Ders Notları

80% Complete (success)

Havza Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (programId: 4961, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2
İSG103 Matematik-I 927001 3 1 0 4 5
İSG105 Genel Hukuk 927001 2 0 0 2 4
İSG107 Makine ve Techizat I 927001 1 1 0 2 5
İSG109 Genel Kimya 927001 2 1 0 3 5
İSGS-1 SEÇMELİ DERSLER I 927003 0 0 0 0 3
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2
İSG104 Fizik 927001 2 1 0 3 6
İSG106 Makine ve Techizat II 927001 1 1 0 2 6
İSG108 Arama ve Kurtarma Bilgisi 927001 2 1 0 3 7
İSGS-2 SEÇMELİ DERSLER II 927003 0 0 0 0 3
STJ102 Staj 927001 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG201 Bina Yönetim Sitemleri 927001 1 1 0 2 4
İSG203 İlk Yardım 927001 2 1 0 3 3
İSG205 Yangından Korunma Yöntemleri 927001 2 1 0 3 3
İSG207 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 2 4
İSG209 Sosyal Güvenlik 927001 2 0 0 2 3
İSG211 Taşıma ve Depolama 927001 2 1 0 3 4
İSG213 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I 927001 2 0 0 2 3
İSGS-3 SEÇMELİ DERSLER III 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG202 İş Kazaları ve Raporlandırma 927001 2 1 0 3 4
İSG204 Acil Durum Risk Analizi 927001 3 1 0 4 6
İSG206 İş Hijyeni 927001 1 1 0 2 3
İSG208 Etiketleme ve İşaretleme 927001 2 0 0 2 3
İSG210 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 927001 2 0 0 2 4
İSG212 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II 927001 2 0 0 2 4
İSGS-IV SEÇMELİ DERSLER IV 927003 0 0 0 0 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG113 Çevre Koruma 927003 2 0 0 2 3
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG110 Kimyasallar ve Tehlikeleri 927003 2 0 0 2 3
İSG112 Ergonomi 927003 2 0 0 2 3
İSG114 İstatistik 927003 2 0 0 2 3
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 SEÇMELİ DERSLER III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG215 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları 927003 2 0 0 2 3
İSG217 Kişisel Koruyucu Donanımlar 927003 2 0 0 2 3
İSG219 Yüksek Gerilim Tekniği 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 SEÇMELİ DERSLER IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG214 Hasar Analizi 927003 2 0 0 2 3
İSG216 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 3
İSG218 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr