İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: zeren@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller Fransızca,İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Biyoloji
Anahtar Kelimeler Moleküler Biyoloji
Hücre Biyolojisi
Biyokimya
Öğrenim Bilgileri
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990 - 1999
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1984 - 1991
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi, 1978 - 1982
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Comparative Histology Of The Digestive Tract Of Acrida Anatolica And Parapholidoptera Spinulosa (Orthoptera)

Yazar Adı :

 Eren Banu, Başar Fatih, Sağır Dilek, Demirel Yılmaz Burcu, Mercan Sevcan, Eren Zafer

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Health Science And Life

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Stereological Examination Of Curcumin’S Effects On Hippocampal Damage Caused By The Anti-Epileptic Drugs Phenobarbital And Valproic Acid İn The Developing Rat Brain

Yazar Adı :

 Demirel Burcu, Eren Banu, Sağır Dilek, Eren Zafer, Başardı Gökçe Ayşe

Dergi Adı :

 Acta Histochemica

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Stereological Examination Of Curcumin’S Effects On Hippocampal Damage Caused By The Anti-Epileptic Drugs Phenobarbital And Valproic Acid İn The Developing Rat Brain

Yazar Adı :

 Demirel Burcu, Eren Banu, Sağır Dilek, Eren Zafer, Ayşe Başardı Gökçe

Dergi Adı :

 Acta Histochemica

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal Ppar-Γ Agonist Rosiglitazone Exposure On Rat Hippocampus Development İn A Time-Dependent Manner: A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Sağır Dilek, Eren Banu, Demirel Burcu, Eren Zafer, Keleş Osman Nuri, Gökçe Ab

Dergi Adı :

 Human Experimental Toxicology

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Effects Of Omeprazole And Gentamicin On The Biochemical And Histopathological Alterations Of The Hypoxia Reoxygenation İnduced İntestinal İnjury İn Newborn Rats

Yazar Adı :

 Bıçakçı U, Tander Burak, Arıtürk Mehmet Ender, Aydın Bahattin Kerem, Aydın Oğuzhan, Rızalar Rıza, Eren Zafer, Bernay Rıza Ferit

Dergi Adı :

 Pediatric Surgery İnternational

Özgün Makale

 

2005, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Polylactide Membranes On The Levels Of Reactive Oxygen Species İn Periodontal Flaps During Wound Healing

Yazar Adı :

 Aliyev Eldar, Sakallioglu Umur, Eren Zafer, Açıkgöz Hasan Gökhan

Dergi Adı :

 Biomaterials

Özgün Makale

 

2004, 5

Makale Adı :

 Deneysel Peridonitis Modelinde Sistemik Askorbik Asit Uygulamasının Histopatolojik Ve Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi

Yazar Adı :

 Tezal Gonca, Özkan Çetinkaya Burcu, Ayas Bülent, Erdoğan Deniz, Eren Zafer, Açıkgöz Hasan Gökhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 2

Makale Adı :

 The Effect Of Aspirin And Antioxidant Buthylated Hydroxy Anisole On Liver Microsomal Benzo A Pyrene Hydroxylase Activity İn Mice Mus Musculus

Yazar Adı :

 Eren Zafer

Dergi Adı :

 Biochemical Archives

Özgün Makale

 

1997, 10

Makale Adı :

 Aflatoxin B2 Nin Farelerde Karaciğer Lizozomal Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Eren Zafer, Atalay Atilla

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi

Özgün Makale

 

1985, 4

Makale Adı :

 Changes İn Liver Lysosomal Enzyme Activities İn Mice Swiss Albino During Hepatocarcinogenesis By Aflatoxin G2 Ld30

Yazar Adı :

 Eren Zafer, Atalay Atilla

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi

Özgün Makale

 

1984

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Critical Molecules:’Antioxidants’

Yazar Adı :

 Solmaz Fatma Gönül, Dıraman Emine, Eren Banu, Eren Zafer

Etkinlik Adı :

 International Congress of Health and Envorenment

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 CRITICAL MOLECULES . ”ANTIOXIDANTS”

Yazar Adı :

 Solmaz Fatma Gönül, Dıraman Emine, Eren Banu, Eren Zafer

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Acrida anatolica ve Parapholidoptera spinulosa (ORTHOPTERA) TÜRLERİNDE SİNDİRİM SİSTEMİ’NİN ANATOMİK VE HİSTOLOJİK YAPISININ IŞIK MİKROSKOBUNDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Eren Banu, Başar Fatih, Mercan Sevcan, Demirel Yılmaz Burcu, Sağır Dilek, Eren Zafer

Etkinlik Adı :

 IVSS International Vocational Science Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Acrida Anatolica ve Parapholidoptera Spinulosa (Orthoptera) Türlerinde Sindirim Sistemi’nin Anatomik ve Histolojik Yapısının Işık Mikroskobunda Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

Yazar Adı :

 Eren Banu, Başar Fatih, Mercan Sevcan, Demirel Burcu, Sağır Dilek, Eren Zafer

Etkinlik Adı :

 IVSS 2017 International Vocational Science Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Histological Investigation of Possible Effects of Nutrient Stress on Digestive System of Malacosoma neustria

Yazar Adı :

 Eren Banu, Ekşioğlu Damlanur, Mercan Sevcan, Eren Zafer

Etkinlik Adı :

 Ecology Symposium 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Cancer and junctional complexes

Yazar Adı :

 Eren Banu, Dıraman Emine, Solmaz Fatma Gönül, Eren Zafer

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Cyclosporine A Verilmiş Ratlarda Wistar albino Karaciğerde BHA Butylated Hydroxyanisole Kullanımına Bağlı Olarak Yaşlanma Kriterlerindeki Değişikliklerin Araştırılması OMÜ araştırma fonu nca desteklenmiştir

Proje Konusu :

 Cyclosporine A Verilmiş Ratlarda Wistar albino Karaciğerde BHA Butylated Hydroxyanisole Kullanımına Bağlı Olarak Yaşlanma Kriterlerindeki Değişikliklerin Araştırılması OMÜ araştırma fonu nca desteklenmiştir

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Akrolein verilmiş ratlarda wistar albino karaciğerde beta glukan ın apoptozis mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılması

Proje Konusu :

 Akrolein verilmiş ratlarda wistar albino karaciğerde beta glukan ın apoptozis mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Aspirin ve Doxorubicin in Swiss Albino Tipi Laboratuvar Farelerinde Mus musculus Hücre Ölümü Apoptozis ve Yaşlanma Aging Üzerine Moleküler Düzeyde Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması ve Bu Etki Sürecinde Histokimyasal Değişimlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Proje Konusu :

 Aspirin ve Doxorubicin in Swiss Albino Tipi Laboratuvar Farelerinde Mus musculus Hücre Ölümü Apoptozis ve Yaşlanma Aging Üzerine Moleküler Düzeyde Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması ve Bu Etki Sürecinde Histokimyasal Değişimlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 F295 Köpeklerde Atrisorb uygulanmış ve Radikal Süpürücü Enzimler Süperoksit Dismutaz ve Katalaz SOD ve CAT verilmiş dişeti dokularında Radikal Süpürücü Enzimlerin SOD CAT ve Glutathion Peroxidase aktivitelerinin zamana göre değişimi

Proje Konusu :

 F295 Köpeklerde Atrisorb uygulanmış ve Radikal Süpürücü Enzimler Süperoksit Dismutaz ve Katalaz SOD ve CAT verilmiş dişeti dokularında Radikal Süpürücü Enzimlerin SOD CAT ve Glutathion Peroxidase aktivitelerinin zamana göre değişimi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Aspirin ve Vitamin E tocopherol verilmiş ratlarda iskemi reperfüzyon sonrası eritrosit glutathion peroksidaz katalaz ve süperoksit dismutaz aktivitelerindeki değişmelerin karşılaştırmalı olarak araştırılması

Proje Konusu :

 Aspirin ve Vitamin E tocopherol verilmiş ratlarda iskemi reperfüzyon sonrası eritrosit glutathion peroksidaz katalaz ve süperoksit dismutaz aktivitelerindeki değişmelerin karşılaştırmalı olarak araştırılması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Aspirin ve Vitamin E tocopherol ve Antioksidant BHA ün farelerde Swiss albino Karaciğer total Superoksit Dismutaz ve Katalaz aktivitelerindeki değişikliklerin araştırılması

Proje Konusu :

 Aspirin ve Vitamin E tocopherol ve Antioksidant BHA ün farelerde Swiss albino Karaciğer total Superoksit Dismutaz ve Katalaz aktivitelerindeki değişikliklerin araştırılması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Aspirin ve antioksidant Butylated Hydroxyanisole ün farelerde Mus musculus karaciğer RNA miktarına etkilerinin araştırılması

Proje Konusu :

 Aspirin ve antioksidant Butylated Hydroxyanisole ün farelerde Mus musculus karaciğer RNA miktarına etkilerinin araştırılması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Aspirin ve Antioksidantların Butylated Hydroxyanisole ve Ascorbic acid Vitamin C farelerde Swiss albino Benzo a pyrene Hydroxylase aktivitesi üzerine etkilerinin araştırılması

Proje Konusu :

 Aspirin ve Antioksidant BHA nın etkisi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Lisinopril Verilmiş Ratlarda Kalp Hekzokinaz Enzim Aktivitesinin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Lisinopril Verilmiş Ratlarda Kalp Hekzokinaz Enzim Aktivitesinin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi

23.09.2017

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 09

Proje Adı :

 Karbamazepin verilmiş ratlarda karaciğer süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitelerinin zamana bağlı olarak değişiminin araştırılması

Proje Konusu :

 Karbamazepin verilmiş ratlarda karaciğer süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitelerinin zamana bağlı olarak değişiminin araştırılması,OMÜ Araştırma Fonunca desteklenmiştir

01.05.2014

 

28.07.2017

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 07

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 “Aspirin ve Antioksidantların (Butylated Hydroxyanisole ve Ascorbic acid-Vitamin C) farelerde (Swiss albino) Benzo(a)pyrene Hydroxylase aktivitesi üzerine etkileri”

Yazar :

 Emine Dıraman

1994

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

1994

Tez Adı :

 İzotretinoin verilmiş ratlarda (Wistar albino) karaciğer sitoplazmik sitokrom P450 redüktaz enzim aktivitelerindeki değişikliklerin araştırılması.

Yazar :

 Ayşegül Türkdönmez

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 Karbamazepin verilmiş ratlarda karaciğer süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitelerinin zamana bağlı olarak değişiminin araştırılması

Yazar :

 Ela Zeynep YAYLA UZUN

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 “Aspirinin farelerde kandaki askorbik asit düzeyine etkilerinin araştırılması”

Yazar :

 Arzu ŞAHİN

1993

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

1993

Tez Adı :

 Endosulfan'ın swiss albino tipi laboratuvar farelerinde (mus musculus) serum alkalen fosfataz aktivitesi üzerine etkisi

Yazar :

 Emine SAĞLAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1988

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1988

Tez Adı :

 Endosulfanın farelerde (mus musculus) serum asit fosfataz aktivitesi üzerine etkisi

Yazar :

 Hamdi Güray KUTBAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1988

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1988

Tez Adı :

 Lineer alkyl benzen (LAB) ve dodecyl benzen (DDB)'in staphylococcus aureus (ATCC 25923) ve pseudomonas aeruginosa (KUEN 253 Tip 3)nın bazı biyokimyasal aktiviteleri ve antibiyotiklere direnç mekanizmaları üzerine ...

Yazar :

 Turgay MAYADAĞLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1988

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1988

Tez Adı :

 Diş macunlarının tükrük florası üzerindeki antibakteriyel etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Nuran YAPICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1992

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1992

Tez Adı :

 Aspirin ve antioksidant butylated hydroxyanisole'ün farelerde (mus musculus) karaciğer RNA miktarına etkileri

Yazar :

 Birsen KILIÇOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Aspirin ve vitamin E (tocopherol)'nin farelerde (Mus musculus) karaciğer total süperoksit dismutase ve katalaz aktivitelerine etkileri

Yazar :

 Münevver ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Aspirin ve antioksidant buthylated hydroxyanisole'ün tavşanlarda eritrosit total katalaz, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz aktiviteleri üzerine etkileri

Yazar :

 Sema YANBEYİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Polilaktik asit (PLA) içerikli bariyer membranlarının insan dişeti superoxide dismutase (SOD) ve Catalase (CAT) aktiviteleri üzerine etkileri

Yazar :

 Eldar ALİYEV

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Selenyum, vitamin E, aspirin verilmiş farelerde karaciğer mitokondirial, süperoksit dismutaz aktivitelerinin zamana bağlı değişimi

Yazar :

 F. Gönül SOLMAZ AKBAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Aspirin ve vitamin E (alfa-tokoferol) verilmiş ratlarda karaciğerde yapılan iskemi/reperfüzyon sonrası eritrosit radikal sürücü enzim (süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz) aktivitelerindeki değişiklikler

Yazar :

 Birsen KILIÇOĞLU AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Nikotin ve melatoninin swiss albino tipi laboratuvar farelerinde karaciğer antioksidant enzim aktiviteleri üzerine etkileri

Yazar :

 İkbal Agah İNCE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Aspirin ve doksorubisin'in farelerde (Mus musculus) programlanmış hücre ölümü (apoptozis) üzerine enzimatik düzeyde etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması

Yazar :

 Gülhan AKŞİMŞEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Aspirin ve antioksidant β-D-glukan’ın farelerde(Mus musculus) yaslanma üzerine etkilerinin enzimatik düzeyde araştırılması

Yazar :

 İrem ÇELEBİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Atrisorb uygulanmış ve radikal süpürücü enzimler (superoxide dismutase (SOD) ve catalase (CAT) verilmiş köpeklerin dişeti dokularında radikal süpürücü enzimlerin (SOD, CAT ve glutathione peroxidase) aktivitelerinin zamana göre değişimi

Yazar :

 Eldar ALİYEV

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2005

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Sisplatin verilmiş sıçanların böbrek hücrelerinde cAMP'nin radikal süpürücü enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Hilal ALTINKAYNAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Sisplatin verilmiş ratlarda cAMP ve CoQ'nun karaciğer radikal süpürücü enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin ve hasar giderilmesindeki rollerinin araştırılması

Yazar :

 Fatma Gönül AKBAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Akrolein verilmiş ratlarda (Wistar albino) karaciğerde beta-glukan'ın apoptozis mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Gülhan ATAGÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Cyclosporine a verilmiş ratlarda (Wistar albino), karaciğerde BHA (Butylated Hydroxyanisole kulaanımına bağlı olarak yaşlanma kriterlerindeki değişikliklerin araştırılması

Yazar :

 İrem GÜRKANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Karbamazepin verilmiş ratlarda karaciğer süperoksid dismutaz enzim aktivitesinin zamana bağlı olarak değişiminin araştırılması

Yazar :

 Ela Zeynep YAYLA UZUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Gövde pasına (puccinia graminis var. tritici) dayanıklılıkları farklı buğday çeşitleri üzerinde biyokimyasal dayanıklılık mekanizmalarının araştırılması

Yazar :

 Banu EREN

Ankara Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Botanik Anabilim Dalı


1982

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1982

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Biyokimya Lab Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-23 16:36:31

 

2018-10-23 16:36:31

 

2017-2018

Ders Adı :

 Biyokimya Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:36:05

 

2018-10-23 16:36:05

 

2017-2018

Ders Adı :

 Biyokimya Lab I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-23 16:35:39

 

2018-10-23 16:35:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Biyokimya I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:35:17

 

2018-10-23 16:35:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Protein Biyokimyası

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-23 16:16:07

 

2018-10-23 16:16:07

 

2018-2019

Ders Adı :

 İleri Biyokimyasal Teknikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-23 16:15:52

 

2018-10-23 16:15:52

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyokimya Lab Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-23 16:15:28

 

2018-10-23 16:15:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyokimya Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:15:07

 

2018-10-23 16:15:07

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyokimya Lab I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-23 16:14:43

 

2018-10-23 16:14:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyokimya I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:14:24

 

2018-10-23 16:14:24

 

2018-2019

2019
 • 2007
  - 2011

  Rektör

 • 2007
  - 2011

  Amasya Üniversitesi

  Rektör

  2547 / 13 B-4 Maddesi Uyarınca 4 Yıl İçin Amasya Üniversitesi Rektörü Olarak Atandım , 2011 De Görev Yerim Omü Ne Döndüm

 • 2001
  - 2007

  Dekan

 • 1999

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

 • 1990
  - 1999

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi (Doç.dr.)

  Eğitim-Öğretim

 • 1990
  - 1999

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

 • 1984
  - 2008

  Dekan Yardımcısı

 • 1984
  - 1990

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi (Yrd.doç.dr.)

  Eğitim-Öğretim

 • 1984
  - 1991

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

 • 1984
  - 2008

  Anabilim Dalı Başkanı

 • 1978
  - 1982

  Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi

  Fen Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

 • 1978
  - 1984

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Asistan

  1765 Sayılı Yasa İle Asistan, 2547 Ar-Gör

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr