Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (programId: 2667, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
PDAE103 Kültürel Antropoloji 927001 2 0 0 2 4
PDAE105 Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 4
PDR101 Fizyolojik Psikoloji 927001 3 0 0 3 5
PDR103 Felsefeye Giriş 927001 3 0 0 3 4
PDR105 Psikolojiye Giriş 927001 3 0 0 3 4
PDR107 Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 3
PDR109 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 4
PDR111 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 927001 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
PDAE106 Gelişim Psikolojisi I 927001 2 0 0 2 4
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji 927001 2 0 0 2 4
PDAE110 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 5
PDR102 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 927001 1 1 0 2 4
PDR104 Sosyal Antropoloji 927001 3 0 0 3 5
PDR106 Gelişim Psikolojisi-I 927001 3 0 0 3 6
PDR108 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 4
PDR110 Sağlık Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK GK SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 24
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
PDAE AE SEÇMELİ (PDR) 927003 2 0 0 2 24
PDAE201 Öğrenme Psikolojisi 927001 2 0 0 2 4
PDAE203 Temel İstatistik 927001 2 0 0 2 4
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II 927001 2 0 0 2 4
PDR201 Bireyi Tanıma Teknikleri 927001 2 0 0 2 4
PDR203 İstatistik-I 927001 3 0 0 3 5
PDR205 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 927001 3 0 0 3 4
PDR207 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 4
PDR209 Gelişim Psikolojisi-II 927001 3 0 0 3 4
PDR211 Okullarda Gözlem 927001 2 2 0 3 5
PDR-S1 Seçmeli I 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
PDAE202 Test Dışı Teknikler 927001 1 2 0 2 3
PDAE204 Karakter ve Değer Eğitimi 927001 2 0 0 2 3
PDAE208 Kişilik Kuramları 927001 2 0 0 2 2
PDR202 Test Dışı Teknikler 927001 3 0 0 3 5
PDR204 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 3 4
PDR206 Okulllarda Önleyici Rehberlik ve Psik. Danş. 927001 3 0 0 3 4
PDR208 Grup Rehberliği 927001 2 0 0 2 3
PDR210 İnsan İlişkileri ve İletişim 927001 2 1 0 3 4
PDR212 İstatistik-II 927001 3 0 0 3 5
PDR214 Öğrenme Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
PDAE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 927001 2 0 0 2 3
PDAE303 Psikolojik Testler 927001 1 2 0 2 3
PDAE305 Mesleki Rehberlik 927001 2 0 0 2 2
PDAE309 Davranış Bozuklukları I 927001 2 0 0 2 3
PDAE311 Psikolojik Danışma Kuramları 927001 2 0 0 2 2
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 927001 3 0 0 3 5
PDR303 Kişilik Kuramları 927001 2 0 0 2 4
PDR305 Mesleki Rehberlik ve Danışma 927001 3 0 0 3 4
PDR307 Evlilik ve Aile İlişkisi 927001 2 0 0 2 3
PDR309 Davranış Bozuklukları I 927001 2 0 0 2 5
PDR311 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 5
PDR-S2 Seçmeli II 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
PDAE302 Davranış Bozuklukları II 927001 2 0 0 2 2
PDAE304 Psikolojik Danışma Becerileri 927001 1 2 0 2 4
PDAE306 Grupla Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 3
PDAE308 Manevi Danışmanlık 927001 2 0 0 2 2
PDAE312 Mesleki Rehberlik Uygulamaları 927001 1 2 0 2 2
PDR302 Davranış Bozuklukları II 927001 2 0 0 2 5
PDR304 Psikolojik Danışma Kuramları 927001 3 0 0 3 5
PDR306 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 927001 2 2 0 3 6
PDR308 Kısa Süreli Psik. Danışma 927001 3 0 0 3 4
PDR310 Rehberlikte Program Geliştirme 927001 3 0 0 3 5
PDR-S3 Seçmeli III 927003 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 927001 2 0 0 2 3
PDAE401 Aile Danışmanlığı 927001 2 0 0 2 2
PDAE403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I 927001 1 2 0 2 3
PDAE409 Meslek Etiği ve Yasal Konular 927001 2 0 0 2 2
PDAE411 RPD'DE Program Geliştirme 927001 2 0 0 2 2
PDMB401 Okullarda RPD Uygulamaları I 927001 2 6 0 5 10
PDR401 Psikolojik Testler 927001 2 2 0 3 7
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma 927001 2 2 0 3 7
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 927001 3 0 0 3 7
PDR407 Bilimsel Araştırma Yöntentemleri 927001 2 0 0 2 4
PDR-S4 Seçmeli IV 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDAE402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 927001 2 0 0 2 3
PDAE406 Çocuk Hukuku 927001 2 0 0 2 3
PDAE408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II 927001 1 2 0 2 3
PDAE414 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 927001 2 0 0 2 3
PDMB402 Okullarda RPD Uygulamaları II 927001 2 6 0 5 10
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 927001 2 2 0 3 6
PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması 927001 2 2 0 3 6
PDR406 Duyuşsal Eğitim 927001 3 0 0 3 4
PDR408 Pdr'de Etik ve Yas.Konular 927001 3 0 0 3 4
PDR410 Kurum Deneyimi 927001 1 4 0 3 7
PDR-S5 Seçmeli V 927003 2 0 0 2 3


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 927003 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
PDRAE001 Cinsel Sağlık Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE002 Çocuk İstismarı ve İhmali 927003 2 0 0 2 4
PDRAE003 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma 927003 2 0 0 2 4
PDRAE004 Duyuşsal Eğitim 927003 2 0 0 2 4
PDRAE005 Kısa Süreli Psikolojik Danışma 927003 2 0 0 2 4
PDRAE006 Kriz Müdehale 927003 2 0 0 2 4
PDRAE007 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma 927003 2 0 0 2 4
PDRAE008 Okulda Ruh Sağlığı 927003 2 0 0 2 4
PDRAE009 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma 927003 2 0 0 2 4
PDRAE010 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE011 RPD'de Konsültasyon 927003 2 0 0 2 4
PDRAE012 Sosyal Beceri Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE013 Uygulamalı Davranış Analizi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE014 Yaratıcı Drama 927003 2 0 0 2 4
PDRAE015 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri 927003 2 0 0 2 4
PDRAE016 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
PDRAE017 Aile Danışmanlığı ve Etik 927003 2 0 0 2 4
PDRAE018 Aile İçi İlişkiler ve İletişim 927003 2 0 0 2 4
PDRAE019 Aile İçi Şiddet 927003 2 0 0 2 4
PDRAE020 Ailede Bağımlılık Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE021 Ana-Baba Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE022 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu 927003 2 0 0 2 4
PDRAE023 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma 927003 2 0 0 2 4
PDRAE024 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı 927003 2 0 0 2 4
PDRAE025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 927003 2 0 0 2 4
PDRAE026 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk 927003 2 0 0 2 4
PDRAE027 Yakın İlişkiler Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE028 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri 927003 2 0 0 2 4
PDRAE029 Çalışma Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE030 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı 927003 2 0 0 2 4
PDRAE031 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE032 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma 927003 2 0 0 2 4
PDRAE033 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE034 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE035 İş ve Meslek Danışmanlığı 927003 2 0 0 2 4
PDRAE036 Kariyer Bilgi Kaynakları 927003 2 0 0 2 4
PDRAE037 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri 927003 2 0 0 2 4
PDRAE038 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi 927003 2 0 0 2 4
PDRAE039 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi 927003 2 0 0 2 4
PDR213 Seçmeli I (Özel Eğitim) 927003 3 0 0 3 4
PDR215 Seçmeli I (Bilim Tarihi) 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 4
PDR315 Seçmeli II (Cinsel Sağlık Eğitimi) 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDR312 Seçmeli III (Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulaması) 927003 2 2 0 3 5
PDR314 Seçmeli III (Oyun Terapisi) 927003 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDR409 Seçmeli IV (Öğrenme Güçlükleri) 927003 3 0 0 3 5
PDR411 Seçmeli IV (Psikolojik Danışma ve Reh.İle İlgili) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PDR412 Seçmeli V (Güncel Danışma Yak. 927003 2 0 0 2 3
PDR414 Seçmeli V (Rehberlik Örgütü ve Yönetimi) 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr