Ders Notları

80% Complete (success)

Bafra Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (programId: 5039, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BMUV101 Genel Muhasebe-I 927001 3 1 0 4 4
BMUV103 Genel İşletme 927001 2 1 0 3 3
BMUV105 Mikro Ekonomi 927001 3 0 0 3 4
BMUV107 Temel Hukuk 927001 2 0 0 2 4
BMUV109 Mesleki Matematik 927001 2 0 0 2 3
BMUV111 Meslek Hukuku ve Etiği 927001 2 0 0 2 3
BMUV113 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 2 3
BMUVSEÇ-I Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BMUV102 Genel Muhasebe-II 927001 3 1 0 4 5
BMUV104 Makro Ekonomi 927001 3 0 0 3 3
BMUV106 Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 2 3
BMUV108 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2 2
BMUV110 Vergi Hukuku 927001 2 0 0 2 2
BMUV112 Finansal Yönetim 927001 2 2 0 3 5
BMUV114 Muhasebe Denetimi 927001 3 0 0 3 4
BMUVSEÇ-II Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
BMUV201 Maliyet Muhasebesi 927001 2 2 0 3 4
BMUV203 Şirketler Muhasebesi 927001 2 1 0 3 3
BMUV205 Paket Programlar ve E-Uygulamalar 927001 2 2 0 3 4
BMUV207 Türk Vergi Sistemi 927001 1 2 0 2 3
BMUV209 Mali Tablolar Analizi 927001 2 2 0 3 4
BMUVSEÇ-III Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
BMUV202 Staj 927001 0 0 0 0 10
BMUVSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 24
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BMUV115 İletişim 927003 2 0 0 2 3
BMUV117 Ofis Programları-I 927003 1 2 0 2 3
BMUV119 E-Ticaret 927003 2 0 0 2 3
BMUV121 Bilgi İletişim Teknolojisi 927003 1 2 0 2 3
BMUV123 Çevre Koruma 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BMUV116 İşletme Yönetimi 927003 3 0 0 3 3
BMUV118 Ticari Matematik 927003 2 0 0 2 3
BMUV120 Ofis Programları-II 927003 1 2 0 2 3
BMUV122 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BMUV211 İnşaat Muhasebesi 927003 2 0 0 2 3
BMUV213 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 3
BMUV215 Kalite Yönetim Sistemleri 927003 2 0 0 2 4
BMUV217 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 0 0 2 2
BMUV219 Finansal Okur Yazarlık 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BMUV204 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927003 2 0 0 2 3
BMUV206 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
BMUV208 Muhasebe Uygulamaları 927003 4 4 0 6 9
BMUV210 İşyeri Eğitimi 927003 6 4 0 8 10
BMUV212 İşyeri Uygulaması 927003 0 16 0 8 14
BMUV214 İstatistik 927003 2 0 0 2 3
BMUV216 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 927003 2 0 0 2 3
BMUV218 Finansal Yatırım Araçları 927003 2 0 0 2 3
BMUV220 Banka Muhasebesi 927003 2 0 0 2 3
BMUV222 Kamu Maliyesi 927003 2 0 0 2 3
BMUV224 Borçlar Hukuku 927003 2 0 0 2 3
BMUV226 Sigortacılık 927003 2 0 0 2 3
BMUV228 Bilgisayarlı Muhasebe 927003 2 2 0 3 3
BMUV230 Sermaye Piyasası ve Borsalar 927003 2 0 0 2 3
BMUV232 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar 927003 1 2 0 2 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr