Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Dr.Öğr.Üy. Aysun ÇAĞLAR TORUN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Doğru hastaların genel anestezi ve sedasyona yönlendirilebilmeleri ve lüzum halinde hastaya invaziv girişimlerde bulunabilmeleri

Amacı

Genel anestezi ve seedasyon uygulamalarının tanınması, intravönöz. İntramüsküler enjeksiyon ve damar yolu açılması gibi girişimsel tekniklerin uygulanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
17 Terminoloji ve tarihsel gelişim DHF_ 402 _A-1 Terminoloji ve Tarihsel Gelişim.pptx
18 Genel anestezi yöntemleri DHF_ 402 _A-2 Genel anestezi yöntemleri.pptx
19 Genel anestezi komplikasyonları DHF_ 402 _A-3 Genel anestezi komplikasyonları.ppt
20 Endo trakeal entubasyon DHF_ 402 _A-4 Endotrakeal entübasyon.pptx
21 İV girişimi ve teknikleri DHF_ 402 _A-5 İV girişimi ve teknikleri.ppt
22 Diş hekimliğinde sedasyon uygulaması DHF_ 402 _A-6 Diş hekimliğinde seadsyon uygulaması.pptx
23 Diş hekimliğinde acil durumlaar DHF_ 402 _A-7 Diş hekimliğinde acil durumlar.pptx
24 CPR (kardiyo pulmoner resusitasyon) DHF_ 402 _A-8 CPR (kardio pulmoner resusitasyon).pptx
25 CPR (kardiyo pulmoner resusitasyon) DHF_ 402 _A-9 CPR (kardio pulmoner resüsitasyon).pptx
26 Çocuk hastada premedikasyon, sedasyon ve genel anestezi DHF_ 402 _A-10 Çocuk hastalarda premedikasyon, seadsyon ve genel anestezi.pptx
27 Sıvı yönetimi DHF_ 402 _A-11 Sıvı yönetimi.ppt
28 Zor hava yolu teknikleri DHF_ 402 _A-12 Zor havayolu teknikleri.ppt
29 Ağrı kontrol yöntemleri DHF_ 402 _A-13 Ağrı kontrol yöntemleri.ppt
30 Baş ve yüz ağrıları DHF_ 402 _A-14 Baş ve yüz ağrıları.pptx
31 Snav Haftası KAYNAKLAR.docx
32 Snav Haftası DHF402.A GENEL ANEZTESİ

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr