Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği (programId: 2656, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 6
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2
ZEÖ101 Özel Eğitim 927001 4 0 0 4 9
ZEÖ103 Psikolojiye Giriş 927001 3 0 0 3 5
ZEÖ105 Özel Eğitimde Mesleki Etik 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2
ZEÖ102 Zihin Engelliler ve Eğitimi 927001 3 0 0 3 9
ZEÖ104 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 927001 2 0 0 2 4
ZEÖ106 Bireysel Farkl. ve Psik. Yaklaşım 927001 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZEÖ201 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri 927001 2 0 0 2 4
ZEÖ203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 3 0 0 3 4
ZEÖ205 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 4 0 0 4 6
ZEÖ207 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 927001 2 0 0 2 4
ZEÖ209 Eğitsel ve Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 927001 4 0 0 4 5
ZEÖ-AI A-Seçmeli-I 927003 0 0 0 0 4
ZEÖ-GI Gk Seçmeli I 927003 0 0 0 0 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT206 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5
ZEÖ202 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi 927001 3 0 0 3 6
ZEÖ204 Engellilere Yönelik Tutumların Değiş. 927001 2 0 0 2 3
ZEÖ206 Zihin Engellilere Resim-İş Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
ZEÖ208 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması 927001 3 0 0 3 4
ZEÖ210 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi 927001 2 0 0 2 3
ZEÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
ZEÖ-AII A-Seçmeli II 927003 0 0 0 0 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
ZEÖ301 Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
ZEÖ303 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ZEÖ305 Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ZEÖ307 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi 927001 4 0 0 4 6
ZEÖ309 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uyg. 927001 1 4 0 3 4
ZEÖ-AIII A Seçmeli III 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZEÖ302 Fen Bilgisi Öğretimi 927001 3 0 0 3 6
ZEÖ304 Aile Eğitimi ve Rehberliği 927001 3 0 0 3 6
ZEÖ306 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceriler Öğretimi 927001 4 0 0 4 6
ZEÖ308 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 4
ZEÖ-AIV A-Seçmeli-IV 927003 0 0 0 0 4
ZEÖ-GII Gk Seçmeli II 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5
ZEÖ401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı I 927001 3 0 0 3 7
ZEÖ403 Yasalar ve Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 3
ZEÖ405 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 8 0 6 10
ZEÖ-AV A-Seçmeli-V 927003 0 0 0 0 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön. 927001 2 0 0 2 4
ZEÖ402 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II 927001 3 0 0 3 7
ZEÖ404 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 8 0 6 14
ZEÖ406 Öğretimsel Dönüt II 927001 3 0 0 3 5


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 A-Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZEÖ211 A Seçmeli I (Gelişim Tarama Envanterleri) 927003 3 0 0 3 4
ZEÖ215 Gk Seçmeli I (Görme Engelli ve Az Görenlerin Eğitimi) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 A-Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZEÖ214 A Seçmeli II (Engelli Çocuk Drama Eğitimi) 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5 A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 3
ZEÖ311 A Seçmeli III (Algı Eğitimi) 927003 3 0 0 3 3
ZEÖ315 A Seçmeli III (İşaret Dili) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 A-Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZEÖ310 A Seçmeli IV (Zihin Engellilere Sosyal Beceri ve Çalışma Becerilerinin Kazandırılması)) 927003 3 0 0 3 4
ZEÖ318 Gk Seçmeli II (İşitme Engelliler İçin Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Öğretimsel Uyarlamalar)) 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 A-Seçmeli-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZEÖ407 A Seçmeli V (Öğretimsel Dönüt I) 927003 3 0 0 3 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr