Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği (programId: 2655, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 6
IEÖ101 Özel Eğitim 927001 4 0 0 4 9
IEÖ103 Psikolojiye Giriş 927001 3 0 0 3 5
IEÖ105 Özel Eğitimde Mesleki Etik 927001 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
IEÖ102 İşitme Engelliler ve Eğitimi 927001 2 0 0 2 4
IEÖ104 Engelliler ve Toplum 927001 2 0 0 2 5
IEÖ106 Dil Gelişimi ve İletişim 927001 3 0 0 3 5
IEÖ108 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 927001 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 12
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5
EGT207 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5
EGT209 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5
IEÖ201 İşitme Engelliler ve Dil 927001 3 0 0 3 4
IEÖ203 Erken Çocuklukta Özel Eğitimi 927001 3 0 0 3 4
IEÖ205 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 927001 3 0 0 3 4
IEÖ207 Davranış Değiştirme Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IEÖ202 İşitme Engellilerde İletişim Becerileri 927001 3 0 0 3 4
IEÖ204 İşitmenin Doğası 927001 2 0 0 2 4
IEÖ206 İşitme Engellilerde Özel Öğretim Yönt. 927001 3 0 0 3 5
IEÖ208 Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5
IEÖ210 İşitme Eng. Erken Çocukluk Dönemi Eğt. 927001 3 0 0 3 5
IEÖ212 Bilgisayar Destekli Eğitim 927001 2 0 0 2 3
IEÖ214 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
GKSEÇ-I Gk Seçmeli I 927003 2 0 0 2 2
IENF305 A Seçmeli I (Temel Bilgi Teknolojileri) 927001 3 0 0 3 3
IEÖ301 Müzik Öğretimi 927001 2 0 0 2 2
IEÖ303 İşitme Engelliler Hayat Bil. ve Sosyal Bil.Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
IEÖ305 İşitme Engelliler Okuma Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
IEÖ307 İşitme Engelliler Matematik Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
IEÖ309 İşitme Engelliler Alternatif İletişim Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
IEÖ311 Resim-İş Öğretimi 927001 2 0 0 2 2
IEÖ317 İşaret Dili 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IEÖ302 İşitme Cihazları I 927001 2 0 0 2 4
IEÖ304 İşitme Engelliler Fen Bilgisi Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
IEÖ306 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
IEÖ308 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 927001 1 4 0 3 4
IEÖ310 İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
IEÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
IEÖ314 Drama 927001 2 2 0 3 4
IEÖ316 Gk Seçmeli II (Gelişim Tarama Envanterleri) 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IEÖ401 İşitme Engelliler Eğitimi Ders Planı Geliştirme I 927001 3 0 0 3 5
IEÖ403 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I 927001 3 0 0 3 5
IEÖ405 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 927001 3 0 0 3 4
IEÖ407 İşitme Cihazları II 927001 2 2 0 3 4
IEÖ409 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 8 0 6 10
IEÖ411 Yasalar ve Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
IEÖ402 İşitme Engelliler Eğitimi Ders Planı Geliştirme II 927001 3 0 0 3 5
IEÖ404 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II 927001 3 0 0 3 5
IEÖ406 Aile Eğitimi ve Rehberliği 927001 3 0 0 3 6
IEÖ408 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 8 0 6 10


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Gk Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IEÖ313 Beceri ve Kavram Öğretimi 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr