Ders Notları

80% Complete (success)

Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü (programId: 2742, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

KHZ101 Türk Sanat Müziği Naziriyat ve Solfeji 927001 4 2 0 5 0
KHZ103 Türk Halk Müziği Bilgileri 927001 2 0 0 2 0
KHZ105 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları 927001 2 2 0 3 0
KHZ107 Meslek Çalgısı 927003 0 0 0 0 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG101 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları I 927001 2 1 0 3 4
KMG103 Türk Halk Müziği Bilgileri I 927001 2 0 0 2 4
KMG105 Türk Halk Müziği Repertuvarı I 927001 1 1 0 2 2
KMG107 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji I 927001 2 2 0 3 4
KMG109 Türk Sanat Müziği Repertuvarı I 927001 1 1 0 2 2
KMG111 Temel Piyano I 927001 1 0 0 1 2
KMG113 Bilgisayar 927001 2 0 0 2 2
KMG115 Seçmeli Ders I 927003 0 0 0 0 2
KMG139 Meslek Çalgısı I 927003 0 0 0 0 6
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG102 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları II 927001 2 1 0 3 4
KMG104 Türk Halk Müziği Bilgileri II 927001 2 0 0 2 4
KMG106 Türk Halk Müziği Repertuvarı II 927001 1 1 0 2 2
KMG108 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji II 927001 2 2 0 3 4
KMG110 Türk Sanat Müziği Repertuvarı II 927001 1 1 0 2 2
KMG112 Temel Piyano II 927001 1 0 0 1 2
KMG114 Bilgisayar II 927001 2 0 0 2 2
KMG116 Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 2
KMG140 Meslek Çalgısı II 927003 0 0 0 0 6
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG203 Türk Halk Müziği Bilgileri III 927001 2 0 0 2 4
KMG205 Türk Halk Müziği Repertuvarı III 927001 1 1 0 2 3
KMG207 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji III 927001 2 2 0 3 6
KMG209 Türk Sanat Müziği Repertuvarı III 927001 1 1 0 2 3
KMG215 Seçmeli Ders III 927003 0 0 0 0 2
KMG239 Meslek Çalgısı III 927003 0 0 0 0 10
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG204 Türk Halk Müziği Bilgileri IV 927001 2 0 0 2 4
KMG206 Türk Halk Müziği Repertuvarı IV 927001 1 1 0 2 3
KMG208 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji IV 927001 2 2 0 3 6
KMG210 Türk Sanat Müziği Repertuvarı IV 927001 1 1 0 2 3
KMG216 Seçmeli Ders IV 927003 0 0 0 0 2
KMG240 Meslek Çalgısı IV 927003 0 0 0 0 10
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
KMG301 Türk Halk Müziği Bilgileri V 927001 2 0 0 2 3
KMG303 Türk Halk Müziği Repertuvarı V 927001 1 1 0 2 3
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 927001 2 2 0 3 4
KMG307 Türk Sanat Müziği Repertuvarı V 927001 1 1 0 2 3
KMG309 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 927001 1 1 0 2 3
KMG311 Müzik Tarihi 927001 2 0 0 2 2
KMG315 Seçmeli Ders V 927003 0 0 0 0 2
KMG321 Seçmeli Ders VI 927003 0 0 0 0 2
KMG339 Meslek Çalgısı V 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
KMG302 Türk Halk Müziği Bilgileri VI 927001 2 0 0 2 3
KMG304 Türk Halk Müziği Repertuvarı VI 927001 1 1 0 2 3
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 927001 2 2 0 3 4
KMG308 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI 927001 1 1 0 2 3
KMG310 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 927001 1 1 0 2 3
KMG312 Türk Müziği Tarihi 927001 2 0 0 2 2
KMG316 Seçmeli Ders VII 927003 0 0 0 0 2
KMG322 Seçmeli Ders VIII 927003 0 0 0 0 2
KMG340 Meslek Çalgısı VI 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG401 Türk Müziği Form Bilgisi 927001 2 0 0 2 2
KMG403 Türk Halk Bilimi I 927001 2 0 0 2 2
KMG405 Türk Halk Müziği Repertuvarı VII 927001 1 1 0 2 3
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 927001 1 1 0 2 3
KMG409 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VII 927001 1 1 0 2 3
KMG411 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları III 927001 1 1 0 2 3
KMG413 Bitirme Projesi (Bireysel) I 927001 2 0 0 2 4
KMG415 Seçmeli Ders IX 927003 0 0 0 0 2
KMG421 Seçmeli Ders X 927003 0 0 0 0 2
KMG439 Meslek Çalgısı VII 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG402 Form Bilgisi 927001 2 0 0 2 2
KMG404 Türk Halk Bilimi II 927001 2 0 0 2 2
KMG406 Türk Halk Müziği Repertuvarı VIII 927001 1 1 0 2 3
KMG408 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VIII 927001 1 1 0 2 3
KMG410 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VIII 927001 1 1 0 2 3
KMG412 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları IV 927001 1 1 0 2 3
KMG414 Bitirme Projesi (Bireysel) II 927001 2 0 0 2 4
KMG416 Seçmeli Ders XI 927003 0 0 0 0 2
KMG422 Seçmeli Ders XII 927003 0 0 0 0 2
KMG440 Meslek Çalgısı VIII 927003 0 0 0 0 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

KHZ109 Bağlama 927003 4 2 0 5 0
KHZ111 Kabakkemmane 927003 4 2 0 5 0
KHZ113 Kanun 927003 4 2 0 5 0
KHZ115 Karadeniz Kemençe 927003 4 2 0 5 0
KHZ117 Kaval 927003 4 2 0 5 0
KHZ119 Klarnet 927003 4 2 0 5 0
KHZ121 Klasik Kemençe 927003 4 2 0 5 0
KHZ123 Lavta 927003 4 2 0 5 0
KHZ125 Mey 927003 4 2 0 5 0
KHZ127 Ney 927003 4 2 0 5 0
KHZ129 Rebab 927003 4 2 0 5 0
KHZ131 Tanbur (Mızraplı) 927003 4 2 0 5 0
KHZ133 Tanbur (Yaylı) 927003 4 2 0 5 0
KHZ135 Tar 927003 4 2 0 5 0
KHZ137 Tulum 927003 4 2 0 5 0
KHZ139 Ud 927003 4 2 0 5 0
KHZ141 Zurna 927003 4 2 0 5 0
Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG117 Tartım ve Solfej Teknikleri I 927003 1 0 0 1 2
KMG119 Çalgı Bilgisi I 927003 1 0 0 1 2
KMG121 Türk Halk Edebiyatı I 927003 1 0 0 1 2
KMG123 Ritim Bilgisi I 927003 1 0 0 1 2
KMG141 Bağlama I 927003 2 2 0 3 6
KMG143 Kabak Kemane I 927003 2 2 0 3 6
KMG145 Kanun I 927003 2 2 0 3 6
KMG147 Karadeniz Kemençe I 927003 2 2 0 3 6
KMG149 Kaval I 927003 2 2 0 3 6
KMG151 Klarnet (Sol) I 927003 2 2 0 3 6
KMG153 Klasik Kemençe I 927003 2 2 0 3 6
KMG155 Lavta I 927003 2 2 0 3 6
KMG157 Mey I 927003 2 2 0 3 6
KMG159 Ney I 927003 2 2 0 3 6
KMG161 Rebab I 927003 2 2 0 3 6
KMG163 Tanbur (Mızraplı) I 927003 2 2 0 3 6
KMG165 Tanbur (Yaylı) I 927003 2 2 0 3 6
KMG167 Tar I 927003 2 2 0 3 6
KMG169 Tulum I 927003 2 2 0 3 6
KMG171 Ud I 927003 2 2 0 3 6
KMG173 Zurna I 927003 2 2 0 3 6
KMG175 Vurmalı Çalgılar I 927003 2 2 0 3 6
KMG177 Dört Telli Kemençe I 927003 2 2 0 3 6
KMG179 Keman I 927003 2 2 0 3 6
KMG181 Viyola I 927003 2 2 0 3 6
KMG183 Viyolonsel I 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG118 Tartım ve Solfej Teknikleri II 927003 1 0 0 1 2
KMG120 Çalgı Bilgisi II 927003 1 0 0 1 2
KMG122 Türk Halk Edebiyatı II 927003 1 0 0 1 2
KMG124 Ritim Bilgisi II 927003 1 0 0 1 2
KMG142 Bağlama II 927003 2 2 0 3 6
KMG144 Kabak Kemane II 927003 2 2 0 3 6
KMG146 Kanun II 927003 2 2 0 3 6
KMG148 Karadeniz Kemençe II 927003 2 2 0 3 6
KMG150 Kaval II 927003 2 2 0 3 6
KMG152 Klarnet (Sol) II 927003 2 2 0 3 6
KMG154 Klasik Kemençe II 927003 2 2 0 3 6
KMG156 Lavta II 927003 2 2 0 3 6
KMG158 Mey II 927003 2 2 0 3 6
KMG160 Ney II 927003 2 2 0 3 6
KMG162 Rebab II 927003 2 2 0 3 6
KMG164 Tanbur (Mızraplı) II 927003 2 2 0 3 6
KMG166 Tanbur (Yaylı) II 927003 2 2 0 3 6
KMG168 Tar II 927003 2 2 0 3 6
KMG170 Tulum II 927003 2 2 0 3 6
KMG172 Ud II 927003 4 0 0 4 6
KMG172 Ud II 927003 2 2 0 3 6
KMG174 Zurna II 927003 2 2 0 3 6
KMG176 Vurmalı Çalgılar II 927003 2 2 0 3 6
KMG178 Dört Telli Kemençe II 927003 2 2 0 3 6
KMG180 Keman II 927003 2 2 0 3 6
KMG182 Viyola II 927003 2 2 0 3 6
KMG184 Viyolonsel II 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG217 Tartım ve Solfej Teknikleri III 927003 1 0 0 1 2
KMG219 Ses Eğitimi I 927003 1 0 0 1 2
KMG221 Çalgı Bilgisi III 927003 1 0 0 1 2
KMG223 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları III 927003 1 0 0 1 2
KMG225 Piyano I 927003 1 0 0 1 2
KMG227 Ritim Bilgisi III 927003 1 0 0 1 2
KMG241 Bağlama III 927003 1 1 0 2 10
KMG243 Kabak Kemane III 927003 1 1 0 2 10
KMG245 Kanun III 927003 1 1 0 2 10
KMG247 Karadeniz Kemençe III 927003 1 1 0 2 10
KMG249 Kaval III 927003 1 1 0 2 10
KMG251 Klarnet (Sol) III 927003 1 1 0 2 10
KMG253 Klasik Kemençe III 927003 1 1 0 2 10
KMG255 Lavta III 927003 1 1 0 2 10
KMG257 Mey III 927003 1 1 0 2 10
KMG259 Ney III 927003 1 1 0 2 10
KMG261 Rebab III 927003 1 1 0 2 10
KMG263 Tanbur (Mızraplı) III 927003 1 1 0 2 10
KMG265 Tanbur (Yaylı) III 927003 1 1 0 2 10
KMG267 Tar III 927003 1 1 0 2 10
KMG269 Tulum III 927003 1 1 0 2 10
KMG271 Ud III 927003 1 1 0 2 10
KMG273 Zurna III 927003 1 1 0 2 10
KMG275 Vurmalı Çalgılar III 927003 1 1 0 2 10
KMG277 Dört Telli Kemençe III 927003 1 1 0 2 10
KMG279 Keman III 927003 1 1 0 2 10
KMG281 Viyola III 927003 1 1 0 2 0
KMG283 Viyolonsel III 927003 1 1 0 2 0
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG218 Tartım ve Solfej Teknikleri IV 927003 1 0 0 1 2
KMG220 Ses Eğitimi II 927003 1 0 0 1 2
KMG222 Çalgı Bilgisi IV 927003 1 0 0 1 2
KMG224 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları IV 927003 1 0 0 1 2
KMG226 Piyano II 927003 1 0 0 1 2
KMG228 Ritim Bilgisi IV 927003 1 0 0 1 2
KMG242 Bağlama IV 927003 1 1 0 2 10
KMG244 Kabak Kemane IV 927003 1 1 0 2 10
KMG246 Kanun IV 927003 1 1 0 2 10
KMG248 Karadeniz Kemençe IV 927003 1 1 0 2 10
KMG250 Kaval IV 927003 1 1 0 2 10
KMG252 Klarnet (Sol) IV 927003 1 1 0 2 10
KMG254 Klasik Kemençe IV 927003 1 1 0 2 10
KMG256 Lavta IV 927003 1 1 0 2 10
KMG258 Mey IV 927003 1 1 0 2 10
KMG260 Ney IV 927003 1 1 0 2 10
KMG262 Rebab IV 927003 1 1 0 2 10
KMG264 Tanbur (Mızraplı) IV 927003 1 1 0 2 10
KMG266 Tanbur (Yaylı) IV 927003 1 1 0 2 10
KMG268 Tar IV 927003 1 1 0 2 10
KMG270 Tulum IV 927003 1 1 0 2 10
KMG272 Ud IV 927003 1 1 0 2 10
KMG274 Zurna IV 927003 1 1 0 2 10
KMG276 Vurmalı Çalgılar IV 927003 1 1 0 2 10
KMG278 Dört Telli Kemençe IV 927003 1 1 0 2 10
KMG280 Keman IV 927003 1 1 0 2 10
KMG282 Viyola IV 927003 1 1 0 2 10
KMG284 Viyolonsel IV 927003 1 1 0 2 10
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG317 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I 927003 1 0 0 1 2
KMG319 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama I 927003 1 0 0 1 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927003 2 0 0 2 2
KMG323 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri I 927003 2 0 0 2 2
KMG325 Armoni I 927003 2 0 0 2 2
KMG327 Ses Fiziği I 927003 2 0 0 2 2
KMG329 Türk Müziği Koro I 927003 2 0 0 2 2
KMG341 Bağlama V 927003 1 1 0 2 6
KMG343 Kabak Kemane V 927003 1 1 0 2 6
KMG345 Kanun V 927003 1 1 0 2 6
KMG347 Karadeniz Kemençe V 927003 1 1 0 2 6
KMG349 Kaval V 927003 1 1 0 2 6
KMG351 Klarnet (Sol) V 927003 1 1 0 2 6
KMG353 Klasik Kemençe V 927003 1 1 0 2 6
KMG355 Lavta V 927003 1 1 0 2 6
KMG357 Mey V 927003 1 1 0 2 6
KMG359 Ney V 927003 1 1 0 2 6
KMG361 Rebab V 927003 1 1 0 2 6
KMG363 Tanbur (Mızraplı) V 927003 1 1 0 2 6
KMG365 Tanbur (Yaylı) V 927003 1 1 0 2 6
KMG367 Tar V 927003 1 1 0 2 6
KMG369 Tulum V 927003 1 1 0 2 6
KMG371 Ud V 927003 1 1 0 2 6
KMG373 Zurna V 927003 1 1 0 2 6
KMG375 Vurmalı Çalgılar V 927003 1 1 0 2 6
KMG377 Dört Telli Kemençe V 927003 1 1 0 2 6
KMG379 Keman V 927003 1 1 0 2 6
KMG381 Viyola V 927003 1 1 0 2 6
KMG383 Viyolonsel V 927003 1 1 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG318 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama II 927003 1 0 0 1 2
KMG320 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama II 927003 1 0 0 1 2
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 927003 2 0 0 2 2
KMG326 Armoni II 927003 2 0 0 2 2
KMG328 Ses Fiziği II 927003 2 0 0 2 2
KMG330 Türk Müziği Koro II 927003 2 0 0 2 2
KMG342 Bağlama VI 927003 1 1 0 2 6
KMG344 Kabak Kemane VI 927003 1 1 0 2 6
KMG346 Kanun VI 927003 1 1 0 2 6
KMG348 Karadeniz Kemençe VI 927003 1 1 0 2 6
KMG350 Kaval VI 927003 1 1 0 2 6
KMG352 Klarnet (Sol) VI 927003 1 1 0 2 6
KMG354 Klasik Kemençe VI 927003 1 1 0 2 6
KMG356 Lavta VI 927003 1 1 0 2 6
KMG358 Mey VI 927003 1 1 0 2 6
KMG360 Ney VI 927003 1 1 0 2 6
KMG362 Rebab VI 927003 1 1 0 2 6
KMG364 Tanbur (Mızraplı) VI 927003 1 1 0 2 6
KMG366 Tanbur (Yaylı) VI 927003 1 1 0 2 6
KMG368 Tar VI 927003 1 1 0 2 6
KMG370 Tulum VI 927003 1 1 0 2 6
KMG372 Ud VI 927003 1 1 0 2 6
KMG374 Zurna VI 927003 1 1 0 2 6
KMG376 Vurmalı Çalgılar VI 927003 1 1 0 2 6
KMG378 Dört Telli Kemençe VI 927003 1 1 0 2 6
KMG380 Keman VI 927003 1 1 0 2 6
KMG382 Viyola VI 927003 1 1 0 2 6
KMG384 Viyolonsel VI 927003 1 1 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders IX
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG417 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama III 927003 1 0 0 1 2
KMG419 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama III 927003 1 0 0 1 2
KMG423 Müzik Toplulukları Yönetimi I 927003 2 0 0 2 2
KMG425 Sanat Felsefesi 927003 2 0 0 2 2
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 927003 2 0 0 2 2
KMG429 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 927003 2 0 0 2 2
KMG431 Türk Müziği Koro III 927003 2 0 0 2 2
KMG441 Bağlama VII 927003 1 1 0 2 6
KMG443 Kabak Kemane VII 927003 1 1 0 2 6
KMG445 Kanun VII 927003 1 1 0 2 6
KMG447 Karadeniz Kemençe VII 927003 1 1 0 2 6
KMG449 Kaval VII 927003 1 1 0 2 6
KMG451 Klarnet (Sol) VII 927003 1 1 0 2 6
KMG453 Klasik Kemençe VII 927003 1 1 0 2 6
KMG455 Lavta VII 927003 1 1 0 2 6
KMG457 Mey VII 927003 1 1 0 2 6
KMG459 Ney VII 927003 1 1 0 2 6
KMG461 Rebab VII 927003 1 1 0 2 6
KMG463 Tanbur (Mızraplı) VII 927003 1 1 0 2 6
KMG465 Tanbur (Yaylı) VII 927003 1 1 0 2 6
KMG467 Tar VII 927003 1 1 0 2 6
KMG469 Tulum VII 927003 1 1 0 2 6
KMG471 Ud VII 927003 1 1 0 2 6
KMG473 Zurna VII 927003 1 1 0 2 6
KMG475 Vurmalı Çalgılar VII 927003 1 1 0 2 6
KMG477 Dört Telli Kemençe VII 927003 1 1 0 2 6
KMG479 Keman VII 927003 1 1 0 2 6
KMG481 Viyola VII 927003 1 1 0 2 6
KMG483 Viyolonsel VII 927003 1 1 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders XI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMG418 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama IV 927003 1 0 0 1 2
KMG420 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama IV 927003 1 0 0 1 2
KMG424 Müzik Toplulukları Yönetimi II 927003 2 0 0 2 2
KMG426 Müzik Felsefesi 927003 2 0 0 2 2
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 927003 2 0 0 2 2
KMG430 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927003 2 0 0 2 2
KMG432 Türk Müziği Koro IV 927003 2 0 0 2 2
KMG442 Bağlama VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG444 Kabak Kemane VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG446 Kanun VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG448 Karadeniz Kemençe VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG450 Kaval VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG452 Klarnet (Sol) VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG454 Klasik Kemençe VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG456 Lavta VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG458 Mey VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG460 Ney VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG462 Rebab VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG464 Tanbur (Mızraplı) VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG466 Tanbur (Yaylı) VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG468 Tar VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG470 Tulum VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG472 Ud VIII 927003 4 0 0 4 6
KMG472 Ud VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG474 Zurna VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG476 Vurmalı Çalgılar VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG478 Dört Telli Kemençe VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG480 Keman VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG482 Viyola VIII 927003 1 1 0 2 6
KMG484 Viyolonsel VIII 927003 1 1 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr