Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr.Şafak KÜLÜNK

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Bir sabit protetik restorasyonun tüm laboratuvar ve klinik aşamalarını öğrenmektir.

Amacı

Sabit protetik restorasyonların temelini ve uygulama yöntemlerini öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sabit Protetik Diş Tedavisine Giriş, Teşhis ve Tedavi Planlaması DHF_201_B-1 Muayene.pdf
2 Preparasyon Aletleri ve dental dokulara etkileri DHF_201_B-2 Tedavi Seçenekleri+preparasyonun etkisi.pdf
3 Diş Preparasyonu, Preparasyon prensipleri DHF_201_B-3 Dişeti Ayırımı (RETRAKSİYON).pdf
4 Retraksiyon DHF_201_B-4 Pereperasyon.pdf
5 Ölçü ile ilgili kavramlar ve ölçü maddeleri (maddeler bilgisi) DHF_201_B-5 Ölçü.pdf
6 Ölçü kaşıkları ve ölçü teknikleri DHF_201_B-6 Çalışma Modeli.pdf
7 Çalışma modelleri ve die’li model hazırlama teknikleri DHF_201_B-7 Geçici Kron.pdf
8 Geçici kron/köprü materyalleri ve geçici restarosyonlar/geçici restorasyon yapım teknikleri DHF_201_B-8 Artikülatörler ve İnteroklüzal Kayıt.pdf
9 Sabit protetik tedavide okluzyon prensipleri DHF_201_B-9 Maddenin Fiziksel Özellikleri ve Dental Alaşımlar.pdf
10 İnter oklüzal kayıt ,face bow transferi ve artikülatörler DHF_201_B-10 Mum Modelaj.pdf
11 Kron ve köprü Restorasyonlarında Mum Modelaj ve alt yapı tasarımı DHF_201_B-11 Porselen Metal destekli Porselen Restorasyonlar.pdf
12 Sabit protezlerde metal ve metal alaşımları DHF_201_B-12 Döküm.pdf
13 Metal alaşımlarının şekillendirilmesi DHF_201_B-13 Dökümün Uyumlanması.pdf
14 Metal destekli sermikler DHF_201_B-14 Renk Seçimi.pdf
15 Sınav Haftası Kaynakları.docx
16 Sınav Haftası DHF201.B PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
17 Dental Seramikler ve Seramik benzeri materyaller İnteroklüzal Kayıt, Facebow Transferi ve Artikülatörler--avys.pdf
18 Dental Seramikler ve Seramik benzeri materyaller İnteroklüzal Kayıt, Facebow Transferi ve Artikülatörler--avys.pdf
19 Tam seramik ve lamina veneer resterasyonlarına giriş Köprü Protezlerine Giriş ve Köprü Biyomekaniği-avys.pdf
20 Fiber destekli kompozit sabit bölümlü protezler Sabit Protezlerde Özel Problemler-avys.pdf
21 Parsiyel veneer kron restorasyonları Köprü Protezlerine Giriş ve Köprü Biyomekaniği-avys.pdf
22 Rezin bağlantılı sabit protezler İnteroklüzal Kayıt, Facebow Transferi ve Artikülatörler--avys.pdf
23 Post-core sistemleri İnteroklüzal Kayıt, Facebow Transferi ve Artikülatörler--avys.pdf
24 Aşırı kron harabiyeti olan devital dişlerin restorasyonu, endokronlar, prefabrik ve döküm metalpostlar Aşırı Kron Harabiyeti olan Vital Dişlerin Restorasyonları .pdf
25 Aşırı kron harabiyeti olan vital dişlerin restorasyonu, (pinli restorasyonlar, pinlay, inlay, onlay, overlay) Aşırı Kron Harabiyeti olan Vital Dişlerin Restorasyonları .pdf
26 Estetik, renk, renk seçimi ve karakterizasyon DHF_201_B-10 Renk Seçimi (Bahar).pdf
27 Protetik Tedavide cad-cam uygulamaları Sabit Protezlerde Özel Problemler-avys.pdf
28 Protetik Tedavide cad-cam uygulamaları Köprü Protezlerine Giriş ve Köprü Biyomekaniği-avys.pdf
29 Restorasyonların simantasyonu DHF_201_B-13 Tesviye Polisaj.pdf
30 Metal destekli ve tam seramik sabit restorasyonların tamiri Sabit Protezlerde Özel Problemler-avys.pdf
31 Sınav Haftası DHF201.B PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
32 Sınav Haftası DHF201.B PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr