Ders Notları

80% Complete (success)

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (programId: 4723, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
ÇM101 Genel İşletme 927001 2 0 0 2 3
ÇM103 Ofis Programları I 927001 2 1 0 3 3
ÇM105 Çağrı Merkezi Yönetimi I 927001 2 1 0 3 4
ÇM107 Temel Hukuk 927001 2 0 0 2 4
ÇM109 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 1 0 3 4
ÇMHSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
ÇM102 Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 2 3
ÇM104 Ofis Programları II 927001 2 1 0 3 3
ÇM106 Çağrı Merkezi Yönetimi II 927001 2 1 0 3 4
ÇM114 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 2 4
ÇM116 Çağrı Alma Tekniklerine Giriş 927001 1 2 0 2 4
ÇMHSEÇ-2 Seçmeli Dersler-2 927003 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
STJ102 Staj 927001 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇM201 Çağrı Merkezlerinde Öçlme ve Değ. 927001 2 0 0 2 3
ÇM205 Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 2 4
ÇM207 Klavye Kullanımı 927001 2 1 0 3 4
ÇM209 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
ÇM211 Sözel İletişim ve Hitabet 927001 1 1 0 2 3
ÇM223 Çağrı Alma Teknikleri 927001 1 2 0 2 4
ÇMHSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇM202 Çağrı Merkezleri İçin Temel Sat.Tek. 927001 3 1 0 4 4
ÇM206 İletişim ve İkna 927001 2 0 0 2 4
ÇM208 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2 3
ÇM210 Mesleki Yazışmalar ve Hızlı Yazım Tek. 927001 2 1 0 3 3
ÇM212 Çatışma ve Stres Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
ÇM224 Meslek Hukuku ve Etiği 927001 2 0 0 2 4
ÇMHSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 9


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇM111 Davranış Bilimleri 927003 2 0 0 2 3
ÇM113 İletişim 927003 2 0 0 2 3
ÇM115 Genel Ekonomi 927003 2 1 0 3 3
ÇM117 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇM108 Kişilerarası İletişim 927003 2 0 0 2 3
ÇM112 Sosyal Psikoloji 927003 2 0 0 2 3
ÇM118 İstatistik 927003 2 0 0 2 3
ÇM120 Kişisel Gelişim 927003 2 0 0 2 3
ÇM122 Temel ve Ticari Matematik 927003 2 1 0 3 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇM213 Finansal Yatırım Araçları 927003 2 0 0 2 3
ÇM215 Pazarlama 927003 2 0 0 2 3
ÇM217 Temel Bankacılık ve Sigortacılık Hiz. 927003 2 0 0 2 3
ÇM219 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927003 1 1 0 2 3
ÇM221 E Ticaret 927003 2 0 0 2 3
ÇM225 Tüketici Davranışları 927003 2 0 0 2 3
ÇM227 Sigortacılık 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇM216 Finansal Hizmet Pazarlaması 927003 2 0 0 2 3
ÇM218 İletişimde Hedef Kitle 927003 2 0 0 2 3
ÇM226 Kalite Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ÇM228 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
ÇM230 Protokol Kuralları 927003 2 0 0 2 3
ÇM232 Kurumsal İletişim Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ÇM234 Çağrı Merkezi Sektörü 927003 2 0 0 2 3
ÇM236 Toplantı Zaman Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ÇM238 Çağrı Merkezlerinde Takım Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ÇM240 Büro Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ÇM242 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 3
ÇM244 Bes ve Hayat Sigortaları 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr