Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr.Elif KALYONCUOĞLU

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Endodontiyi ve kapsamını tanıyabilmeli, pulpa ve periapikal dokuların histolojisinin ve biyolojisini bilmeli, pulpa ve periapikal doku hatalıklarını (Seröz ve pürülent pulpitis,Akut ve kronik apikal apse, Akut ve kronik apikal periodontitis, Pulpa polibi, hiperemisi, nekrozu, gangreni gibi) ve etiyolojilerini tanımlar, her dişin en sık rastlanan iç anatomilerini ve en az rastlanan anatomik farklılıkları bilmeli, endodontik tedavide kullanılan aletleri ve kullanım şekillerini bilmeli, endodontik giriş kavitesi preparasyonınun ana hatlarını bilmeli.Kök kanal varyasyonlarını bilir. Vital dişlerin, Nekroze dişlerin, periapikal lezyonlu dişlerin tedavisini yapabilmeli.Rubber dam uygulamasını bilmeli

Amacı

Endodontinin tanımlanması, pulpa ve periapikal dokuların histolojisinin, biyolojisinin ve hastalıklarının kavratılması, her diş için en sık karşılaşılan kök ve kanal anatomilerinin en az rastlanibelecek anatomik farklılıkların anlatılması, endodontik tedavide kullanılan aletlerin genel fiziksel özellikleri, işlevleri ve kullanım şekillerinin ve endodontik giriş kavitelerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endodontik Tedavide kullanılan aletler (maddeler bilgisi) DHF_201_C-1 Endodontik tedavide kullanılan aletler.pdf
2 Pulpanın yapısı (Morfolojik, histolojik yapısı ve diğer komşu dokular ile ilişkisi) DHF_201_C-2 pulpanın yapısı.pdf
3 Pulpanın yapısı (Morfolojik, histolojik yapısı ve diğer komşu dokular ile ilişkisi) DHF_201_C-3 Pulpanın yapısı 2.pdf
4 Vital pulpa tedavileri ve kullanılan materyaller DHF_201_C-4 vital pulpa tedavileri ve kullanılan materyaller.pdf
5 Endodontik tedavide lokal anestezi DHF_201_C-5 Endodontik tedavide lokal anestezi.pdf
6 Üst ve alt keser ve kanin dişlerde kök kanal anatomisi ve endodontik giriş kavitesi DHF_201_C-6 Üst ve alt keser, kanin ve küçük azı dişlerde kök kanal anatomisi ve endodontik giriş kavitesi.docx
7 Üst ve alt küçük azı dişlerde kök kanal anatomisi ve endodontik giriş kavitesi DHF_201_C-7 Üst ve alt keser, kanin ve küçük azı dişlerde kök kanal anatomisi ve endodontik giriş kavitesi.docx
8 Üst ve alt büyük azı dişlerde kök kanal anatomisi ve endodontik giriş kavitesi DHF_201_C-8 üst ve alt büyük azı dişlerde kök kanal anatomileri ve giriş kaviteleri.pdf
9 Endodontide izalasyon-rubber-dam DHF_201_C-9 Endodontide izolasyon- rubber dam.pdf
10 Kök kanal tedavide çalışma uzunluğunun tespiti yöntemleri DHF_201_C-10 kök kanal tedavide çalışma uzunluğu tespit yöntemleri.pdf
11 Kök kanal tedavisinde irrigasyon, dezenfeksiyon ve kanal içi medikamenler DHF_201_C-11 Kök Kanallarının İrrigasyonu, Dezenfeksiyonu ve Kanaliçi Medikamenler.pdf
12 Kök kanal tedavisinde irrigasyon, dezenfeksiyon ve kanal içi medikamenler DHF_201_C-12 Kök Kanallarının İrrigasyonu, Dezenfeksiyonu ve Kanaliçi Medikamenler.pdf
13 Kanal genişletme teknikleri DHF_201_C-13 Kanal genişletme teknikleri.pdf
14 Kanal genişletme teknikleri DHF_201_C-14 Kanal genişletme teknikleri.pdf
15 Sınav Haftası Kaynaklar.docx
16 Sınav Haftası DHF201.C ENDODONTİ
17 Kök kanal prepasyonundaki prosedurel hatalar DHF_201_C-1 Kök kanal preparasyonundaki prosedürel hatalar.pdf
18 Kök kanal prepasyonundaki prosedurel hatalar DHF_201_C-2 Kök kanal preparasyonundaki prosedürel hatalar.pdf
19 Kök kanalların doldurulması ve teknikleri DHF_201_C-3 kök kanallarının doldurulması ve teknikleri.pdf
20 Kök kanalların doldurulması ve teknikleri DHF_201_C-4 kök kanallarının doldurulmasında kullanılan teknikler 2.pdf
21 Kök kanal dolgusunda kullanılan materyaller (Maddeler bilgisi) DHF_201_C-5 Kök kanal dolgusunda kullanılan materyaller.pdf
22 Kök kanal dolgusunda kullanılan materyaller (Maddeler bilgisi) DHF_201_C-6 Kök kanal dolgusunda kullanılan materyaller.pdf
23 Pulpa ve periyapikal doku hastalıklarının mikrobiyolojisi ve immiyolojisi DHF_201_C-7 Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının mikrobiyolojisi ve immünolojisi.pdf
24 Pulpa ve periyapikal doku hastalıklarının mikrobiyolojisi ve immiyolojisi DHF_201_C-8 Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının mikrobiyolojisi ve immünolojisi.pdf
25 Pulpa patolojisi, sınıflama, dejerenasyon ve neopilazi DHF_201_C-9 Pulpa patolojisi ve pulpa hastalıklarının etyolojisi.pdf
26 Pulpa hastalıklarının etyolojisi ve sınıflandırılması, pulpa hiperemisi, revelsiple (seröz) hulpitis, irriversible (prülent) pulpitis, pulpa polibi, ülseratif ve hiper plastik pulpitis DHF_201_C-10 Pulpa patolojisi ve pulpa hastalıklarının etyolojisi.pdf
27 Periapikal doku hastalıkları etyolojisi ve sınıflandırılması, pulpa gangreni/negrozu, cerrahi girişim gerektirmeyen akut/kronik periyapikal periodontitis, akut/kronik apikal apse DHF_201_C-11 Periapikal Doku Hastalıkları.pdf
28 Periapikal doku hastalıkları etyolojisi ve sınıflandırılması, pulpa gangreni/negrozu, cerrahi girişim gerektirmeyen akut/kronik periyapikal periodontitis, akut/kronik apikal apse DHF_201_C-12 Periapikal Doku Hastalıkları.pdf
29 Endodontik anamnez ve muayene DHF_201_C-13 endodontik anamnez ve muayene.pdf
30 Endodontik anamnez ve muayene DHF_201_C-14 endodontik anamnez ve muayene.pdf
31 Sınav Haftası Kaynaklar.docx
32 Sınav Haftası DHF201.C ENDODONTİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr