Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: , Dönem:
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Hekim hasta ilişkisi hakkında yeterli bilgi sahibi olmak.Buradan kaynaklanan sorumluluk ve bu ilişkinin hekime yüklediği ödevler hakkında bilgi sahibi olmak.Mesleki yaşamında karşılaşacağı bir hukuki sorun önünde ilk ve doğru yaklaşım biçimlerini sergileyebilmek.Tıp hukuku hakkında genel bir bilgi sahibi olmak ve meslek yaşamında karşılaşabileceği sorunlar hakkında hazırlıklı olmak.

Amacı

Diş hekimliği öğrencilerine Tıp Hukukunun temel kavramların hakkında bilgi vermek, öğrencilerin gelecekteki mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar hakkında ön bilgiye sahip olmalarını ve sorunlar karşısında hazırlıklı olmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıp Hukukuna giriş ve tarihçe DHF_503_B-1 İnsan Hakları Tıp hukuku.pptx
2 Hasta hekim hakları DHF_503_B-2 Hasta Hekim Hakları.pptx
3 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu I DHF_503_B-3 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu I.pptx
4 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu II ( Aydınlatma yükümlülüğü) DHF_503_B-4 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu I.pptx
5 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu III (Rıza kavramı) DHF_503_B-5 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu III (Rıza kavramı).pptx
6 Hekimin yükümlülükleri DHF_503_B-1 Hekimin yükümlülükleri.pptx
7 Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği DHF_503_B-7 Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği.pptx
8 Tıbbi malpraktis DHF_503_B-8 Tıbbi malpraktis.pptx
9 Hekimin tazminat sorumluluğu DHF_503_B-1 Hekimin tazminat sorumluluğu.pptx
10 Hekimin ceza sorumluluğu I (Taksirle yaralama kavramı) DHF_503_B-10 Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği.pptx
11 Hekimin ceza sorumluluğu I (Taksirle öldürme kavramı) DHF_503_B-11 Hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliğ.pptx
12 Bilirkişi kavramı ve kurumları DHF_503_B-12 Bilirkişi kavramı ve kurumları.pptx
13 Genel değerlendirme DHF_503_B-13 Genel değerlendirme.pptx
14 Genel değerlendirme DHF_503_B-14 Genel değerlendirme.pptx
15 Snav Haftası DHF 503.B SAĞLIK HUKUKU
16 Snav Haftası DHF 503.B SAĞLIK HUKUKU
31 Snav Haftası
32 Snav Haftası

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr