Ders Notları

80% Complete (success)

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı (programId: 2987, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAN101 Genel Muhasebe I 927001 2 2 0 3 3
BAN103 Genel İşletme 927001 2 0 0 2 2
BAN105 Genel Ekonomi 927001 2 1 0 3 4
BAN107 Temel Hukuk 927001 2 0 0 2 3
BAN123 Genel Bankacılık 927001 3 1 0 4 4
BAN125 Sigortacılığa Giriş 927001 2 1 0 3 4
BAN127 Mesleki Matematik 927001 2 0 0 2 2
BANSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 1 8


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAN102 Genel Muhasebe II 927001 2 2 0 3 3
BAN108 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 1 1 0 2 2
BAN124 Ticaret ve Borçlar Hukuku 927001 3 0 0 3 3
BAN126 Sigortacılık Branşları ve Teknikleri 927001 2 1 0 3 4
BAN128 Finansal Yönetim 927001 2 1 0 3 3
BAN130 Finansal Piyasalar ve Yatırım Araçları 927001 3 0 0 3 3
BAN132 Ticari Matematik 927001 2 0 0 2 4
BANSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
BAN203 Bankacılık ve Sigorta Hukuku 927001 2 0 0 2 2
BAN225 Banka-Sigorta İşlemleri ve Uygulamaları 927001 2 1 0 3 4
BAN227 Pazarlama ve Satış Yönetimi 927001 2 1 0 3 3
BAN229 BES ve Hayat Sigortaları 927001 2 0 0 2 3
BAN231 Mali Tablolar ve Kredi Analizi 927001 2 2 0 3 4
BANSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 1 8
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
BAN228 Staj 927001 0 0 0 0 10
BANSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 1 24
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAN111 Ofis Programları I 927003 1 1 0 2 0
BAN115 İletişim 927003 2 0 0 2 4
BAN117 Davranış Bilimleri 927003 2 0 0 2 4
BAN119 E-Ticaret 927003 1 1 0 2 4
BAN129 Ofis Programları 927003 1 2 0 2 4
BAN131 İş Sağlığı ve Güvenliği 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAN110 İstatistik 927003 2 0 0 2 4
BAN114 İletişim ve İkna 927003 2 0 0 2 4
BAN116 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 4
BAN120 Telefonda İletişim ve Tele Satış 927003 1 1 0 2 4
BAN134 İleri Düzey Ofis Programları 927003 1 2 0 2 4
BAN136 Temel Kredi İşlemleri 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAN215 Sözel İletişim ve Hitabet 927003 1 1 0 2 4
BAN221 Şirketler Muhasebesi 927003 2 0 0 2 4
BAN223 Risk ve Hasar Yönetimi 927003 2 1 0 3 4
BAN233 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
BAN235 Türkiye Ekonomisi 927003 2 0 0 2 4
BAN237 Bireysel ve Kurumsal Bankacılık 927003 2 0 0 2 4
BAN239 Portföy Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
BAN241 Sermaye Piyasası ve Borsalar 927003 1 1 0 2 4
BAN243 Çağrı Merkezi Hizmetleri 927003 2 0 0 2 4
BAN245 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 4
BAN247 Klavye Kullanımı 927003 1 2 0 3 4
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAN206 Bankacılıkta Kredilenme ve Kredi Analizi 927003 3 0 0 3 0
BAN218 Mesleki Yazılımlar 927003 1 1 0 2 4
BAN222 Kalite Yönetim Sistemleri 927003 2 0 0 2 4
BAN226 Ön Büro İşlemleri 927003 1 1 0 2 4
BAN230 İş Yeri Eğitimi 927003 6 4 0 8 10
BAN232 İş Yeri Uygulaması 927003 0 16 0 8 14
BAN234 Uluslararası Bankacılık 927003 3 0 0 3 4
BAN236 Vadeli Piyasa İşlemleri 927003 2 0 0 2 4
BAN238 Bankacılık ve Fon Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
BAN240 Banka ve Sigorta İşlemleri Muhasebesi 927003 2 1 0 3 4
BAN242 Para ve Banka 927003 1 1 0 2 4
BAN244 Poliçe Üretim ve Sunum Teknikleri 927003 2 1 0 3 4
BAN246 Temel Eksperlik Bilgileri 927003 2 0 0 2 4
BAN248 Kıymetli Evrak ve İcra-İflas Hukuku 927003 3 0 0 3 4
BAN250 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
BAN252 Acente Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
BAN254 Mesleki Yazışmalar ve Hızlı Yazım Teknikleri 927003 1 2 0 2 4
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr