Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği (programId: 2664, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) 927001 26 0 0 26 30
ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) 927001 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE101 Almancanın Yapısı I 927001 2 0 0 2 2
ALAE103 Okuma Becerileri I 927001 2 0 0 2 2
ALAE105 Yazma Becerileri I 927001 2 0 0 2 2
ALAE107 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 2 0 0 2 2
ALÖ101 Almanca Dilbilgisi I 927001 3 0 0 3 4
ALÖ103 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ105 Okuma Becerileri I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ107 Yazma Becerileri-I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ109 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-I 927001 3 0 0 3 4
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 6
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE102 Almancanın Yapısı II 927001 2 0 0 2 3
ALAE104 Okuma Becerileri II 927001 2 0 0 2 3
ALAE106 Yazma Becerileri II 927001 2 0 0 2 3
ALAE108 Sözlü İletişim Becerileri II 927001 2 0 0 2 4
ALÖ102 Almanca Dilbilgisi II 927001 3 0 0 3 3
ALÖ104 Sözlü İletişim Becerileri II 927001 3 0 0 3 4
ALÖ106 Okuma Becerileri II 927001 3 0 0 3 4
ALÖ108 Yazma Becerileri-II 927001 3 0 0 3 4
ALÖ110 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-II 927001 3 0 0 3 4
ALÖ112 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927001 2 2 0 3 4
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE AE SEÇMELİ (Almanca) 927003 2 0 0 2 24
ALAE203 Almanca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 0 0 2 3
ALAE205 Alman Edebiyatı I 927001 2 0 0 2 4
ALAE207 Dilbilim I 927001 2 0 0 2 3
ALAE209 Almancanın Yapısı III 927001 2 0 0 2 3
ALÖ201 Almanca Dilbilgisi III 927001 3 0 0 3 4
ALÖ203 Dilbilim I 927001 3 0 0 3 4
ALÖ205 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ207 Alman Edebiyatı I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ209 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ-GK1 Gk Seçmeli I 927003 2 0 0 2 2
EGGK GK SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 24
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE204 Almanca Öğretim Programları 927001 2 0 0 2 3
ALAE206 Alman Edebiyatı II 927001 2 0 0 2 4
ALAE208 Dilbilim II 927001 2 0 0 2 3
ALAE210 İleri Okuma ve Yazma Becerileri 927001 2 0 0 2 3
ALÖ202 Karşılaştırmalı Dilbilgisi 927001 3 0 0 3 4
ALÖ204 Dilbilim II 927001 3 0 0 3 4
ALÖ206 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 3 0 0 3 5
ALÖ208 Alman Edebiyatı II 927001 3 0 0 3 5
ALÖ210 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II 927001 3 0 0 3 4
ALÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 2
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE305 Almanca Dil Becerilerinin Öğretimi I 927001 3 0 0 3 5
ALAE307 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler I 927001 3 0 0 3 4
ALAE309 Dil Edinimi 927001 3 0 0 3 4
ALÖ301 Dil Edinimi 927001 3 0 0 3 5
ALÖ303 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-I 927001 3 0 0 3 5
ALÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 2 2 0 3 5
ALÖ313 Bilim Tarihi 927001 2 0 0 2 2
ALÖ315 Etkili İletişim 927001 3 0 0 3 4
ALÖ-A1 A Seçmeli I 927003 2 0 0 2 3
ALÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 927001 2 2 0 3 5
ALÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 3 5
ALÖ306 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-II 927001 3 0 0 3 5
ALÖ314 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 2
ALÖ316 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
ALÖ-A2 A Seçmeli II 927003 2 0 0 2 3
ALÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE405 Almanca Ders Kitabı İncelemesi 927001 2 0 0 2 3
ALAE407 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 927001 3 0 0 3 3
ALÖ401 Almanca Ders Kitabı İncelemesi 927001 2 2 0 3 5
ALÖ403 Materyal Geliştirme ve Uyarlama 927001 2 2 0 3 6
ALÖ411 Okul Deneyimi 927001 1 4 0 3 7
ALÖ-A3 A Seçmeli III 927003 2 0 0 2 3
ALÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III 927003 2 0 0 2 2
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGMB403 Okullarda Rehberlik 927001 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALÖ410 Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 5 15
ALÖ412 Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 3
ALÖ-A4 A Seçmeli IV 927003 2 0 0 2 3
ALÖ-GK2 Gk Seçmeli II 927003 2 0 0 2 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 AE SEÇMELİ (Almanca)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALAE001 Akademik Almanca 927003 2 0 0 2 4
ALAE002 Almanca Öğretiminde Drama 927003 2 0 0 2 4
ALAE003 Almanca Öğretiminde Materyal Tasarımı 927003 2 0 0 2 4
ALAE004 Almanca Öğretiminde Yeni Teknolojiler 927003 2 0 0 2 4
ALAE005 Almanca-Türkçe Çeviri 927003 2 0 0 2 4
ALAE006 Türkçe-Almanca Çeviri 927003 2 0 0 2 4
ALAE007 Dil Felsefesi 927003 2 0 0 2 4
ALAE008 İleri Almanca Dil Bilgisi 927003 2 0 0 2 4
ALAE009 Karşılaştırılmalı Dil Bilgisi 927003 2 0 0 2 4
ALAE010 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi 927003 2 0 0 2 4
ALAE011 Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme 927003 2 0 0 2 4
ALAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 4
ALAE013 Sosyodilbilimi ve Dil Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
ALÖ211 Gk Seçmeli I (Güncel Türk Edebiyatından Seçmeler) 927003 2 0 0 2 2
ALÖ213 Gk Seçmeli I (Dil ve Kültür) 927003 2 0 0 2 2
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 927003 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALÖ305 A Seçmeli I (Sözcük Bilgisi I) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ307 A Seçmeli I (İleri Konuşma Becerileri I) 927003 2 0 0 2 3
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 3
ALÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 927003 2 0 0 2 2
ALÖ317 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALÖ308 A Seçmeli II (Sözcük Bilgisi II) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ310 A Seçmeli II (İleri Konuşma Becerileri II) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ312 İkinci Yabancı Dil II ( İngilizce) 927003 2 0 0 2 2
ALÖ318 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALÖ405 A Seçmeli III (Almanca-Türkçe Çeviri) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ407 A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ409 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 927003 2 0 0 2 2
ALÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALÖ402 A Seçmeli IV (Türkçe-Almanca Çeviri) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ404 A Seçmeli IV (Çeviri Eleştirisi) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ406 Gk Seçmeli II (Dünya Edebiyatından Seçmeler) 927003 2 0 0 2 3
ALÖ408 Gk Seçmeli II (Çağdaş Türk Tiyatrosu) 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr