Ders Notları

80% Complete (success)

Terme Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Programı (programId: 4944, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DTP101 Dış Ticaret İşlemleri-I 927001 3 0 0 3 6
DTP103 Genel Muhasebe 927001 3 1 0 4 5
DTP105 Mikro Ekonomi 927001 3 0 0 3 4
DTP151 Lojistik 927001 3 0 0 3 3
DTP153 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 2 3
DTP157 Temel Hukuk 927001 2 0 0 2 3
DTPSEÇ-I Seçmeli-I 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DTP102 Dış Ticaret İşlemleri-II 927001 3 0 0 3 6
DTP104 Genel İşletme 927001 3 0 0 3 4
DTP106 Makro Ekonomi 927001 3 0 0 3 4
DTP150 Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 2 4
DTP152 Dış Ticarette Standardizasyon 927001 2 0 0 2 3
DTP154 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 927001 3 0 0 3 3
DTPSEÇ-II Seçmeli-II 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
DTP207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2 3
DTP209 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 927001 2 1 0 3 4
DTP211 Gümrük İşlemleri 927001 3 0 0 3 4
DTP217 Serbest Bölgeler 927001 2 0 0 2 3
DTP251 Uluslararası Finansman 927001 3 0 0 3 4
DTPSEÇ-III Seçmeli-III 927003 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
DTP250 Staj 927001 0 0 0 0 10
DTPSEÇ-IV Seçmeli-IV 927003 0 0 0 0 24
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DTP109 Ticari Matematik 927003 3 0 0 3 3
DTP111 Çevre Koruma 927003 2 0 0 2 3
DTP115 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 3
DTP117 Örgütsel Davranış 927003 2 0 0 2 3
DTP119 Ofis Programları-I 927003 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DTP114 Mesleki Yazışma Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
DTP116 Ofis Programları-II 927003 1 2 0 2 3
DTP156 Mesleki Yabancı Dil 927003 1 2 0 2 3
DTP158 İletişim 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DTP215 Dış Ticarette Paket Programları 927003 1 1 0 2 3
DTP221 Kamu Maliyesi 927003 2 0 0 2 3
DTP253 Elektronik Ticaret 927003 2 0 0 2 3
DTP255 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 3
DTP257 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927003 2 1 0 3 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DTP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
DTP252 İşyeri Uygulaması 927003 0 16 0 8 14
DTP254 İşyeri Eğitimi 927003 6 4 0 8 10
DTP256 Dış Ticaret Uygulamaları 927003 4 4 0 6 12
DTP258 Kalite Yönetim Sistemleri 927003 2 0 0 2 3
DTP260 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927003 2 0 0 2 3
DTP262 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr