Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Doç.Dr.Emel KARAMAN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Kavite hazırlanmasında güncel yaklaşımları bilmeli hastayı muayene ettikten sonra doğru uygulama kararını verebilmeli, materyaller seçimi yapabilmeli.Abrazyon,abfraksiyon, atrizyon,erozyon lezyonlarını tanır ve tedavi eder.kompozit-amalgam restorasyon tamirini bilir,uygular. Hatalı restorasyonları tanır ve tedavi eder.Dentin hassasiyetini tanır ve tedavi eder..Dentin hassasiyeti , çatlak diş sendromu, mine çatlağını tanır ve tedavi eder.hatalı restorasyonlar, restorasyon kırığı, kompozit dolgu sökümünü tedavi eder.Diş renklenmelerini tanır ve tedavi eder. Ev tipi beyazlatma, ofis tipi beyazlatma ve mikroabrazyon bilir,uygular gerektiğindwe yönlendirir.dentin pini uygulamalarını bilir gerektiğinde yönlendirir.Lamineyt veneerler, (kompozit) bilir,uygular, yönlendirir.İnley ve onley uygulamalarını (kompozit) bilir.

Amacı

Kavite hazırlanmasındaki güncel yaklaşımların öğrenilmesi, dişlrin renklenme nedenleri ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi,indirekt restorasyonlar ve lamina uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.Öğrencilerin çürük ve restoratif işlemlerinin muayenesini öğrenmesi, güncel adrhesif metal yerler,kompozit restoratif materyaller ile yapılan güncel restoratif uygulamaları ve onarım materyallerini nasıl seçeceğini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Restoratif Tedavilere başlamadn önce yapılack işlemler ve çalışma pozisyonları DHF_301_C-1 Dentin Hassasiyeti-ders.pdf
2 Adeziv kavite preparasyonlarında temel kavramlar DHF_301_C-2 Dental Caries Türkçe.pdf
3 Sınıf I,II,III,IV,V preperasyonlar DHF_301_C-3 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi Çeviri.pdf
4 Diş hekimliğinde adezyon (maddeler) DHF_301_C-4 postür kuralları son.ppt
5 Adeziv sistemler (maddeler) DHF_301_C-5 Restoratif Dişhekimliğinde Maddeler ve Uygulamaları.pdf
6 Adeziv sistemler (maddeler) DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
7 Kompozit rezinler (maddeler) DHF_301_C-7 diş aşınmaları.pdf
8 Kompozit rezinler (maddeler) DHF_301_C-8 Kompozit rezinlerde birime ve polisaj.pdf
9 Posteriyol kompozitler DHF_301_C-9 Matris sistemleri.pdf
10 Kompozit restorasyonlarda klinik başarı DHF_301_C-10 pinler.pdf
11 Işık kaynakları (maddeler) DHF_301_C-11 restorasyon değiştirme kriterleri.pdf
12 Cam iyonomer simanlar (maddeler) DHF_301_C-12 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi.pdf
13 Kompomer ve rezin modofiye cam iyonomer siman DHF_301_C-13 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi Çeviri.pdf
14 Kompozit materyallerde bitirme ve polisaj DHF_301_C-14 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi.pdf
15 Sınav Haftası Dental Caries Türkçe.pdf
16 Sınav Haftası Restoratif Dişhekimliğinde Maddeler ve Uygulamaları.pdf
17 Güncel matriks sistemleri DHF_301_C-9 Matris sistemleri.pdf
18 Minimal invaziv kalite preparosyonları, minimal invaziv restorasyonlar"tünel-sandviç-slot kaviteler" DHF_301_C- Dental Caries 2hafta.pdf
19 Diş renklenmeleri ve etiyolojisi, dental florozis DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
20 Diş renklenmeleri ve vital /devital ağartma DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
21 Diş renklenmeleri ve vital /devital ağartma (ev tipi ofis tipi) DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
22 Vital/devital ağartmada kullanılan materyaller, mikroabrazyon DHF_301_C-7 diş aşınmaları.pdf
23 Abrazyon,abfraksiyon, atrizyon,erozyon, teşhis ve tedavileri DHF_301_C-1 Dentin Hassasiyeti-ders 8.hafta.pdf
24 Aşırı dentin hassasiyeti ve tedavisi, çatlak diş sendromu, mine çatlağı, dentin hassasiyetinin kimyasal ajanlar ile tedavisi, dentin hassasiyetinin lazer ile tedavisi, dentin hassasiyetinin restorasyon ile giderilmesi DHF_301_C-10 pinler 9.hafta.pdf
25 Kompleks amlgam restorasyonlar ve dentin pini uygulamaları DHF_301_C-8 Kompozit rezinlerde birime ve polisaj 11.hafta.pdf
26 Restorasyon tamir (kompozit-amalgam) ve değişim kriterleri, hatalı restorasyonlar, restorasyon kırığı, kompozit dolgu sökümü DHF301.C RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
27 Lamineyt veneerler (kompozit) DHF301.C RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
28 İnley ve onley uygulamaları (kompozit) DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
29 Klinikte koruyucu yaklaşımlar DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
30 Hasta karşılama, tedavi planlama DHF_301_C-6 Sturdevants Arth and Science of Operavite Dentistry Türkçe.pdf
31 Sınav Haftası Dönem 3 bahar yarı yılı ders kaynak.docx
32 Sınav Haftası DHF301.C RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr