Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Dr.Öğr.Üyesi Kemal BİLGİN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

İmmün sisitemin bölümlerini ve görevlerini bilir, antibiyotiklerin etki mekanizmalarını ve direnç mekanizmalarıni bilir,ağızda enfeksiyon etkeni mikro organizmaları bilir.

Amacı

İmmün sistemin bölümlerini ve görevlerini, antibiyotiklerin, oral patojenlşerin ve ağızda enfeksiyon etkeni mikro organizmaların öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmünolojiye giriş,konağın genel savunma yolları DHF_202_B-1 - İmmünolojiye giriş konağın genel savunma yolları.pdf
2 Doğal immünite mekanizmaları DHF_202_B-2- Doğal immünite mekanizmaları.pdf
3 Edinsel immünite mekanizmaları DHF_202_B-3- Edinsel immünite mekanizmaları.pdf
4 İmmünglabulinler DHF_202_B-4 - İmmünoglobulinler.pdf
5 Kompleman sistem DHF_202_B-5 - Kopleman sistem.pdf
6 Seralojik yöntemler DHF_202_B-6 - Serolojik yöntemler.pdf
7 Antibiyotiklerin etki mekanizmaları DHF_202_B-7- Antibityotiklerin etki mekanizmaları.pdf
8 Antibiyotik direnç mekanizmaları DHF_202_B-8 - Antibiyotik direnç mekanizmaları.pdf
9 Oral patojenler DHF_202_B-9 - Oral patojenler.pdf
10 Ağızın bakteri enfeksiyonları DHF_202_B-10- Ağızın bakteri enfeksiyonları.pdf
11 Ağzın mantar enfeksiyonları DHF_202_B-11 - Ağızın mantar infeksiyonları.pdf
12 Ağızda belirti veren virüs enfeksiyonları DHF_202_B-12 - Ağızda belirti veren virüs enfeksiyonları.pdf
13 Hepatit virüsler DHF_202_B-13- Hepatit virüsler.pdf
14 Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yolları DHF_202_B-14 - Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yolları.pdf
15 Sınav Haftası Kaynaklar.docx
16 Sınav Haftası

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr