İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: zkoc@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Marmara Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2020 -
Doçent Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2013 -
Yardımcı Doçent Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2008 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Yutmada Bozulma

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yön

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Beslenmede Dengesizlik Riski: Gereksinimden Fazla

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Aspirayon Riski

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Bulantı

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Enerji Alanında Bozulma

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Özbakım Eksikliği: Banyo

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Özbakım Eksikliği: Beslenme

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Özbakım Eksikliği: Giyinme

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Özbakım Eksikliği: Tuvaleti Kullanma

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları.

Bölüm Adı :

 Yorgunluk

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları

Bölüm Adı :

 Boğulma Riski

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba

Editör Adı :

 Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt

2017

Kitap Adı :

 Diyabetlinin 365 Günü

Bölüm Adı :

 Diyabetin Uzun Dönem Yan Etkileri Ve Komplikasyonları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özenoğlu Aliye

Editör Adı :

 Özenoğlu, Aliye

2009

Kitap Adı :

 Diyabetlinin 365 Günü

Bölüm Adı :

 Diyabetle İlgili Özel Durumlar

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özenoğlu Aliye

Editör Adı :

 Özenoğlu, Aliye

2009

Kitap Adı :

 Diyabetlinin 365 Günü

Bölüm Adı :

 Diyabetin Tedavisi Ve Yönetimi (Diyabet Ve Fiziksel Aktivite, Diyabet Ve İlaç Kullanımı)

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özenoğlu Aliye

Editör Adı :

 Özenoğlu, Aliye

2009

Kitap Adı :

 Diyabetlinin 365 Günü

Bölüm Adı :

 Diyabet Ve Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özenoğlu Aliye

Editör Adı :

 Özenoğlu, Aliye

2009

Kitap Adı :

 Diyabetlinin 365 Günü

Bölüm Adı :

 Diyabet Ve Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özenoğlu Aliye

Editör Adı :

 Özenoğlu, Aliye

2009

Kitap Adı :

 Diyabetlinin 365 Günü

Bölüm Adı :

 Diyabetin Tanımı, Sınıflandırılması Ve Tanı Kriterleri

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özenoğlu Aliye

2009

Kitap Adı :

 0 6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı Avrupa Birliği Projesi Ders Notları

Bölüm Adı :

 Temel Kavramlar

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kesim Yüksel

2010

Kitap Adı :

 0 6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı Avrupa Birliği Projesi Ders Notları

Bölüm Adı :

 Çocuğun Gelişimi Ve Eğitimine Giriş

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kesim Yüksel

2010

Kitap Adı :

 0 6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı Avrupa Birliği Projesi Ders Notları

Bölüm Adı :

 Çocukluk Döneminde Büyüme Ve Gelişme

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kesim Yüksel

2010

Kitap Adı :

 Kolostomili Ve İleostomili Bireylere Eğitim Kitabı

2010

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Yoğun Bakım Hemşiresinin Rol Ve İşlevleri

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Şahinoğlu H

Editör Adı :

 Şahinoğlu, H.

2011

Kitap Adı :

 Alter Sağlık Bilimleri Sözlüğü

2012

Kitap Adı :

 Hemşirelik Ve Bilgisayarlar

2006

Kitap Adı :

 Yoğum Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Rol Ve İşlevleri

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Editör Adı :

 Ali Haydar Şahionoğlu

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Prevalence, Etıology And Rısk Factorsfor Falls In Neurologıcal Patıents Admıttedto The Hospıtal In Northern Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Acta Clinica Croatica

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Nursing Diagnoses According To Nanda-I, Nıc-Nursing Interventions And Noc Outcomes Of Individuals Who Suffered Ischemic Stroke

Yazar Adı :

 Bal Cansev, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri Journal Of Nursing Sciences

Vaka Takdimi

 


2020, 9

Makale Adı :

 Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Bireyin Nanda’Ya Göre Hemşireliktanıları Ve Nıc Girişimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Sağlık Ve Toplum

Vaka Takdimi

 

2020, 7

Makale Adı :

 Factors Affecting Patient Safety Culture And Medical Error Prevalence In Emergency Services

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha, Aydemir Hızır Ufuk, Katı Celal

Dergi Adı :

 Sağlık Ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

Derleme Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 The Association Of Job Satisfaction And Burnout With İndividualized Care Perceptions İn Nurses

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Nursıng Ethıcs

Özgün Makale

 


2020, 2

Makale Adı :

 Quality Of Life And Satisfaction Affect İndividualized Nursing Care Perceptions İn İntensive Care

Yazar Adı :

 Alıcı Cennet Büşra, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Psychology Health Medicine

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Factors Affecting The Attitudes Of Nurses Towards Change

Yazar Adı :

 Kaya Gülşah, Koç Zeliha, Kıymaz Dilek, Çınarlı Tuğba

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Advances İn Pure And Applied Sciences

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Determination Of Self-Efficacy Levels Of Diabetic İndividuals

Yazar Adı :

 Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Advances İn Pure And Applied Sciences

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 The Factors Affecting The İllness Perception İn Patients Staying İn A State Hospital

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Masat Sevil

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Advances İn Pure And Applied Sciences

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Factors Affecting The Empathic Tendency Levels And Communication Skills Of The Palliative Care Nurses

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Şener Asuman, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Ethical Sensitivity, Burnout, And Job Satisfaction İn Emergency Nurses

Yazar Adı :

 Atmaca Palazoğlu Cansu, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Nursıng Ethıcs

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Hemşirelikte Ahlaki Sıkıntı Ve Nedenleri

Yazar Adı :

 Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Türkiye Biyoetik Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 11

Makale Adı :

 Factors Influencing The Ethical Sensitivity Of Nurses Working İn A University Hospital

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Şener Asuman, Koç Zeliha, Duran Latif

Dergi Adı :

 Eastern Journal Of Medicine

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 The Impact Of Education About Cervical Cancer And Human Papillomavirus On Womenʼs Healthy Lifestyle Behaviors And Beliefs

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özdeş Emel, Topatan Serap, Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Danacı Esra, Atmaca Palazoğlu Cansu

Dergi Adı :

 Cancer Nursıng

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Determination Of The Effects Of Daily Life Activities And Self-Care Capacity On Depression Of The Elderly İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Acta Clinica Croatica

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Caregiving Burden And Life Satisfaction Among Caregivers Of Cancer Patients Admitted To The Emergency Department

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Clinical Nursing Research

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Early Results Of Single-İncision Laparoscopic Cholecystectomy İn Comparison With The Conventional: Does İt Have Any İmpact On Quality Of Life?

Yazar Adı :

 Çınar Hamza, Topgül Hüseyin Koray, Malazgirt Zafer, Yürüker Saim Savaş, Buyukakıncak Serkan, Kesicioğlu Tuğrul, Tarım İsmail Alper, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Annals Of Medicine And Surgery

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Paramedik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Aydoğan Aslı, Çebi Mehmet, Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Identification Of Factors Which Affect The Tendency Towards And Attitudes Of Emergency Unit Nurses To Make Medical Errors.

Yazar Adı :

 Kıymaz Dilek, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Journal Of Clınıcal Nursıng

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 The Determination Of Complementary And Alternative Medicine Use İn Patients Presenting At The Emergency Room

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba

Dergi Adı :

 Complementary Therapies İn Clinical Practice

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Patricia Benner: Hemşirelikuygulamalarında Klinik Bilgelik Vebeceri Edinimi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Keskin Kızıltepe Selin

Dergi Adı :

 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 

2018

Makale Adı :

 Determining Reasons Why Old People Come To Old Age Asylum.

Yazar Adı :

 Ayar Tuğçe, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Serebrovasküler Hastalık Tanısı Almış Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Memiş Ayşegül

Dergi Adı :

 Sağlık Ve Toplum

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Occurrence And Frequency Of Nursing Students’ Confrontation Of Death On Their Attitudes Towards Death

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Determination Of Self-Care Power Of Hemodialysis Patients.

Yazar Adı :

 Aydın Ebru, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Death Anxiety İn Old İndividuals And Factors Affecting Depression Level Related With Death

Yazar Adı :

 Alıcı Cennet Büşra, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Annelerin Anne Sütü Ve Emzirme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Fear And Risk Of Falling, Activitiesof Daily Living And Quality Of Life Assessment When Older Adults Receive Emergency Department Care

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Nursing Reserach

Kısa Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 The Effect Of Status And Frequency Of Confronting Death İn Emergency Nurses On Attitude Towards Death

Yazar Adı :

 Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha, Duran Latif

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Determination Of Anxiety, Depression, And Life Satisfaction İn Lung Cancer Patients: A Turkish Perspective

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Keskin Kızıltepe Selin

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Distress Symptoms, Anxiety, Depression Level, And Self-Care Ability Of Oncology İnpatients İn A Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Şener Asuman

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Factors Influencing Communication Skills And Abilities For Empathy Of Oncology Nurses.

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil, Çınarlı Tuğba

Dergi Adı :

 European Journal Of Cancer

Özet

 

2017, 1

Makale Adı :

 Determination Of The Usage Of Complementary And Alternative Medicine Among Pregnant Women İn The Northern Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Collegian: The Australian Journal Of Nursing Practice, Scholarship And Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 The Relationship Between Fear And Risk Of Falling Daily Living Activities And Quality Of Life Among Elderly Patients İn The Emergency Department

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Nursıng Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Determination Of Level Of Job Satisfaction And Burnout Of Oncology Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil, Öztürk Esma Ayşe, Şener Asuman

Dergi Adı :

 European Journal Of Cancer

Özet

 

2017

Makale Adı :

 Hemşirelik Uygulamalarında, Araştırmalarında, Yönetiminde Ve Eğitiminde Kuramların Kullanımı

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Keskin Kızıltepe Selin, Çınarlı Tuğba, Şener Asuman

Dergi Adı :

 Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Kanser Tanısı Almış Olan Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çınarlı Tuğba

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 Determination Of The Association Between Continuous Anger Anger Expression And Hope Hopelessness Levels İn Patients With Lung Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Çelebi Pınar, Ersoy Beyza

Dergi Adı :

 Journal Of Thoracic Oncology

Özet

 

2016, 4

Makale Adı :

 Determination Of Care Dependency İn Patients Diagnosed With Lung Cancer And Care Burden İn These Patients Relatives

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Sağlam Zeynep, Çelebi Pınar, Bezölçen Cansu

Dergi Adı :

 Journal Of Thoracic Oncology

Özet

 

2016, 4

Makale Adı :

 Burnout And Empathic Tendency Levels In Emergency Nurses

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha, Duran Latif

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Emegency Medicine

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 The İnvestigation Of Factors That İnfluence Self Care Agency And Daily Life Activities Among The Elderly İn The Northern Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Collegian

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Koyuncu Sevim, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 65 Yaş Ve Üzeri Yaşlılarda Düşme Risk Ve Korkusunun Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Derleme

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 11

Makale Adı :

 Cervical Cancer Human Papilloma Virus And Vaccination Knowledge Awareness And Practices Among Turkish Hospital Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba

Dergi Adı :

 Nursing Research

Özgün Makale

 


2015, 11

Makale Adı :

 University Students Knowledge And Attitudes Regarding Cervical Cancer Human Papillomavirus And Human Papillomavirus Vaccines İn Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Journal Of American College Health

Özgün Makale

 


2015, 11

Makale Adı :

 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Meme Kanseri Erken Tanı Metodlarından Yararlanma Durumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çelebi Pınar, Memiş Ayşegül, Sağlam Zeynep, Beyhan Figen

Dergi Adı :

 Meme Sağlığı Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Determining The Correlation Between Sexual Satisfaction And Loneliness Levels İn Patients With Hemodialysis İn A Muslim Community

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Sexuality And Disability

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Determination Of The Use Of Complementary And Alternative Medicine By Women İn The Climacteric Period İn The Turkish City Of Samsun

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Dergi Adı :

 Contemporary Nurse

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 Burn Epidemiology And Cost Of Medication İn Paediatric Burn Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Burns

Özgün Makale

 


2012, 9

Makale Adı :

 Use Of Complementary And Alternative Medicine By Patients With Cancer İn Northern Turkey: Analysis Of Cost And Satisfaction

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avcı, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Nursing

Özgün Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Use Of And Attitudes Toward Complementary And Alternative Medicine Among Midwives İn Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrics Gynecology And Reproductive Biology

Özgün Makale

 


2012, 2

Makale Adı :

 Determination Of Older People S Level Of Loneliness

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Nursing

Özgün Makale

 


2012, 11

Makale Adı :

 Determination Of Physical Assessment Skills Used By Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 The Use Of Complementary And Alternative Medicine By Older Patients Have Chronic Diseases

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydın Avcı İlknur, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Basınç Ülseri Prevalansı Ve Etiyolojisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Determining Complementary And Alternative Medicine Methods Used By Paediatric Haematology Oncology Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Güdek Seferoğlu Emine, Tural Esra

Dergi Adı :

 Journal Of Nursing And Healthcare Of Chronic Illness

Özgün Makale

 


2011, 12

Makale Adı :

 Patient Satisfaction With The Nursing Care İn Hospital

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Meral Şenol

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Cansev Bal, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Dünyada Ve Türkiye De Yaşlı Sağlığı Ve Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Sendrom

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Erkek Hemşirelik Öğrencilerine Bakışı

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yalnızlık

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Aile Ve Toplum Eğitim Kültür Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Hemodiyaliz Hastalarının Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Nefroloji Hemşireliği Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Kadınların Meme Kanseri Koruyucu Önlemler Ve Kkmm İle İlgili Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliği

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Meme Sağlığı Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri Ve Mesleği Tercih Etme Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hyo Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Klimakterium Döneminde Bulunan Kadınların Menopoza İlişkin Sağlık Yakınmaları Ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Aile Ve Toplum Eğitim-Kültür Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Bağımlılık Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Sonu Bakım Ve Ölüm Durumuna İlişkin Duygu Ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 C.ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 60 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Yaşlılık Durumuna İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ve Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Hıv/aıds Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Hastaneye Yatan 60 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Sağlık Ve Toplum

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi Ve Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 C.ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Hemşirelerin İşlevlerinde Bilgisayar Kullanmalarına İlişkin Görüş Ve Kaygılarının Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliği

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sabuncu Necmiye

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Hemşirelik Esasları Uygulamasına Çıkan Öğrencilerin Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Hemşirelik Eğitiminde Transkültürel Yaklaşım Ve Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Türk Hemşireler Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Düşünce Beklenti Ve Sorunları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 

2004

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Personal and Socio Cultural Barriers to Cervical Cancer Screening Among Turkish Women Qualitatif Research

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Özdeş Emel, Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Danacı Esra, Cansu Atmaca Palazoğlu

Etkinlik Adı :

 International Meeting of The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO 19)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Cultural Competency And Emergency Nursing

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Factors Influencıng Inter-Cultural Sensitivity And Communication Skills Among Nurses

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Ateş Ayşe Çevik, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress. Kongre Bildiri Kitabı

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Relationship Between Cultural Intelligence And Empathic Skills Among Nurses

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Şener Asuman, Çınarlı Tuğba, Gök Zuhal, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Factors Affecting The Cultural Intelligence Levels Of The Emergency Health Service Employees

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Gök Zuhal, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Leininger’s Cultural Care Theory and Nursing Applications

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Importance Of End-Of-Life Care And Cultural Awareness

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Relationship Of Culture And Communication in End Of Life Care

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st International 4th National Transcultural Nursing Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Ebelerin Fiziksel Tanılama Becerilerini Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Gebelerin Prenatal Bakıma İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Determining the Use of Herbal Medicine among the Hospitalized Patients of the Physical Therapy and Rehabilitation Unit

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 The Effect Of Emphatic Tendency Levels Of Nurses On Their Conflict Resolution Skills

Yazar Adı :

 Masat Sevil, Danacı Esra, Şener Asuman, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 The Relationship Between Quality Of Working Life And Professional Behavior For Nurses Working in An University Hospital

Yazar Adı :

 Masat Sevil, Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Simsit Gülhan, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Considerations For Professionalism Of Nursing Students in Clinic Applications

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Öztürk Esma Ayşe, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Atmaca Palazoğlu Cansu, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 The factors affecting the resilience levels of the nurses working in a public hospital

Yazar Adı :

 Kavalalı Erdoğan Tuğba, Şener Asuman, Masat Sevil, Kaya Gülşah, Atmaca Palazoğlu Cansu, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Determination of Hope Hopelessness Levels and Continuous Anger and Anger Expression Styles of Oncology Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Yeşim, Kübra Sayar, Yaman Elif

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Determining the Fatigue Level and The Affecting Factors in Oncologic Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Dilek Kıymaz, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Determining the Loneliness and Perceived Social Support Levels in Oncologic Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydemir Azize, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Şener Asuman, Koç Zeliha, Duran Latif

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Tıbbi Hata İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Koç Zeliha, Aydoğan Aslı, Çöplü Mehtap

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi İle Klinik Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişki.

Yazar Adı :

 Aydoğan Aslı, Koç Zeliha, Şener Asuman

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve Ölüme İlişkin Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Gülşah, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kaygı Düzeyi İle Hasta Ziyaretlerinin Kan Basıncı ve Kalp Hızı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kaya Gülşah, Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinde Empatik Eğilim İle Problem Çözme Becerisi İlişkisi

Yazar Adı :

 Aydoğan Aslı, Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Değer Yönelimleri İle Mutluluk Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha, Başarır Yonca, Şener Asuman

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik ve Klinik Özellikler İle Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha, Düzcü Tuğba, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determination Of Self-Care Power Of Hemodialysis Patients

Yazar Adı :

 Aydın Ebru, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Death anxiety in old individuals and factors affecting depression level related with death

Yazar Adı :

 Alıcı Cennet Büşra, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Effects Of Occurrence And Frequency Of Nursing Students’ Confrontation Of Death On Their Attitudes Towards Death

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Kızıltepe Selin Keskin, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determining Reasons Why Old People Come To Old Age Asylum

Yazar Adı :

 Ayar Tuğçe, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Knowledge Levels of University Students on Swine Influenza and Seasonal Flu

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Şener Asuman, Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The factors that influence the self-sufficiency and the self-efficacy levels among oncology patients.

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Keskin Kızıltepe Selin, Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 ICCN 21th International Conference on Cancer Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 02

Bildiri Adı :

 The determination of self-esteem, life saatisfaction, anxiety and depression levels among patient with stoma

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Kıymaz Dilek, Kıyıcı Nida, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 ICCN 21th International Conference on Cancer Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 02

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Kıymaz Dilek, Çınarlı Tuğba, Soy Yasemin, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYARLI SEVGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Masat Sevil, Şener Asuman, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Çınarlı Tuğba, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STİGMATİZASYONA YÖNELİK TUTUMLARI

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Şener Asuman, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şİddet ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Çınarlı Tuğba, Masat Sevil, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 A Qualitatıive Research On Perceptions Of Nursing Students On Professional Appearance

Yazar Adı :

 Alkan Seval, Aydoğan Aslı, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 ICOBNE International Congress of Black Sea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Surgical Nursing As A Career Plan

Yazar Adı :

 Alkan Seval, Ayar Tuğçe, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 ICOBNE International Congress of Black Sea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesiyle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Akbaş Emre, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Kız ve Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecilik Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çakır Simenya Zeynep, Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba, Yılmaz Furkan

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Kronik Bel ve Boyun Ağrısı İle Depresyon Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çakır Simenya Zeynep, Koç Zeliha, Akbaş Emre, Sağlam Zeynep, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Hipertansif Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Şahin Merve, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Diyabetik Hastaların Özbakım Gücünün Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yüksel Nazan, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Büşra Alıcı Cennet, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors And Body Mass Indexes Of University Students

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Aydoğan Aslı, Çebi Mehmet, Çınarlı Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Determination Of Perspective Of University Students On Violence Against Women And Their Levels Of Tendency To Violence

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Aydoğan Aslı, Şakır Demet, Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Karaca Selda, Öztürk Esma Ayşe

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Evaluation of ethical sensitivities of the students in different education programs in the field of health: a comparative study

Yazar Adı :

 Ağaçdiken Alkan Seval, Özyer Yasemin, Bal Kaplan Cansev, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International Congress on Ethics in Nursing Applications

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Level Of Death Anxiety Among Nurses Working In Oncology Service

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Çınarlı Tuğba, Masat Sevil, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Determination Of Levels Of Depression And Hopelessness Of Relatives Of Patients Receiving Oncological Treatment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil, Danacı Esra, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Determining The Attitudes Of Coping With Distress Levels Of Oncology Patient Relatives

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Masat Sevil, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Determination Of Levels Of Death Anxieties And Death Depression In Patient Relatives Who Are Caregivers Of Oncology Patients.

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Atmaca Palazoğlu Cansu, Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Koç İrem Ceren

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Kurtgöz Aslı, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Karadeniz 1. Multidisipliner Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Karadeniz 1. Uluslarası Multidisipliner Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Huzurevinde Kalan Yaşlilarda Sağlik Algisini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Kıymaz Dilek, Soy Yasemin, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Palyatif Bakım Hemşirelerinin Empatik Eğilim Düzeyleri Ve İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Bakımından Sorumlu Hasta Yakınlarının Bakım Yükleri İle Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Aydoğan Aslı, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 02

Bildiri Adı :

 Serebrovasküler Hastalık Tanısı Almış Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Hemşirelik 1 Sınıf ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Değerlerin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Factors Affecting Self-Confidence Levels In Nursing Students

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Emotional Control And Affecting Factors In Nursing Students

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Şener Asuman, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Factors Affecting Clinical Decision Making Skills Of The Nursing Students

Yazar Adı :

 Danacı Esra, Şener Asuman, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Nursing Students’ Leadership Orientations And The Affecting Factors

Yazar Adı :

 Atmaca Palazoğlu Cansu, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Factors Affecting Professional Behavior and Attitude in Intensive Care Nurses

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Alıcı Cennet Büşra, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Knowledge, Awareness and Practices of Health Sciences Faculty Students in Respect to Cervical Cancer, HPV and HPV Vaccination

Yazar Adı :

 Aydın Ebru, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Factors Affecting The Care Dependency In Elderly Individuals

Yazar Adı :

 Kıymaz Dilek, Keskin Kızıltepe Selin, Çınarlı Tuğba, Ayar Tuğçe, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 4th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Çınarlı Tuğba, Masat Sevil, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Danacı Esra, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Acil Servise Başvuran Hastalarda Tıbbi Hata Algısını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimlerini Ve Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Kıymaz Dilek, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Ve İş Doyumu Düzeylerinin Etik Duyarlılıkla İlişkisi

Yazar Adı :

 Atmaca Palazoğlu Cansu, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Yıldırım Furkan, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Masat Sevil, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kongre Özet Kitabı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 06

Bildiri Adı :

 The Relationship Of Culture And Spirituality in End Of Life Care

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 International 4th National Transcultural Nursing Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kurtgöz Aslı, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Kültür Sempozyumları: Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2020, 01

Bildiri Adı :

 The Factors Affecting Multicultural Personality Characteristics of Nurses

Yazar Adı :

 Kurtgöz Aslı, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Kültür Sempozyumları: Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2020, 01

Bildiri Adı :

 Yumuşak Doku Sarkomu Tanısı Alan Bireyin Watson İnsan Bakım Kuramı Doğrultusunda Hemşirelik Bakımının Planlanması: Bir Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Özyer Yasemin, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Multipl Skleroz Tanısıyla Palyatif Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Bireyin Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Özyer Yasemin, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Yaşam Sonu Bakım Etiği

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitelerinde Semptom Yönetiminin Önemi

Yazar Adı :

 Hakyemez Fatma, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Acil Servislerde Palyatif Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Hakyemez Fatma, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Pediatrik Palyatif Bakim

Yazar Adı :

 Şener Asuman, Danacı Esra, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Palyatif Bakım Ve Semptom Yönetimi

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Danacı Esra, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi

Yazar Adı :

 Çınarlı Tuğba, Danacı Esra, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Palyatif Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Demanslı Bir BireyinGünlük Yaşam Aktiviteleri Modeli DoğrultusundaHemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Alkan Seval, Bal Cansev, Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemorajik İnme Tanısıyla Palyatif Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Bireyin Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli Doğrultusunda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Bal Cansev, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kolon Kanseri Tanısıyla Palyatif Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Bireyin Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Doğrultusunda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Determining Factors Affecting the Quality of Life in Elderly Nursing Home Residents

Yazar Adı :

 Masat Sevil, Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determination of Prevalence and Etiology of Medical Errors in Healthcare Practices

Yazar Adı :

 Kavalalı Erdoğan Tuğba, Koç Zeliha, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Factors Affecting Clinical Decision Making Skills of Nurses

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Kızıltepe Selin Keskin

Etkinlik Adı :

 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Factors Affecting The Illness Perception In Patients Staying In A State Hospital

Yazar Adı :

 Kıyıcı Nida, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Masat Sevil

Etkinlik Adı :

 ICON 2019 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Determination Of Self-Efficacy Levels Of Diabetic Individuals

Yazar Adı :

 Keskin Kızıltepe Selin, Koç Zeliha, Kavalalı Erdoğan Tuğba, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 ICON 2019 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Factors Affecting The Attitudes Of Nurses Toward Change

Yazar Adı :

 Kaya Gülşah, Koç Zeliha, Kıymaz Dilek, Çınarlı Tuğba

Etkinlik Adı :

 ICON 2019 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 The Factor Affectingthe Attitudes of 112 Emergency Health Service Personnel Towards Death

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Şener Asuman, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 The Intention to Quit And The Factors Affecting This In 112 Emergency Health Service Employees

Yazar Adı :

 Öztürk Esma Ayşe, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Bir Halk Eğitim Merkezine Kayıtlı Kadın Kursiyerlerin Rahim Ağzı Kanseri ve Pap Smear Testine İlişkin Sağlık İnanç ve Uygulamaları ve Eğitimin Etkinliği

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Özdeş Emel, Şener Asuman, Çınarlı Tuğba, Danacı Esra, Atmaca Palazoğlu Cansu

Etkinlik Adı :

 3. Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yaşlı Hipertansif Hastaların Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Türk Geriatri 2012 Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B ve Aşısı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencileri Arasında Yaşam Kalitesi ve Doyumu İle Riskli Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Durumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hipertansiyon Hastalarının Özbakım Gücü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Diyabetik Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemodiyaliz Hastalarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve Üzeri Yaşlı Bireylerde Düşme Prevalansı ve Etiyolojisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Empatik Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Uluslararası Katılımlı.

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşire ve Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Bilgi ve Uygulamaları İle Özbakım Gücünün Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 3. Karadeniz Meme Kongresi, Kongre

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Determination of Life Quality and Satisfaction and Pain Perception in Cancer Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hastalarına Fiziksel Tespit Uygulanan Hasta Yakınlarının Durumluluk Süreklilik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determining The Factors Effecting Anxiety Levels Of Patients Families Whose Patient Hospitalized In The Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 10th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses & 6th National Critical Care Nursing Congress.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin İlaç Hatalarına Yönelik Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyona Bağlı Ağrıyı Azaltma Yöntemlerini Bilme ve Uygulama Durumları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin İş Sağlığını Ve Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Yaşam Doyumu ve Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebelerin Algıladıkları Fiziksel ve Emosyonel Yakınmalarının Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelerin Otonomi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Değerleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslar arası Kongre

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Self Esteem and Body Image in Patients Who had Surgeries Due to Breast Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 9th EONS Congresss

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Life Quality and Satisfaction in Patients Who had Surgeries and Chemotherapy Due to Breast Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 9th EONS Congresss

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Factors Affecting the Attitudes of Nurses Toward Efficiecy

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 6th International Nursing Management Conference.

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Factors Affecting Opinions and Perceptions of Nurses Regarding the Work Environment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 6th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hastanede Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Toplam Kalite Yönetimine Yönelik Düşünce Beklenti ve Sorunları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Use of Complementary And Alternative Medicine CAM By Cancer Patients in Northern Turkey Analysis Of Cost and Satisfaction

Yazar Adı :

 Avcı İlknur A, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 7th Congress Of The Balkan Union Of Oncology

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Patients Satisfaction With Nursing Care in Northern Parts of Turkey

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Şenol M

Etkinlik Adı :

 1st. International Congress Nursing Education, Research, and Practice

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Determination of the Hemodialysis Patients Sexual Satisfaction and Loneliness Levels

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1st. International Congress Nursing Education, Research, and Practice.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Pediatrik Hematoloji Hastalarının Kullandıkları Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tural E, Güdek E

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal ve 1. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Gebelerin Doğum Öncesi Bakım ve Eğitim Alma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Gül Ç, Kısa Ç, Sağlam Zeyneptopatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining Knowledge and Practice of Women to Prevention Osteoporosis İn Menopause Period

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11th IberoAmerican Conference, 3rd Latin America Europe, 4th Research Symposium on Nursing Education

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining Use of Complementary and Alternative Medicine in Physical Therapy and Rehabilitation Patients Cost Analyses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11th IberoAmerican Conference, 3rd Latin America Europe, 4th Research Symposium on Nursing Education

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Öz Etkililik ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özdoğan Mt, Ay A, Sağlam Zeyneptopatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bir Doğumevinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Suda Doğum Yöntemine İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Gül Ç, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Özdoğan Mt, Sağlam Zeyneptopatan Sağlam

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Özdoğan Mt, Sağlam Zeyneptopatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sağlık Bakım Profesyonellerinin Acil Kontrasepsiyonla İlgili Bilgi Görüş ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Diler C, Uygun Hk, Sağlam Zeyneptopatan Serap

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal 1. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of the Thought of Nurse Administrators About Research Utilization Hindrances

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Yeşim, Öztürk Eö, Memiş Ayşegülsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Leader Behavior of Nurse Administrators

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Öztürk Eö, Ateş Yeşim, Memiş Ayşegülsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hemşire Ve Ebelerin Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Submissive Behaviors of Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Öztürk Eö, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Creation Level of Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Çakan A, Öztürk Easağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Self Efficacy Sufficiency Levels of Nurses

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Öztürk Eö, Çakan Asağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining Satisfaction With Life and Use of Complementary and Alternative Medicine in Diabetes Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 The 1st International Clinical Nursing Research Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Nurses Working in a University Hospital on Working Life Quality

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of the View and Expectation About Performance Assessment of Nurses Working at a University Hospital

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Y, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 5th International Nursing Management Conference.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining Satisfaction With Life and Use of Complementary and Alternative Medicine in Hypertension Patients

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 The 1st International Clinical Nursing Research Congress.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining Prevalence and Etiology of Pressure Ulser Hospitalized Patients in a Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Determining Prevalence and Etiology of Pressure Ulser Hospitalized Patients in a Intensive Care Unit

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Self Care Ability and Health Promoting Behaviours of Cancer Patients Receiving Radiotherapy Treatment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yerebasmaz M, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 17th ICCN International Society of Nurses in Cancer Care Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of State Trait Anxiety Level and Distress Symtoms of Cancer Patients Before Radiotherapy

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yerebasmaz Y, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 17th ICCN International Society of Nurses in Cancer Care Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi ve Doyumunun Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Özel D, Korkmaz M

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebelikte Bakım Alma Durumunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Yüksel P

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 65 Yaş ve Üzeri Bireylere Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha, Şahin T, Korkmaz M

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determining Professional Manner of Nurses That Work in a University Hospital

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Y, Memiş Ayşegül

Etkinlik Adı :

 13th International Nursing Ethics Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining The Cases When Nurses Encounter Mobbing Behaviour in Work Environment

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Y, Memiş Ayşegül

Etkinlik Adı :

 13th International Nursing Ethics Conference.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Teker E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ay A

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelerin Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Karaçalı M, Koç Zeliha, Teker E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kaplan B, Koç Zeliha, Teker E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yenice N, Koç Zeliha, Taşan B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelerin İş Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Ş, Koç Zeliha, Kalaycı N, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determination of Factors Effecting The Care Taking Load of Care Takers for Individuals Diagnosed with Cancer

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Şahin T

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Self Care Power of Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Yeşim

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslar arası Katılımlı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Ateş Yeşim

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslar arası Katılımlı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üroloji Hastalarında Postoperatif Konstipasyon Risk Tanılaması

Yazar Adı :

 Samsun A, Koç Zeliha, Aksuoğlu A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Büyük Üroloji Buluşması I. Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Miyokard Enfarktüsü Hastaların Sağlık Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Doğanay N, Koç H, Yılmaz A, Keleş Zeliha

Etkinlik Adı :

 XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Deprem Öncesi ve Sonrası İlkyardım Önlemleri ve Toplum Eğitimi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Sosyal Hizmetler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hastanelerde Veri Tabanı Oluşturma ve Hemşirelik Kayıtları

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kara İlknur, Güler Yelda

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sürekli Eğitime İlişkin Görüş ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ana Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Vajinal Enfeksiyonlara İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Zeynep, Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Demanslı Birey Ailesi ve Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Zihinsel Özürlü Çocuk Ailesi ve Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan HemşirelerinFiziksel Tanılama ve Değerlendirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güzel N, Koç Zeliha, Avcı İa

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Kan Basıncı Ölçüm Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Verdiği Hemşirelik Bakımı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kronik Bir Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımına Kültürel Bir Bakış

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Avcı İa, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonları Etken Geçişine Karşı Evrensel Yaklaşımlar ve El Yıkama İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Kavuncu S, Atmaca Tsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu 1 ve 4 Sınıf öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Abanoz M, Atak Esağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin Ve Uyku Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Buldu Ç, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu 1 Sınıf ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Öz Bakım Gücünün Karşılaştırılması ve Bazı Sosyo Demografik Özelliklerle İlişkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Sezer G, Kavuncu Ssağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bireyin Kişisel Değerlerinin ve Sağlığına İlişkin Kültürel Özelliklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Düşünce Ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Bal Cansev, Sağlam Zeynep, Ateş Yeşim

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Koyuncu S, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinde Stres Etkenleri ve Başa Çıkma Yollarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Diabetes Mellituslu Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Eğitimin Etkinliği

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan 60 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri İle Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Kız Yurdunda Kalan Gençlerin Kişisel Bakımlarına Yönelik Sağlık Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özkaya E, Koç Zeliha, Bakar H, Benli Ssağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik ve Ebelik 1 Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin İmgelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Esen E, Koç Zeliha, Yılmazer T, Töngel Esağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Algılamaları İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yılmazer T, Koç Zeliha, Benli S, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Verdikleri Bakım Uygulamaları İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Töngel E, Koç Zeliha, Yılmazer T, Esen Esağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Kan Basıncı Ölçüm Bilgilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güneş N, Koç Zeliha, Karpuz B, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal / Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Süreci Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Atakul E, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sağlık Bakım Hizmetlerinde Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ay A, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sağlık Bakım Sunumunda Toplam Kalite Yönetimine İlişkinin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Uygun Hk, Koç Zeliha, Ciner D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Eğitim ve Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Efiloğlu E

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Mesleği İsteyerek Seçme Seçmeme Durumları ve Meslek Bilinçleri İle Bazı Sosyo Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özdoğan Mt, Koç Zeliha, Kahveci E, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Hakları Uygulamasına İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kahveci E, Koç Zeliha, Özdoğan Mt, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Vaginal İnfeksiyonlara İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ciner D, Uygun Hk, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yalnızlık Düzeyleri İle Bazı Sosyo Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Efiloğlu E

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal & Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğrencilerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlıklı ve Diyabetik Adölesanların Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Güveli G, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelebi Pınar

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Otonomi Düzeyleri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Yeşim, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelebi Pınar

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nöroloji Servisinde Yatan Hastalarda Bası Ülseri Prevalansının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları ve Etken Geçişine İlişkin Evrensel Yaklaşımları İle El Yıkama Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Çelebi Pınar

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ateş Yeşim, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 1. Temel Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 18 65 Yaş Arası Kadınların Meme Kanseri Risk Düzeyleri ve Erken Tanı Hizmetlerini Kullanım Durumları İle Öz Bakım Güçlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep, Memiş A

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 2. Karadeniz Meme Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Meme Kanserini Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Çelebi P, Memiş A, Sağlam Zeynepbeyhan F

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 2. Karadeniz Meme Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Diyabetik Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Doyumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 60 Yaş ve Üzeri Yaşlı Bireylerin Uyku Sorunları İle Bitkisel Tedavi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Osteoporozu Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Z

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Annelerin Doğum Sonrası Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Geleneksel İnanç ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Beyhan F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yılmazer T, Taşkın F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Hastane İşbirliği ve İntörnlük Uygulamasına İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Yılmazer T, Taşkın F, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Umut Umutsuzluk Düzeyleri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Taşkın F, Yılmazer T, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Sosyotropi Otonomi Düzeyleri İle Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Özdoğan Mt, Ay A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin HIV AIDS ten Korunmada Öz Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tetik V, Göl D, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Özdoğan Mt, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine İlişkin Bakış Açıları İle Mesleği Tercih Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Cinel D, Uygun Hk, Aktaş Bsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 0 6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarındaki Yüksek Ateşi Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Cinel D, Uygun Hk, Aktaş Bsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Serviks Kanseri ve Human Papilloma Virus Aşı Uygulaması İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Gül Ç, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 15 49 Yaş Grubu Kadınların Özbakım Gücü İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tetik V, Çiftçi M, Özkurt Şsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Bakım Profesyonellerinin Çalışma Ortamında Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Uygun Hk, Cinel D, Aktaş Bsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klimakterium Döneminde Bulunan Kadınların Bu Döneme İlişkin Belirtileri Önlemeye Yönelik Olarak Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Topatan Serap, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Postmenopozal Dönemde Bulunan Kadınların Sağlık Bakım ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Cinel D

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Annelerin Bebek Bakımı İle İlgili Geleneksel Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep, Uygun Hk

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaşlı Diyabetik Hastaların Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Türk Geriatri 2012 Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üroloji Hastalarında Postoperatif Ağrı Karakteristikleri

Yazar Adı :

 Doğuş N, Koç Zeliha, Karapaça Y, Ağrıman Bsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Büyük Üroloji Buluşması I. Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Bakım Planı Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Gülle S, Sağlam Zeyneptopatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kahveci E, Bozkürk K, Sağlam Zeyneptopatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Mobing Davranışı İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Korkmaz Z, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Özbakım Güçlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Tetik V, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Ay A, Sağlam Zeynep, Topatan Serap

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Kaplan G, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Kız Yurdunda Kalan Gençlerde Premenstrüel Belirti ve Değişimlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydın M, Korkmaz Ö, Kök Rsağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Akbulut A, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımı İle Yalnızlık Durumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Demir G, Bekdemir K, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nöroloji Hastalarında Düşme Prevalansı Risk Faktörleri ve Etiyolojisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Memiş Ayşegül, Sağlam Zeynep

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Cultural View on The Use of Herbal Therapy on Cancer Patients in Turkey and Throughout World

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 1st. International Congress Nursing Education, Research, and Practice.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Old İndividuals Life Satisfaction and Level of Loneliness

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Older Persons: The Future of Care. Fourth European Nursing Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining Care Abilities of Older People Regarding With Their Realization of Daily Life Activities

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Etkinlik Adı :

 Older Persons: The Future of Care. Fourth European Nursing Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Erasmus Programı Ana Eylem I Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Hasta Bakımında Bütüncül Yaklaşım

Proje Konusu :

  Hasta Bakımında Bütüncül Yaklaşım

01.05.2015

 

30.12.2015

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 12

Proje Adı :

 Acil Servise Başvuran Onkoloji Hastalarının Bakımından Sorumlu Hasta Yakınlarının Bakım Yükleri ve Yaşam Doyumu İlişkisi

Proje Konusu :

 Onkoloji Hastalarının Bakımından Sorumlu Hasta Yakınlarının Bakım Yükleri ve Yaşam Doyumu İlişkisi

01.12.2015

 

30.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Etik Duyarlılıkla İlişkisi

Proje Konusu :

 Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Etik Duyarlılıkla İlişkisi

01.12.2015

 

30.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Acil Servise Başvuran Onkoloji Hastalarının Yaşam Kalitesi İle Hemşirelik Bakımını Algılayış Durumlarının Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Onkoloji Hastalarının Yaşam Kalitesi İle Hemşirelik Bakımını Algılayış Durumlarının Değerlendirilmesi

01.12.2015

 

30.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Çocuk Bakıcılığı Meslek Edindirme Kursu

Proje Konusu :

 Çocuk Bakıcılığı Meslek Edindirme

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Hemşirelik Beceri Eğitiminde Simülasyon Uygulaması

Proje Konusu :

 Mesleki Beceri Laboratuvarına Simülatör Alımı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Mesleki Beceri Laboratuarının Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Mesleki Beceri Laboratuarının Geliştirilmesi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 0 6 Yaş Çocuk Bakım Elemanı Projesi Staff Taining Program For 0 6 Age Group Child Care Promoting Women s Employment PWE Grant Scheme

Proje Konusu :

 0 6 Yaş Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme

Yönetici

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Hemşirelerin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Üzerine Etkisi

Proje Konusu :

 Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları

15.05.2017

 

14.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Yoğun Bakim Ünitesinde Yatan Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Doyumunun Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Üzerine Etkisi

Proje Konusu :

 Hastaların Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları

20.06.2017

 

14.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 PRECEDE Eğitim Modeli Kullanılarak Serviks Kanseri ve Human Papilloma Virüs Hakkında Yapılan Eğitimin Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İnançları Üzerine Etkisi

Proje Konusu :

 Serviks Kanseri

01.05.2015

 

06.06.2018

 

Yürütücü

 

-Tübitak 3001

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 Onkoloji Hastalarında Psikososyal Sorunlar İle Manevi Yönelim Ve Dini Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki.

Proje Konusu :

 Onkoloji hastalarında Dini Yönelim ve Manevi Başa Çıkma

08.01.2018

 

20.06.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 Kemoterapi Tedavisi Gören Hastalarda Yaşam kalitesi ile Cinsel Yaşam Arasındaki İlişki

Proje Konusu :

 Onkoloji hastalarında cinsellik ve yaşam kalitesi

07.03.2018

 

21.06.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 Onkoloji hastalarının algıladıkları yalnızlık ve sosyal destek düzeyinin yaşam kalitesi ve semptom kontrolü üzerine etkisi

Proje Konusu :

 Onkoloji hastalarında yalnızlık ve sosyal destek düzeyi

07.03.2018

 

21.06.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 Acil Servis Hemşirelerinde Ahlaki Sıkıntı ve Başa Çıkma Yollarını Etkileyen Faktörler

Proje Konusu :

 Hemşirelerde Moral Distres İle Başa Çıkma Yolları

31.01.2017

 

16.01.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Onkoloji Hastalarında Yalnızlık Ve Ölüm Algısı İle Spiritüel İyilik Hali Arasındaki İlişki.

Proje Konusu :

 Onkoloji hastalarında Yalnızlık, Ölüm Algısı ve Spiritüel İyilik Hali

06.07.2018

 

21.01.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Poster Birinciliği

2010

 

1. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Poster Birinciliği

2008

 

7th Congress Of The Balkan Union Of Oncology

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Travel Scholarship

Ödül Açıklama :

 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, 25-27 June, 2015

2015

 

Uluslararası BSE

 

Diğer


MASCC/ISOO

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

DANİMARKA

2015

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

Ödül Açıklama :

 Hasta Bakımında Bütüncül Yaklaşım”. Erasmus Programı Ana Eylem I Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

Ödül Açıklama :

 Bası Ülserinde Hemşirenin Rolü ve Yara Bakımı

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Critical Care Obstetric And Gynecology

Yazar Adı :

 Koç Zeliha

Yayınevi :

 Insight Medical Publishing

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Spatula Dd

Ulusal

 

Dergi

 

Spatula Dd

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO/CINAHL

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Acil servise başvuran yaşlılarda düşme risk ve korkusunun günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesine etkisi

Yazar :

 Tuğba ÇINARLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Acil serviste çalışan hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve tutumunu etkileyen faktörler

Yazar :

 Azize AYDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Acil serviste çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğilimlerini ve tutumlarını etkileyen faktörler

Yazar :

 Dilek KIYMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Acil servise başvuran onkoloji hastalarının yaşam kalitesi ile hemşirelik bakımını algılayış durumlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Özge KOBAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Acil serviste çalışan hemşirelerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin etik duyarlılıkla ilişkisi

Yazar :

 Cansu ATMACA PALAZOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Acil servise başvuran onkoloji hastalarının bakımından sorumlu hasta yakınlarının bakım yükleri ile yaşam doyumu ilişkisi

Yazar :

 Esra DANACI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Acil servise başvuran hastalarda tıbbi hata algısı ile kaygı ve umutsuzluk düzeyini etkileyen faktörler

Yazar :

 Nida KIYICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Hemşirelerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları üzerine etkisi

Yazar :

 Esra DANACI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yaşam kalitesi ve doyumunun bireyselleştirilmiş bakım algıları üzerine etkisi

Yazar :

 Cennet Büşra ALICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Onkoloji hastalarının algıladıkları yalnızlık ve sosyal destek düzeyinin yaşam kalitesi ve semptom kontrolü üzerine etkisi

Yazar :

 Tuğçe AYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kemoterapi tedavisi gören hastalarda yaşam kalitesi ile cinsel yaşam arasındaki ilişki

Yazar :

 Ebru AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Onkoloji hastalarında psikososyal sorunlar ile manevi yönelim ve dini başa çıkma tarzları arasındaki ilişki

Yazar :

 Sevil MASAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Palyatif bakım hastalarının yakınlarına uygulanan hemşirelik bakımının spiritüel iyilik hali ve umut üzerine etkisi

Yazar :

 Aslı KURTGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Palyatif hastalarına bakım veren aile üyelerinin bakım ve tedavi sürecine ilişkin gereksinimleri

Yazar :

 Zeynep SAĞLAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 İnmeli Hastalara Öz Bakım Kuramına Temellendirilerek Verilen Tele-Hemşirelik Eğitiminin Yaşam Kalitesi Ve Öz Bakım Gücüne Etkisi

Yazar :

 Cansev BAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Meme Kanseri Hastalarının Cepten Yaptığı Harcamaların Yaşam Kalitesi ile Başa Çıkma ve Adaptasyon Sürecine Etkisi

Yazar :

 Yasemin ÖZYER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Onkoloji hastalarında yalnızlık ve ölüm algısı ile spiritüel iyilik hali arasındaki ilişki

Yazar :

 Tuğba KAVALALI ERDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hemşirelerin resüsitasyon sırasında ailenin varlığında risk ve faydalarına ilişkin algı ve kendilerine güvenlerini etkileyen faktörler

Yazar :

 Esma Ayşe ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Hemşireliği Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Acil Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğunu Etkileyen Faktörler

Yazar :

 Tuğba ÇINARLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Acil hemşirelerinin yaşam sonu bakım algılarını etkileyen faktörler

Yazar :

 Asuman ŞENER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Acil servis hemşirelerinde ahlaki sıkıntı ve başa çıkma yollarını etkileyen faktörler

Yazar :

 Selin KESKİN KIZILTEPE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Acil Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Onkoloji hastalarında ayrımcılık ve damgalanmanın hastalık algısı üzerine etkisi

Yazar :

 Kübra YILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Hemşirelik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-05 11:49:08

 

2015-03-05 11:49:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-05 11:48:48

 

2015-03-05 11:48:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-05 11:48:33

 

2015-03-05 11:48:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelik Kuram Ve Felsefesi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-05 11:50:23

 

2015-03-05 11:48:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelik Kuram Ve Felsefesi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-05 11:47:57

 

2015-03-05 11:47:53

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelik Felsefesi Kavram Ve Uygulamaları Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-05 11:46:57

 

2015-03-05 11:46:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelik Felsefesi Kavram Ve Uygulamaları I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-05 11:47:03

 

2015-03-05 11:45:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sağlığı Tanılama Ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-05 11:42:13

 

2015-03-05 11:42:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2015-03-05 11:41:58

 

2015-03-05 11:41:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-05 11:41:32

 

2015-03-05 11:41:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-05 11:41:14

 

2015-03-05 11:41:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2015-03-05 11:40:51

 

2015-03-05 11:40:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 21:05:37

 

2014-02-26 21:05:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 21:05:14

 

2014-02-26 21:05:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Hemşirelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 21:00:45

 

2014-02-26 21:00:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sağlığı Tanılama Ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 21:00:29

 

2014-02-26 21:00:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-26 21:00:01

 

2014-02-26 21:00:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:59:43

 

2014-02-26 20:59:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 20:59:28

 

2014-02-26 20:59:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 20:59:06

 

2014-02-26 20:59:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşireliğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:58:38

 

2014-02-26 20:58:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşirelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 20:58:14

 

2014-02-26 20:58:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hastalıklar Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-26 20:57:45

 

2014-02-26 20:57:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 20:22:13

 

2014-02-26 20:22:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 20:21:17

 

2014-02-26 20:21:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Hemşirelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:20:51

 

2014-02-26 20:20:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sağlığı Tanılama Ve Değerlendirme Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:20:25

 

2014-02-26 20:20:25

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-26 20:20:03

 

2014-02-26 20:20:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:19:30

 

2014-02-26 20:19:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 20:19:01

 

2014-02-26 20:19:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 20:18:19

 

2014-02-26 20:18:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşireliğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:17:50

 

2014-02-26 20:17:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşirelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 20:17:06

 

2014-02-26 20:17:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hastalıklar Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-26 20:16:34

 

2014-02-26 20:16:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 20:16:00

 

2014-02-26 20:16:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toplam Kalite Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:15:31

 

2014-02-26 20:15:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sağlık Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:14:58

 

2014-02-26 20:14:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ebelikte Etik Ve Değerler

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:14:36

 

2014-02-26 20:14:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Hemşirelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:13:52

 

2014-02-26 20:13:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşirelik Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-26 20:13:31

 

2014-02-26 20:13:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toplam Kalite Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:12:54

 

2014-02-26 20:12:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sağlık Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 20:12:29

 

2014-02-26 20:12:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşirelikte Etik Ve Değerler

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:12:07

 

2014-02-26 20:12:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kronik Hastalıklar Ve Yaşam Kalitesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:11:42

 

2014-02-26 20:11:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ebeliğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:11:10

 

2014-02-26 20:11:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşirelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 20:10:44

 

2014-02-26 20:10:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşireliğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:10:09

 

2014-02-26 20:10:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hastalıklar Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-26 20:09:42

 

2014-02-26 20:09:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ebelikte Öğretim

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 20:09:02

 

2014-02-26 20:09:02

 

2011-2012

2019
 • 2020

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Ebelik Bölümü

  Ebelik Anabilim Dalı

 • 2017
  - 2019

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2013

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 2008
  - 2011

  Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

 • 2008

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelik Pr.

 • 2001
  - 2008

  Bölüm Başkanı

  Sinop Üniversitesi

  Sağlık Yüksekokulu

 • 1998
  - 2008

  Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Sinop Üniversitesi

  Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 1993
  - 1998

  Ssk İstanbul Hastanesi

  Hemşire

  Koroner Yoğun Bakım Hemşiresi

 • 1991
  - 1993

  Ssk Samsun Hastanesi

  Hemşire

  Ameliyathane Hemşiresi

 • 1988
  - 1991

  Ssk Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Senatoryumu

  Hemşire

  Klinisyen

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 1 1. Hafta.-Hem. Uyg. Kuram. Kullanımı-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 2 2. Hafta.-Hem. Araş. Kuram Kullanımı-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 3 3. Hafta.-Hem. Yön. Kuram. Kullanımı-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 4 4. Hafta.-Hem. Eğitim. Kuram Kullanımı-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 5 5. Hafta.-Florence Nightingale-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 6 6. Hafta.-Roper Logan Tierney-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 7 7. Hafta.-Hildegard Peplau-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 8 8. Hafta.-Ida Jean Orlando-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 9 9. Hafta.-Sister Callista Roy-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 10 10. Hafta.-Betty Neuman-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 11 11. Hafta.-Martha Elizabeth Rogers-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 12 12. Hafta.-Imogine King-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 13 13. Hafta.-Joy Travelbee-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 14 14. Hafta.-Madeleine Leninger-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 1 1. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 1 1. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 2 2. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 2 2. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 3 3. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 3 3. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 4 4. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 4 4. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 5 5. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 5 5. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 6 6. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 6 6. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 7 7. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 7 7. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 8 8. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 8 8. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 9 9. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 9 9. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 10 10. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 10 10. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 11 11. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 11 11. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 12 12. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 12 12. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 13 13. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 13 13. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 14 14. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 14 14. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 1 1. HAFTA-DOÇ. DR. ZELİHA KOÇ.pptx
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 2 2. HAFTA-DOÇ.DR. ZELİHA KOÇ.pptx
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 3 3. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 4 4. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 5 5. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 6 6. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 7 7. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM104 Hemşirelik Esasları-II 1 Prof. Dr.Zeliha KOÇ.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 1 1. Hafta.-Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 2 2. Hafta.-İletişim-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 3 3. Hafta.-Solunumun Sürdürülmesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 4 4. Hafta.-Beslenme Aktivitesinin Sürdürülmesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 5 5. Hafta.-Eliminasyon Aktivitesinin Sürdürülmesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 6 6. Hafta.-Beden Isısının Kontrolü-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 7 7. Hafta.-Kişisel Temizlik ve Hijyen-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 8 8. Hafta.-Hareket-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 9 9. Hafta.-Sağlık İnanç ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörler-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 10 10. Hafta.-Uyku ve Dinlenme Aktivitesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 11 11. Hafta.-Hasta Güvenliği-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 12 12. Hafta.-Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunla-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 13 13. Hafta.-Ölüm-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 14 14. Hafta.-Ağrı-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 1 1. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 2 2. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 3 3. Hafta.Prof..Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 4 4. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 5 5. Hafta.Prof..Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 6 6. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 7 7. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 8 8. Hafta.Prof..Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 9 9. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 10 10. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 11 11. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 12 12. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 13 13. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 14 14. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 1 1. Hafta.-Sağlık ve İnsan Gereksinimleri-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 2 2. Hafta.-Temel SağlıkHizmetleri-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 2 2. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 2 2. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 3. Hafta.-Kültür Etnik Din Sağlık-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 3. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 3. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 4 4. Hafta.-Bireyin Büyüme ve Gelimesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 4 4. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 4 4. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 5 5. Hafta.-Hemşirelik Mesleği ve Sağlık Bakım Sistemi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 5 5. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 5 5. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 6 6. Hafta.-Toplum ve Tüketici Hakları-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 6 6. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 6 6. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 7 7. Hafta.-Bilgi ve Teknoloji-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 7 7. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 7 7. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 8 8. Hafta.-Yaşam Kalitesi-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 8 8. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 8 8. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 9 9. Hafta.-Değerler ve Etik-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 9 9. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 9 9. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 10 10. Hafta.-İletişim Öğrenme ve Öğretim-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 10 10. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 10 10. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 11 11. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 11 11. Hafta.-Eleştirel Düşünme ve Benlik Kavramı-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 11 11. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 12 12. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 12 12. Hafta.-Yasal ve Etik Konular-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 12 12. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 13 13. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 13 13. Hafta.-Spiritüel Yaklaşım-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 13 13. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 14 14. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 14 14. Hafta.-Dua ve Meditasyon-Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 14 14. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr