Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Dr.Öğr.Üyesi Fikret YILMAZ

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Dişin gelişimi, minenin yapısı, dentin yapısı, çürük teorileri ve tipleri, tükürük, çürük aktivitesi,kavite prensiplerini tanımlayabilmeli,amalgam restorasyonlar hakkında bilgi verebilmeli. Kök çürüğünü tanı koyar ve tedavi eder.Başlangıç çürük lezyonları, düz yüzey çürükleri, pit ve fissür çürükleri, radyasyon çürüğü, sekonder çürükleri tanır ve tedavi eder. DMFT, DFT indekslerinin bilir. Diş çürüğü riskinin belirler ve bireysel koruyucu tedavi planlamasını yapar.Tükürük akış hızının tayini, tükürük tamponlama kapasitesinin değerlendirilmesi, tükürükte laktobasil ve mutans sayımını yapar. Karyojenik beslenme alışkanlıklarını tedavi eder, diyet analizini bilir ve uygular. modern tanı cihazları ile çürük teşhisini yapar.Çürüğün mekanik ( el alteleri ve döner aletler) yolla uzaklaştırılmasını bilir.Alternatif mekanik yöntemler ile uzaklaştırılmasını (air abrazyon, air polishing, ultrasonic, sono abrazyon), lazer ile uzaklaştırmasını bilir, yönlendirir. Ozon uygulamasını bilir yönlendirir.Amalgam sökümünü bilir uygular

Amacı

Dişin gelişimi, minenin yapısı, dentin yapısı, çürük teorileri ve tipleri, tükürük, çürük aktivitesi,kavite prensipleri,amalgam, restorasyomlar hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kavite preperasyonunda temel kavramlar DHF_201_A- 1 Kaviteler.pdf
2 Özel kavite preparasyonları DHF_201_A- 2 Kaviteler.pdf
3 Muayene ve tedavide kullanılan el aletleri DHF_201_A- 3 El aletleri.pdf
4 Kavite preperasyonunda kullanılan döner aletler-frezler DHF_201_A- 4 Kaviteler.pdf
5 Dişin gelişimi DHF_201_A- 5 Diş tedavisine giriş.pdf
6 Minenin Yapısı DHF_201_A- 6 Dental Caries.pdf
7 Dentin Yapısı DHF_201_A- 7 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry.pdf
8 Çürük oluşumu (dişler ve çürük ilişkisi) Diş dokularının demineralizasyon ve remineralizasyonu DHF_201_A- 8 Modern Çürük Teşhisi.pdf
9 Çürük teorileri, mine çürüğü DHF_201_A-9 Geleneksel Çürük Teşhisi.pdf
10 Dentin çürüğü, sement - kök çürüğü DHF_201_A-10 Çürük Aktivite Testleri.pdf
11 Çürük tipleri (akut, sekonder,….),başlangıç çürük lezyonları, düz yüzey çürükleri, pit ve fissür çürükleri, radyasyon çürüğü, sekonder çürük DHF_201_A-12 Diş Çürüğü ve Diyet.pdf
12 Çürük epidemiyolojisi, DMFT, DFT indekslerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi DHF_201_A-12 Diş Çürüğü ve Diyet.pdf
13 Mikrobiyaldental plak DHF_201_A- 13 Kaide-dolguyapımı.pdf
14 Çürük mikrobiyolojisi (mikrop-konak ilişkisi ve ağız ekolojisi, bakteri-bakteri ilişkisi, bakteri tutulması ve ağız florası DHF_201_A-14 Çürüğün Mekanik Yöntemle Uzaklaştırılması.pdf
15 Sınav Haftası DHF201.A RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
16 Sınav Haftası DHF201.A RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
17 Tükürük biyokimyası, tükürük ve çürük ilişkisi DHF_201_A-1 Tükürük (Bahar).pdf
18 Çürük risk faktörleri, diş çürüğü riskinin belirlenmesi, bireysel koruyucu tedavi planlaması DHF_201_A-2 Çürük risk faktörleri (bahar).pdf
19 Çürük aktivite testleri, tükürük akış hızının tayini, tükürük tamponlama kapasitesinin değerlendirilmesi, tükürükte laktobasil ve mutans sayımı DHF_201_A-3 Çürük Aktivite Testleri (Bahar).pdf
20 Diş çürüğü ve diyet, karyojenik beslenme alışkanlıkları, diyet analizi DHF_201_A-4 Diş Çürüğü ve Diyet (Bahar).pdf
21 Flor DHF_201_A-5 Flor (Bahar).pdf
22 Kavitede çürüğün tesbiti, modern tanı cihazları ile çürük teşhisi DHF_201_A- 6 Modern Çürük Teşhisi (Bahar).pdf
23 Çürüğün mekanik ( el alteleri ve döner aletler) ve kemo mekanik yöntemle uzaklaştırılması, alternatif mekanik yöntemler ile uzaklaştırılması (air abrazyon, air polishing, ultrasonic, sono abrazyon), lazer ile uzaklaştırma, ozon uygulaması DHF_201_A-7 Çürüğün Kemomekanik Yöntemle Uzaklaştırılması (Bahar).pdf
24 Kaide materyalleri ve yerleştirilmesi DHF_201_A-8 Dolgu Yapımında Kaide Yerleştirme (Bahar).pdf
25 Diş hekimliğinde amalgam DHF_201_A-9 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi (Bahar).pdf
26 Diş hekimliğinde amalgam restorasyonlar DHF_201_A-10 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi (Bahar).pdf
27 Civa hijyeni ve amalgam sökümü DHF_201_A-11 Matriks sistemleri ve arayüz oluşturma (Bahar).pdf
28 Matrix sistemleri ve ara yüz oluşturma DHF_201_A-12 Matriks sistemleri ve arayüz oluşturma (Bahar).pdf
29 Direkt ve indirekt vital pulpa tedavileri (kuafaj) DHF_201_A-13 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi (Bahar).pdf
30 Kuafaj materyallleri (maddeler bilgisi) DHF_201_A-14 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi (Bahar).pdf
31 Sınav Haftası DHF201.A RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
32 Sınav Haftası DHF201.A RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr