Ders Notları

80% Complete (success)

Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (programId: 4800, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
HIT101 İletişime Giriş 927001 3 0 0 3 5
HIT103 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 927001 3 0 0 3 5
HIT107 Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 3 4
HIT109 Reklama Giriş 927001 2 0 0 2 4
SEÇ-01 Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
HIT102 Halkla İlişkilerde Planlama ve Uygulama 927001 2 1 0 3 4
HIT104 Kurumsal Reklamcılık 927001 2 0 0 2 2
HIT106 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
HIT108 Pazarlama İletişimi 927001 2 0 0 2 3
HIT118 Temel Fotoğrafçılık 927001 2 1 0 3 4
SEÇ-02 Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0 8
STAJ102 Staj 927001 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HIT201 Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 2 4
HIT203 Medya İle İlişkiler 927001 2 0 0 2 4
HIT205 İmaj Yönetimi 927001 2 1 0 3 4
HIT207 Metin Yazarlığı 927001 2 1 0 3 5
HIT211 Siyasal İletişim 927001 2 0 0 2 3
HIT213 İletişim Hukuku 927001 2 0 0 2 3
SEÇ-03 Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 7


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HIT113 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927003 2 1 0 3 3
HIT115 Etkili İletişim ve Beden Dili 927003 2 0 0 2 3
HIT117 Sosyoloji 927003 2 0 0 2 3
HİT119 İletişim Tarihi 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HIT110 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 927003 2 0 0 2 4
HIT112 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HIT215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
HIT217 Diksiyon 927003 2 0 0 2 4
HIT219 Medya Okur Yazarlığı 927003 2 0 0 2 3
HIT221 Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HIT202 Kurum İçi Halkla İlişkiler 927003 2 0 0 2 4
HIT204 Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 4
HIT206 Medya Planlama 927003 2 0 0 2 3
HIT210 Yönlendirilmiş Çalışmalar 927003 3 1 0 4 4
HIT212 Kamuoyu Araştırmaları 927003 3 0 0 3 4
HIT214 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 3
HIT218 Etkili Sunum ve Röportaj Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
HIT224 Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü 927003 2 0 0 2 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr