Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr.Leman TOMAK

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Olasılıklı ve olasılıksız hedeflerini açıklayabilmeli, sağlık alanında elde edilen verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesini açıklayabilmeli ve yorumlayabilmeli, tanımlayıcı istatistikleri bilmeli ve neden kullanıldığını açıklayabilmeli, istatistikte hipotez ve ilişkili oarak hata, istatiksel önemlilik tanımlarını yapabilmeli, testlerdeki varsayımları bilmeli parametrik ve norm parametrik test ayrımını yapabilmeli, katagorik verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli, nicel verilerle ilgili hipotez testlerini genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli, analiz sonuçlarını yorumlayabilmeli ve raporlandırılmasını açıklayabilmeli

Amacı

Öğrencilerin kendi konuları ile ilgili veri toplamasını sağlayarak, özetleme ve karar verme süreçlerinde kantitatif değerlendirme yapabilmelerini sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
17 Biyoistatistik nedir ? DHF_102_A-1 Bağımlı-Bağımsız Gruplarda t testi.pdf
18 Değişken tipleri vee ölçme düzeyleri DHF_102_A-2 Fisher'in Kesin Olasılık Testi 1.pdf
19 Örnekler ve yöntemleri DHF_102_A-3 Örneklem ve Yöntemleri.pdf
20 Tanımlayıcı istatistikler; merkezi eğilim ölçüleri -1 DHF_102_A-4 İstatistik Tanımı.pdf
21 Tanımlayıcı istatistikler; merkezi eğilim ölçüleri -2 DHF_102_A-5 Kruskal Wallis Varyans Analizi.pdf
22 Tanımlayıcı istatistikler; dağılış ölçüleri-1 DHF_102_A-6 Mann Whitney U testi.pdf
23 Tanımlayıcı istatistikler; dağılış ölçüleri-2 DHF_102_A-7 Fisher'in Kesin Olasılık Testi.pdf
24 Hipotezler ve hata tipleri, alfa ve P değeri DHF_102_A-8 Örneklem ve Yöntemleri 2.pdf
25 Kategorik veri analizleri , oran testi DHF_102_A-9 Süreklilik Düzeltmeli Ki_kare.pdf
26 Kategorik veri analizleri , Ki_kare testi, fisher kesin olasılık testi DHF_102_A-10 Tanımlayıcı İstatistik.pdf
27 İki bağımsız grup karşılaştırılması (student-t, MW-U) DHF_102_A-11 Tek Yönlü Varyans Analizi.pdf
28 İki bağımlı grup karşılaştırılması (eşli-t;Wilcoxon SSİT) DHF_102_A-12 Verilerin Özetlenmesi.pdf
29 Üç ve ya daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (ANOVA-Tukey vb.) DHF_102_A-13 Wilcoxon Sıra Sayıları İşaret Testi.pdf
30 Üç ve ya daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (Kruskal Wallis testi ve MW-U) DHF_102_A-14 Wilcoxon Sıra Sayıları İşaret Testi.pdf
31 Sınav Haftası DHF102.A BİYOİSTATİSTİK
32 Sınav Haftası DHF102.A BİYOİSTATİSTİK

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr