Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Nilüfer ÖZKAN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Klinik olarak normal ve normal olmayan ağız mukozasının ayırımını yapabilmeli, ağız hastalıklarında inceleme yöntemlerini öğrenebilmeli, sistemik hastalıklarda ağız mukoza bulgularını saptayabilmeli, ağız mukoza enfeksiyonlarının bulgu ve belirtilerini öğrenebilmeli, tekrarlayan ağız ülserlerinin bulgu ve belirtilerini gözlemleyebilmeli, dudak ve dil hastalıklarının bulgu ve belirtilerinin öğrenebilmeli, çene kemiklerinde ve tükrük bezlerinde ortaya çıkan patolojileri saptayarak ilgili birimlere yönlendirebilmeli, oral prekanseröz lezyonları ve kanserleri tanıyabilmeli, cilt hastalıkları ve ağız belirtilerini bilmeli, gastro intestinal ve kan hastalıklarında ağız belirtilerini kavrayabilmeli, tonsil ve adenoid doku hastalıklarını tanıyabilmeli.

Amacı

Çene ve ağız dokularında görülen hastalıkların teşhisi ve uygun tedavi şeklinin belirlenmesi, ağız mukozasındaki ve çene kemiklerinde ortaya çıkan patolojilerin doğru teşhis edilerek, uygun tedavi yöntemlerinin bilinmesini sağlamaktır. Gerekirse hastayı ilgili sağlık birimlerine yönlendirerek hastanın bir an önce sağlığına kavuşmasını sağlayabilmelidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
17 Çene kistlerinin klinik belirtileri ve tedavi prensipleri DHF_402_B-1 Çene Kistleri ve Tedavi yaklaşımları.doc
18 Tükürük bezi hastalıklarının klinik belirtileri ve tedavi prensipleri DHF_402_B-2 Tükrük Bezi Hastalıkları tanı ve tedavi yaklaşımları.doc
19 Benign epitelyal odontojenik tümörler DHF_402_B-3 Odontojonik Tümörler.doc
20 Benign mezenşimal odontojenik tümörler DHF_402_B-4 Odontojonik Tümörler.doc
21 Malign odontojenik tümörler DHF_402_B-5 Odontojonik Tümörler.doc
22 Benign ve malign nonodontojenik tümörler DHF_402_B-6 Odontojonik Tümörler.doc
23 Dil ve dudak hastalıkları DHF_402_B-7 dil-dudak hastalıkları, ağzın viral ve mantar enfeksiyonları.docx
24 Maksiller sinüs hastalıkları DHF_402_B-8 maksiller sinüs hastalıkları ve cerrahisi.pptx
25 Ağzın premalign lezyonları DHF_402_B-9 Oral Mukozanın Premaling Lezyonları-.ppt
26 Ağız kanserleri DHF_402_B-10 ağız travmaları , Rekürrent oral ülserler+otoimmün deri hast...docx
27 Ağzı etkileyen viral enfeksiyonlar DHF_402_B-11 dil-dudak hastalıkları, ağzın viral ve mantar enfeksiyonları.docx
28 Ağzı etkileyen mantar enfeksiyonları DHF_402_B-12 dil-dudak hastalıkları, ağzın viral ve mantar enfeksiyonları.docx
29 Rekürrent oral ülserler DHF_402_B-13 dil-dudak hastalıkları, ağzın viral ve mantar enfeksiyonları.docx
30 Rekürrent oral ülserler DHF_402_B-14 dil-dudak hastalıkları, ağzın viral ve mantar enfeksiyonları.docx
31 Snav Haftası kaynak.docx
32 Snav Haftası DHF402.B AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ VE KBB

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr