Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Öğr.Gör.Musa ŞAHİN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, öğrencinin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.

Amacı

Öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, öğrencinin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Gelişimi DHF_301_D-1 iş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi.pdf
2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler DHF_301_D-2 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Dünyada ve Türkiyedeki Gelişmeler.pdf
3 İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü DHF_301_D-3 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Güvenlik Kültürünün Oluşturulması.pdf
4 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar DHF_301_D-4 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Sözleşmeler.pdf
5 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri DHF_301_D-5 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.pdf
6 İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike ve risk kavramları DHF_301_D-6 İş Sağliği ve Güvenliğinde Tehlike ve Risk Kavramlari.pdf
7 Risk yönetimi, değerlendirmesi ve metodolojisi ,risk analizi DHF_301_D-7 Risk Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Metodolojileri.pdf
8 İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri-1 DHF_301_D-8 Risk Analizi ve Örnek Uygulamaları.pdf
9 İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri-2 DHF_301_D-9 Risk Etmenleri.pdf
10 İş kazaları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri DHF_301_D-10 İş Kazaları, Sebepleri, Önleme ve Korunma Prensipleri.pdf
11 Meslek hastalıkları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri DHF_301_D-11 Tarihçe.pdf
12 İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar DHF_301_D-12 Ergonomi.pdf
13 Ergonomi DHF_301_D-13 İlk Yardım.pdf
14 Temel İlk yardım DHF_301_D-14 İlk Yardım 2.pdf
15 Snav Haftası DHF301.D İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
16 Snav Haftası DHF301.D İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
17 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler DHF_301_D-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İle İlgili Bilgiler.pdf
18 İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları DHF_301_D-2 İşveren ve Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları.pdf
19 İş sağlığı ve güvenliği kurulları DHF_301_D-3 İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar.pdf
20 Çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri temizliği ve düzeni DHF_301_D-4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları.pdf
21 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma DHF_301_D-5 Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Hijyeni, İşyeri Temizliği Ve Düzeni.pdf
22 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri DHF_301_D-6 Parlama, Patlama, Yangin Ve Yangindan Korunma, Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemleri.pdf
23 Ekranlı araçlarda çalışma ve korunma prensipleri DHF_301_D-7 Elektrik,Tehlikeleri, Riskleri ve Korunma.pdf
24 Elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği DHF_301_D-8 Ekranlı Araçlarda Çalışma ve Riskleri ve Korunma.pdf
25 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu DHF_301_D-9 Elle Kaldırma veTaşıma İşlerindeİş Sağlığı ve Güvenliği.pdf
26 Güvenlik ve sağlık işaretleri DHF_301_D-10 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı ve Kişisel Koruyucu Donanımlar.pdf
27 Acil durum eylem planları, acil çıkış yolları, tahliye ve kurtarma DHF_301_D-11 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri.pdf
28 İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemleri DHF_301_D-12 iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenmesi gereken belgeler.pdf
29 İş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli kontroller ve düzenlenecek belgeler DHF_301_D-13 Acil Durum Eylem Planları.pdf
30 Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi DHF_301_D-14 AcilÇıkış Yolları,Tahliye ve Kurtarma.pdf
31 Sınav Haftası DHF301.D İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
32 Sınav Haftası DHF301.D İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr