının çalışanlarından 10 kişiyi, çevre duyarlılığı, sıfır atık farkındalık eğitimi ve atölye çalışmaları ile “sıfır atık yönetim liderleri olarak yetiştirecektir. Proje kapsamında atık ve çöp arasındaki farkı, atık yönetimini odak grup ve atölye çalışmaları ile öğrenecek olan öğrenciler, toplum liderleri olarak öğrendiklerini aktarırken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazanacaklardır. İş hayatında “atık üretme” ya d

15.04.2019

 

18.04.2019

 

Eğitmen

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Sıfır Atık Çalıştayı

Proje Konusu :

 Üniversitemizde başlatılan sıfır atık projesinin uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Projenin uygulanabilirliğinde yaşanan olumlu ve olumsuz durumların paydaşlar ve odak noktalarıyla birlikte ortaya konularak çözüm yollarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Sıfır atık yaklaşımının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, yaygınlaştırılması ve doğru kavranması ile tüm paydaşların ileriye dönük bir yol belirlemeleri sağlanmıştır. Çalıştay sonrası sıfır atık talimatnamesi hazırlanmıştır. Bu çalıştayda atık yönetiminin yanısıra atıksu yönetimi de tartışılarak üniversitemizin atık yönetim yönergesinin alt yapısı oluşturulmuştur. OKAdan destek aldığımız sıfır atık liderleri yetişiyor projesinden eğitim alan öğrencilerinde çalıştaya aktif katılımları sağlanacaktır.

22.03.2019

 

26.03.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Endüstriyel Atık ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı

Proje Konusu :

 Atık ve atıksu yönetimi hakkında endüstrilerden katılan çalışanlara yeni uygulamalar hakkında bilgi vermekEndüstrilerdeki atık yönetim planı ile ilgili akademik bir bakış açısı sağlamakAtık yönetimi konusundaki mevcut mevzuatın eksik yönlerine değinmekİşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanları bilinçlendirmek

22.05.2017

 

23.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 3 R style(recycle-reuse-recovery)Zero waste-3 R kuralı-sıfır atık

Proje Konusu :

 Türk katılımcılar ile 6 ülkeden toplam 36 genç ve gençlik liderini bir araya getirecek olan projemiz .”Birey içinfarkındalık ” daha sonrasında ”Toplum için farkındalık ” düşüncesi ile gençlerin temel girişimcilik, gençlerin çevreye daha duyarlı geri dönüşüm uygulamaları, sıfır atık konusunda tüketim becerilerinin geliştirilmesi, doğa ve insan sevgisi üzerine grup çalışmaları ve yaygın eğitim metodları uygulanacaktır. Gençlerin sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet etmek üzere ”Kaynaklarını verimli kullanan Avrupalı gençler olması projemizin öncelikli hedeflerindendir. Tüm dünyada etkin olan sıfır atık uygulaması için ülkeler arası bilgi alışverişi sağlanacaktır.

03.09.2019

 

03.09.2019

 

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2019, 09

Proje Adı :

 GEF Karadeniz Çevre Koruma ve Yönetimi Programı nın Sürekli Kirlilik İzleme Kara Kesimi Projesi

Proje Konusu :

 Çevre Koruma ve Yönetimi Programı nın Sürekli Kirlilik İzleme

01.01.1995

 

01.01.1996

 

Araştırmacı

 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları

 

ULUSLARARASI

1996, 01

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası Çevre Yönetim Planı Projesi

Proje Konusu :

 Çevre Yönetim Planı Projesi

02.01.1994

 

01.01.1995

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1995, 01

Proje Adı :

 Organized Cleaner Production: A tool for Green Competitiveness in the Turkish Industry, Workshop and Short Course, Middle East Technical University, Department of Environmental Engineering, Workshop Series, Middle East Technical University, Ministry of Environment and Forestry, Regional Activity Centre for Cleaner Production, 31 March-2 April 2008, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Proje Konusu :

 Organized Cleaner Production: A tool for Green Competitiveness in the Turkish Industry, Workshop and Short Course, Middle East Technical University, Department of Environmental Engineering, Workshop Series, Middle East Technical University, Ministry of Environment and Forestry, Regional Activity Centre for Cleaner Production, 31 March-2 April 2008, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

31.03.2008

 

02.04.2008

 

Bursiyer

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2008, 04

Proje Adı :

 Designed and developed “Cleaner Production-Pollution Prevention” course in the Department of Environmental Enginnering at Praque, 2000.

Proje Konusu :

 Designed and developed “Cleaner Production-Pollution Prevention” course

01.04.2000

 

01.06.2000

 

Eğitmen

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2000, 06

Proje Adı :

 Sıfır Atık-Zero Waste

Proje Konusu :

 Atık ve Atıksu yönetimi

01.01.2017

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 Sustainable Industry and Circular Economy Campaign-ENVnet

Proje Konusu :

 • Raising awareness in Samsun regarding the concepts of sustainable industry and circular economy and enabling strategy change• Providing alternative solutions with a holistic approach to industrialists, entrepreneurs and academicians on sustainable industry and circular economy.• Promoting the use of green economy as a new business model within the scope of sustainable industry approach• In order to support the sustainable industry approach, the changes in waste raw materials in different ways, and the exchange of raw materials in different scales allowed between environmental and economic benefits,• Raising awareness of concepts and approaches on issues such as green economy, zero waste, waste hierarchy, bioeconomics, industrial ecology, nature-supported solutions, and life cycle determination within the scope of the circular economy approach.

02.03.2020

 

Yürütücü

 

Avrupa Konseyi

 

ULUSLARARASI

2020, 03

Proje Adı :

 TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği ihtiyaç analizinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Kaynak Verimliliği

01.05.2020

 

25.09.2020

 

Danışman

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2020, 09

Proje Adı :

 Conducting Awareness Raising Activities and Training/ToT Sessions on “Zero Waste” in Şanlıurfa Haliliyeand Kilis Center (UNDP-TUR-RFP(USB)-2020/03)”

Proje Konusu :

 sıfır atık eğitimi

01.09.2020

 

Eğitmen

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2020, 09

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Special Issues On Environmental Sciences-Black Sea Congress

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Aydın Temel Fulya, Karapanagioti Hrissi

Yayınevi :

 Global Nest Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

06.02.2018

 

28.02.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Envıronmental Scıences

Yazar Adı :

 Karapanagioti Hrissi, Aydın Temel Fulya, Kalavrouziotis Ioannis, Ardalı Yüksel

Yayınevi :

 Global Network On Environmental Science And Techonology

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Photodegradatıon Of Olıve Mıll Wastewater Wıth Sunlıght Usıng Nano-Zno-Sio2 Composıte, Its Reusabılıty And The Qualıty Of Treated Water

Yazar Adı :

 Ardalı Yüksel, Colpan Can Özgür

Yayınevi :

 Inderscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

06.10.2018

 

02.11.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Treatment Of Palm Oıl Mıll Effluent From Palm Oıl Processıng Industrıes To Provıde Clean Water And Sustaınable Socıal Benefıt In Indonesıa

Yazar Adı :

 Colpan Can Özgür, Ardalı Yüksel

Yayınevi :

 Inderscience Publishers

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

05.12.2018

 

24.12.2018

 

Basılı

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Bioresource Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Bioresource Technology

 

london

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 PBC’li trafo yağı ile kirlenmiş toprakların biyoremediasyonu

Yazar :

 Feyza ZOBALI YILMAZ

2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

2008

Tez Adı :

 Sinop ili kıyı şeridinde deniz ortamı kalitesinin belirlenmesi

Yazar :

 Okan KARAALİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Biyokütle ile kurşun sorpsiyonu

Yazar :

 Taylan SALMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Yerleşim alanlarındaki eğlence yerlerinde gürültü ölçümü ve değerlendirilmesi

Yazar :

 Çiğdem ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Peloid kullanılarak pb+2, ag+, cd+2 ve hg+2 'nin adsorpsiyon-desorpsiyon kapasitelerinin belirlenmesi

Yazar :

 Firdevs İklim ÖZCANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Türkiye'de atık su arıtımında yapay sulak alanların tasarımı ve potansiyelinin değerlendirilmesi:Örnek çalışma, Kızılcaören

Yazar :

 Fulya AYDIN TEMEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Fitoremediasyonla kontrollü şartlarda bazı ağır metallerin giderimi ve kinetiğinin incelenmesi

Yazar :

 Ayşe ÖZYER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Biyokütle ve polimer atıklarının pirolizi

Yazar :

 Sinem UĞUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Su çerçeve direktifine göre Suat Uğurlu Baraj Gölünün ötrofik durumunun değerlendirilmesi

Yazar :

 Bilge AYDIN ER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Rize ilindeki atıksu derin deniz deşarjlarının performanslarının incelenmesi ve alternatif öneriler

Yazar :

 Özge KÖKSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Doğalgaz kombine çevrim santrallerinin Karadeniz ölçeğinde derin deniz deşarjı uygulamaları ve model çalışması

Yazar :

 Tolga AYERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Cam işleme endüstrisi atıksularının arıtımının incelenmesi

Yazar :

 Mustafacan ÇOLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ayvacık, Suat Uğurlu Baraj Gölü' nün su kirliliği açısından araştırılması

Yazar :

 Ayşe Gökçen KASAP

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Hastane atıksularından elektrokoagülasyon yöntemi ile kimyasal oksijen ihtiyacı gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Duygu ZOROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hastane atıksuyundan elektrokoagülasyon yöntemiyle renk gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Gular GAHRAMANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ambalaj atıklarının yönetimi uygulamalarda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri

Yazar :

 Melek ÇİNAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kırıkkale ilindeki tıbbi atık yönetiminin incelenmesi

Yazar :

 Medine YAVUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Trabzon ilindeki derin deniz deşarjlarının performanslarının incelenmesi ve alternatif öneriler

Yazar :

 Büşra POYRAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yeşilırmak deltası ve kıyı şeridinde kirlilik araştırılması ve kirliliğin biyolojik canlılar üzerinde etkilerinin incelenmesi

Yazar :

 H. Sibel YÜCEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Organklorlu pestisit endosülfanın topraktan biyolojik olarak giderimi

Yazar :

 Ayşe ARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Doğal Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-08 18:18:57

 

2018-04-08 18:18:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Aerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-08 18:18:35

 

2018-04-08 18:18:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Aerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-08 18:18:35

 

2018-04-08 18:18:35

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-08 18:18:15

 

2018-04-08 18:18:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-08 18:18:15

 

2018-04-08 18:18:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tehlikeli Atıklar Ve Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-08 18:17:42

 

2018-04-08 18:17:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tehlikeli Atıklar Ve Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-08 18:17:42

 

2018-04-08 18:17:42

 

2017-2018

Ders Adı :

 Tehlikeli Atıklar Ve Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-04-08 18:17:42

 

2018-04-08 18:17:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Müh. Temel İşlemler

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-04-08 18:17:08

 

2018-04-08 18:17:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-01-02 18:47:11

 

2018-04-08 18:17:08

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-11-02 16:28:45

 

2015-11-02 16:28:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-11-02 16:28:45

 

2015-11-02 16:28:45

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-11-02 16:28:20

 

2015-11-02 16:28:20

 

2014-2015

Ders Adı :

  Endüstriyel Proseslerde Membran Teknolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:41:47

 

2014-02-19 11:41:47

 

2013-2014

Ders Adı :

  Endüstriyel Proseslerde Membran Teknolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:41:47

 

2014-02-19 11:41:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıkların Yönetimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:39:25

 

2014-02-19 11:39:25

 

2009-2010

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıkların Yönetimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:41:48

 

2014-02-19 11:39:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıkların Yönetimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:39:25

 

2014-02-19 11:39:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Endüstriyel Su Ve Atıksu Arıtımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:38:38

 

2014-02-19 11:38:38

 

2006-2007

Ders Adı :

 Endüstriyel Su Ve Atıksu Arıtımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:38:38

 

2014-02-19 11:38:38

 

2007-2008

Ders Adı :

 Endüstriyel Su Ve Atıksu Arıtımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:39:33

 

2014-02-19 11:38:38

 

2008-2009

Ders Adı :

 Biyoremediasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:37:43

 

2014-02-19 11:37:43

 

2004-2005

Ders Adı :

 Biyoremediasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:37:43

 

2014-02-19 11:37:43

 

2003-2004

Ders Adı :

 Biyoremediasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:37:46

 

2014-02-19 11:37:43

 

2005-2006

Ders Adı :

 Optimizasyon Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:37:01

 

2014-02-19 11:37:01

 

2000-2001

Ders Adı :

 Optimizasyon Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:37:01

 

2014-02-19 11:37:01

 

2001-2002

Ders Adı :

 Optimizasyon Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:37:01

 

2014-02-19 11:37:01

 

2002-2003

Ders Adı :

 Doğal Arıtım Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:37:03

 

2014-02-19 11:36:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Doğal Arıtım Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:36:02

 

2014-02-19 11:36:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğal Arıtım Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:36:01

 

2014-02-19 11:36:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Doğal Arıtım Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:36:01

 

2014-02-19 11:36:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2005-2006

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2006-2007

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:35:30

 

2014-02-19 11:35:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:35:31

 

2014-02-19 11:34:08

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2007-2008

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2000-2001

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2006-2007

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2001-2002

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2003-2004

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2002-2003

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2004-2005

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:08

 

2014-02-19 11:34:08

 

2005-2006

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:34:11

 

2014-02-19 11:33:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2000-2001

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2004-2005

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2001-2002

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:11

 

2014-02-19 11:33:10

 

2002-2003

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2005-2006

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2003-2004

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2006-2007

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2007-2008

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2008-2009

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:33:10

 

2014-02-19 11:33:10

 

2009-2010

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2000-2001

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2001-2002

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2002-2003

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:31:56

 

2014-02-19 11:31:56

 

2007-2008

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:07

 

2014-02-19 11:32:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2006-2007

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2003-2004

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2004-2005

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2005-2006

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2008-2009

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtma Prosesi Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:32:05

 

2014-02-19 11:32:05

 

2009-2010

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:39

 

2014-02-19 11:29:39

 

2005-2006

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:39

 

2014-02-19 11:29:39

 

2000-2001

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2003-2004

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2001-2002

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2002-2003

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:39

 

2014-02-19 11:29:39

 

2004-2005

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2009-2010

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2006-2007

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2007-2008

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2008-2009

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:29:48

 

2014-02-19 11:29:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2003-2004

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2000-2001

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2001-2002

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetimi Prensibleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 11:28:22

 

2014-02-19 11:28:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:24:38

 

2014-02-19 11:19:10

 

2000-2001

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:10

 

2014-02-19 11:19:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:28:27

 

2014-02-19 11:19:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:10

 

2014-02-19 11:19:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:10

 

2014-02-19 11:19:10

 

2004-2005

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:10

 

2014-02-19 11:19:10

 

2003-2004

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:10

 

2014-02-19 11:19:10

 

2001-2002

Ders Adı :

 Mühendisllik Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:10

 

2014-02-19 11:19:10

 

2002-2003

Ders Adı :

 Çevresel Risk Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:19:21

 

2014-02-19 11:15:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevresel Risk Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:17:34

 

2014-02-19 11:15:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çevresel Risk Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:17:28

 

2014-02-19 11:15:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevresel Risk Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:15:39

 

2014-02-19 11:15:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2003-2004

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2000-2001

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2001-2002

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:59

 

2014-02-19 11:14:55

 

2002-2003

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2004-2005

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2005-2006

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2006-2007

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2007-2008

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:46

 

2014-02-19 11:14:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:14:55

 

2014-02-19 11:14:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:40

 

2014-02-19 11:13:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:48

 

2014-02-19 11:13:48

 

2002-2003

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:48

 

2014-02-19 11:13:48

 

2000-2001

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:52

 

2014-02-19 11:13:48

 

2001-2002

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:40

 

2014-02-19 11:13:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:40

 

2014-02-19 11:13:40

 

2003-2004

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:48

 

2014-02-19 11:13:48

 

2004-2005

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:39

 

2014-02-19 11:13:39

 

2006-2007

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:48

 

2014-02-19 11:13:48

 

2005-2006

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:39

 

2014-02-19 11:13:39

 

2007-2008

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:39

 

2014-02-19 11:13:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:48

 

2014-02-19 11:13:48

 

2008-2009

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:39

 

2014-02-19 11:13:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Anaerobik Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 11:13:39

 

2014-02-19 11:13:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2000-2001

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2001-2002

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2002-2003

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2003-2004

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2004-2005

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2005-2006

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2006-2007

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2007-2008

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:32

 

2014-02-19 11:10:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:23

 

2014-02-19 11:10:23

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:10:23

 

2014-02-19 11:10:23

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:11:31

 

2014-02-19 11:10:23

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:29

 

2014-02-19 10:54:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:29

 

2014-02-19 10:54:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:29

 

2014-02-19 10:54:29

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2007-2008

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2006-2007

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2005-2006

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2004-2005

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:29

 

2014-02-19 10:54:29

 

2003-2004

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:55:52

 

2014-02-19 10:54:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 11:29:52

 

2014-02-19 10:54:29

 

2000-2001

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-19 10:54:37

 

2014-02-19 10:54:37

 

2002-2003

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-02 18:51:44

 

2019-01-02 18:51:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Industrial Waste Management

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2019-01-02 18:51:52

 

2019-01-02 18:51:15

 

2018-2019

Ders Adı :

 Toksik Ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-02 18:50:55

 

2019-01-02 18:50:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-02 18:47:37

 

2019-01-02 18:47:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Endüstriyel Su Ve Atıksu Arıtımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-04-01 14:13:37

 

2020-04-01 14:13:37

 

2019-2020

Ders Adı :

 Endüstriyel Atıkların Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-04-01 14:10:19

 

2020-04-01 14:10:19

 

2019-2020

2019
 • 2018

  Rektör Danışmanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2016
  - 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2016

  Eğitim Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2015
  - 2019

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Pr.

 • 2012
  - 2015

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2012

  Newcastle

  Davetli Akademisyen

  2012 Yılında Newcastle University, Civil Engineering Research-Environmental Engineering Bölümünde 3 Aylık Proje Çalışmasına Katıldım

 • 2012
  - 2016

  Bilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2011
  - 2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2010
  - 2010

  Patras University

  Erasmus Exchange Scholar, Department Of Environmental Engineering

 • 2006

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2000
  - 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2006

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1987
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 1 1. Hafta-Endüstriyel atıksu karakterizasyonu, Deşarj standartları.pptx
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 2 2. Hafta-Endüstriyel katı atık ve kompozisyonu.pptx
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 3. Hafta-Biyolojik Arıtmanın Temelleri.pptx
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 4 4. Hafta-Biyolojik arıtımda modelleme yaklaşımları.pptx
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 5 5. Hafta-Biyodegradasyon.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 1 1. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 2 2. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 3. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 4 4. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 5 5. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 6 6. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 7 7. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 8 8. Hafta.pptx
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 9 9. Hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 1 ENDÜSTRİYELATIKYÖNETİMİ-1.HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 2 ENDÜSTRİYELATIKYÖNETİMİ-2.HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 3 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-3. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 4 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-4. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 5 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-5. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 6 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-6. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 7 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-7. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 8 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-8. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 9 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-9. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 10 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-10. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 11 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-11. HAFTA.pptx
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 12 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ-12. HAFTA.pptx.ppt
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 13 ENDÜSTRİYELKİRLİLİK.pdf
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 13 John Pichtel - Waste management practices_ municipal, hazardous, and industrial-Taylor & Francis (2005).pdf
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 14 Salah El Haggar - Sustainable Industrial Design and Waste Management_ Cradle-to-Cradle for Sustainable Development (2007) - libgen.lc.pdf
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 15 manual_on_industrial_hazardous_waste_management_for_authorities_in_low_and_middle_income_economies.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 1 biyofilm kinetik (1).pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 1 BİYOKÜTLE-DERS1.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 2 BİYOKÜTLE-DERS1.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 2 Biyofilm kinetiği-2.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 3 Biyofilm kinetiği-2.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 3 Biyofilm kinetiği-3.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 4 Biyofilm kinetiği-3.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 4 biyofilm kinetik.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 5 Biyofilm kinetiği-4.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 5 Biyofilm kinetiği-4.pptx
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 6 AAT Tasarım Rehberi (1).pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 6 AAT Tasarım Rehberi (1).pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 7 biyofilm kinetik.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 7 Biyofilm-5.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 7 Water Environment Federation - Biofilm Reactors WEF MOP 35 (Water Resources and Environmental Engineering Series) (2010).pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 8 BİYOKÜTLE-4.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 8 BIOFİLM-1.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 8 Biyolojik Arıtım.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 9 Biyolojik Arıtım.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 10 İLERİARITIM.pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 11 Marcos Von Sperling - Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors_ Biological Wastewater Treatment Volume 5-IWA Publishing (2007).pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 12 Water Environment Federation - Biofilm Reactors WEF MOP 35 (Water Resources and Environmental Engineering Series) (2010).pdf
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 13 (Handbook of Environmental Engineering 9) Nazih K. Shammas, Yu Liu, Lawrence K. Wang (auth.), Lawrence K. Wang PhD, PE, DEE, Nazih K. Shammas PhD, Yung-Tse Hung PhD, PE, DEE (eds.) - Advanced Biologic.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 1 ŞEHİRCİLİK, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.pdf
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 2 SUST. URB.-1.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 SUST. URB.-2.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 4 SUST. URB.-3.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 5 SUST. URB.-4.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 6 SUST. URB.-5.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 7 SUST. URB.-6.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 8 SUST. URB.-7.pptx.ppt
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 9 PHOTO-2020-03-10-13-11-55.jpg
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 10 SUST. URB.-8.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 12 OMÜ-TEHLİKELİATIKLAR-EĞİTİM4-2019.pptx
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 13 sürdürülebilir hava kir.1.pdf
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 13 01TRKYEDELLERNSRDRLEBLRLKBOYUTLARIAISINDANDEERLENDRLMES.pdf
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 13 Cevre_ve_DogalKaynaklarinSurdurulebilirYonetimiCalismaGrubuRaporu.pdf
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 14 Turkiyenin_Illeri_Surdurulebilirlik_Arastirmasi.pdf
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 14 surdurulebilirakillisehirlercalistayi_kitapcik_vf.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 Laboratuvar Güvenlik Eğitim Sunumu.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 2 October, 2020 - Loom Recording.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 Su Kalitesi (Numune Alma-Saklama-Analiz Etme).pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 Birim-boyut analizi-1. hafta.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 1. HAFTA-TEMEL KAVRAMLAR.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 Temel İşlemler I.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 1 Temel İşlemler-I Lab. Sunumu.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 2 Nötralizasyon Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 2 Dengeleme-HAFTA 2.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 2 Nötralizasyon.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 2 Temel İşlemler I- 3. Deney Nötralizasyon.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 2 8 October, 2020 - Loom Recording.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 3 KARIŞTIRMA-hafta 3.odp
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 3 [KARIŞTIRMA-hafta 3] - PowerPoint Slide Show - [KARIŞTIRMA-hafta 3].mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 4 Sedimantasyon-Çöktürme-4. hafta.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 4 Temel İşlemler I- 7. Deney Taneli Çökelme.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 4 Taneli Çökelme Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 4 20 October, 2020 - Loom Recording.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 5 Temel İşlemler I- 6. Deney Sertlik Giderimi.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 5 Sertlik Giderimi Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 7 Koagülasyon-Flokülasyon-Hafta-7.pptx
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 7 Koagülasyon Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 7 Temel İşlemler I- 2. Deney Pıhtılaştırma ve Yumaklaştırma.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 8 Temel İşlemler II 1. Deney Vakum Filtrasyonu.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 8 Vakum Filtrasyon Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 9 Flotasyon Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 10 Klorla Dezenfeksiyon Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 10 Temel İşlemler I- 8. Deney Klor ile Dezenfeksiyon.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 11 Adsorpsiyon ile Fenol Giderimi Deneyi.pdf
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 11 Temel İşlemler I- 4. Deney Adsorpsiyonla Fenol Giderimi.mp4
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 11 ADSORPSİYON-11. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 1 TEMELİŞL-REAKSİYONKİNETİK.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 1 Temel İşlemler II Reaksiyon kinetikleri.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 2 TEMEL İŞL.-REAKTÖRLER.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 2 Temel işlemler II-reaktörler-2.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 3 Termo-2. hafta.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 5 KİMYASALOKSİDASYON.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 5 2. Deney Biyolojik arıtım ve Aktif Çamur Kinetiği.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 6 3. Deney Viskozite Tayini.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 7 Aır strıppıng.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 7 Hava sıyırma.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 7 hava sıyırma.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 7 4. Deney İyon Değiştirme İle Sertlik Giderimi.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 8 5. Deney Ekstraksiyon Deneyi.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 9 kimyasalçöktürme.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 9 Kimyasal Çöktürme.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 10 Gaz Transferi-Havalandırma ve Kimyasal Oksidasyon Uygulama Soru.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 10 Dezenfeksiyon Uygulama Soruları.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 10 Kimyasal Çöktürme Uygulama Soruları.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 10 Reaktör-Reaksiyon Kinetiği Uygulama Soruları.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 10 Termodinamik Uygulama Soruları.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 12 ELEKTROKİMYASALARITIMDERS2.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 12 6. Deney Gaz Transferi.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 12 ELEKTROKİMYASALARITIM.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 13 7. Deney Hava sıyırma ile Amonyak giderimi.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 14 MEMBRANPROSESLER.pptx
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 14 MEMBRAN PROSESLER.ppt
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 14 8. Deney Isı Aktarımı.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 15 Elektrokimyasal Prosesler Uygulama Soruları.pdf
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 28 Membrane Processes.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr