Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Öğrenciler organik ve inorganik bileşiklerin sentezi,tepkimeleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı

Amacı

Organik Kimyadaki temel kavramları, işlevsel grupları,moleküle kazandırdığı özellikleri vererek organik bileşiklerin tanınmasını ve özelliklerinin kavratılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimyaya Giriş DHF_101_A-1 Giriş.doc
2 Hidrokarbonlar(Alkanlar, Alkenler, Alkinler) DHF_101_A-2 Hidrokarbonlar (Alkanlar, Alkenler, Alkinler).doc
3 Uzay Kimyası ve Optikçe Etkinlik DHF_101_A-3 Uzay Kimyası ve Optikçe Aktiflik.doc
4 Alkoller ve Eterler DHF_101_A-4 Alkoller ve Eterler.doc
5 Alkil Halojenürler DHF_101_A-5 Alkil Halojenürler.doc
6 Aromatik Bileşikler DHF_101_A-6 Karbonil Bileşikleri.doc
7 Fenoller ve Polifenoller DHF_101_A-7 Aromatik Bileşikler.doc
8 Karboksillik asitler ve Türevleri DHF_101_A-8 Fenoller ve Polifenoller.doc
9 Aminler DHF_101_A-9 Karbosilik Asitler ve Türevleri.doc
10 Karbonhidratlar DHF_101_A-10 Aminler.doc
11 Aminoasitler DHF_101_A-11 Karbonhidratlar.doc
12 Lipitler DHF_101_A-12 Aminoasitler.doc
13 Isı İle Gerçekleşen Tepkimeler DHF_101_A-13 Lipitler.doc
14 Isı İle Gerçekleşen Tepkimeler DHF_101_A-14 Isı ile Gerçekleşen Tepkimeler.doc
15 Sınav Haftası DHF103.A ORGANİK KİMYA
16 Sınav Haftası DHF103.A ORGANİK KİMYA

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr