Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği (programId: 4877, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I 927001 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
OZAE101 Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 4
OZAE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 927001 2 0 0 2 4
ÖZE101 Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 4
ÖZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 927001 2 0 0 2 4
ÖZE105 Çocuk Gelişimi 927001 2 0 0 2 4
ÖZEGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 4
ÖZENF101 Bilgisayar I 927001 2 2 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 3
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II 927001 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
OZAE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 927001 2 0 0 2 4
OZAE104 İşitme ve Görme Yetersizliği 927001 2 0 0 2 4
OZAE106 Çocuk Gelişimi 927001 3 0 0 3 5
ÖZE102 Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek 927001 2 0 0 2 4
ÖZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği 927001 2 0 0 2 4
ÖZE106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 2 0 0 2 4
ÖZEGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 4
ÖZENF102 Bilgisayar II 927001 2 2 0 3 4
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 3
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
OZAE AE SEÇMELİ (Özel Eğtm) 927003 2 0 0 2 48
OZAE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 3 0 0 3 4
OZAE203 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 3 0 0 3 4
OZAE205 Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 3 0 0 3 3
OZAE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme 927001 2 0 0 2 2
OZAE209 Türk İşaret Dili 927001 2 0 0 2 3
ÖZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 3 0 0 3 4
ÖZE203 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE205 Özel Eğitimde Bütünleştirme 927001 2 0 0 2 4
ÖZE207 Türk İşaret Dili 927001 2 0 0 2 4
ÖZE209 Zihinsel Yetrsizliği Olan Öğrencilerde Kavram Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
ÖZE211 OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması 927001 2 0 0 2 3
ÖZEGT201 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 4
ÖZEGT203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
OZAE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927001 3 0 0 3 4
OZAE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 927001 2 0 0 2 3
OZAE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 927001 2 0 0 2 2
OZAE208 Braille Okuma - Yazma 927001 2 0 0 2 2
OZAE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 927001 1 4 0 3 5
ÖZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE204 Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 3 0 0 3 4
ÖZE206 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 927001 2 0 0 2 4
ÖZE208 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 927001 2 0 0 2 3
ÖZE210 Braille Okuma-Yazma 927001 2 0 0 2 3
ÖZE212 Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Stratejileri 927001 2 0 0 2 3
ÖZE214 Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Program Geliştirme 927001 2 0 0 2 3
ÖZEGT202 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 927001 1 4 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 0 0 2 3
OZAE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
OZAE303 Özel Eğitimde Fiziksel Aktivite ve Spor 927001 2 0 0 2 3
OZAE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 0 0 3 3
OZAE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
OZAE309 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 3 3
ÖZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 927001 2 0 0 2 4
ÖZE311 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
ÖZE313 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler 927001 2 0 0 2 3
ÖZEGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
OZAE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
OZAE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
OZAE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 927001 2 0 0 2 2
OZAE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 2 0 0 2 2
OZAE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 927001 1 4 0 3 5
ÖZE302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 927001 3 0 0 3 4
ÖZE306 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 927001 3 0 0 3 4
ÖZE308 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 927001 2 0 0 2 3
ÖZE310 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
ÖZE312 Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler ve Eğitimleri 927001 2 0 0 2 3
ÖZE314 Zihinsel Yetersizlikte Davranış Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
ÖZEGT302 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 927001 1 4 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB MB SEÇMELİ 927003 2 0 0 2 12
OZAE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı 927001 1 2 0 2 4
ÖZE401 Özel Eğitimde Meslek Etiği 927001 2 0 0 2 3
ÖZE403 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 1 2 0 2 3
ÖZE405 Seçmeli IX:Yanlışsız Öğretim Teknikleri 927001 2 0 0 2 3
ÖZE407 Seçmeli X: Zihinsel Yetersizlikte Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği 927001 2 0 0 2 3
ÖZE409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
ÖZEGT401 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 8 0 6 15
OZMB401 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 2 6 0 5 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
EGMB403 Okullarda Rehberlik 927001 2 0 0 2 3
OZAE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 927001 2 0 0 2 2
ÖZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 927001 2 0 0 2 3
ÖZE404 Seçmeli XI: Erken Müdahale Programları 927001 2 0 0 2 3
ÖZE406 Seçmeli XII: Zihinsel Yetersizlikte Ergenlik ve Cinsel Eğitim 927001 2 0 0 2 3
ÖZEGT402 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 8 0 6 15
ÖZEGT406 Rehberlik 927001 2 0 0 3 3
ÖZEGT408 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
OZMB402 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 2 6 0 5 10


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 AE SEÇMELİ (Özel Eğtm)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
OZAE001 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri 927003 2 0 0 2 4
OZAE002 Ergenlik ve Cinsel Eğitim 927003 0 0 0 2 4
OZAE003 Erken Müdahale Programları 927003 0 0 0 0 4
OZAE004 İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE005 Zy' de Disiplinler Arası çalışma ve İşbirliği 927003 0 0 0 0 4
OZAE006 Zy' de Kavram Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE007 Zy' de öğretim Uyarlamaları 927003 2 0 0 2 4
OZAE008 Zy' de Sosyal Beceri Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE009 Zy' de Teknoloji Destekli Öğretim 927003 0 0 0 0 4
OZAE010 Zy' de Yetişkinliğe Geçiş 927003 0 0 0 0 4
OZAE011 Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması 927003 2 0 0 2 4
OZAE012 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE013 OSB İçin Alternatif İşletim Yöntemleri 927003 2 0 0 2 4
OZAE014 OSB ' de Davranış Yöntemi 927003 2 0 0 2 4
OZAE015 OSB' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 927003 2 0 0 2 4
OZAE016 OSB' de Sosyal Beceri Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE017 OSB' de Teknoloji Destekli Öğretim 927003 2 0 0 2 4
OZAE018 OSB' de Temel Becerilerin Kazandırılması 927003 2 0 0 2 4
OZAE019 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 927003 2 0 0 2 4
OZAE020 Yüksek İşlevli OSB Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE021 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
OZAE022 Matematik Güçlüğü; Tanımlama ve Müdahale 927003 2 0 0 2 4
OZAE023 Okuma Güçlüğü; Tanımlama ve Müdahale 927003 2 0 0 2 4
OZAE024 ÖG İçin Öğrenme Stratejileri 927003 2 0 0 2 4
OZAE025 ÖG ve Davranış Bozuklukları 927003 2 0 0 2 4
OZAE026 ÖG' de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi 927003 2 0 0 2 4
OZAE027 ÖG' de Destek Eğitim Programları 927003 2 0 0 2 4
OZAE028 ÖG' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 927003 2 0 0 2 4
OZAE029 ÖG' de Erken Müdahale ve Değerlendirme 927003 0 0 0 2 4
OZAE030 Yazma Güçlüğü: Tanımlama ve Müdahale 927003 2 0 0 2 4
OZAE031 Eleştirel Düşünme Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE032 ÖY Eğitimine Aile Katılımı 927003 2 0 0 2 4
OZAE033 ÖY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 927003 2 0 0 2 4
OZAE034 ÖY' de Duyuşsal Eğitim 927003 2 0 0 2 4
OZAE035 ÖY' de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4
OZAE036 ÖY' de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE037 ÖY' de Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
OZAE038 ÖY' de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik 927003 2 0 0 2 4
OZAE039 ÖY'de Tanılama Modelleri ve Testleri 927003 2 0 0 2 4
OZAE040 Yaratıcı Düşünme Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE041 Görme Becelerinin Desteklenmesi 927003 2 0 0 2 4
OZAE042 GY Eğitimine Aile Katılımı 927003 0 0 0 2 4
OZAE043 GY İçin Yardımcı Teknolojiler 927003 2 0 0 2 4
OZAE044 GY Olan Yetişkinler Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE045 GY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 927003 2 0 0 2 4
OZAE046 GY' de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 927003 0 0 0 0 4
OZAE047 GY' de program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
OZAE048 GY' de Sosyal Beceri Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE049 İleri Seviye Braille Okuma Yazma 927003 0 0 0 0 4
OZAE050 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE051 İleri Seviye Türk İşaret Dili 927003 0 0 0 0 4
OZAE052 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknikler 927003 2 0 0 2 4
OZAE053 İY Eğitimine Aile Katılımı 927003 2 0 0 2 4
OZAE054 İY ve Dil 927003 2 0 0 2 4
OZAE055 İY' de Ders Planı Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
OZAE056 İY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 927003 2 0 0 2 4
OZAE057 İY' de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
OZAE058 İY' de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927003 2 0 0 2 4
OZAE059 İY' de Özel Öğretim Yöntemleri 927003 2 0 0 2 4
OZAE060 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 927003 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 927003 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 927003 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 927003 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 927003 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 927003 2 0 0 2 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr