Ders Notları

80% Complete (success)

Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı (programId: 5018, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
TSH101 Genel Turizm 927001 3 0 0 3 6
TSH103 İşletme Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
TSH105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 1 2 0 2 5
TSH107 Davranış Bilimleri 927001 2 0 0 2 5
TSH109 Turizm Mevzuatı 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
TSH102 Turizm Pazarlaması 927001 2 0 0 2 5
TSH104 Tur Op. ve Seyahat Acentacılığı 927001 2 0 0 2 5
TSH106 Türkiye Turizm Coğrafyası 927001 2 2 0 3 6
TSH108 Turizmde Bilgi Teknolojileri 927001 1 2 0 2 6
TSH110 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 2 2
TSH112 Staj 927001 0 0 0 0 10
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SEC-I Seçmeli Ders Havuzu-I 927003 0 0 0 1 6
SEC-II Seçmeli Ders Havuzu-2 927003 0 0 0 1 12
TSH201 Kongre, Toplantı ve Fuar Organizasyonu 927001 1 2 0 2 4
TSH203 Tur Planlaması ve Yönetimi 927001 1 2 0 2 4
TSH205 Mesleki Yab. Dil-I (İngilizce) 927001 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SEC-III Seçmeli Ders Havuzu-III 927003 0 0 0 1 15
SEC-IV Seçmeli Ders Havuzu-IV 927003 0 0 0 1 15
SEC-V Seçmeli Ders Havuzu-5 927003 0 0 0 1 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders Havuzu-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSH207 Rekreasyon ve Animasyon 927003 1 2 0 2 3
TSH209 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 927003 1 2 0 2 3
TSH211 Seyahat Acentalarında Otomasyon Sistemleri 927003 1 2 0 2 3
TSH213 Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 0 2 3
TSH215 Etkili İletişim ve Beden Dili 927003 1 2 0 2 3
TSH231 Turizm Ekonomisi 927003 2 0 0 2 4
TSH233 Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TSH235 Dünya Turizm Coğrafyası 927003 2 0 0 2 4
TSH237 İş Sağlığı ve Güvenliği 927003 2 0 0 2 4
TSH239 Turizm Rehberliği 927003 2 0 0 2 4
TSH241 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders Havuzu-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TSH202 Mesleki Yabancı Dil-II (İngilizce) 927003 2 2 0 3 5
TSH204 Sey. Ac. Biletleme ve Rezervasyon 927003 2 2 0 3 5
TSH206 Önbüro Yönetimi 927003 2 2 0 3 5
TSH208 Host ve Hosteslik Hizmetleri 927003 2 2 0 3 5
TSH210 Turizmde Halkla İlişkiler 927003 2 2 0 3 5
TSH232 Sürdürülebilir Turizm 927003 2 0 0 2 5
TSH234 Güncel Pazarlama Stratejileri 927003 2 0 0 2 5
TSH236 Anadolu Uygarlıkları 927003 2 0 0 2 5
TSH238 Dijital Pazarlama 927003 2 0 0 2 5
TSH240 Anonim Halk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TSH242 Gelenek Görenek ve Halk İnançları 927003 2 0 0 2 5
TSH244 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 2 0 0 2 5
TSH250 İşyeri Eğitimi 927003 4 6 0 7 10
TSH252 İşyeri Uygulaması 927003 0 30 0 15 20

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr