Ders Notları

80% Complete (success)

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Ormancılık ve Orman Ürünleri (programId: 4726, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
ORP101 Matematik 927001 2 0 0 2 2
ORP107 Toprak İlmi 927001 3 0 0 3 3
ORP111 Ormancılık İş Bilgisi 927001 2 1 0 3 3
ORP117 Zooloji 927001 2 0 0 2 3
ORP119 Genel Botanik 927001 2 1 0 3 3
ORP121 Harita ve Ölçme Bilgisi 927001 2 1 0 3 4
ORPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
ORP102 Ormancılık Hukuku 927001 2 0 0 2 3
ORP104 Orman Botaniği 927001 3 1 0 4 5
ORP106 Orman Ekolojisi 927001 3 0 0 3 5
ORP108 Mekanizasyon ve Transport Tekniği 927001 2 0 0 2 3
ORP110 İstatistik 927001 2 0 0 2 4
ORPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0 4
STJ102 Staj (30 İş Günü) 927001 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ORP201 Ormancılık Yönetim Bilgisi 927001 3 0 0 3 4
ORP203 Havza ve Mera Amenajmanı 927001 2 0 0 2 3
ORP205 Silvikültürün Temel Esasları 927001 2 1 0 3 4
ORP207 Milli Parklar ve Doğa Turizmi 927001 2 0 0 2 3
ORP209 Dendrometri 927001 3 0 0 3 4
ORP211 Ahşap Malzeme Teknolojisi 927001 2 1 0 3 4
ORP221 Odun Dışı Orman Ürünleri 927001 2 0 0 2 4
ORPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ORP202 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği 927001 2 1 0 3 3
ORP204 Orman Amenajmanı 927001 2 1 0 3 4
ORP206 Orman Hasılat Bilgisi 927001 3 0 0 3 4
ORP208 Orman Bakımı ve Koruma 927001 2 1 0 3 3
ORP210 Orman Entomolojisi 927001 2 0 0 2 3
ORP214 Silvikültür Tekniği 927001 2 1 0 3 4
ORP222 Arazi Tatbikatları 927001 2 2 0 3 3
ORPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927003 2 0 0 2 3
ORP113 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 927003 2 0 0 2 3
ORP123 Ofis Programları 927003 1 1 0 2 3
ORP125 Halkla İlişkiler 927003 2 0 0 2 3
ORP127 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ORP112 Ormancılıkta Yaban Hayatı 927003 2 1 0 3 4
ORP114 Bitki Beslenmesi 927003 2 0 0 2 4
ORP116 Kalite Güvence Standartları 927003 2 0 0 2 4
ORP118 Ormancılık Bilgisi 927003 2 1 0 3 4
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ORP219 Odun Koruma Teknolojisi 927003 2 0 0 2 2
ORP223 Seminer 927003 1 2 0 2 2
ORP225 Tarımsal Ormancılık 927003 2 0 0 2 2
ORP227 Orman Ürünlerinin Pazarlanması 927003 2 0 0 2 2
ORP229 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 0 0 2 2
ORP231 Erozyon ve Sel Kontrolü 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ORP216 Çevre Kirliliği 927003 2 0 0 2 3
ORP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 1 1 0 2 3
ORP220 Uzaktan Algılama 927003 1 1 0 2 3
ORP224 Kent Ormancılığı 927003 2 0 0 2 3
ORP226 Coğrafi Bilgi Sistemi 927003 1 1 0 2 3
ORP228 İşletme Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ORP230 Ormancılık İşletme Ekonomisi 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr