Ders Notları

80% Complete (success)

Alaçam Meslek Yüksekokulu, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (programId: 4824, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM101 Genel İşletme 927001 3 0 0 3 3
AÇM103 Temel Hukuk 927001 3 0 0 3 4
AÇM105 Çağrı Merkezi Yönetimi I 927001 2 1 0 3 4
AÇM109 Ofis Programları I 927001 2 1 0 3 3
AÇM111 İletişim 927001 2 0 0 2 3
AÇM137 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 1 0 3 4
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
ÇMSEÇ-I Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 3
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 8
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM102 Pazarlama İlkeleri 927001 2 0 0 2 3
AÇM106 Çağrı Merkezi Yönetimi II 927001 2 1 0 3 4
AÇM108 Ofis Programları II 927001 2 1 0 3 3
AÇM110 Genel Ekonomi 927001 2 0 0 2 3
AÇM134 Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 2 4
AÇM136 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 2 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
ÇMSEÇ-II Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0 3
STJ102 Staj 927001 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM201 Çağrı Merkezlerinde Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 4
AÇM205 İkna ve İkna Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
AÇM207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2 3
AÇM209 Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 3 4
AÇM241 Çağrı Alma Teknikleri 927001 1 2 0 2 4
ÇMSEÇ-III Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 12


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM113 Kişiler Arası İletişim 927003 3 0 0 3 3
AÇM117 Sözel İletişim ve Hitabet 927003 3 0 0 3 3
AÇM127 IVR Ödeme Sistemleri 927003 2 1 0 3 3
AÇM139 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 1 0 3 3
AÇM141 Kişisel Verilerin Korunması 927003 2 1 0 3 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM116 Temel Düzey Klavye 927003 2 1 0 3 3
AÇM118 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 3
AÇM120 Kişisel Gelişim 927003 3 0 0 3 3
AÇM122 Kriz ve Stres Yönetimi 927003 3 0 0 3 3
AÇM130 İstatistik 927003 3 0 0 3 3
AÇM132 Temel ve Ticari Matematik 927003 3 0 0 3 3
AÇM138 Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM211 Meslek Etiği 927003 2 0 0 2 3
AÇM215 Davranış Bilimleri 927003 2 0 0 2 3
AÇM217 Mesleki Yazışmalar 927003 2 0 0 2 3
AÇM233 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
AÇM235 E-Ticaret 927003 2 0 0 2 3
AÇM237 Tüketici Davranışları 927003 2 0 0 2 3
AÇM239 Sigortacılık 927003 2 0 0 2 3
AÇM243 Finansal Yatırım Araçları 927003 2 0 0 2 3
AÇM245 Pazarlama 927003 2 0 0 2 3
AÇM247 Temel Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AÇM212 Toplantı ve Zaman Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
AÇM214 Çalışma Psikolojisi 927003 2 0 0 2 3
AÇM218 Bankacılık ve Temel Banka Hizmetleri 927003 2 0 0 2 3
AÇM220 Büro Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
AÇM232 İletişimde Hedef Kitle 927003 2 0 0 2 3
AÇM234 Kurumsal İletişim Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
AÇM236 Çağrı Merkezi Sektörü 927003 3 0 0 3 3
AÇM238 Çağrı Merkezlerinde Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 3
AÇM240 Çağrı Merkezlerinde Takım Yönetimi 927003 3 0 0 3 3
AÇM242 Çatışma ve Stres Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
AÇM244 Satış Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
AÇM246 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 3
AÇM248 Protokol Kuralları 927003 2 0 0 2 3
AÇM250 Finansal Hizmet Pazarlaması 927003 2 0 0 2 3
AÇM252 Bes ve Hayat Sigortaları 927003 2 0 0 2 3
AÇM254 Mesleki Saha Uygulamaları 927003 2 38 0 21 30
AÇM256 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr