Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr.Ayşegül AKAR

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Hücrede biyofiziksel olayların, taşınımı, difüzyonu, ozmotik olayları açıklayabilmeli,membran potansiyeli,aksiyon potansiyeli,bileşik aksiyon potansiyelini tanımlayabilmeli,EEG ,EMG,uyarımlı potansiyelini açıklayabilmeli,biyoelektrik olaylar ve EKG'nin temel ilkeleri ve kalpteki elektiriksel olayları EKG'nin temel ilkelerine dayalı olarak açıklayabilmeli, optik ve görme biyofiziğini,işitme biyofiziğini açıklayabilmeli, elektromanyetik dalgaların biyolojik etkilerini açıklayabilmeli,tıbbi görüntüleme yöntemlerinin nerede ne zaman kullanacağını bilmeli.

Amacı

Fiziksel prensiplerin biyolojik sistemlerde nasıl kullanıldıklarını öğrenmek ve fizik yöntem ve metodlarını kullanarak biyolojik sistemleri incelemek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
17 Biyofiziğin tanımı, çalışma alanları, moleküler biyofiziğin temelleri DHF_102_E-1 Biyofiziğe Giriş, Tıpta kullanılan Birimle, Vücut sıvıları ölçümü.pdf
18 Biyoenerjetik, hücrede biyofiziksel olaylar DHF_102_E-2 Biyoenerjetik, hücrede biyofiziksel olaylar.pdf
19 Biyopotansiyeller DHF_102_E-3 Biyopotansiyeller.pdf
20 Aksiyon potansiyeli DHF_102_E-4 Aksiyon potansiyeli.pdf
21 Sinaptik İletim DHF_102_E-5 Sinaptik İletim.pdf
22 Kemik biyomekaniği DHF_102_E-6 Kemik biyomekaniği.pdf
23 Kas biyomekaniği DHF_102_E-7 Kas biyomekaniği.pdf
24 EEG, EMG, EKG ve kalpte elektriksel olaylar DHF_102_E-8 EEG, EMG, EKG ve kalpte elektriksel olaylar.pdf
25 İşitme Biyofiziği DHF_102_E-9 İşitme Biyofiziği.pdf
26 Optik ve görme biyofiziği DHF_102_E-10 Optik ve görme biyofiziği.pdf
27 Radyasyon biyofiziği(X, Laser ) DHF_102_E-11 Optik ve görme biyofiziği.pdf
28 Radyasyonun biyolojik etkileri(X, Laser) DHF_102_E-12 Optik ve görme biyofiziği.pdf
29 Moleküler biyofizik yöntemler DHF_102_E-13 Moleküler biyofizik yöntemler.pdf
30 Tıbbi görüntüleme yöntemleri DHF_102_E-14 Tıbbi görüntüleme yöntemleri.pdf
31 Sınav Haftası BİYOFİZİK KAYNAKLAR.docx
32 Sınav Haftası DHF102.E BİYOFİZİK

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr