Ders Notları

80% Complete (success)

Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği (programId: 2744, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET101 Anatomi-I 927001 3 4 0 5 9
VET103 Histoloji-I 927001 2 2 0 3 5
VET105 Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi 927001 1 0 0 1 3
VET107 Medikal Biyoloji 927001 1 0 0 1 2
VET109 Medikal Fizik 927001 1 0 0 1 2
VET111 Organik Kimya 927001 1 0 0 1 2
VGS-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 1
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBS-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 2
VET102 Anatomi-II 927001 3 4 0 5 8
VET104 Biyokimya-I 927001 2 2 0 3 4
VET106 Fizyoloji-I 927001 2 2 0 3 4
VET108 Histoloji-II 927001 2 2 0 3 4
VET110 Embriyoloji 927001 1 0 0 1 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET201 Biyokimya-II 927001 2 2 0 3 4
VET203 Fizyoloji-II 927001 2 2 0 3 5
VET205 Mikrobiyoloji-I 927001 2 2 0 3 4
VET207 Genel Viroloji 927001 1 2 0 2 3
VET209 Biyoistatistik 927001 2 0 0 2 2
VET211 Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 927001 2 2 0 3 4
VET213 Zootekni-I 927001 2 2 0 3 4
VET215 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 927001 1 0 0 1 2
VGS-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBS-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 4
VET202 Genel Farmakoloji 927001 1 2 0 2 3
VET204 Mikrobiyoloji-II 927001 2 2 0 3 4
VET206 İmmunoloji 927001 2 0 0 2 3
VET208 Genel Parazitoloji 927001 1 0 0 1 1
VET210 Özel Viroloji 927001 2 0 0 2 3
VET212 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927001 3 2 0 4 5
VET214 Zootekni-II 927001 2 2 0 3 4
VET216 Hayvan Islahı 927001 1 0 0 1 1
VET218 Genetik 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET301 Topografik Anatomi 927001 1 0 0 1 2
VET303 Özel Farmakoloji-I 927001 2 0 0 2 3
VET305 Entomoloji 927001 1 2 0 2 3
VET307 Helmintoloji 927001 2 2 0 3 4
VET309 Genel Patoloji 927001 2 2 0 3 4
VET311 Anestezi ve Reanimasyon 927001 1 0 0 1 2
VET313 Klinik Muayene Yöntemleri-I 927001 2 2 0 3 4
VET315 Radyoloji 927001 1 0 0 1 1
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 927001 1 2 0 2 3
VGS-3 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBS-3 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 4
VET302 Gıda Hijyeni ve Kontrolü 927001 2 2 0 3 4
VET304 Özel Farmakoloji-II 927001 2 0 0 2 3
VET306 Protozooloji 927001 2 2 0 3 4
VET308 Özel Patoloji-I 927001 2 2 0 3 5
VET310 Genel Cerrahi 927001 1 2 0 2 3
VET312 Et Hijyeni ve Muayenesi 927001 1 2 0 2 3
VET314 Klinik Muayene Yöntemleri-II 927001 2 2 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET401 Et Bilimi ve Teknolojisi 927001 1 2 0 2 3
VET403 Toksikoloji 927001 2 0 0 2 2
VET405 Özel Patoloji-II 927001 2 2 0 3 3
VET407 Özel Cerrahi-I 927001 2 0 0 2 3
VET409 Ortopedi ve Travmatoloji 927001 2 0 0 2 2
VET411 Doğum Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
VET413 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 927001 2 0 0 2 3
VET415 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I 927001 2 0 0 2 3
VET417 Klinik Uygulama-I 927001 0 8 0 4 4
VGS-4 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBS-4 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 4
VET402 Süt Bilimi ve Teknolojisi 927001 2 2 0 3 4
VET404 Nekropsi ve Demonstrasyon 927001 1 2 0 2 3
VET406 Özel Cerrahi-II 927001 2 0 0 2 3
VET408 Jinekoloji 927001 2 0 0 2 3
VET410 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 927001 2 0 0 2 3
VET412 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 927001 2 0 0 2 3
VET414 Klinik Uygulama-II 927001 0 8 0 4 4
VET416 Hayvan Davranışları 927001 1 0 0 1 1
VET420 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927001 1 1 0 2 2


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET500 İntörn Eğitimi 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET501 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki 927001 1 0 0 1 2
VET503 Göz Hastalıkları 927001 1 0 0 1 2
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 927001 3 2 0 4 5
VET507 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 927001 2 0 0 2 3
VET509 Klinik Uygulama-III 927001 0 8 0 4 4
VET511 Adli Veteriner Hekimlik 927001 1 0 0 1 2
VET513 Hayvan Gönenci 927001 1 0 0 1 2
VET515 Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı 927001 1 0 0 1 2
VET517 Epidemiyoloji 927001 1 0 0 1 2
VET519 Meme Hastalıkları 927001 1 0 0 1 2
VGS-5 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 4


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET151 Kök Hücre 927003 1 0 0 1 1
VET153 Anatomik Preparat Hazırlama Teknikleri 927003 0 2 0 1 1


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET152 Laboratuvar Çalışma Prensipleri 927003 1 0 0 1 1
VET154 Egzotik Hayvan Anatomisi 927003 0 2 0 1 1
VET156 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Yöntemleri 927003 0 2 0 1 1
VET158 Veteriner Terminoloji 927003 1 0 0 1 1
VET162 Diksiyon 927003 0 2 0 1 1
VET164 MEDİKAL BOTANİK 927003 1 0 0 1 1


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET253 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri 927003 1 0 0 1 1
VET255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 927003 1 0 0 1 1
VET257 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 927003 1 0 0 1 1
VET259 Kanatlı Fizyolojisi 927003 1 0 0 1 1
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 927003 1 0 0 1 1


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET252 Hayvan Barınakları ve Hijyen 927003 1 1 0 2 2
VET254 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri 927003 1 1 0 2 2
VET256 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri 927003 0 2 0 1 2
VET258 Organik Hayvan Besleme 927003 1 0 0 1 2
VET260 Ördek,Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 927003 1 0 0 1 2
VET264 Avrupa Birliği Veteriner Mevzuatı 927003 1 0 0 1 2
VET268 Mesleki Yabancı Dil I 927003 1 0 0 1 2
VET270 Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri 927003 1 0 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET351 Hayvancılıkta Projelendirme ve Fizibilite 927003 1 1 0 2 2
VET353 Popülasyon Genetiği 927003 1 0 0 1 2
VET355 Viral Zoonozlar ve Aşılar 927003 1 1 0 2 2
VET357 Paraziter Zoonozlar 927003 1 0 0 1 2
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 927003 1 0 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 927003 1 0 0 1 2
VET354 Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İlaç Kullanımı 927003 1 1 0 2 2
VET356 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 927003 1 0 0 1 2
VET358 Patolojik Tanı Yöntemleri 927003 1 1 0 2 2
VET360 Arı Hastalıkları 927003 1 1 0 2 2
VET364 Labaratuar Hayvan Hastalıkları 927003 1 0 0 1 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET451 Hematoloji 927003 1 1 0 2 2
VET455 Spor Atlarında Performans Arttırıcı Madde Analizleri ve Önemi 927003 1 0 0 1 2
VET457 Hayvansal Gıdada Kalıntı ve Kontaminatlar 927003 1 1 0 2 2
VET459 Fizyopatoloji 927003 1 0 0 1 2
VET463 Yabani Hayvan Hastalıkları ve Rehabilitasyonu 927003 1 0 0 1 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET452 Kanatlı Eti Hijyeni ve Teknolojisi 927003 1 0 0 1 2
VET454 Klinik Biyokimya 927003 1 1 0 2 2
VET456 Atların İç Hastalıkları 927003 1 1 0 2 2
VET458 Atlarda Doğum ve Jinekoloji 927003 1 1 0 2 2
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 927003 1 0 0 1 2
VET470 Ayak Hastalıkları ve Nal Teknolojisi 927003 1 1 0 2 2


Yıl: 5, Dönem: 10 İntörn Eğitimi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 927003 0 32 0 16 30
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 927003 0 32 0 16 30


Yıl: 5, Dönem: 9 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VET551 Neonatal Hayvan Hastalıkları 927003 1 0 0 1 2
VET557 Egzotik Hayvan Hastalıkları 927003 1 1 0 2 2
VET559 Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 1 1 0 2 2
VET561 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon ve Hijyen Kontrolü 927003 1 1 0 2 2
VET565 Sürü Fertilite Yönetimi 927003 1 0 0 1 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr