Ders Notları

80% Complete (success)

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (programId: 2983, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MUV101 Genel Muhasebe-I 927001 3 1 0 4 4
MUV103 Genel İşletme 927001 2 1 0 3 3
MUV105 Mikro Ekonomi 927001 3 0 0 3 4
MUV107 Temel Hukuk 927001 2 0 0 2 4
MUV109 Mesleki Matematik 927001 2 0 0 2 3
MUV129 Meslek Hukuku ve Etiği 927001 2 0 0 2 3
MUV131 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 2 3
MUVSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 1 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MUV102 Genel Muhasebe-II 927001 3 1 0 4 5
MUV104 Makro Ekonomi 927001 3 0 0 3 3
MUV106 Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 2 3
MUV142 Vergi Hukuku 927001 2 0 0 2 2
MUV144 Finansal Yönetim 927001 2 2 0 3 5
MUV146 Muhasebe Denetimi 927001 3 0 0 3 4
MUV148 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2 2
MUVSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 1 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
MUV201 Maliyet Muhasebesi 927001 2 2 0 3 4
MUV203 Şirketler Muhasebesi 927001 2 1 0 3 3
MUV249 Paket Programlar ve E-Uygulamalar 927001 2 2 0 3 4
MUV281 Mali Tablolar Analizi 927001 2 2 0 3 4
MUV283 Türk Vergi Sistemi 927001 1 2 0 2 3
MUVSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 1 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
MUV242 Staj 927001 0 0 0 0 10
MUVSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 1 24
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MUV111 Ofis Programları-I 927003 3 0 0 3 0
MUV111 İletişim 927003 2 0 0 2 3
MUV113 Ofis Programları I 927003 1 2 0 2 3
MUV115 E Ticaret 927003 2 0 0 2 3
MUV133 Bilgi İletişim Teknolojisi 927003 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MUV110 Ticari Matematik 927003 2 0 0 2 3
MUV112 Ofis Programları-II 927003 3 0 0 3 0
MUV112 Ofis Programları II 927003 1 2 0 2 3
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
MUV140 Çevre Koruma 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MUV213 Kamu Maliyesi 927003 2 0 0 2 0
MUV269 İnşaat Muhasebesi 927003 2 0 0 2 3
MUV271 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 3
MUV273 İşletme Yönetimi 927003 3 0 0 3 3
MUV275 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 0 0 2 3
MUV277 Kalite Yönetim Sistemleri 927003 2 0 0 2 3
MUV279 BES ve Hayat Sigortaları 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV250 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV252 Muhasebe Uygulamaları 927003 3 1 0 4 6
ÇMUV254 İş Yeri Eğitimi 927003 6 4 0 8 10
ÇMUV256 İş Yeri Uygulaması 927003 0 16 0 8 14
ÇMUV258 Finansal Yatırım Araçları 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV260 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV262 Banka Muhasebesi 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV264 Pazarlama 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV266 İstatistik 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV268 Borçlar Hukuku 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV270 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar 927003 1 2 0 2 3
ÇMUV272 Sigortacılık 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV274 Sermaye Piyasası ve Borsalar 927003 2 0 0 2 3
ÇMUV276 Bilgisayarlı Muhasebe 927003 2 2 0 3 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr