İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: zekiacar@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Anahtar Kelimeler Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2002 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 1996 - 2002
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 1994 - 1996
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Çayır Mera Amenajmanı Ve Islahı 15 Çayır Mer Aların Bakımı

1999

Kitap Adı :

 Yembitkileri Kültürü

2012

Kitap Adı :

 Yembitkileri Kültürü

2004

Kitap Adı :

 Buğdaygil Yembitkileri

2002

Kitap Adı :

 Baklagil Yembitkileri

2003

Kitap Adı :

 Ekim Nöbeti

2009

Kitap Adı :

 Çayır Mera Amenajmanı Ve Islahı 2 Baklagil Yembitkileri

1999

Kitap Adı :

 Baklagil Yembitkileri

2003

Kitap Adı :

 Yembitkileri

Bölüm Adı :

 Buğdaygil Ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki

Editör Adı :

 R. Avcıoğlu, R. Hatipoğlu, Y. Karadağ

2012

Kitap Adı :

 Buğdaygil Yembitkileri

2002

Kitap Adı :

 Kaba Yemlerde Kalite

2018

Kitap Adı :

 Silajlık Mısır Tarımı

Bölüm Adı :

 Türkiye’Xxde Yem Bitkileri Üretimi

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Editör Adı :

 Zeki Acar

2019

Kitap Adı :

 Silajlık Mısır Tarımı

Bölüm Adı :

 Ekim Nöbeti

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeki Acar

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Effect Of Leaf Extracts İn Different Growth Periods Of Bituminaria Bituminosa (L.) C.h. Stirt. On Some Germination And Seedling Development Parameters Of Wheat

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Leblebici Sema, Gülümser Erdem, Can Mehmet, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Ksü Tarım Ve Doğa Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Organik Kaba Yem Üretiminde Yabancı Otlarla Mücadele

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 3

Makale Adı :

 Fındık Altında Yetişen Yaygın Fiğ Tahıl Karışımlarının Ot Veriminin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Demirkol Gürkan, Kaşko Arıcı Yeliz, Yılmaz Nuri, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Orman Üçgülü Yulaf Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Can Mehmet, Kaymak Gülcan, Gülümser Erdem, Acar Zeki, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Orman Üçgülü Yulaf Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Can Mehmet, Kaymak Gülcan, Gülümser Erdem, Acar Zeki, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Adaptability And Productive Potential Of İnitial Material From Grass Pea(Lathyrus Sativus L.)

Yazar Adı :

 Kosev Valentin, Vasileva Viliana, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Bulgarian Journal Of Agricultural Science

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Determination Of Morphological, Agricultural And Quality Parameters At Different Growth Stage Of Bituminaria Bituminosa Genotypes

Yazar Adı :

 Kumbasar Fatih, Acar Zeki, Gülümser Erdem, Can Mehmet, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Mineral Contents Of Forage Pea – Riticale İntercropping Systems Harvested At Different Growth Stages

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Acar Zeki, Arıcı Yeliz Kaşko

Dergi Adı :

 Legume Research

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Sera Gazı Salınımı Ve Çevre Kirliliğinin Azaltılması Yönünden Yemlik Baklagillerin Önemi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Önal Aşcı Özlem, Can Mehmet, Gülümser Erdem, Kaymak Gülcan

Dergi Adı :

 Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der.

Derleme Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Taxanomic And Phylogenetic İnvestigations On Psoralea Acaulis (Psoralea:fabaceae) With The Description Of A New Genus Kartalinia

Yazar Adı :

 Brullo Salvatore, Brullo Cristian, Cambria Salvatore, Acar Zeki, Salmeri Cristina, Del Galdo Gianpietro Giusso

Dergi Adı :

 Ann. Mıssourı Bot. Gard.

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme Ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi

Yazar Adı :

 Şimşek Soysal Ayşe Özge, Demirkol Gürkan, Önal Aşcı Özlem, Kaşko Arıcı Yeliz, Acar Zeki, Yılmaz Nuri

Dergi Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Ön Bitki Macar Fiği Tahıl Karışımlarının Silajlık Mısır Bitkisine Etkisi

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Sera Gazı Salınımı Ve Çevre Kirliliğinin Azaltılması Yönünden Yemlik Baklagillerin Önemi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Can Mehmet, Özlem Önal Aşçı, Gülümser Erdem, Kaymak Gülcan, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Derleme Makale

 

2018

Makale Adı :

 Genetıc Dıversıty Of Turkısh Lathyrus L. Landraces Usıng Issr Markers

Yazar Adı :

 Uysal Hüseyin, Acar Zeki, Ayan İlknur, Kurt Orhan

Dergi Adı :

 Genetika

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Effects Of Sowing Ratio And Harvest Periods On Hay Yields, Quality And Competitive Characteristics Of Hungarian Vetch – Cereal Mixtures

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Gülümser Erdem, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur, Mut Hanife, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Legume Research

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Biçim Zamanı Ve Tohum Oranlarının Macar Fiği Tahıl Karışımlarının Bazıkalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Effects Of Sowing Ratio And Harvest Periods On Hay Yields, Quality And Competitive Characteristics Of Hungarian Vetch-Cereal Mixtures

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Gülümser Erdem, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur, Mut Hanife, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Legume Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Değişik Doğal Katkı Maddelerinin Yonca Silajının Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Bostan Murat

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Orijinal Makale Değerlendirme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2016, 1

Makale Adı :

 Orijinal Yayın İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 9

Makale Adı :

 Hay Quality Of Persian Clover Trifolium Resupinatum Var Resupinatum Affected By Soil Properties

Yazar Adı :

 Özlem Önal Aşçı, Fatih Nalbanto, Deveci Metin, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Legume Perpectives

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Yayın Hakemliği

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Field Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 6

Makale Adı :

 Makale Değerlendirme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Field Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 6

Makale Adı :

 Yayın İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 5

Makale Adı :

 Kongreye Sunulan Makale İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Orijinal Yayın Hakemliği

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Tebliğ Makale Değerlendirme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Kongre Makale İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Hay Yield Quality Traits And İnterspecies Competition Of Forage Pea Triticale Mixtures Harvested At Different Stages

Yazar Adı :

 Özlem Önal Aşçı, Acar Zeki, Kaşko Arıcı Yeliz

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Field Crops

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Makale İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Field Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Kongre Makale Değerlendirme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Orijinal Makale İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Photosynthetica

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Tebliğ Makale İnceleme

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Hay Quality Of Some Native Clover Trifolium Sp Species From Asia Minor

Yazar Adı :

 Özlem Önal Aşçı, Deveci Metin, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Legume Perpectives

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Homoarginine ß Odap And Asparagine Contents Of Grass Pea Landraces Cultivated İn Turkey Food Chemistry

Yazar Adı :

 Onar Atiye Nur, Yavuz Erdoğan Behice, Ayan İlknur, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Food Chemistry

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Variation And Correlation Of Morpho Agronomic Traits And Biochemical Contents Protein And ß Odap İn Turkish Grass Pea Lathrus Sativus L Landraces

Yazar Adı :

 Basaran U, Z Acar, M Karacan, An Onar

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Field Crops

Özgün Makale

 

2013, 12

Makale Adı :

 Recent And Historical Status Of Grass Pea Lathyrus Sativus L İn Turkey

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Ccdn

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Effects Of Cultıvar Inoculatıon And Sowıng Date In Seed Yıeld And Yıeld Components Of Lupın

Yazar Adı :

 Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki, Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem, Gülümser Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Plant Nutrition

Özgün Makale

 


2012, 6

Makale Adı :

 Morphologıcal And Chemıcal Characters Of Bituminaria Bituminosa L Ch Stirtion Grown Naturally In The Mıddle Black Sea Regıon

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fıeld Crops

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Forage Potentıal Of Cowpea Vigna Unguiculata L Walp

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Mut Hanife, Başaran Uğur, Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fıeld Crops

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Germination Pattern Of Naturally Grown Lathyrus And Vicia Species Todifferent Methods And Seedbeds

Yazar Adı :

 Basaran U. , Mut H. , Asci O. Onal , Ayan I. , Acar Z.

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Plant Productıon

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Quantifying Aggregate Stability Of A Clay Soil Under Annual Forage Crops

Yazar Adı :

 Yakupoglu Tugrul, Basaran Ugur, Ozdemir Nutullah, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Journal Of Plant Nutrition And Soil Science

Özgün Makale

 


2011, 6

Makale Adı :

 Effect Of Pretreatments On Seed Germination Rate Of Red Clover Trifolium Pratense L Populations

Yazar Adı :

 Aşçı Önal Özlem, Acar Zeki, Başaran Uğur, Ayan İlknur, Mut Hanife

Dergi Adı :

 African Journal Of Agricultural Research

Özgün Makale

 

2011, 5

Makale Adı :

 Can Triticale Be Used As A Companion Crop With Red Clover

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur, Mut Hanife

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Some Quality Traits And Neurotoxinbeta N Oxalyl L Alpha Beta Diaminopropionic Acid Beta Odap Contents Oflathyrus Sp Cultivated İn Turkey

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife, Acar Zeki, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Bıotechnology

Özgün Makale

 

2011, 10

Makale Adı :

 Varıabılıty In Forage Qualıty Of Turkısh Grass Pea Lathyrus Sativus L Landraces

Yazar Adı :

 Basaran Ugur , Mut Hanife , Onal-Asci Ozlem , Acar Zeki , Ayan Ilknur

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fıeld Crops

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Seed Yield And Agronomic Parameters Of Cowpea Vigna Unguiculata L Genotypes Grown İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Basaran Ugur , Ayan Ilknur , Acar Zeki , Mut Hanife , Asci Ozlem Onal

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Bıotechnology

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Effects Of Phosphorus Application And Cutting Management On Seed Yield And Yield Components Of White Clover Trifolium Repens L

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Forage Yıeld And Lodgıng Traıts In Peas Pisum Sativum L Wıthdıfferent Leaf Types

Yazar Adı :

 Bilgili Uğur, Uzun Ayşen, Sincik Mehmet, Yavuz M, Aydınoğlu Bilal, Çakmakcı Sadık, Geren Hakan, Avcıoğlu Rıza, Nizam İlker, Tekeli A Servet, Gül İsmail, Anlarsal Adem Emin, Yücel Celal, Avcı M, Acar Zeki, Ayan İlknur, Üstün A, Açıkgöz Esvet

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fıeld Crops

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 The Effect Of Dıfferent Improvement Methods On Pasture Yıeld And Qualıtyof Hay Obtaıned From The Abandoned Rangeland

Yazar Adı :

 Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki, Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fıeld Crops

Özgün Makale

 

2010, 12

Makale Adı :

 Effect Of Manure Application On The Chemical Composition And Nutritivevalue Of Rangeland Hay

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 11

Makale Adı :

 Barley Companion Crop Management İn Red Clover Establishment

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Acar Zeki, Başaran Uğur, Ayan İlknur, Mut Hanife

Dergi Adı :

 African Journal Of Agricultural Research

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Determination Of Hay Quality Of Some Companion Crops Sown With Red Clover.

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Acar Zeki, Başaran Uğur, Ayan İlknur, Mut Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Food Environment

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Pea Companıon Crop For Red Clover Establıshment

Yazar Adı :

 Acar Zeki , Asci Ozlem Onal , Basaran Ugur , Ayan Ilknur , Mut Hanife

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fıeld Crops

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Relationship Between Soil Structure And Botanical Composition Of The Flat Pastures İn Coastal Region Of Samsun Province

Yazar Adı :

 Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki, Başaran Uğur, Töngel Özgür, Önal Aşcı Özlem

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2009, 2

Makale Adı :

 Biodiversity İn Morphological Properties And Nutritional Values Offorage Grass Species

Yazar Adı :

 Acar Zeki , Ayan Ilknur , Asci Ozlem , Basaran Ugur , Mut Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Envıronmental Bıology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Genotype X Environment İnteraction And Stability Analysis For Dry Matterand Seed Yield İn Field Pea Pisum Sativum L

Yazar Adı :

 Acikgoz E. , Ustun A. , Gul I. , Anlarsal E. , Tekeli A. S. , Nizam I. , Avcioglu R. , Geren H. , Cakmakci S. , Aydinoglu B. , Yucel C. , Avci M. , Acar Z. , Ayan I. , Uzun A. , Bilgili U. , Sincik M. , Yavuz M.

Dergi Adı :

 Spanısh Journal Of Agrıcultural Research

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Nitrogen And Phosphorous Fertilizer İmprove Pastures Naturally Growing Under Hazelnut Trees

Yazar Adı :

 Albayrak Sebahattin, Töngel Özgür, Ayan İlknur, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Methods For Improving Rangelands İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omu Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Mürdümük Lathyrus Sp Türlerinin Önemi Tarımda Kullanım Olanakları Ve Zararlı Madde İçerikleri

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Determination Of Morphological Agricultural And Cytological Characters Of Some Lathyrus Species

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Başaran Uğur

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Doğal Olarak Yetişen Bazı Baklagil Yembitkilerinin Bazı Morfolojik Ve Tarımsal Özellikleri

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Acar Zeki, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 Barley Companion Crop Management İn Red Clover Establishment

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Acar Zeki, Başaran Uğur, Ayan İlknur, Mut Hanife

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Agrıcultural Research

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Determination Of Some Agricultural And Cytological Characters Of Natural Cocksfoot Plants Dactylis Glomerata Ssp Glomerata L

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Mut Hanife, Acar Zeki, M Özgür Töngel

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Yembitkilerinde Karışık Ekim Sistemleri

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Ayan İlknur, Mut Hanife, Başaran Uğur

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak Vicia Ervilia L Hatlarının Ot Ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Morphological Chemical And Nutritional Properties Of Forage Plants İn Anatural Rangeland İn Turkey

Yazar Adı :

 Ayan I. , Acar Z. , Mut H. , Basaran U. , Asci Ozlem

Dergi Adı :

 Bangladesh Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Fosfor Uygulamasının Ak Üçgül Trifolium Repens L Ün Ot Ve Sap Verimi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Bitkiler Dünü Bugünü Ve Geleceği

Yazar Adı :

 Tiryaki İskender, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Yembitkileri Tohumluk Üretiminde Farklı Uygulamalar

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşçı Özlem

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Some Morphological And Nutritional Properties Of Legumes Under Natural Conditions

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Gülser Coşkun

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 

2001, 11

Makale Adı :

 Horoz İbiğinin Amaranthus Sp Yem Verimi Ve Bazı Özellikler Yönünden Bazı Yazlık Ürünlerle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Aktürk Dilek

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Horoz İbiği Amaranthus Sp Nin Azot İhtiyacının Ot Ve Tohum Veriminin Ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Genç Nevzat

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Farklı Azot Dozları Ve Sıra Aralıklarında Yetiştirilen Küçük Çayır Düğmesinde Sanguisorba Minor Scep Verim Ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Sancak Cengiz, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Horoz İbiği Amaranthus Nin Önemi Ve Kullanımı

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Sancak Cengiz, Genç Nevzat

Dergi Adı :

 Ekin

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Samsun Da Sulu Ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı Beta Vulgaris L Var Rapa Na Uygulanan Değişik Gübreler Ekim Zamanları Ve Bitki Sıklığının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

Yazar Adı :

 Manga İbrahim, Acar Zeki, Ayan İlknur, Tiryaki İskender, Özyazıcı Mehmet Arif

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Horoz İbiği A Cruentus Nin Silo Yemi Olarak Kullanılabilme Olanakları

Yazar Adı :

 Öztürk Ergin, Garipoğlu Ali Vaiz, Yıldırım Arda, Genç Nevzat, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 İki Yemlik Horoz İbiği Çeşidinin Verimi Ve Bazı Özelliklerine Farklı Azot Dozlarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma. I. Tohum Verimi.

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 6

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Fiğ Türlerinde Farklı Ekim Ve Hasat Zamanlarının Ot Ve Ham Protein Verimine Etkisi

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 İki Yemlik Horoz İbiği Çeşidinin Verimi Ve Bazı Özelliklerine Farklı Azot Dozlarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma I Tohum Verimi

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Bafra Ovası Koşullarında Yetiştirilen Çayır Üçgülünün Mineral Madde İçeriği Üzerine Fosfor Dozları Ve Sıra Aralığının Etkisi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Özyazıcı Mehmet Arif, Ayan İlknur, Manga İbrahim, Sürücü Abdül Kadir

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Çayır Üçgülünde Yeşil Ot Verimini Etkileyen Faktörlerin Etki Oranlarının Korelasyon Ve Path Analizi İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, İbrahim Manga, Özyazıcı Mehmet Arif

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Yumru Rhizobium Bakterileri İle Aşılamanın Yalın Ve Bazı Tek Yıllık Buğdaygiller İle Karışık Ekilen Adi Fiğin Kuru Ot Ve Ham Protein Verimine Etkisi

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Turkısh J. Of Agric. And Foresty

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Samsun Yöresinde Yetiştirilen Farklı Yulaf Çeşitlerinde Tanelerin Mineral Madde Kompozisyonu

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Korkmaz Ahmet, Gülser Coşkun

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Bazı Arpa Çeşitlerinin Kuru Ot Ve Tane Verimleri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Yonca Çeşitlerinin Kuru Ot Ve Ham Protein Verimi Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Çayır Üçgülü Trifolium Pratense L Nde Tohum Verimi Ve Tohumun Bazı Özellikleri Üzerine Farklı Sıra Aralığı Ve Fosfor Dozlarının Etkileri

Yazar Adı :

 Manga İbrahim, Özyazıcı Mehmet Arif, Ayan İlknur, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Samsun Yöresinde Yalnız Ve Adi Fiğle Karışık Yetiştirilen Bazı Yulaf Çeşitlerinden Elde Edilen Kuru Otun Mineral Madde Kompozisyonu

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Özyazıcı Mehmet Arif, Korkmaz Ahmet, Gülser Coşkun

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Adaptasyon Ve Verimleri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Aydın İbrahim, Ayan İlknur

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Asit Topraklarda Yetişen Çayır Mer A Ve Yembitkilerinde Kireçlemenin Önemi

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Yulafta Kuru Ot Verimi İle Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon Ve Path Analizi İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Anadolu J.of Aarı

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Ülkemizde Tohumluk Sorunu Ve Çözüm İçin Apomiksisten Yararlanma Olanakları

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Standart Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Yemlik Lahana Brassica Oleraceae L Nın Kuru Madde Ve Ham Protein Verimi Üzerine Ekim Zamanı Ve Azotlu Gübrelemenin Etkisi

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki, Fahrettin Tosun

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Adi Fiğ İle Karışık Ekilen Yeşil Yemlik Yulaf Çeşitlerinde Korelasyon Ve Path Analizi

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Apomiksis Ve Yembitkileri Islahında Kullanılması

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı Çok Yıllık Buğdaygil Yembitkileri Üzerinde Verim Ve Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Acar Zeki, Fahrettin Tosun

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Çayır Mer A Ve Yembitkileri Açısından Mikro Besin Elementlerinin Önem

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Aydın İbrahim, Fahrettin Tosun

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Kışlık Hububat Arpa Hasadından Sonra Dört Farklı Sıra Aralığı Mesafesinde Ekilen Dört Değişik Silajlık Mısır Çeşidinin Ot Verimleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Fahrettin Tosun

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1988

Makale Adı :

 Determination Of Hay Quality Of Some Companion Crops Sown With Redclover

Yazar Adı :

 Onal-Asci Ozlem , Acar Zeki , Basaran Ugur , Ayan Ilknur , Mut Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Food Agrıculture & Envıronment

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 The Effects Of Sheep Manure Application Time And Rates On Yield Andbotanical Composition Of Secondary Succession Rangeland

Yazar Adı :

 Mut Hanife , Ayan Ilknur , Basaran Ugur , Onal-Asci Ozlem , Acar Zeki

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Bıotechnology

Özgün Makale

 

1900

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 An Investigation On The Effect Of Various Improvement Methods On Hilly Ranges In Samsun District

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Manga İbrahim

Etkinlik Adı :

 Türk – Alman Tarımsal Araştırma 5. Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

1997, 09

Bildiri Adı :

 A new forage to be used in marginal lands with low input Bituminaria bituminosa L Stirt

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Gülümser Erdem, Ayan İlknur, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions. Proceedings of the 16th Symposium of the European Grassland Federation

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 08

Bildiri Adı :

 Some plant characteristics of accessions of fescue species Festuca sp collected from the Central Black Sea Region of Turkey

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Başaran Uğur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 EGF Congress: grassland in a Changing World

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 08

Bildiri Adı :

 Organik Tarımda Sürdürülebilirlik ve Ekim Nöbeti Uygulaması

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 06

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinin Tarımsal Potansiyeli İçinde Çayır Mer a ve Yembitkileri Üretiminin Yeri ve Önemi

Yazar Adı :

 Tosun Fahrettin, Aydın İbrahim, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1991, 05

Bildiri Adı :

 Determination of Neurotoxin in a grasspea by capillary electrophoresis

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Onar Atiye Nur, Behice Erdoğan Yavuz

Etkinlik Adı :

 10th İnternational Symposium on Pharmaceutical Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 06

Bildiri Adı :

 Kışlık ve Yazlık Ekilen Bazı Acıbakla Lupinus sp Çeşitlerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Gülümser Ali, Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Vicia narbonensis L Hatlarının Tohum Verimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Bazı Çok Yıllık Buğdaygil Yembitkilerinin Verimi Ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Başaran Uğur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Samsun İli Kıyı Kesiminde Yeralan Taban Meraların Bitki Örtüsü Toprak Yapısı Ve Belirlenen Önemli Sorunları

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Mut Hanife, Acar Zeki, Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Gübrelemenin Doğal Mer anın Ot Verimi Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Aydın İbrahim, Özyazıcı Mehmet Arif, Manga İbrahim

Etkinlik Adı :

 Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1994, 04

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Kışlık Ara Ürün Olarak Ot Elde Etmek Amacıyla Yetiştirilecek Bazı Yulaf Çeşitleri Üzerinde Verim ve Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Tosun Fahrettin

Etkinlik Adı :

 Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1994, 04

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Yulafın Tane Verimi ve Verim Unsurlarının Korelasyon ve Path Katsayısı Analizi ile Belirlenmesi ÜzerineBir Araştırma

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Tosun Fahrettin

Etkinlik Adı :

 Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1994, 04

Bildiri Adı :

 Suitability of Chicory for Forage Production

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Öztürk Elif, Kaymak Gülcan, Can Mehmet, Acar Zeki, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 The Impact on Yield and Some Traits of Different Forage Pea and Annual Ryegrass Mixtures

Yazar Adı :

 Can Mehmet, Kaymak Gülcan, Öztürk Elif, Ayan İlknur, Acar Zeki, Gülümser Erdem

Etkinlik Adı :

 International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Genetic affinity ß ODAP homoarginine and asparagine contents of Turkish grass pea landraces

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Onar Atiye Nur, Uysal Hüseyin, Can Mehmet, Kumbasar Fatih, Tuzen Elif

Etkinlik Adı :

 Forage resources and ecosystem services provided by mountain and Mediterranean grasslands and rangelands

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 06

Bildiri Adı :

 GROWING POSSIBILITIES OF FORAGE RAPE WITH SOME ANNUAL CROPS

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Zeybek Süleyman

Etkinlik Adı :

 Agrosym2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 A PLANT Bituminaria bituminosa SUITABLE TO PRODUCE FORAGE WITH LOW INPUT IN MEDITERRANEAN ENVIRONMENT

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Can Mehmet

Etkinlik Adı :

 Agrosym2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 THE VARIATION OF SOME SOIL TRAITS UNDER LEGUME X CEREALS MIXTURE AND SILAGE CORN ROTATION

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF THE NITROGEN DOSES EFFECTS ON GRAIN YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME OAT GENOTYPES

Yazar Adı :

 Can Mehmet, Bayram Celal, Ayan İlknur, Acar Zeki, Mut Zeki

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2018”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 CULTIVATING FORAGE RAPE WITH FORAGE PEA FOR FEEDPRODUCTION IN WINTER PERIOD

Yazar Adı :

 Baysan Canan, Ayan İlknur, Can Mehmet, Aşçı Özlem Önal, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2018”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF SUITABLE MIXING RATIOS OF CHICORY WITH ORCHARDGRASS AND RED CLOVER

Yazar Adı :

 Öztürk Elif, Ayan İlknur, Acar Zeki, Can Mehmet, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2018”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Changing Socio-Ecological and Economic Conditions, Relation Between Agricultural Situation and Forage Crop Culture in Turkey

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Başaran Uğur, Gülümser Erdem

Etkinlik Adı :

 3.International bozok Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 11

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Yüzlek Eğimli Arazilerde Yetiştirilen Mürdümük Hat ve Populasyonlarının Ot Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1997, 09

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yembitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Manga İbrahim, Özyazıcı Mehmet Arif

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1997, 09

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yembitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma.

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Manga İbrahim, Özyazıcı Mehmet Arif

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1997, 09

Bildiri Adı :

 Soil Structure and Natural Plant Composition of Pastures in the Coastal Region of Samsun Province

Yazar Adı :

 Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki, Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 05

Bildiri Adı :

 Forage Yield and Some Agricultural Traits of Cowpea Grown as Double Crop in Ecological Conditions of Samsun (Turkey)

Yazar Adı :

 Omar Hussein Abdulkadir, Ayan İlknur, Acar Zeki, Can Mehmet, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agriculture Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 Simultaneous determination of ß and odap by capillary zone electrophoresis

Yazar Adı :

 Karakartal Meral, Başaran Uğur, Acar Zeki, Onar Atiye Nur

Etkinlik Adı :

 4th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2007, 09

Bildiri Adı :

 The effects of different improvements methods on botanical composition of secondary succession rangeland

Yazar Adı :

 Mut Hanife, Ayan İlknur, Başaran Uğur, Can Mehmet, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 9th European dry Grassland meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Determination the effects of different cuts on botanical composition dry matter yield in a lowland pasture

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Gülümser Erdem

Etkinlik Adı :

 9th European dry Grassland meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarında Yetiştirilen Horoz İbiği Amaranthus sp nin Ot ve Tohum Verimi Bazı Özellikleri ve Besin Maddelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2001, 09

Bildiri Adı :

 The Effect of Barley Ratio Hordeum vulgare L as a Companion Crop on Seed Yield and Yield Components of Common Vetch Vicia sativa L

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Soya Hikmet

Etkinlik Adı :

 6th International Herbage Seed Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2007, 06

Bildiri Adı :

 Importance of Turkey Ecological Conditions in Herbage Seed Production

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Mut Zeki, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 6th International Herbage Seed Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 06

Bildiri Adı :

 Farklı Macar fiği Tahıl Karışımlarının Peşine Ekilen Silajlık Mısırda Bazı Kalite Parametrelerin Tespiti.

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 12. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Doğal Olarak Yetişen Bazı Lathyrus sp Ve Vicia sp Türlerinde Farklı Uygulamaların Çimlenme Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem, Ayan İlknur, Acar Zeki, Gülümser Erdem

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 06

Bildiri Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Börülce Vigna unguiculata L Çeşit ve Hatlarının Tohum Verimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 06

Bildiri Adı :

 Bazı Çok Yıllık Çim Lolium perenne L Çeşitlerinde Azotlu Gübrelemenin Ot ve Tohum Verimine Etkileri

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Ayan İlknur, Acar Zeki, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2003, 10

Bildiri Adı :

 Determination of some characters of grass pea Lathyrus sativus L populations cultivated in different parts of Turkey

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Başaran Uğur, Ayan İlknur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 8th European Dry Grassland Meeting. Dry Grassland of Europea:biodiversity, classification, conservation and management

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 06

Bildiri Adı :

 Yem Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Sabancı Cafer Olcayto, Tan Mustafa, Sancak Cengiz, Kızılşimşek Mustafa, Bilgili Uğur, Ayan İlknur, Karagöz Alptekin, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur, Bengi Yavuzer Gülşah, Kırbaş Recep, Akçapelen Melek

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Performances of the first registered forage cowpea cultivar of Turkey Ülkem

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Töngel Mustafa Özgür, Can Mehmet, Bayram Celal

Etkinlik Adı :

 15th International Meeting of the FAO-CIHEAM Subnetwork on Mediterranean Forages and Fodder Crops

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Effects of plant development phases on some morphological agronomical and chemical traits of Bituminaria bituminosa genotypes

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Can Mehmet, Kumbasar Fatih, Tuzen Elif, Zeybek Suleyman, Kaymak Gülcan

Etkinlik Adı :

 15th International Meeting of FAO-CIHEAM Subnetwork on Mediterranean Forages and Fodder Crops

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Is it possible to develop dormancy groups for Bituminaria bituminosa L

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Can Mehmet, Kumbasar Fatih, Tuzen Elif, Zeybek Suleyman, Kaymak Gülcan

Etkinlik Adı :

 15th International Meeting of the FAO-CIHEAM Subnetwork on Mediterranean Forages and Fodder Crops

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Morphological variability in some persian clover Trifolium resupinatum L populations from Ordu province Turkey

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Arıcı Yeliz Kaşko, Nalbanto Fatih, Deveci Metin, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 15th International Meeting of the FAO-CIHEAM Subnetwork on Mediterranean Forages and Fodder Crops

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 The Culture Originated From the Soil

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Can Mehmet

Etkinlik Adı :

 3rd INTERNATIONAL BOZOK SYMPOSIUM Regional Development and Socio-Cultural Structure

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Migration from Rural and Regional Development

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Can Mehmet

Etkinlik Adı :

 3rd INTERNATIONAL BOZOK SYMPOSIUM Regional Development and Socio-Cultural Structure

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 EFFECT OF CROP ROTATION ON HAY YIELD AND PROFITABILTY

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF APPROPRIATE SOWING DENSITY FOR THE FORAGE PEA IN SAMSUN (TURKEY) CONDITIONS

Yazar Adı :

 Öz Ertan, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OF SALİTİNESS ON SEED GERMİNATİON PERFORMANCE OF TEDERA

Yazar Adı :

 Kaymak Gülcan, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 GREEN AREA PERFORMANCE OF SOME COOL SEASON TURFGRASSES PLANTED WITH DIFFERENT SEEDING RATIOS

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Saygın Asuman, Can Mehmet, Mut Hanife, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF ADAPTATION AND QUALITY TRAITS OF SOME COOL SEASON TURF GRASSES IN SAMSUN CONDITIONS

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Arslan Sedat, Zeynep Malkoç, Ertan Öz, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 THE EFFECTS OF CUTTING FREQUENCY ON BOTANICAL AND QUALITY TRAITS OF A LOWLAND PASTURE

Yazar Adı :

 Candan Çağlayan, Ayan İlknur, Can Mehmet, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF RELATIONSHIPS AMONGST THE ALTITUDE, GROWING CHARACTERISTICS AND YIELD FOR TEDERA

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Can Mehmet, Celal Bayram, Öztürk Elif, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 IMPACTS OF ROW SPACING AND SOWING DATE ON FORAGE COWPEA (Vigna unguiculata L. Walp.) HAY YIELD AND QUALITY

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Can Mehmet, Mut Hanife, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Agrosym 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Yem bitkileri üretimini artırma olanakları

Yazar Adı :

 Sabancı Cafer Olcayto, Baytekin Harun, Balabanlı Cahit, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Türkiye de Yembitkileri Tohumculuğunun Son Durumu

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 11

Bildiri Adı :

 Ak Üçgülde Farklı Fosfor Dozları ve Depolama Sürelerinin Tohumun Çimlenme Oranına Etkisi

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Ayan İlknur, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 11

Bildiri Adı :

 Doğal Olarak Yetişen Bazı Mürdümük Lathyrus sp Türlerinde Depolama Süresi ve Mekanik Aşındırmanın Tohumların Çimlenme Oranı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Başaran Uğur, Acar Zeki, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Relationship Between Soil structure and Botanical Composition of the Plain Pastures in the Coastal Region of Samsun Province

Yazar Adı :

 Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki, Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 Sustainable Mediterranean Grasslands and Their Multi-Functions

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 04

Bildiri Adı :

 Morphological and Nutritional Properties of some Lathyrus Species

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife, Ayan İlknur, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Sustainable Mediterranean Grasslands and Their Multi-Functions

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Yields and Agricultural Characters of some Perennial Forage Grassas under Samsun Turkey Ecological Conditions

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Başaran Uğur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem

Etkinlik Adı :

 Sustainable Mediterranean Grasslands and Their Multi-Functions

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 04

Bildiri Adı :

 Determination of some charecters of red clovers naturally grown in the Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Ayan İlknur, Başaran Uğur, Acar Zeki, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 15. European Grassland Federation Symposium: Alternative Functions of Grassland

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 09

Bildiri Adı :

 The effects of some companion crops on red clover Trifolium pratense L yield and competition vigor against to weed

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Başaran Uğur, Mut Hanife, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 15. European Grassland Federation Symposium: Alternative Functions of Grassland

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 09

Bildiri Adı :

 Herbage yield and quality of Persian clover and annual ryegrass mixtures harvested at different growing stages.

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Özcan Nevzat, Can Mehmet, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Effects of Season on nutritional value of Tedera

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Tuzen Elif, Can Mehmet, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determination of some agronomic traits of Bituminaria bituminosa accessions collected from Black Sea Region

Yazar Adı :

 Gülümser Erdem, Başaran Uğur, Acar Zeki, Ayan İlknur, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 The Contributions of Grasslands to Conservation of Mediterranean Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 04

Bildiri Adı :

 Cultivated local Lathyrus varieties in Turkey and their some agronomical traits

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Acar Zeki, Önal Aşcı Özlem, Mut Hanife, Özgür Töngel

Etkinlik Adı :

 The Contributions of Grasslands to Conservation of Mediterranean Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 04

Bildiri Adı :

 Morphological traits of perennial ryegrass accessions in Black Sea Region of Turkey

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Mut Hanife, Başaran Uğur

Etkinlik Adı :

 The Contributions of Grasslands to Conservation of Mediterranean Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Suitable Mixture and Seeding Rates for Turfgrass Establishment in Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Saygın Asuman, Ayan İlknur, Can Mehmet, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress Van/Turkey

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF DIFFERENT ROW SPACING AND SOWING TIME OF FORAGE COWPEA Vigna unguiculata L Walp ON HAY YIELD AND SOME PROPERTIES IN SULUOVA ECOLOGICAL CONDITIONS

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Can Mehmet, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 Agrosym2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Somali Agriculture and Forage Cowpea (Vigna unguiculata L.Walp)

Yazar Adı :

 Omar Husein Abdulkadir, Ayan İlknur, Can Mehmet, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM Kastamonu/TURKEY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Mitigating Effects of Forage Legumes on Greenhouse Gases Emission and Some Pollutants

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Can Mehmet, Aşçı Özlem Önal, Gülümser Erdem, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM Kastamonu/TURKEY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Variation seed yield and morphological traits in Turkish grass pea genotypes

Yazar Adı :

 Başaran Uğur, Mut Hanife, Önal Aşcı Özlem, Gülümser Erdem, Acar Zeki, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 14th Mediterranean Grassland Congress: New approaches for grassland research in a contex of climate and socio-economic changes

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 The effect of seed size and some priming methods on germination of Vicia sativa L

Yazar Adı :

 Önal Aşcı Özlem, Acar Zeki

Etkinlik Adı :

 14th Mediterranean Grassland Congress: New approaches for grassland research in a contex of climate and socio-economic changes

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 A new annual summer forage crop Cowpea

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Can Mehmet, Acar Zeki, Mut Hanife

Etkinlik Adı :

 14th Mediterranean Grassland Congress: New approaches for grassland research in a contex of climate and socio-economic changes

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 Agricultural traits of blue grass accessions in Black Sea region of Turkey

Yazar Adı :

 Ayan İlknur, Acar Zeki, Gülümser Erdem, Can Mehmet

Etkinlik Adı :

 14th Mediterranean Grassland Congress: New approaches for grassland research in a contex of climate and socio-economic changes

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 Overview on grassland farming systems in Samsun Province

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 14th Mediterranean Grassland Congress: New approaches for grassland research in a contex of climate and socio-economic changes

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 Changes and reflections in agriculture high plateau husbandry and vegetation in Ladik Basin

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Ayan İlknur, Can Mehmet

Etkinlik Adı :

 24th General Meeting of the European Grassland Federation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 06

Bildiri Adı :

 SEASONAL IMPACT ON SOME QUALITY TRAITS AND BIOMASS YIELD OF COOL SEASON TURF GRASS GENOTYPES IN SAMSUN CONDITIONS

Yazar Adı :

 Acar Zeki, Kaymak Gülcan, Arslan Sedat, Gülümser Erdem, Ayan İlknur

Etkinlik Adı :

 International Agriculture Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Orman üçgülü Bituminaria bituminosa genotiplerinin tuzluluğa dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Orman üçgülü Bituminaria bituminosa genotiplerinin tuzluluğa dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi

15.05.2016

 

25.01.2018

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Mera Tipi Çok Yıllık Yem Bitki Çeşitlerinin Islahı

15.05.2015

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Orta Anadolu Koşullarında Macar Fiği Tahıl Karışım Oranları Biçim Zamanları ve Arkasından Ekilen Silajlık Mısırın Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Orta Anadolu Koşullarında Macar Fiği Tahıl Karışım Oranları Biçim Zamanları ve Arkasından Ekilen Silajlık Mısırın Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi

01.03.2014

 

15.07.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Kışlık Ara Ürün Olarak Yemlik Kolza Brassica napus L ve Bazı İkili Karışımlarının Yem Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Kışlık Ara Ürün Olarak Yemlik Kolza Brassica napus L ve Bazı İkili Karışımlarının Yem Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

24.08.2015

 

23.08.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 Orman Üçgülü Bituminaria bituminosa C H Stirt Bitkisinde Besin Unsurlarının Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi

15.04.2015

 

09.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi nde Bazı Buğdaygil Yembitkilerinin Toplanması Tanımlanması ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Orta Karadeniz Bölgesi nde Bazı Buğdaygil Yembitkilerinin Toplanması Tanımlanması ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Sinop ve Kastamonu illerinden Bituminaria bituminosa genotiplerinin toplanması tanımlanması ve kültüre alınma olanaklarının araştırılması

Proje Konusu :

 Samsun Sinop ve Kastamonu illerinden Bituminaria bituminosa genotiplerinin toplanması tanımlanması ve kültüre alınma olanaklarının araştırılması

01.06.2012

 

01.06.2015

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 06

Proje Adı :

 Türkiye de tarımı yapılan mürdümük Lathyrus sp populasyonlarının verim besin maddesi B ODAP içerikleri ve genetik farklılıklarının belirlenmesi

Proje Konusu :

 Türkiye de tarımı yapılan mürdümük Lathyrus sp populasyonlarının verim besin maddesi B ODAP içerikleri ve genetik farklılıklarının belirlenmesi

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

  Bazı yeşil alan bitkilerinin Samsun ekolojik koşullarına uyumu ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Bazı yeşil alan bitkilerinin Samsun ekolojik koşullarına uyumu ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Türkiye nin farklı yörelerinde yetiştirilen mürdümük populasyonlarının tarımsal özellikleri besin içerikleri ve ODAP düzeylerinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Türkiye nin farklı yörelerinde yetiştirilen mürdümük populasyonlarının tarımsal özellikleri besin içerikleri ve ODAP düzeylerinin belirlenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bazı arkadaş bitkilerin çayır üçgülünün fide gelişimi ot verimi yabancı ot rekabeti ve diğer bazı özelliklerine etkileri

Proje Konusu :

  Bazı arkadaş bitkilerin çayır üçgülünün fide gelişimi ot verimi yabancı ot rekabeti ve diğer bazı özelliklerine etkileri

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Fosfor uygulaması ve biçim sırasının ak üçgülün tohum ve ot verimi üzerine etkisi

Proje Konusu :

 Fosfor uygulaması ve biçim sırasının ak üçgülün tohum ve ot verimi üzerine etkisi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMU Kurupelit Yerleşkesi nde doğal olarak yetişen bazı mürdümük Lathyrus sp türlerinin morfolojik tarımsal ve sitolojik özelliklerinin incelenmesi

Proje Konusu :

 OMU Kurupelit Yerleşkesi nde doğal olarak yetişen bazı mürdümük Lathyrus sp türlerinin morfolojik tarımsal ve sitolojik özelliklerinin incelenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun koşullarında horoz ibiğinin Amaranthus sp yem verimi yönünden bazı yazlık ürünlerle karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Proje Konusu :

 Samsun koşullarında horoz ibiğinin Amaranthus sp yem verimi yönünden bazı yazlık ürünlerle karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun koşullarında iki farklı horoz ibiği Amaranthus sp çeşidinin azot ihtiyacının ve bazı özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Proje Konusu :

 Samsun koşullarında iki farklı horoz ibiği Amaranthus sp çeşidinin azot ihtiyacının ve bazı özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi nde Bazı Buğdaygil Yembitkilerinin Toplanması Tanımlanması ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Orta Karadeniz Bölgesi nde Bazı Buğdaygil Yembitkilerinin Toplanması Tanımlanması ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Fındık Altlarının Yem Kaynağı Olarak İyileştirilmesi

Proje Konusu :

 Karadeniz Bölgesinde Fındık Altlarının Yem Kaynağı Olarak İyileştirilmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) için uygun ekim sıklığının belirlenmesi

Proje Konusu :

 Samsun Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) için uygun ekim sıklığının belirlenmesi

15.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Orta Anadolu Koşullarında Macar Fiği Tahıl Karışım Oranları Biçim Zamanları ve Arkasından Ekilen Silajlık Mısırın Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Orta Anadolu Koşullarında Macar Fiği Tahıl Karışım Oranları Biçim Zamanları ve Arkasından Ekilen Silajlık Mısırın Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi

01.04.2014

 

25.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Kışlık Kolza (Brassica napus L.) ile Karışıma Girecek Uygun Yem Bezelyesi Çeşidi ve Hasat Zamanının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yem bitkisi

22.03.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 03

Proje Adı :

 Kolza ve bazı tek yıllık yem bitkileri karışımları ile iki farklı katkı maddesinin silaj kalitesine etkileri

Proje Konusu :

 Kolza ve bazı tek yıllık yem bitkileri karışımları ile iki farklı katkı maddesinin silaj kalitesine etkileri

03.07.2017

 

22.03.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 03

Proje Adı :

 Bituminaria bituminosa (L.)’nın İkincil Metabolitlerin Tespiti ile Allelopatik ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi

01.07.2018

 

14.10.2019

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 10

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekkür belgesi

2015

 

Ulusal BSE

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Teşekkür belgesi

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

İdari Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


Maro Tarım

 

Ticari (Özel)

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 CERTIFICATE OF APPRECIATION

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


FACULTY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT

 

Yurtdışı Üniversite

 

YUNANİSTAN

2015

Ödül Adı :

 Certificate of Appreciation

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment

 

Üniversite

 

YUNANİSTAN

2015

Ödül Adı :

 Certificate of Appreciation

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment

 

Üniversite

 

YUNANİSTAN

2015

Ödül Adı :

 Alanında En iyi Poster Ödülü

Ödül Açıklama :

 Kongre sırasında yapılan oylama ve bilim kurulunun değerlendirmesi sonucunda hazırlamış olduğumuz poster alanında en iyi poster ödülü ile ödüllendirildi.

2016

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Kongre Bilim Kurulu

 

Diğer

 

YUNANİSTAN

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Silajlık Mısır Tarımı

Yazar Adı :

 Acar Zeki

Yayınevi :

 Tarım Gündem Dergisi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Iğdır Fbd

Ulusal

 

Dergi

 

Iğdır Fbd

 

Iğdır

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Akademik Ziraat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Akademik Ziraat Dergisi

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB abstract, TR dizin

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

Uluslararası

 

Dergi

 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

 

Cluj

 

ROMANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Field Crops

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Field Crops

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Field Crops

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Field Crops

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

1900

1900

Yayın Yeri :

 Photosynthetica

Uluslararası

 

Dergi

 

Photosynthetica

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Derim

Ulusal

 

Dergi

 

Derim

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Iğdır Fbd

Uluslararası

 

Dergi

 

Iğdır Fbd

 

Türkçe

 

CAB

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ege Üniv. Zir. Fak. Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ege Üniv. Zir. Fak. Dergisi

 

Türkçe

 

CAB

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

Agricola, CAB

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

Uluslararası

 

Dergi

 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Euphytica

Uluslararası

 

Dergi

 

Euphytica

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Applied Ecology

Uluslararası

 

Dergi

 

Applied Ecology

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Tarm Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Tarm Bilimleri Dergisi

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Field Crops

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Field Crops

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Euphytica

Uluslararası

 

Dergi

 

Euphytica

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

15 Th International Meeting Of The Fao-Cıheam Subnetworkon Mediterranean Forages And Fodder Crops

 

Orestiada

 

YUNANİSTAN

 

İngilizce

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Mürdümük (Lathyrus sp.) Türlerinin Morfolojik, Tarımsal ve Sitolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar :

 Uğur Başaran

2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

2005

Tez Adı :

 Orman Üçgülü (Bituminaria bituminosa C. H. Stirt) Bitkisinde Besin Unsurlarının Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi

Yazar :

 Elif TUZEN

2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

2016

Tez Adı :

 DEĞİŞİK DOĞAL KATKI MADDELERİNİN YONCA SİLAJININ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazar :

 Murat Bostan

2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

2016

Tez Adı :

 Samsun koşullarında iki farklı horoz ibiği (Amaranthus sp.) çeşidinin azot ihtiyacının ve bazı özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Nevzat GENÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 An Investigation on comparing amaranthus varieties with some summer crops in terms of feed yield under Samsun ecological

Yazar :

 Dilek AKTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Fosfor uygulaması ve biçim sırasının ak üçgül (Trifolium repens L. )'ün tohum ve ot verimlerine etkisi

Yazar :

 Özlem ÖNAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Bazı arkadaş bitkilerin çayır üçgülü (Trifolium pratense L.)'nün fide gelişimi, ot verimi, yabancı ot rekabeti ve diğer bazı özelliklerine etkileri

Yazar :

 Özlem ÖNAL AŞCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Türkiye'nin farklı yörelerinde yetiştirilen mürdümük (Lathyrus sativus L.) populasyonlarının tarımsal özellikleri, protein içerikleri ve ODAP düzeylerinin belirlenmesi

Yazar :

 Uğur BAŞARAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Orta Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişen Bituminaria bituminosa L. (Syn. Psoralea bituminosa L.) bitkisinin tanımlanması ve tarımsal özelliklerinin araştırılması

Yazar :

 Erdem GÜLÜMSER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 OMÜ Kurupelit yerleşkesinde doğal olarak yetişen bazı mürdümük (Lathyrus sp.) türlerinin morfolojik tarımsal ve sitolojik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Uğur BAŞARAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Gelişme dönemlerine göre Bituminaria bituminosa L. genotiplerinde verim ve kalite özelliklerinin değişimi

Yazar :

 Fatih KUMBASAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Orta Anadolu koşullarında macar fiği+tahıl karışımlarının ve arkasından ekilen silajlık mısırın verim ve kalitesinin belirlenmesi

Yazar :

 Erdem GÜLÜMSER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Değişik doğal katkı maddelerinin yonca silajının kalitesi üzerine etkileri

Yazar :

 Murat BOSTAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Orman üçgülü (Bituminaria bituminosa C.H. Stirt) bitkisinde besin unsurlarının mevsimsel değişiminin belirlenmesi

Yazar :

 Elif ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Kışlık ara ürün olarak yemlik kolza (Brassica napus L.) ve bazı ikili karışımlarının yem verimi ve kalitesinin belirlenmesi

Yazar :

 Süleyman ZEYBEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Orman üçgülü (Bituminaria bituminosa L.) genotiplerinin tuzluluğa dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi

Yazar :

 Gülcan KAYMAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Bazı yeşil alan bitkilerinin samsun ekolojik koşullarına uyumu ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Sedat ARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kışlık kolza (Brassica napus L.) ile karışıma girecek uygun yem bezelyesi çeşidi ve hasat zamanının belirlenmesi

Yazar :

 Canan BAYSAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:22:14

 

2014-02-12 16:22:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:22:14

 

2014-02-12 16:22:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:22:06

 

2014-02-12 16:22:06

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:22:14

 

2014-02-12 16:22:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:22:06

 

2014-02-12 16:22:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:22:14

 

2014-02-12 16:22:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yapay Mera Kurma Ve İşletme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:21:42

 

2014-02-12 16:21:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Yapay Mera Kurma Ve İşletme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:21:42

 

2014-02-12 16:21:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 Yapay Mera Kurma Ve İşletme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:21:42

 

2014-02-12 16:21:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yapay Mera Kurma Ve İşletme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:21:42

 

2014-02-12 16:21:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yapay Mera Kurma Ve İşletme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:21:35

 

2014-02-12 16:21:35

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yapay Mera Kurma Ve İşletme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:21:35

 

2014-02-12 16:21:35

 

2010-2011

Ders Adı :

 Doğal Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:20:33

 

2014-02-12 16:20:33

 

2010-2011

Ders Adı :

 Doğal Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:20:33

 

2014-02-12 16:20:33

 

2008-2009

Ders Adı :

 Doğal Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:20:40

 

2014-02-12 16:20:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Doğal Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:20:33

 

2014-02-12 16:20:33

 

2009-2010

Ders Adı :

 Doğal Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:20:40

 

2014-02-12 16:20:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğal Yem Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:20:33

 

2014-02-12 16:20:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:02

 

2014-02-12 16:20:02

 

2004-2005

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:02

 

2014-02-12 16:20:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:09

 

2014-02-12 16:20:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:09

 

2014-02-12 16:20:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:02

 

2014-02-12 16:20:02

 

2006-2007

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:02

 

2014-02-12 16:20:02

 

2008-2009

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:09

 

2014-02-12 16:20:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:02

 

2014-02-12 16:20:02

 

2009-2010

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:09

 

2014-02-12 16:20:09

 

2007-2008

Ders Adı :

 Marjinal Alanlarda Tarım Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:20:09

 

2014-02-12 16:20:09

 

2005-2006

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:34

 

2014-02-12 16:19:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:34

 

2014-02-12 16:19:34

 

2000-2001

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2001-2002

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:34

 

2014-02-12 16:19:34

 

2004-2005

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2003-2004

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:34

 

2014-02-12 16:19:34

 

2002-2003

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:34

 

2014-02-12 16:19:34

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2005-2006

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:34

 

2014-02-12 16:19:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2006-2007

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2007-2008

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:19:27

 

2014-02-12 16:19:27

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:18:54

 

2014-02-12 16:17:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Münavebe

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:17:46

 

2014-02-12 16:17:46

 

2006-2007

Ders Adı :

 Münavebe

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:17:46

 

2014-02-12 16:17:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Münavebe

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:17:46

 

2014-02-12 16:17:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Münavebe

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:17:53

 

2014-02-12 16:17:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Münavebe

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:17:53

 

2014-02-12 16:17:53

 

2012-2013

Ders Adı :

 Münavebe

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 16:17:53

 

2014-02-12 16:17:53

 

2011-2012

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:32

 

2014-02-12 16:16:32

 

2001-2002

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:32

 

2014-02-12 16:16:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:32

 

2014-02-12 16:16:32

 

2006-2007

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:32

 

2014-02-12 16:16:32

 

2002-2003

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2003-2004

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2004-2005

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2007-2008

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Baklagil Yem Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 16:16:39

 

2014-02-12 16:16:39

 

2005-2006

2019
 • 2013
  - 2013

  Imıda Murcia / Spain

  Geçici Araştırıcı

 • 2002

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarla Bitkileri Bölümü

  Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2008

  Dekan Yardımcısı

 • 2000
  - 2008

  Enstitü Müdür Yardımcısı

 • 1996
  - 2002

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarla Bitkileri Bölümü

  Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı

 • 1994
  - 1996

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarla Bitkileri Bölümü

  Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı

 • 1986
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

  Araştırma Yapmak Ve Öğrenci Yetiştirmek

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 1 Baklagil yembitkilleri giriş 1.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 2 Baklagil yembitkilleri giriş 1.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 3 baklagil yembitkileri giriş 2.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 3 Yem bitkilerinde zararlı maddeler.pptx
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 4 yonca.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 5 yonca.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 6 Korunga.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 7 üçgül.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 8 üçgül.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 9 gazal boynuzu.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 9 taşyoncası.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 11 fiğ.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 12 fiğ.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 13 yem bezelyesi.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 13 mürdümük.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 14 çemen-buyotu (trigonella L.) cinsi.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 14 Geven (astragalus sp.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 14 taçotu.ppt
TBB304 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Baklagil Yem Bitkileri 14 lüpen.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 1 1-herbaryum-tanım, sınıflandırma.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 2 1-herbaryum-tanım, sınıflandırma.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 3 2-tarihçe-toplama.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 4 2-tarihçe-toplama.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 5 3-Herbaryum için toplama.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 6 3-Herbaryum için toplama.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 7 4-arazide alınacak notlar.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 8 4-arazide alınacak notlar.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 9 5-kurutma-yapıştırma-etiketleme.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 11 5-kurutma-yapıştırma-etiketleme.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 12 6-Koruma ve dolaplara yerleştirme.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 13 6-Koruma ve dolaplara yerleştirme.pptx
TBB314 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Herbaryum Tekniği 14 6-Koruma ve dolaplara yerleştirme.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 1 Tarım sektörü.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 2 Tarım sektörü.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 3 tarla tarımı yöntemleri.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 4 tarla tarımı yöntemleri.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 5 Ekim nöbeti Tanım ve tarihce.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 6 ekim nöbeti - bitki besleme.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 7 ekim nöbeti - bitki besleme.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 8 ekim nöbet-hast zararlı.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 9 ekim nöbet-hast zararlı.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 11 Bitkiler arası uyuşum ilişkileri.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 12 Bitkiler arası uyuşum ilişkileri.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 13 ekim nöbetinin planlanması.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 14 Sürdürülebilir Tarım.ppt
TBB307 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Münavebe 15 Bölgeler-Ekim nöbeti örnekleri.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 1 znx-uupq-zvt (2020-10-20 at 03_17 GMT-7).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 1 Horoz ibiği.pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 2 mri-btgo-uet (2020-10-27 at 03_25 GMT-7).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 2 Hayvan Pancarı.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 3 out-cjwi-ruf (2020-11-24 at 02_19 GMT-8) (1).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 3
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 3 Tuz Çalısı.pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 4 out-cjwi-ruf (2020-11-24 at 02_19 GMT-8) (1).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 4 Süpürge Otu.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 5 wkk-smjh-hid (2020-11-03 at 02_20 GMT-8).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 5 Brassica sp..pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 6 uzo-iqcu-ovp (2020-11-10 at 02_19 GMT-8).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 6 Çayır düğmesi.pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 6 Bituminaria.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 7 gdf-symh-wez (2020-11-17 at 02_19 GMT-8).mp4
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 7 Cichorium intybus.pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 7 Adi aslandişi.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 8 Arı Otu.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 9 Sinir otu.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 11 çoban değneği.pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 12 tarla sarmaşığı.ppt
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 13 semiz otu.pptx
TBB413 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Doğal Yem Kaynakları 13 Ebegümeci.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 1 1-Türkiye' de Kırsal Kesimin Sorunları.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 2 2-Türkiye' de Tarım Arazilerinin Durumu.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 3 3-İşletme büyüklüğü vb. sorunlar.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 4 4-Girdi maliyeti sorunları.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 5 5-Maliyet ertan.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 6 6-Nüfus artışından kaynaklanan sorunlar.docx
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 7 7-Erozyn sorunu.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 8 8-Kuru Tarım alanlarında uygulanabilecek yöntemler.docx
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 9 9-Türkiye sulama ve drenaj durumu ve geliştirilmesi.pptx
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 10 10-Tohum ve tohumluk sorunu.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 11 11-Mekanizasyon ve iş gücü.ppt
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 12 12-Türkiye Tarımında Gübreleme.pptx
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 13 13-Taban Suyu.doc
TAB608 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 14 14-Tuzluluk ve sodiklik.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/1-T%C3%BCrkiye'%20de%20K%C4%B1rsal%20Kesimin%20Sorunlar%C4%B1.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/1-T%C3%BCrkiye'%20de%20K%C4%B1rsal%20Kesimin%20Sorunlar%C4%B1.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/2-T%C3%BCrkiye'%20de%20Tar%C4%B1m%20Arazilerinin%20Durumu.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/2-T%C3%BCrkiye'%20de%20Tar%C4%B1m%20Arazilerinin%20Durumu.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/3-%C4%B0%C5%9Fletme%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20vb.%20sorunlar.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/3-%C4%B0%C5%9Fletme%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20vb.%20sorunlar.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/3-%C4%B0%C5%9Fletme%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20vb.%20sorunlar.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/5-Maliyet%20ertan.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/4-Girdi%20maliyeti%20sorunlar%C4%B1.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/5-Maliyet%20ertan.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/5-Maliyet%20ertan.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/6-N%C3%BCfus%20art%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20kaynaklanan%20sorunlar.docx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/6-N%C3%BCfus%20art%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20kaynaklanan%20sorunlar.docx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/7-Erozyn%20sorunu.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/7-Erozyn%20sorunu.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/8-Kuru%20Tar%C4%B1m%20alanlar%C4%B1nda%20uygulanabilecek%20y%C3%B6ntemler.docx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/8-Kuru%20Tar%C4%B1m%20alanlar%C4%B1nda%20uygulanabilecek%20y%C3%B6ntemler.docx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/9-T%C3%BCrkiye%20sulama%20ve%20drenaj%20durumu%20ve%20geli%C5%9Ftirilmesi.pptx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/9-T%C3%BCrkiye%20sulama%20ve%20drenaj%20durumu%20ve%20geli%C5%9Ftirilmesi.pptx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/10-Tohum%20ve%20tohumluk%20sorunu.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/10-Tohum%20ve%20tohumluk%20sorunu.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/11-Mekanizasyon%20ve%20i%C5%9F%20g%C3%BCc%C3%BC.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/11-Mekanizasyon%20ve%20i%C5%9F%20g%C3%BCc%C3%BC.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/12-T%C3%BCrkiye%20Tar%C4%B1m%C4%B1nda%20G%C3%BCbreleme.pptx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/12-T%C3%BCrkiye%20Tar%C4%B1m%C4%B1nda%20G%C3%BCbreleme.pptx
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/13-Taban%20Suyu.doc
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/13-Taban%20Suyu.doc
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/14-Tuzluluk%20ve%20sodiklik.ppt
TAB608 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110082/14-Tuzluluk%20ve%20sodiklik.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 1 1-TÜRKİYE TOPRAKLARININ TOPOĞRAFİK VE EKOLOJİK SORUNLARI.ppt
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 2 2-TARIM ARAZİLERİNİN MEVCUT SORUNLARI.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 3 3-KURAKLIK.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 4 4-Kuraklık etkileri.ppt
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 5 5-TUZLULUK.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 6 6-Tuzluluk ve sodiklik.ppt
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 7 7-Asitli topraklar.docx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 8 8-Taban Suyu.doc
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 10 9-Taban suyu ve ıslaklık sorunu.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 10 10-YÜKSELTİ-EĞİM.docx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 11 11-TOPRAK DERİNLİĞİ.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 12 12-Taşlılık ppt.pptm
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 13 13-Organik madde.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 14 14-Topografya-yöney.pptx
TAB609 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 15 14-Topografya-yöney.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/1-T%C3%9CRK%C4%B0YE%20TOPRAKLARININ%20TOPO%C4%9ERAF%C4%B0K%20VE%20EKOLOJ%C4%B0K%20SORUNLARI.ppt
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/1-T%C3%9CRK%C4%B0YE%20TOPRAKLARININ%20TOPO%C4%9ERAF%C4%B0K%20VE%20EKOLOJ%C4%B0K%20SORUNLARI.ppt
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/2-TARIM%20ARAZ%C4%B0LER%C4%B0N%C4%B0N%20MEVCUT%20SORUNLARI.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/2-TARIM%20ARAZ%C4%B0LER%C4%B0N%C4%B0N%20MEVCUT%20SORUNLARI.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/3-KURAKLIK.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/3-KURAKLIK.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/4-Kurakl%C4%B1k%20etkileri.ppt
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/4-Kurakl%C4%B1k%20etkileri.ppt
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/5-TUZLULUK.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/5-TUZLULUK.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/6-Tuzluluk%20ve%20sodiklik.ppt
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/6-Tuzluluk%20ve%20sodiklik.ppt
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/7-Asitli%20topraklar.docx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/7-Asitli%20topraklar.docx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/8-Taban%20Suyu.doc
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/8-Taban%20Suyu.doc
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/10-Y%C3%9CKSELT%C4%B0-E%C4%9E%C4%B0M.docx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/9-Taban%20suyu%20ve%20%C4%B1slakl%C4%B1k%20sorunu.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/11-TOPRAK%20DER%C4%B0NL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/11-TOPRAK%20DER%C4%B0NL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/12-Ta%C5%9Fl%C4%B1l%C4%B1k%20ppt.pptm
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/12-Ta%C5%9Fl%C4%B1l%C4%B1k%20ppt.pptm
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/13-Organik%20madde.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/13-Organik%20madde.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/14-Topografya-y%C3%B6ney.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/14-Topografya-y%C3%B6ney.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 15 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/14-Topografya-y%C3%B6ney.pptx
TAB609 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 15 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/110083/14-Topografya-y%C3%B6ney.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 1 1-2-Yembitkilleri giriş.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 2 1-2-Yembitkilleri giriş.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 3 3-4-Yembitkileri giriş.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 4 3-4-Yembitkileri giriş.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 5 5-EKİM YÖNTEMLERİ.pptx
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 6 6-Yem Bitkileri Ekim Makinaları.pptx
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 7 7-8-Tarla tarımı yöntemleri.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 8 7-8-Tarla tarımı yöntemleri.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 10 9-Tohumluk durumumuz.ppt
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 11 10-Yem+Bitkilerinde+Tohumculuk+Tekniği.PPT
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 11 11-TOHUM KAPLAMA.pptx
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 12 12-Antibesinsel Maddeler.pptx
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 13 13-Tanenler.pptx
TAB629 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 14 14-Türkiye'de-Yem Bitkileri-Son.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/1-ForageQuality.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 1 1-ForageQuality.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/1-ForageQuality.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 2 2-forage-quality-concepts-and-practices.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/3-RFQ.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 3 3-RFQ.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/4-antinutfactForages.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 4 4-antinutfactForages.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/5-antinutritional%20and%20toxic%20subs..pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 5 5-antinutritional and toxic subs..pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/6-PoisonousPlants.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 6 6-PoisonousPlants.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/7-Nitrate%20toxicity%20of%20forages.ppt
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 7 7-Nitrate toxicity of forages.ppt
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/8-N%C3%B6rolathyrism%20and%20grasspea.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 8 8-Nörolathyrism and grasspea.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/9-Grasspea%20history%20in%20Turkey.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 9 9-Grasspea history in Turkey.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/10-Lathyrus-food%20chemistry.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 10 10-Lathyrus-food chemistry.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/11-Toxins%20and%20mycotoxins%20in%20grasses.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 11 11-Toxins and mycotoxins in grasses.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/12Oxalates.pptx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 12 12Oxalates.pptx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/13-oksalati.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 13 13-oksalati.docx
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/14-tanen.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 14 14-tanen.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 15 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zekiacar/120500/2016.%20Legume%20Perspectives,%2012,%2024-25.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 15 2016. Legume Perspectives, 12, 24-25.pdf
TAB728 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 15
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 1 1-Tarım sektörü.ppt
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 2 2-küresel Tarım politikaları.docx
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 3 3-İklim Değişikliği.docx
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 4 4-Global Gıda Güvencesi.docx
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 5 5-Tarımda Sürdürülebilirlik.docx
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 6 6-tarla tarımı yöntemleri.ppt
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 7 7-Ekim nöbeti Tanım ve tarihce.ppt
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 8 8-Sürdürülebilir Tarm.ppt
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 9 9-Sür. Tar. Neden Önemlidir.docx
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 10 10-Surdurulebilir-Tarim-Ilkeleri.pdf
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 11 11-Sürdürülebilir tarımın uygulanışı.pdf
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 12 11-Sürdürülebilir tarımın uygulanışı.pdf
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 12 12-ekim nöbeti - bitki besleme.ppt
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 13 13-ekim nöbet-hast zararlı.ppt
SET722 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Tarım (DSPL), Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 14 14-allelopati.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr