Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Dr.Öğr.Üy. Aysun ÇAĞLAR TORUN

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Hayati bulguları değerlendirebilen lüzum halinde yeterli müdahalede bulunabilen hekimlerin yetiştirilmesi

Amacı

Hayati tehlike yaratan durumlarda solunum ve dolaşım sisteminin devamlılığının sağlanmasında kullanılan yöntemlerin öğretilmesi bu dersin amacıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
17 İlk yardım konularına genel bakış DHF_ 402_ D- 1 İlkyardım konularına genel bakış.pptx
18 Senkop, konversiyon, konvulsiyon (Şok) DHF_ 402_ D- 2 Senkop, konversiyon, konvulsiyon.pptx
19 Hipertansiyon, myokard infarktüsü DHF_ 402_ D- 3 Hipertansiyon, myokard infartüsü.pptx
20 Diş hekimliğinde sık karşılaşılan diğer acil durumlar DHF_ 402_ D- 4 Diş hekimliğinde sık karşılaşılan diğer durumlar.pptx
21 Kardiopulmoner resüssitasyon DHF_ 402_ D- 5 Kardiopulmoner resüsitasyon.pptx
22 Kanamalar DHF_ 402_ D- 6 Kanamalar.ppt
23 Kaza ve yaralanmalar DHF_ 402_ D- 7 Kaza ve yaralanmalar.ppt
24 Çevresel aciller DHF_ 402_ D- 8 Çevresel aciller.ppt
25 Boğulma ve ektrik çarpması DHF_ 402_ D- 9 Boğulma ve elektrik çarpması.PPT
26 Zehirlenmeler DHF_ 402_ D- 10 Zehirlenmeler.doc
27 Hayvan ısırmalarında ilk yardım DHF_ 402_ D- 11 Hayvan ısırmalarında ilkyardım.ppt
28 Kırık çıkık ve sargılar (Travma ve ilk yardım) DHF_ 402_ D- 12 Kırık çokık ve sargılar.ppt
29 Hasta taşıma teknikleri DHF_ 402_ D- 13 Hasta taşıma teknikleri.ppt
30 Tıkalı hava yolu yönetimi DHF_ 402_ D- 14 Tıkalı havayolu yönetimi.ppt
31 Snav Haftası KAYNAKLAR.docx
32 Snav Haftası Yaralanmalarda ilk yardım.ppt

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr