Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr. İsmail UZUN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Endodontide kullanılacak malzemelerin öğrenilmesi, kök kanalının tam olarak boşaltılması ve şekillendirilmesi için spesifik kök kanal genişletme yöntemlerinin başarılı bir şekilde uygulaması ve teknikleri detaylı bir şelilde öğrenmesi ve uygulanacak tedavim protokollerinin bilinmesi, endodontik tedavi öncesi doğru teşhisi koyabilir, vital pulpa tedavilerini (direkt- indirekt pulpa kuafajı, amputasyon gibi) bilir ve çekilmiş dişler üzerinde uygulayabilir, diş morfolişisini bilir ve giriş kavitesini açabilir,kanal tedavisi endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilir, kök kanal pulpasını ekstipe edebilir ve çalışma boyunu tespit edebilir, kök kanal tedavisi aşamalarının bilir ve uygulayabailir, endodontik mikrobiyotayı bilir, kanal tedavisi sonrası en uygun üst restorasyonu yapabilir.

Amacı

Kök kanal tedavisi prensiplerinin öğretilmesi, preklinikte endodontik uygulamaların yapılması nve preklinik uygulamasının teorik derslerle desteklenmesi, acil tedavi gerektiren durumların değerlendirilmesi, endodontik enfeksiyonların mikrobiyolojisini bilme, endodontik tedavi sonrasında dişlerin retorasyonlarının planlanması ve tedavi sonrası iyileşmeyi teorik olarakdetaylıca öğrenme , travmatik yaralanmalarda tedavi yaklaşımları ve iç ve dış rezorbsiyon vakalarında tedavi yaklaşımlarını öğrenme, çekilmiş dişler üzerinde kök kanal tedavisini tüm aşamalarıyla uygulayarak klinik öncesi el mahareti kazandırma

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endodontik tedavide kullanılan aletlerin tanıtımı DHF255 ENDODONTİ
2 Diş dokularının kesit alınarak incelenmesi (yatay, dikey kesit demostrasyonları) DHF255 ENDODONTİ
3 Diş dokularının kesit alınarak incelenmesi (yatay, dikey ) DHF255 ENDODONTİ
4 Vital pulpa tedavileri (kuafaj-amputasyon) demostrasyon DHF255 ENDODONTİ
5 Model hazırlama (üst çene sağ ve sol tüm diş gruplarını içeren çekilmiş dişlerin alçı üzerine sıralandığı tüm üst çene modeli) DHF255 ENDODONTİ
6 Model hazırlama (alt çene sağ ve sol tüm diş gruplarını içeren çekilmiş dişlerin alçı üzerine sıralandığı tüm alt çene modeli) DHF255 ENDODONTİ
7 Üst ve alt çene kesici ve kanin dişlerde giriş kavitesi (demostrasyon ve pratik uygulama) DHF255 ENDODONTİ
8 Üst ve alt çene kesici ve kanin dişlerde giriş kavitesi ( pratik uygulama) DHF255 ENDODONTİ
9 Üst ve alt çene kesici küçük azı dişlerde giriş kavitesi ( demostrasyon ve pratik uygulama) DHF255 ENDODONTİ
10 Üst ve alt çene kesici küçük azı dişlerde giriş kavitesi ( pratik uygulama) DHF255 ENDODONTİ
11 Üst ve alt çene büyük azı dişlerde ( birinci ve ikinci ) giriş kavitesi ( demostrasyon ve pratik uygulama) DHF255 ENDODONTİ
12 Üst ve alt çene büyük azı dişlerde ( birinci ve ikinci ) giriş kavitesi ( pratik uygulama) DHF255 ENDODONTİ
13 Rubber -dam uygulaması DHF255 ENDODONTİ
14 Giriş kavitesi açılan dişlerde kök kanal tedavi çalışma uzunluğunun radyografik belirlenmesi DHF255 ENDODONTİ
15 Snav Haftası DHF255 ENDODONTİ
16 Snav Haftası DHF255 ENDODONTİ
17 Yapay kanallarda kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
18 Üst ve alt keser kanin kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
19 Üst ve alt keser kanin kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
20 Üst ve alt küçük azı dişlerinin kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
21 Üst ve alt küçük azı dişlerinin kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
22 Üst ve alt büyük azı dişlerinin kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
23 Üst ve alt büyük azı dişlerinin kök kanal preparasyonu DHF255 ENDODONTİ
24 Yapay kanallarda kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
25 Üst ve alt keser kanin kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
26 Üst ve alt keser kanin kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
27 Üst ve alt küçük azı dişlerin kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
28 Üst ve alt küçük azı dişlerin kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
29 Üst ve alt büyük azı dişlerin kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
30 Üst ve alt büyük azı dişlerin kök kanal dolgusu DHF255 ENDODONTİ
31 Sınav Haftası DHF255 ENDODONTİ
32 Sınav Haftası DHF255 ENDODONTİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr