Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği (programId: 2670, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 5
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik 927001 3 0 0 3 5
SÖAE103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 927001 2 0 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
SNÖ102 Temel Matematik-II 927001 2 0 0 2 5
SNÖ104 Genel Kimya 927001 2 0 0 2 5
SNÖ106 Türk Tarihi ve Kültürü 927001 2 0 0 2 5
SNÖ108 Genel Coğrafya 927001 2 0 0 2 4
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri 927001 3 0 0 3 5
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü 927001 2 0 0 2 4
SÖAE106 Çevre Eğitimi 927001 2 0 0 2 4
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK GK SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 24
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5
SNÖ201 Türk Dili-I : Ses ve Yapı Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
SNÖ203 Genel Fizik 927001 2 0 0 2 6
SNÖ205 Müzik 927001 1 2 0 2 2
SNÖ207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 927001 1 2 0 2 2
SNÖ209 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I 927001 0 2 0 1 2
SNÖ211 Çevre Eğitimi 927001 2 0 0 2 3
SNÖ213 Felsefe 927001 2 0 0 2 3
SNÖ215 Eğitim Sosyoloji 927001 2 0 0 2 4
SÖAE AE SEÇMELİ (Sınıf) 927003 2 0 0 2 24
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 3 6
SÖAE203 İlkokulda Drama 927001 2 0 0 2 4
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 927001 0 2 0 1 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 3 6
SNÖ202 Türk Dili-II : Cümle ve Metin Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
SNÖ204 Çocuk Edebiyatı 927001 2 0 0 2 3
SNÖ206 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 927001 3 0 0 3 4
SNÖ208 Sanat Eğitimi 927001 1 2 0 2 2
SNÖ210 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II 927001 0 2 0 1 2
SNÖ212 Müzik Öğretimi 927001 1 2 0 2 2
SNÖ214 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 927001 1 2 0 2 2
SNÖ216 Güzel Yazı Teknikleri 927001 1 2 0 2 2
SNÖ218 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 4
SÖAE202 Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
EGT305 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5
SNÖ301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I 927001 3 0 0 3 4
SNÖ303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SNÖ305 Hayat Bilgisi Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SNÖ307 Matematik Öğretimi I 927001 3 0 0 3 5
SNÖ309 Drama 927001 2 2 0 3 2
SÖAE301 Fen Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SÖAE307 Matematik Öğretimi I 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
SNÖ302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II 927001 3 0 0 3 5
SNÖ304 Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SNÖ306 Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SNÖ308 Matematik Öğretimi II 927001 3 0 0 3 5
SNÖ310 Erken Çocukluk Eğitimi 927001 2 0 0 2 3
SNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 2
SNÖ314 Okul Deneyimi 927001 1 4 0 3 5
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 927001 3 0 0 3 4
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SÖAE308 Matematik Öğretimi II 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 927001 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5
SNÖ401 Görsel Sanatlar Öğretimi 927001 1 2 0 2 2
SNÖ403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 927001 2 0 0 2 3
SNÖ405 Trafik ve İlkyardım 927001 2 0 0 2 3
SNÖ407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 927001 2 0 0 2 4
SNÖ409 Etkili İletişim 927001 3 0 0 3 4
SNÖ411 Öğretmenlik Uygulaması-I 927001 2 6 0 5 6
SNÖ413 Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 3
SÖAE401 Müzik Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
SÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 6 0 8 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB403 Okullarda Rehberlik 927001 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
SNÖ402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 927001 2 0 0 2 3
SNÖ404 A Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar) 927001 2 0 0 2 3
SNÖ406 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
SNÖ408 İlk Öğretimde Kaynaştırma 927001 2 0 0 2 4
SNÖ412 Öğretmenlik Uygulaması-II 927001 2 6 0 5 9
SNÖ-MBS Mb Seçmeli 927003 2 0 0 2 4
SÖAE404 Karakter ve Değer Eğitimi 927001 2 0 0 2 3
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
SÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 6 0 5 12


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 927003 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
SNAE001 Afetler ve Afet Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
SNAE002 Çocuk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 4
SNAE003 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
SNAE004 Geleneksel Çocuk Oyunları 927003 2 0 0 2 4
SNAE005 İlkokul Ders Kitapları İnceleme 927003 2 0 0 2 4
SNAE006 İlkokul Programı 927003 2 0 0 2 4
SNAE007 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 927003 2 0 0 2 4
SNAE008 Kapsayıcı Dil Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
SNAE009 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
SNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 4
SNAE011 Sosyal Beceri Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
SNAE012 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Mb Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 4
SNÖ410 Mb Seçmeli I (Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler) 927003 2 0 0 2 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr