Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (programId: 2650, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 4
IMÖ101 Genel Matematik 927001 4 2 0 5 10
IMÖ103 Bilim Tarihi 927001 2 0 0 2 10
İMÖAE101 Matematiğin Temelleri I 927001 2 0 0 2 2
İMÖAE103 Analiz I 927001 2 0 0 2 3
İMÖAE105 Matematik Tarihi 927001 2 0 0 2 3
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
IMÖ102 Soyut Matematik 927001 3 0 0 3 7
IMÖ104 Geometri 927001 3 0 0 3 7
İMÖ106 Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji 927001 2 2 0 3 5
İMÖAE102 Matematiğin Temelleri II 927001 2 0 0 2 4
İMÖAE104 Analiz II 927001 2 0 0 2 4
İMÖAE106 Soyut Matematik 927001 2 0 0 2 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK GK SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5
IMÖ201 Analiz-I 927001 4 2 0 5 8
IMÖ203 Lineer Cebir-I 927001 3 0 0 3 5
IMÖ205 Fizik-I 927001 4 0 0 4 6
IMÖ209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
IMÖ-A1 A Seçmeli I 927003 2 0 0 2 3
İMÖAE AE SEÇMELİ (İLK MAT) 927003 2 0 0 2 24
İMÖAE203 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 3 0 0 3 3
İMÖAE205 Lineer Cebir I 927001 3 0 0 3 3
İMÖAE207 Analitik Geometri 927001 2 0 0 2 4
İMÖAE209 Analiz III 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 3 6
IMÖ202 Analiz-II 927001 4 2 0 5 8
IMÖ204 Lineer Cebir-II 927001 3 0 0 3 5
IMÖ206 Fizik-II 927001 4 0 0 4 6
İMÖAE204 Ortaokul Matematik Öğretim Programları 927001 2 0 0 2 3
İMÖAE206 Lineer Cebir II 927001 2 0 0 2 2
İMÖAE208 Algoritma ve Programlama 927001 2 0 0 2 2
İMÖAE210 Olasılık 927001 2 0 0 2 3
IMÖ-GK1 Gk Seçmeli I 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
IMÖ301 Analiz-III 927001 3 0 0 3 6
IMÖ303 Analitik Geometri-I 927001 3 0 0 3 5
IMÖ305 İstatistik ve Olasılık-I 927001 2 2 0 3 5
IMÖ307 Elementer Sayı Kuramı 927001 3 0 0 3 5
IMÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 3 6
İMÖAE303 Sayıların Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
İMÖAE305 Geometri ve Ölçme Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
İMÖAE307 İstatistik 927001 2 0 0 2 2
İMÖAE309 Cebir 927001 2 0 0 2 2
IMÖ-MB1 Mb Seçmeli I 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5
IMÖ302 Diferansiyel Denklemler 927001 4 0 0 4 5
IMÖ304 Analitik Geometri II 927001 3 0 0 3 4
IMÖ306 İstatistik ve Olasılık II 927001 2 2 0 3 5
IMÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 3 5
IMÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 2
IMÖ312 Cebire Giriş 927001 3 0 0 3 4
İMÖAE304 Cebir Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
İMÖAE306 Olasılık ve İstatistik Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
İMÖAE308 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 927001 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5
EGT403 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
IMÖ405 Matematik Tarihi 927001 2 0 0 2 6
IMÖ407 Okul Deneyimi 927001 1 4 0 3 6
IMÖ409 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
IMÖ411 Sosyoloji 927001 2 0 0 2 3
IMÖ-A2 A Seçmeli II 927003 3 0 0 3 3
İMÖAE403 Matematikte Problem Çözme 927001 2 0 0 2 3
İMÖAE405 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları 927001 2 0 0 2 3
İMÖAE407 Mantıksal Akıl Yürütme 927001 2 0 0 2 3
IMÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 6 0 5 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB403 Okullarda Rehberlik 927001 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
IMÖ402 Matematik Felsefesi 927001 2 0 0 2 9
IMÖ406 Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 5 9
İMÖAE404 Matematik Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
İMÖAE406 Matematik Öğretiminde Modelleme 927001 2 0 0 2 4
IMÖ-GK2 Gk Seçmeli II 927003 3 0 0 3 5
IMÖ-MB2 Mb Seçmeli II 927003 3 0 0 3 3
IMÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 6 0 5 12


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 927003 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) 927003 2 0 0 2 3
IMÖ211 A Seçmeli I (Matematiksel Mantık) 927003 2 0 0 2 3
İMAE001 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
İMAE002 Kültür ve Matematik 927003 2 0 0 2 4
İMAE003 İlkokul Matematik Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
İMAE004 Matematik Ders Kitabı İncelem 927003 2 0 0 2 4
İMAE005 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları 927003 2 0 0 2 4
İMAE006 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 927003 2 0 0 2 4
İMAE007 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
İMAE008 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 927003 2 0 0 2 4
İMAE009 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
İMAE010 Matematik Sınıflarında İletişim 927003 2 0 0 2 4
İMAE011 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
İMAE012 Oyunla Matematik Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
İMAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 5
IMÖ208 Gk Seçmeli I (Modüler Origami) 927003 3 0 0 3 5
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5 Mb Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) 927003 3 0 0 3 3
IMÖ413 A Seçmeli II (Matematik ve Yaşam) 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Gk Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) 927003 3 0 0 3 5
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) 927003 3 0 0 3 5
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) 927003 3 0 0 3 3
IMÖ412 Mb Seçmeli II (Kriptoloji) 927003 3 0 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr