Öğretim Görevlisi Zeynep SAĞLAMİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: zeynep.saglam@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-11724998
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Hemşirelik Esasları
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2011 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Prevalence, Etiology And Risk Factors For Falls İn Neurological Patients Admitted To The Hospital İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Acta Clinica Croatica

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Factors Affecting The Empathic Tendency Levels And Communication Skills Of The Palliative Care Nurses

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Şener Asuman, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Determination Of The Effects Of Daily Life Activities And Self-Care Capacity On Depression Of The Elderly İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Acta Clinica Croatica

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Determination Of Self-Efficacy Levels Of Diabetic İndividuals

Yazar Adı :

 Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 New Trends And İssues Proceedings On Advances İn Pure And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 The Factors Affecting The İllness Perception İn Patients Staying İn A State Hospital

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Masat Sevil

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Advances İn Pure And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Determining Reasons Why Old People Come To Old Age Asylum

Yazar Adı :

 Ayar Tuğçe, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Determination Of Self-Care Power Of Hemodialysis Patients

Yazar Adı :

 Aydın Ebru, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Death Anxiety İn Old İndividuals And Factors Affecting Depression Level Related With Death

Yazar Adı :

 Alıcı Cennet Büşra, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Determination Of The Usage Of Complementary And Alternative Medicine Among Pregnant Women İn The Northern Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Collegian: The Australian Journal Of Nursing Practice, Scholarship And Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Annelerin Anne Sütü Ve Emzirme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Kanser Tanısı Almış Olan Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çınarlı Tuğba

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Serebrovasküler Hastalık Tanısı Almış Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Memiş Ayşegül

Dergi Adı :

 Sağlık Ve Toplum

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Altmışbeş Yaş Ve Üzeri Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Korkmaz Mehmet

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Koyuncu S, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Meme Kanseri Erken Tanı Metodlarından Yararlanma Durumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çelebi Pınar, Memiş Ayşegül, Sağlam Zeynep, Beyhan Figen

Dergi Adı :

 Meme Sağlığı Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Determining The Correlation Between Sexual Satisfaction And Loneliness Levels İn Patients With Hemodialysis İn A Muslim Community

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Sexuality And Disability

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Determination Of The Use Of Complementary And Alternative Medicine By Women İn The Climacteric Period İn The Turkish City Of Samsun

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Dergi Adı :

 Contemporary Nurse

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 The Use Of Complementary And Alternative Medicine By Older Patients Have Chronic Diseases

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, İlknur Aydın Avcı, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Burn Epidemiology And Cost Of Medication İn Paediatric Burn Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Burns

Özgün Makale

 

2012, 3

Makale Adı :

 Use Of And Attitudes Toward Complementary And Alternative Medicine Among Midwives İn Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Use Of Complementary And Alternative Medicine By Patients With Cancer İn Northern Turkey Analysis Of Cost And Satisfaction

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Nursing

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Determination Of Physical Assessment Skills Used By Nurses İn Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Basınç Ülseri Prevalansı Ve Etiyolojisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Patient Satisfaction With The Nursing Care İn Hospital

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Meral Şenol

Dergi Adı :

 Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Erkek Hemşirelik Öğrencilerine Bakışı.

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal C, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Dünyada Ve Türkiye’De Yaşlı Sağlığı Ve Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Sendrom

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Hemodiyaliz Hastalarının Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Nefroloji Hemşireliği Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri Ve Mesleği Tercih Etme Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hyo Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Kadınların Meme Kanseri Koruyucu Önlemler Ve Kkmm İle İlgili Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliği

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Meme Sağlığı Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yalnızlık

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Aile Ve Toplum Eğitim Kültür Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Klimakterium Döneminde Bulunan Kadınların Menopoza İlişkin Sağlık Yakınmaları Ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Aile Ve Toplum Eğitim-Kültür Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Sonu Bakım Ve Ölüm Durumuna İlişkin Duygu Ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 C.ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Bağımlılık Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ve Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Hıv/aıds Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Üroloji Hastalarında Postoperatif Ağrı Karakteristikleri

Yazar Adı :

 Doğuş N, Koç Zeliha, Karapaça Y, Ağrıman B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Büyük Üroloji Buluşması

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Üroloji Hastalarında Postoperatif Konstipasyon Risk Tanılaması

Yazar Adı :

 Samsun A, Koç Zeliha, Aksu Oğlu Arzu, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Büyük Üroloji Buluşması I. Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 18-65 Yaş Arası Kadınların Meme Kanseri Risk Düzeyleri ve Erken Tanı Hizmetlerini Kullanım Durumları İle Öz Bakım Güçlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep, Memiş A

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 2. Karadeniz Meme Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 03

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Meme Kanserini Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çelebi P, Memiş A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 2. Karadeniz Meme Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 03

Bildiri Adı :

 Determining Satisfaction With Life and Use of Complementary and Alternative Medicine in Diabetes Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 The 1st International Clinical Nursing Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Determining Satisfaction With Life and Use of Complementary and Alternative Medicine in Hypertension Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 The 1st International Clinical Nursing Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Determining Prevalence and Etiology of Pressure Ulser Hospitalized Patients in a Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 The 1st International Clinical Nursing Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Yıldırım Furkan, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Kronik Bel ve Boyun Ağrısı İle Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çakır S, Koç Zeliha, Akbaş E, Sağlam Zeynep, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesiyle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Akbaş A, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Osteoporozu Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Annelerin Doğum Sonrası Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Geleneksel İnanç ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yılmazer T, Taşkın F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Okul-Hastane İşbirliği ve İntörnlük Uygulamasına İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yılmazer T, Taşkın F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Umut-Umutsuzluk Düzeyleri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Taşkın F, Yılmazer T, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Factors Affecting the Attitudes of Nurses Toward Efficiecy

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep, Yaman E

Etkinlik Adı :

 6th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Determination of Factors Affecting Opinions and Perceptions of Nurses Regarding the Work Environment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep, Yaman E

Etkinlik Adı :

 6th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Nöroloji Hastalarında Düşme Prevalansı Risk Faktörleri ve Etiyolojisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi ve Doyumunun Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Özel D, Korkmaz M

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Gebelikte Bakım Alma Durumunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Yüksel P

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 65 Yaş ve Üzeri Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Şahin T, Korkmaz M

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Determination of Factors Effecting The Care Taking Load of Care Takers for Individuals Diagnosed with Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Şahin T

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Self-Care Power of Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 The Determination of Life Quality and Satisfaction and Pain Perception in Cancer Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 Gebelerin Prenatal Bakıma İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Ebelerin Fiziksel Tanılama Becerilerini Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sosyotropi- Otonomi Düzeyleri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özdoğan M T, Ay A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS’ten Korunmada Öz-Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tetik V, Göl D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Özdoğan M T, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine İlişkin Bakış Açıları İle Mesleği Tercih Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Cinel D, Uygun H K, Aktaş B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarındaki Yüksek Ateşi Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Cinel D, Uygun H K, Aktaş B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Serviks Kanseri ve Human Papilloma Virus Aşı Uygulaması İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Gül Ç, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 15-49 Yaş Grubu Kadınların Özbakım Gücü İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tetik V, Çiftçi M, Özkurt Ş, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Sağlık Bakım Profesyonellerinin Çalışma Ortamında Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Uygun H K, Cinel D, Aktaş B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Koyuncu S, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kaplan G, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Bir Kız Yurdunda Kalan Gençlerde Premenstrüel Belirti ve Değişimlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydın M, Korkmaz Ö, Kök R, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımı İle Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Demir G, Bekdemir K, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Akbulut A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Determining the Use of Herbal Medicine among the Hospitalized Patients of the Physical Therapy and Rehabilitation Unit

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Y

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslar arası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Y

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslar arası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Determining the Fatigue Level and The Affecting Factors in Oncologic Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kıymaz D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer 23

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Hope Hopelessness Levels and Continuous Anger and Anger Expression Styles of Oncology Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Yeşim, Sayar K, Yaman E

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer 23

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Determining the Loneliness and Perceived Social Support Levels in Oncologic Patients MASCC ISOO International Symposium on Supportive Care

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydemir A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve Ölüme İlişkin Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Gülşah, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Hemşire ve Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Bilgi ve Uygulamaları İle Özbakım Gücünün Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Yılmaz B

Etkinlik Adı :

 3. Karadeniz Meme Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 03

Bildiri Adı :

 Öğrencilerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 06

Bildiri Adı :

 Sağlıklı ve Diyabetik Adölesanların Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Güveli G, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 06

Bildiri Adı :

 Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Brokoviç Leyla, Koç Zeliha, Sayar K, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Gebelerin Algıladıkları Fiziksel ve Emosyonel Yakınmalarının Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Sayar K, Koç Zeliha, Brokoviç Leyla, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 04

Bildiri Adı :

 Ebelerin Otonomi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Brokoviç Leyla, Koç Zeliha, Sayar K, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 04

Bildiri Adı :

 Ebelerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sayar K, Koç Zeliha, Brokoviç Leyla, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 Determining the Use of HerbalMedicineamong Hospitalized Patients of the Physical Therapy and Rehabilitation Unit

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Şener Asuman, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3rd AnnualInternational Conferenceon Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Death anxiety in old individuals and factors affecting depression level related with death

Yazar Adı :

 Alıcı Cennet Büşra, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determination Of Self-Care Power Of Hemodialysis Patients

Yazar Adı :

 Aydın Ebru, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determining Reasons Why Old People Come To Old Age Asylum

Yazar Adı :

 Ayar Tuğçe, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Kan Basıncı Ölçüm Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2008, 10

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Verdiği Hemşirelik Bakımı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2008, 10

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B ve Aşısı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Çakır S, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ergeç M, Akbaş E

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencileri Arasında Yaşam Kalitesi ve Doyumu İle Riskli Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şahin M, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Avcı G, Akbaş E, Kaya E, Ergeç M

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Durumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Akbaş E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Şahin M, Avcı G, Kaya E, Ergeç M

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Akbaş E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelik G, Duran A, Eraslan R, Özyurt R, Kaya B

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Hipertansiyon Hastalarının Özbakım Gücü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Diyabetik Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kızıltepe S, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Hemodiyaliz Hastalarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kızıltepe S, Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Korkmaz M

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 NURSING CARE OF INDIVIDUALS UNDER TREATMENT IN THE PALLIATIVE CARE UNIT WITH THE DIAGNOSIS OF HEMORRHAGIC STROKE IN LINE WITH THE ACTIVITIES OF DAILY LIVING MODEL: CASE REPORT

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Bal Cansev, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Playatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 NURSING CARE OF INDIVIDUAL RECEIVING TREATMENT IN THE PALLIATIVE CARE UNIT WITH COLON CANCER DIAGNOSIS IN LINE WITH THE FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS MODEL: CASE REPORT

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 NURSING CARE OF AN INDIVIDUAL WITH DEMENTIA UNDER TREATMENT IN THE PALLIATIVE CARE UNIT IN LINE WITH THE ACTIVITIES OF DAILY LIVING MODEL: A CASE REPORT

Yazar Adı :

 Alkan Seval, Bal Cansev, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelebi P

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Otonomi Düzeyleri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelebi P

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Nöroloji Servisinde Yatan Hastalarda Bası Ülseri Prevalansının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları ve Etken Geçişine İlişkin Evrensel Yaklaşımları İle El Yıkama Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelebi P

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinde Stres Etkenleri ve Başa Çıkma Yollarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 10

Bildiri Adı :

 Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 10

Bildiri Adı :

 Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan 60 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri İle Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 10

Bildiri Adı :

 Ana Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Vajinal Enfeksiyonlara İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Demanslı Birey, Ailesi ve Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2008, 04

Bildiri Adı :

 Zihinsel Özürlü Çocuk, Ailesi ve Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2008, 04

Bildiri Adı :

 Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve Üzeri Yaşlı Bireylerde Düşme Prevalansı ve Etiyolojisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sabancı M, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Hastalarına Fiziksel Tespit Uygulanan Hasta Yakınlarının Durumluluk-Süreklilik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Mucuk D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin İş Sağlığını Ve Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyona Bağlı Ağrıyı Azaltma Yöntemlerini Bilme ve Uygulama Durumları

Yazar Adı :

 Aydemir A, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin İlaç Hatalarına Yönelik Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kıymaz D, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Postmenopozal Dönemde Bulunan Kadınların Sağlık Bakım ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Cinel D

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Annelerin Bebek Bakımı İle İlgili Geleneksel Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Uygun H K

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Determining Use of Complementary and Alternative Medicine in Physical Therapy and Rehabilitation Patients: Cost Analyses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11th IberoAmerican Conference, 3rd Latin America Europe, 4th Research Symposium on Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Determining Knowledge and Practice of Women to Prevention Osteoporosis İn Menopause Period

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11th IberoAmerican Conference, 3rd Latin America Europe, 4th Research Symposium on Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Determination of Self-Esteem and Body Image in Patients Who had Surgeries Due to Breast Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9th EONS Congresss

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 09

Bildiri Adı :

 Determination of Life Quality and Satisfaction in Patients Who had Surgeries and Chemotherapy Due to Breast Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Güler H

Etkinlik Adı :

 9th EONS Congresss

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 09

Bildiri Adı :

 Determination of the View and Expectation About Performance Assessment of Nurses Working at a University Hospital

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Determination of the Thought of Nurse Administrators About Research Utilization Hindrances

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Öztürk E Ö, Memiş A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Leader Behavior of Nurse Administrators

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Öztürk E Ö, Ateş Y, Memiş A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Self-Efficacy-Sufficiency Levels of Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş A, Öztürk E Ö, Çakan A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Submissive Behaviors of Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş A, Öztürk E Ö, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Creation Level of Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş A, Çakan A, Öztürk E Ö, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Nurses Working in a University Hospital on Working Life Quality

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Use of Complementary And Alternative Medicine (CAM) By Cancer Patients in Northern Turkey: Analysis Of Cost and Satisfaction

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 7th Congress Of The Balkan Union Of Oncology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 10

Bildiri Adı :

 Patients’ Satisfaction With Nursing Care in Northern Parts of Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Şenol M

Etkinlik Adı :

 1st. International Congress Nursing Education, Research, and Practice

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 The Determination of the Hemodialysis Patients’ Sexual Satisfaction and Loneliness Levels

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1st. International Congress Nursing Education, Research, and Practice

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Gebelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 Klimakterium Döneminde Bulunan Kadınların Bu Döneme İlişkin Belirtileri Önlemeye Yönelik Olarak Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Değerleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Duman N, Şahin M, Altun Ö, Baki Kaya M

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslar arası Kongre

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 Determination Of Self-Efficacy Levels Of Diabetic Individuals

Yazar Adı :

 Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 The Factors Affecting The Illness Perception In Patients Staying In A State Hospital

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Masat Sevil

Etkinlik Adı :

 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Diyabetik Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 60 Yaş ve Üzeri Yaşlı Bireylerin Uyku Sorunları İle Bitkisel Tedavi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Hipertansif Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Şahin Merve, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Diyabetik Hastaların Özbakım Gücünün Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yüksel Nazan, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Özdoğan M, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Öz-Etkililik ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özdoğan M, Ay A, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay Y, Özdoğan M, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Bir Doğumevinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Suda Doğum Yöntemine İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Gül Ç, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Sağlık Bakım Profesyonellerinin Acil Kontrasepsiyonla İlgili Bilgi, Görüş ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Diler C, Uygun H K, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Gebelerin Doğum Öncesi Bakım ve Eğitim Alma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Gül Ç, Kısa Ç, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Determination of the Association Between Continuous Anger, Anger Expression and Hope-Hopelessness Levels in Patients with Lung Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Çelebi P, Ersoy B

Etkinlik Adı :

 6th European Lung Cancer Conference (ELCC)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Care Dependency in Patients Diagnosed with Lung Cancer and Care Burden in These Patients’ Relatives

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Çelebi P, Bezölçen Cansu

Etkinlik Adı :

 6th European Lung Cancer Conference (ELCC)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sürekli Eğitime İlişkin Görüş ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2006, 04

Bildiri Adı :

 Determining The Factors Effecting Anxiety Levels Of Patients' Families Whose Patient Hospitalized In The Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Kızıltepe Selin

Etkinlik Adı :

 10th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses & 6th National Critical Care Nursing Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 11

Bildiri Adı :

 Determining The Attitudes Of Coping With Distress Levels Of Oncology Patient Relatives

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Determination Of Levels Of Death Anxieties And Death Depression In Patient Relatives Who Are Caregivers Of Oncology Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Atmaca Palazoğlu Cansu, Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting onSupportive Care in Cancer,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Determination Of Levels Of Depression And Hopelessness Of Relatives Of Patients Receiving Oncological Treatment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil, Danacı Esra, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Bakım Planı Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Gülle S, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kahveci E, Bozkürk K, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Mobing Davranışı İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Korkmaz Z, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Özbakım Güçlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tetik V, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik I. Sınıf Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stres İle Başetme Davranışları Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Bal Cansev, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik I. Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Güdülenme Kaynaklarını ve Sorunlarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Bal Cansev, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Serebrovasküler Hastalık Tanısı Almış Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Memiş A

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Hemşirelik 1. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Değerlerin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Nursing Students’ Leadership Orientations And The Affecting Factors

Yazar Adı :

 Atmaca Palazoğlu Cansu, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th AnnualInternational Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Affecting ProfessionalBehavior and Attitude in Intensive Care Nurses

Yazar Adı :

 Nida Kıyıcı, Cennet Büşra Alıcı, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Knowledge, Awareness and Practices of HealthSciences Faculty Students in Respect to Cervical Cancer, HPV and HPV Vaccination

Yazar Adı :

 Aydın Ebru, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Self-Care Ability and Health Promoting Behaviours of Cancer Patients Receiving Radiotherapy Treatment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yerebasmaz Mustafa, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 17th ICCN International Society of Nurses in Cancer Care Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 09

Bildiri Adı :

 Determination of State-Trait Anxiety Level and Distress Symtoms of Cancer Patients Before Radiotherapy

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yerebasmaz Mustafa, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 17th ICCN International Society of Nurses in Cancer Care Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 09

Bildiri Adı :

 Kronik Bir Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımına Kültürel Bir Bakış

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydın Avci İlknur, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA SAĞLIK ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Kıymaz Dilek, Soy Yasemin, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 KARADENİZ I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 KARADENİZ I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Empatik Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Hastanede Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Toplam Kalite Yönetimine Yönelik Düşünce, Beklenti ve Sorunları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2007, 09

Bildiri Adı :

 Hemşire Ve Ebelerin Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2007, 09

Bildiri Adı :

 Factors Affecting Clinical Decision Making Skills of Nurses

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Kızıltepe Selin Keskin

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determining Factors Affecting the Quality of Life in Elderly Nursing Home Residents

Yazar Adı :

 Masat Sevil, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sağlık Bakım Hizmetlerinde Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ay A, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sağlık Bakım Sunumunda Toplam Kalite Yönetimine İlişkinin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Uygun H K, Koç Zeliha, Ciner D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Mesleği İsteyerek Seçme/Seçmeme Durumları ve Meslek Bilinçleri İle Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özdoğan M T, Koç Zeliha, Kahveci E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Hakları Uygulamasına İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kahveci E, Koç Zeliha, Özdoğan M T, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Vaginal İnfeksiyonlara İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ciner D, Uygun H K, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 Determining Professional Manner of Nurses That Work in a University Hospital

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Y, Memiş A

Etkinlik Adı :

 13th International Nursing Ethics Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 The Cases When Nurses Encounter Mobbing Behaviour in Work Environment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Y, Memiş A

Etkinlik Adı :

 13th International Nursing Ethics Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonları, Etken Geçişine Karşı Evrensel Yaklaşımlar ve El Yıkama İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal C, Kavuncu S, Atmaca T, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıf öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş A, Abanoz M, Atak E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin Ve Uyku Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Buldu Ç, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Bakım Gücünün Karşılaştırılması ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal C, Sezer G, Kavuncu S, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bireyin Kişisel Değerlerinin ve Sağlığına İlişkin Kültürel Özelliklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Düşünce Ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal C, Sağlam Zeynep, Ateş Y

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Determining Factors Affecting the Quality of Life in Elderly Nursing Home Resident

Yazar Adı :

 Masat Sevil, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Kalp-Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Tokgöz N, Koç Zeliha, Şenel Y, Göne G, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Kalp-Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Yaşam Doyumu ve Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Tokgöz N, Koç Zeliha, Zaman Battal Ö, Karabal Aslan D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Kalp-Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Tokgöz N, Koç Zeliha, Armut F, Dursun Z, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Teker E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ay A

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Ebelerin Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Karaçalı M, Koç Zeliha, Teker E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Ebelerin İş Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Ş, Koç Zeliha, Kalaycı N, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Ebelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kaplan B, Koç Zeliha, Teker E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Ebelerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yenice N, Koç Zeliha, Taşan B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Factors Affecting Clinical Decision Making Skills of Nurses

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Keskin Kızıltepe Selin

Etkinlik Adı :

 3. Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Yaşlı Diyabetik Hastaların Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Türk Geriatri 2012 Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Yaşlı Hipertansif Hastaların Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Türk Geriatri 2012 Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Bir Kız Yurdunda Kalan Gençlerin Kişisel Bakımlarına Yönelik Sağlık Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özkaya E, Koç Zeliha, Bakar H, Benli S, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongres

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin İmgelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Esen E, Koç Zeliha, Yılmazer T, Töngel E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Algılamaları İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yılmazer T, Koç Zeliha, Benli S, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Verdikleri Bakım Uygulamaları İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Töngel E, Koç Zeliha, Yılmazer T, Esen E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Kan Basıncı Ölçüm Bilgilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güneş N, Koç Zeliha, Karpuz B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Süreci Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Atakul E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 PALYATİF BAKIM HEMŞİRELERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ ve İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 1906 kodlu Alt Yapı Destekleme Programı Projesi

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Mesleki Beceri Laboratuarının Geliştirilmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Ebelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2019-05-10 10:42:16

 

2018-01-05 14:27:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2019-05-10 10:41:43

 

2018-01-05 14:27:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Palyatif Bakım (Hemşirelik Bölümü)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-08-03 15:00:18

 

2017-08-03 15:00:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2019-05-10 10:44:18

 

2017-08-03 14:59:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 13

 

2019-05-10 10:44:10

 

2017-08-03 14:54:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 İç Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 14

 

2019-05-10 10:44:32

 

2017-08-03 14:55:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ebelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2019-05-10 10:44:49

 

2017-08-03 14:52:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cerrrahi Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-08-03 14:48:10

 

2017-08-03 14:48:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2019-05-10 10:45:49

 

2017-08-03 14:47:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Psikoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-08-03 14:46:10

 

2017-08-03 14:46:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Palyatif Bakım

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-08-03 14:45:42

 

2017-08-03 14:45:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 İç Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-08-03 14:45:06

 

2017-08-03 14:45:06

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2019-05-10 10:45:02

 

2017-08-03 14:44:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-08-03 14:43:26

 

2017-08-03 14:43:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tıbbi Terminoloji (Hemşirelik Bölümü)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-08-03 14:39:22

 

2017-08-03 14:39:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Palyatif Bakım (Ebelik Bölümü)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-08-03 14:38:23

 

2017-08-03 14:38:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Palyatif Bakım (Hemşirelik Bölümü)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-08-03 14:37:36

 

2017-08-03 14:37:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 İç Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2019-05-10 10:43:35

 

2017-05-09 00:47:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2019-05-10 10:43:46

 

2017-05-09 00:46:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2019-05-10 10:43:53

 

2017-05-09 00:45:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 12:19:16

 

2014-01-29 12:19:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 12:14:09

 

2014-01-29 12:14:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebeliğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 12:13:09

 

2014-01-29 12:13:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Palyatif Bakım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 12:12:10

 

2014-01-29 12:12:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Entegre Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-29 12:00:18

 

2014-01-29 12:00:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 11:59:40

 

2014-01-29 11:59:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 11:57:57

 

2014-01-29 11:57:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 11:57:44

 

2014-01-29 11:57:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tıbbi Terminoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 11:57:16

 

2014-01-29 11:57:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Palyatif Bakım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-29 12:11:39

 

2014-01-29 11:56:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 İç Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 11:54:09

 

2014-01-29 11:54:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 11:53:42

 

2014-01-29 11:53:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 13

 

2019-05-10 10:41:58

 

2018-05-31 00:05:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hemşirelikte Yönetim

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-05-10 10:42:06

 

2018-05-31 00:04:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hemşirelik Tarihi Deontolojisi Ve Bakım Etiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-01 20:06:51

 

2019-01-01 19:59:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2019-05-10 10:39:46

 

2019-01-01 19:59:14

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2019-05-10 10:41:11

 

2019-05-10 10:41:11

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sağlığı Tanımlama Ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-11 16:23:24

 

2019-05-10 10:40:46

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sağlığı Tanımlama Ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-11 16:23:47

 

2020-01-11 16:23:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 14

 

2020-01-11 16:24:27

 

2020-01-11 16:22:26

 

2019-2020

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2020-01-11 16:21:58

 

2020-01-11 16:21:58

 

2019-2020

2019
 • 2011

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 1 Sağlık Öyküsü Alma_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 2 Genel Değerlendirme_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 3 Deri ve Deri Ekleri Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 4 Baş ve Boyun Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 5 Akciğerler ve Solunum Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 6 Kalp ve Dolaşım Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 7 Meme Axilla Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 8 Abdomen ve Gastrointestinal Sistem Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 10 Kas ve İskelet Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 11 Sinir Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 12 Sinir Sistemi Değerlendirmesi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 13 Geriatrik Değerlendirme_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri 14 Geriatrik Değerlendirme_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr