Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği (programId: 2668, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

ZFH003 Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) 927001 26 0 0 26 30
ZFH003 Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) 927001 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 5
FRAE101 Fransızcanın Yapısı I 927001 2 0 0 2 3
FRAE103 Okuma Becerileri I 927001 2 0 0 2 3
FRAE105 Yazma Becerileri I 927001 2 0 0 2 3
FRAE107 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 2 0 0 2 4
FRÖ101 Fransızca Dilbilgisi I 927001 3 0 0 3 5
FRÖ103 Fransızca Okuma I 927001 3 0 0 3 5
FRÖ105 Fransızca Yazma I 927001 3 0 0 3 4
FRÖ107 Fransızca Sözlü İletişim I 927001 3 0 0 3 5
FRÖ109 Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları 927001 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
FRAE102 Fransızcanın Yapısı II 927001 2 0 0 2 2
FRAE104 Okuma Becerileri II 927001 2 0 0 2 2
FRAE106 Yazma Becerileri II 927001 2 0 0 2 2
FRAE108 Sözlü İletişim Becerileri II 927001 2 0 0 2 2
FRÖ102 Fransızca Dilbilgisi II 927001 3 0 0 3 5
FRÖ104 Fransızca Okuma II 927001 3 0 0 3 5
FRÖ106 Fransızca Yazma II 927001 3 0 0 3 4
FRÖ108 Fransızca Sözlü İletişim II 927001 3 0 0 3 5
FRÖ110 Türk-Fransız Kültürü 927001 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK GK SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5
FRAE AE SEÇMELİ (Fransızca) 927003 2 0 0 2 24
FRAE203 Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 0 0 2 3
FRAE205 Fransız Edebiyatı I 927001 2 0 0 2 2
FRAE207 Dilbilim I 927001 2 0 0 2 2
FRAE209 Fransızcanın Yapısı III 927001 2 0 0 2 3
FRAE211 Fransızca Sözcük Bilgisi I 927001 2 0 0 2 3
FRÖ201 Fransız Edebiyatı I 927001 3 0 0 3 5
FRÖ203 Dilbilimine Giriş I 927001 3 0 0 3 5
FRÖ205 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 0 0 2 3
FRÖ207 Fransızca Dilbilgisi III 927001 3 0 0 3 5
FRÖ209 Fransızca Sözcük Bilgisi I 927001 3 0 0 3 5
FRÖ211 Turizm 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 3 6
FRAE204 Fransızca Öğretim Programları 927001 2 0 0 2 3
FRAE206 Fransız Edebiyatı II 927001 2 0 0 2 2
FRAE208 Dilbilim II 927001 2 0 0 2 2
FRAE210 Fransızca Sözcük Bilgisi II 927001 2 0 0 2 3
FRÖ202 Fransız Edebiyatı II 927001 3 0 0 3 5
FRÖ204 Dilbilimine Giriş II 927001 3 0 0 3 5
FRÖ206 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 2 0 0 2 3
FRÖ208 Dil Edinimi 927001 3 0 0 3 4
FRÖ210 Fransızca Sözcük Bilgisi II 927001 3 0 0 3 5
FRÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
FRAE303 Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi I 927001 3 0 0 3 5
FRAE305 Fransızca - Türkçe Çeviri 927001 2 0 0 2 4
FRAE307 Dil Edinimi 927001 2 0 0 2 2
FRAE309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 927001 2 0 0 2 2
FRAE311 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 927001 2 0 0 2 2
FRÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 927001 2 2 0 3 5
FRÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 3 5
FRÖ305 Fransızca-Türkçe Çeviri 927001 3 0 0 3 5
FRÖ307 Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 927001 3 0 0 3 4
FRÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 1
FRÖ315 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I 927001 3 0 0 3 4
FRÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5
FRÖ302 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-II 927001 3 0 0 3 4
FRÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 3 5
FRÖ306 Türkçe-Fransızca Çeviri 927001 3 0 0 3 4
FRÖ308 Roman Öykü Çözümlemesi 927001 3 0 0 3 3
FRÖ312 Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme 927001 2 0 0 2 2
FRÖ316 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927001 2 2 0 3 5
FRÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5
FRÖ401 Özel Alan Fransızcası 927001 3 0 0 3 5
FRÖ409 Okul Deneyimi 927001 1 4 0 3 7
FRÖ411 Etkili İletişim 927001 3 0 0 3 5
FRÖ-A1 A Seçmeli I 927003 2 0 0 2 4
FRÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III 927003 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
FRÖ414 Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 5 9
FRÖ416 Drama Eğitimi 927001 2 0 0 2 3
FRÖ-A2 A Seçmeli II 927003 3 0 0 3 5
FRÖ-A3 A Seçmeli III 927003 3 0 0 3 4
FRÖ-GK Gk Seçmeli 927003 2 0 0 2 3


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 927003 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
FRAE001 Çağdaş Fransız Edebiyatı 927003 2 0 0 2 4
FRAE002 Edimbilim ve Dil Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
FRAE003 Fransızca Ders Kitabı İnceleme 927003 2 0 0 2 4
FRAE004 Fransızca İleri Yazma Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
FRAE005 Fransızca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
FRAE006 Fransızca Öğretiminde Drama 927003 2 0 0 2 4
FRAE007 Fransızca Öğretiminde Materyal Tasarımı 927003 2 0 0 2 4
FRAE008 Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 927003 2 0 0 2 4
FRAE009 Fransızca Sözcük Bilgisi Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
FRAE010 İleri Konuşma Becerileri 927003 2 0 0 2 4
FRAE011 İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım 927003 2 0 0 2 4
FRAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 4
FRAE013 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 İkinci Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FRÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 927003 2 0 0 2 2
FRÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 İkinci Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FRÖ310 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 2
FRÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 4
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) 927003 2 0 0 2 4
FRÖ405 A Seçmeli I (Edebiyat ve Dil Öğretimi) 927003 2 0 0 2 4
FRÖ407 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 927003 2 0 0 2 2
FRÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) 927003 3 0 0 3 5
FRÖ404 A Seçmeli II (Simultane Çeviri) 927003 3 0 0 3 5
FRÖ406 A Seçmeli III (Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) 927003 3 0 0 3 4
FRÖ408 A Seçmeli III (Dil Becerilerinin Öğretimi) 927003 3 0 0 3 4
FRÖ410 Gk Seçmeli (Tiyatro) 927003 2 0 0 2 3
FRÖ412 Gk Seçmeli (Karşılaştırmalı Edebiyat) 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr