Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: 4, Dönem: 1
Öğretim Elemani

Dr.Öğr.Üyesi Esat ŞANLI

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Davranış bilimlerine giriş. psikososyal ve fizyolojik temelleri,,kişilik gelişimi , kuramları ve psikanaliz, sosyal psikoloji, güdüleme , algılama,tutum değişikliği sosyal algı,grup yapısı ve dinamiği, kültür ve davranış özellikleri ile iletişimin temel özellikleri ile kültürel iletişimi öğrenmek

Amacı

Davranış bilimlerine giriş. psikososyal ve fizyolojik temellerininn öğrenilmesi,kişilik gelişimi , kuramları ve psikanalizin öğrenilmesi, sosyal psikoloji güdüleme , algılama,tutum değişikliği sosyal algı,grup yapısı ve dinamiğinin kültür ve davranış özellikleri ile iletişimin temel özellikleri ile kültürel iletişimin öğrenilmesi,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış bilimlerine giriş, biyomedikal ve biyopsikososyal yaklaşım 1. Hafta Davranış Bilimlerine Giriş.pptx
2 Davranışın psikososyal temelleri, davranışın olşum süreci 2. Hafta Davranışın Psikososyal Temelleri.ppt
3 Davranışın fizyolojik temelleri, davranışlar ve nörobilim 3. HAFTA DAVRANIŞ KAYNAKLARI VE NÖROBİLİM.pptx
4 Kişilik gelişimi, kişilik gelişimini açıklayan kuramlar-psikanaliz 4. hafta Kişilik Gelişimi ve Psikanaliz.pptx
5 Kişilik gelişimi, kişilik gelişimini açıklayan kuramlar-psikanaliz 5. Hafta Adler (Bireysel Psikoloji).ppt
6 Kişilik gelişimini açıklayan kuramlar-psikanaliz,kişilik gelişimini açıklayan kuramlar-adler vd. 6. hafta KİŞİLİK BOZUKLUKLARI (1).pptx
7 Kişilik bozuklukları ve hekim hasta ilişkileri 7. Hafta TRANSAKSİYONEL ANALİZ.ppt
8 Hekim hasta ilişkisinde etkili iletişim, iletişim becerileri ve transaksiyonel analiz 8. Hafta Sosyal Psikoloji ve Sosyal uyum.pptx
9 Sosyal psikoloji,Sosyal psikoloji ve sosyal uyum 9. Hafta Algı, Güdü ve Motivasyon.pptx
10 Güdülenme, algılama 10. Hafta ÖĞRENME ve Bellek.pptx
11 Öğrenme, kişilik 11. Hafta Normal Anormal.pptx
12 Sosyal etki ve uyma, tutumlar 12. Hafta DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI.pptx
13 Tutum değişimi etkileyen faktörler,sosyal algı 13. Hafta ANKSİYETE BOZUKLUKLARI.pptx
14 Grup yapısı ve dinamiği, kültür ve davranış, iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim, kültürel iletişim 14. Hafta Etkili İletişim.pptx
15 Snav Haftası DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERS İÇERİK.xlsx
16 Snav Haftası DHF403.A DAVRANIŞ BİLİMLERİ
31 Snav Haftası
32 Snav Haftası

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr