Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Hikmet AYDEMİR

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Endodontik tedavi sırasında karşılaşılacak komplikasyonları (alet yutma, alet aspirasyonu gibi) tanıtmak, tedavi esnasında oluşabilecek komplikasyonların oluşmaması için yeterli teorik ve klinik bilgileri vermek, karşılaşılan komplikasyonlarda hekim olarak ne yapılması gerektiğini öğretmek, periradiküler cerrahi, apisektomi, kök kanalı perforasyon tamiri, kök kanal alet kırıklarının çıkarılması, kök rezeksiyonu, replantasyon, insizyon ve direnaj gibi operatif işlemler konusunda bilgiye sahip olmalı, öğrenci gerektiğinde bu uygulamaları yapabilmeli, öğrenci vakaya uygun tedavi yöntemi belirleyebilmeli, Öğrenci dental anomalileri klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilmeli ve tedavilerini planlayabilmeli, dental anomalili dişlerin (dilaserasyon, concresence, dens invaginatus, dens evaginatus, füzyon, geminasyon, taurodontizm gibi) endodontik tedavilerini uygulayabilmeli, dental anomalili dişlerin teşhis tedavi ve prognozlarını bilmeli ayrıca klinik sonuçlarını değerlendirebilmeli, Endodontik tedavi esnasında kullanılan medikamanlardan bazıları, bazı sistemik hastalıklı bireyler için riskli olabileceğinden bu gibi durumlar için hekimi bilgilendirip uygun materyalleri kabullenmesini sağlamak, periodontal ve ortodontik tedavi uygulanan hastalar gereken endodontik uygulamaların bilinmesi. Endo-perio lezyonlarla ilgili bilgi sahibi olmalı. Kök rezorpsiyonlarını (internal ve eksternal) teşhis edebilmeli. Endodontik akut alevlenmede teşhis edebilmeli ve gereken ilk müdahaleyi yapabilmeli. Diş renklenmelerini tespit edebilmeli ve vital-devital dişlerde beyazlatmayı bilmeli. Kanal dolgusu ve kanal içi irrigasyon komplikasyonlarının tedavisini yapabilmeli. Aşırı madde kaybına uğramış dişlerin restorasyon seçeneklerini (koronoradiküler restorasyon, post kor uygulaması, Cad-cam gibi) bilmeli. Mikroendodontik tedavilerin neler olduğunu bilmeli.

Amacı

Endodontide sağlıklı, patolojik ve anomali durumların açıklanması, teşhis, tanıları husularının açıklanıp endodontik ve cerrahi tedavileri ile tedavi esnasında ortaya çıkan komplikasyonlar konusunda bilgi verilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistemik hastalıklarda endodontik yaklaşımlar DHF_301_A-1 Sistemik Hastalıklar.pptx
2 Sistemik hastalıklarda endodontik yaklaşımlar DHF_301_A-2 Sistemik Hastalıklar.pptx
3 Kök kanal tedavisi endikasyonları ve kontrendikasyonları DHF_301_A-3 Kök Kanal Tedavisi Komplikasyon.pptx
4 Kök kanal tedavisi endikasyonları ve kontrendikasyonları DHF_301_A-4 Kök Kanal Tedavisi Komplikasyon.pptx
5 Endodontik tedavide başarının değerlendirilmesi DHF_301_A-5 End.ted.başarısının değerlendirilmesi.pdf
6 Tek seans kök kanal tedavisi avantaj ve dezavantajları DHF_301_A-6 Tek Seans Kanal Tedaviler.pdf
7 Endodontide kullanılan radyografik teknikler DHF_301_A-7 Endodontide Radyoloji.pdf
8 Kök kanal tedavisi komplikasyon, uygulamada hatalar ve kazalar alınacak tedbirler ve tedavileri(Alet aspirasyonu , Alet yutma , İrrigasyon Komplikasyonları, Kök Kanal Alet Kırıkları, Perforasyonlar, kök kanal dolgu komplikasyonları) DHF_301_A-8 Kök Kanal Tedavisi Komplikasyon.pptx
9 Kök kanal tedavisi komplikasyon, uygulamada hatalar ve kazalar alınacak tedbirler ve tedavileri(Alet aspirasyonu ve tedavisi, Alet yutma , İrrigasyon Komplikasyonları, Kök Kanal Alet Kırıkları, Perforasyonlar, kök kanal dolgu komplikasyonları) DHF_301_A-9 Kök Kanal Tedavisi Komplikasyon.pptx
10 Kök kanal tedavisi komplikasyon, uygulamada hatalar ve kazalar alınacak tedbirler ve tedavileri(Alet aspirasyonu ve tedavisi, Alet yutma , İrrigasyon Komplikasyonları, Kök Kanal Alet Kırıkları, Perforasyonlar, kök kanal dolgu komplikasyonları) DHF_301_A-10 Kök Kanal Tedavisi Komplikasyon.pptx
11 Rezorpsiyonlar (Eksternal ve internal) DHF_301_A-11 Diş rezorpsiyonlar.ppt
12 Rezorpsiyonlar (Eksternal ve internal) DHF_301_A-12 Diş rezorpsiyonlar.ppt
13 Kök kanal tedavisinde kullanılan devirli aletler (maddeler bilgisi) DHF_301_A-13 Döner Aletler.pptx
14 Devirli aletlerle kök kanal preparasyonu DHF_301_A-14 Döner Aletler.pptx
15 Snav Haftası
16 Snav Haftası
17 Acil Endodontik tedaviler, akut alevlenme, periapikal apse drenajı DHF_301_A-17 Endodontide Acil Durumlar.pdf
18 Acil Endodontik tedaviler, akut alevlenme, periapikal apse drenajı DHF_301_A-18 Endodontide Acil Durumlar.pdf
19 Anomalili dişlerde endodontik yaklaşımlar (anomalili kök kanalı ve tedavileri) DHF_301_A-19 Anomaliler ve Endodontik Yaklaşımlar.pdf
20 Pulpa devitalizasyon ajanları(maddeler bilgisi) DHF_301_A-20 Endodontik Cerrahi 1.pdf
21 Endodontide lazer kullanımı DHF_301_A-21 Endodontik Cerrahi 2.pdf
22 Endodontide mikroskop kullanımı DHF_301_A-22 Endodonti aletler.ppt
23 Kanal tedavisinin yenilenme endikasyonları ve prensipleri DHF_301_A-23 Kanal Ted.Yenileme-Retreatment.pdf
24 Kanal tedavisinin yenilenmesinde kullanılan materyaller DHF_301_A-24 Devitalizan.ppt
25 Endodonti-periodontoloji ilişkisi ve lezyonlar Endodonti periodontoloji ilişkisi ve lezyonlar.docx
26 Endodonti - ortodonti ilişkisi ENDODONTİ-ORTODONTİ İLİŞKİSİ.doc
27 Endodontik cerrahi endikasyonları, uygulamaları ve kullanılan materyaller DHF_301_A-27 End.Mikroskop ve Laser.ppt
28 Endodontik cerrahi endikasyonları, uygulamaları ve kullanılan materyaller DHF301.A ENDODONTİ
29 Renklenmiş dişlerde ağartma (vital ve de vital) ve kullanılan materyaller DHF_301_A-29 Devital Bleaching.ppt
30 Endodontik Tedavi görmüş aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonu, endodontide cad-cam uygulamaları DHF_301_A-30 Endo.Ted.Sonrası restorasyon ve CAD-CAM.pptx
31 Sınav Haftası Kitap1.xlsx
32 Sınav Haftası DHF301.A ENDODONTİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr