Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği (programId: 4806, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 5
MÖAE101 Analiz I 927001 3 0 0 3 4
MÖAE103 Soyut Matematik I 927001 3 0 0 3 4
MTO101 Analiz I 927001 4 2 0 5 8
MTO103 Lineer Cebir I 927001 3 2 0 4 6
MTO105 Soyut Matematik I 927001 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGTM102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
MÖAE102 Analiz II 927001 3 0 0 3 5
MÖAE104 Soyut Matematik II 927001 3 0 0 3 5
MÖAE106 Öklid Geometrisi 927001 2 0 0 2 3
MTO102 Analiz II 927001 4 2 0 5 8
MTO104 Lineer Cebir II 927001 3 2 0 4 6
MTO106 Soyut Matematik II 927001 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK GK SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları 927001 3 0 0 3 5
MÖAE AE SEÇMELİ (Matematik) 927003 2 0 0 2 24
MÖAE203 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 0 0 2 3
MÖAE205 Lineer Cebir I 927001 2 0 0 2 3
MÖAE207 Analitik Geometri I 927001 2 0 0 2 3
MÖAE209 Analiz III 927001 3 0 0 3 4
MTO201 Analiz III 927001 4 2 0 5 8
MTO203 Analitik Geometri I 927001 2 2 0 3 5
MTO205 Diferansiyel Denklemler I 927001 2 2 0 3 5
MTO207 Olasılık ve İstatistik I 927001 2 2 0 3 3
TBFİZ105 Fizik I 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EGTM208 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
MÖAE204 Lise Matematik Öğretim Programları 927001 2 0 0 2 3
MÖAE206 Lineer Cebir II 927001 2 0 0 2 3
MÖAE208 Analitik Geometri II 927001 2 0 0 2 3
MÖAE210 Algoritma ve Programlama 927001 2 0 0 2 4
MTO202 Analiz IV 927001 4 2 0 5 9
MTO204 Analitik Geometri II 927001 2 2 0 3 5
MTO206 Diferansiyel Denklemler II 927001 2 2 0 3 5
MTO208 Olasılık ve İstatistik II 927001 2 2 0 3 3
TBFİZ106 Fizik II 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 5
MÖAE303 Matematik Öğretimi I 927001 3 0 0 3 4
MÖAE305 Olasılık 927001 2 0 0 2 3
MÖAE307 Matematikte Problem Çözme 927001 2 0 0 2 3
MÖAE309 Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 3 3
MTO303 Diferansiyel Geometri I 927001 3 2 0 4 6
MTO305 Topolojiye Giriş 927001 4 0 0 4 5
MTO307 Cebir-I 927001 4 2 0 5 7
MTO309 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 2 2 0 3 4
MTO-A1 Seçmeli I 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
EGTM304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
MÖAE304 Matematik Öğretimi II 927001 3 0 0 3 4
MÖAE306 İstatistik 927001 2 0 0 2 3
MÖAE308 Matematiksel Modelleme 927001 2 0 0 2 3
MÖAE310 Cebire Giriş 927001 3 0 0 3 3
MTO304 Diferansiyel Geometri II 927001 3 2 0 4 6
MTO306 Kompleks Fonksiyon Teorisine Giriş 927001 4 0 0 4 5
MTO308 Cebir-II 927001 4 2 0 5 7
MTO310 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 3 4
MTO-A2 Seçmeli II 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 927001 2 0 0 2 3
EGTM405 Program Geliştirme ve Öğretimi 927001 3 0 0 3 5
MÖAE403 Matematik Tarihi 927001 2 0 0 2 3
MÖAE405 Cebir Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
MÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 6 0 5 10
MTO401 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 2 2 0 3 9
MTO403 Okul Deneyimi 927001 1 4 0 3 7
MTO405 Bilgisayar Destekli Mat. Eğt. 927001 2 2 0 3 6
MTO-A3 Seçmeli III 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB403 Okullarda Rehberlik 927001 2 0 0 2 3
EGTM404 Rehberlik 927001 2 2 0 3 8
MÖAE404 Geometri Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
MÖAE406 Matematik Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
MÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 6 0 5 13
MTO402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 3 6
MTO404 Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 5 8
MTO406 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 4
MTO-A4 Seçmeli IV 927003 3 0 0 3 4


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 GK SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 927003 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 927003 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
MTAE001 Diferansiyel Geometri 927003 2 0 0 2 4
MTAE002 Dönüşümler ve Geometri 927003 2 0 0 2 4
MTAE003 Genel Topoloji 927003 2 0 0 2 4
MTAE004 Komplex Analiz 927003 2 0 0 2 4
MTAE005 Matematik Ders Kitabı İnceleme 927003 2 0 0 2 4
MTAE006 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927003 2 0 0 2 4
MTAE007 Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 4
MTAE008 Matematik Öğretiminde Drama 927003 2 0 0 2 4
MTAE009 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 927003 2 0 0 2 4
MTAE010 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
MTAE011 Numerik Analiz 927003 2 0 0 2 4
MTAE012 Sayılar Teorisi 927003 2 0 0 2 4
MTAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MTO311 Matrisler Teorisi 927003 3 0 0 3 3
MTO313 Vektörel Analiz 927003 3 0 0 3 3
MTO315 Değişmeli Cebir 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MTO312 Dönüşümler ve Geometri 927003 3 0 0 3 4
MTO314 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 4
MTO316 İleri Lineer Cebir 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MTO409 Matematik Tarihi 927003 2 0 0 2 3
MTO411 Hareket Geometri 927003 2 0 0 2 3
MTO413 Topoloji 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MTO408 Modül Teori 927003 3 0 0 3 4
MTO410 Numerik Analiz 927003 3 0 0 3 4
MTO412 Lise Matematik Ders Kitabı İncelemesi 927003 3 0 0 3 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr