Ders Notları

100% Complete (success)
Yıl: 5, Dönem: 1
Öğretim Elemani

Prof.Dr.Şennur DABAK

Kitap / Malzeme / Kaynak

Hedefi

Epidemiyoloji disiplininin tanımı, kullanım alanları ve yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma, Araştırma metodolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip olma Beceri: Ağız diş hastalıklarının bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde epidemiyolojisini bilerek epidemiyolojik araştırma sonuçlarını analiz edebilme,Dünyada ağız diş hastalıklarının yaygınlığı ve şiddetini değişen trendler açısından değerlendirebilm, Ağız Diş Sağlığı ile ilgili araştırma planlayabilme becerisi kazanma

Amacı

Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde “epidemiyoloji disiplininin ve araştırma metodolojisinin” önemini kavraması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Tanımı 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
2 Geniş Kapsamlı Diş Hekimliği Hizmeti 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
3 Ağız- Diş Sağlığında Kullanılan Ölçütler 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
4 Epidemiyolojinin Tanımı, Yöntemlerin Kullanım Alanları 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
5 Epidemiyolojide Strateji ve Araştırma Tipleri 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
6 Kesitsel Araştırmalar 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
7 Epidemiyolojide Neden Kavramı 7.HAFTA.pdf
8 Vaka - Kontrol Araştırmaları 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
9 Kohort Araştırmalar 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
10 Müdahale / Deneysel Araştırmaları 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
11 Bilimsel Araştırma Etiği 11.HAFTA.pdf
12 Metodolojik Araştırmalar 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12. haftalar.doc
13 Ağız Diş Sağlığına İlişkin Araştırma Planlanması 13.HAFTA.pdf
14 Anket Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri 14.HAFTA.pdf
15 Snav Haftası DHF503.D KAYNAKÇALAR.doc
16 Snav Haftası DHF 503.D ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİ
31 Snav Haftası
32 Snav Haftası

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr